Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 И҆ тѡві́тъ написа̀ моли́твꙋ въ ра́дость и҆ речѐ: блгⷭ҇ве́нъ бг҃ъ живы́й во вѣ́ки и҆ црⷭ҇тво є҆гѡ̀, 2

13: 2
Второзак. 32: 39
1 Ца́рств. 2: 6
Премꙋ́др. 16: 13
занѐ ѻ҆́нъ наказꙋ́етъ и҆ ми́лꙋетъ, низво́дитъ во а҆́дъ и҆ возво́дитъ, и҆ нѣ́сть и҆́же и҆збѣжи́тъ рꙋкѝ є҆гѡ̀: 3 и҆сповѣ́дайтесѧ є҆мꙋ̀, сы́нове і҆н҃левы, пред̾ ꙗ҆зы̑ки, занѐ то́й разсѣ́ѧ на́съ въ ни́хъ, 4 та́мѡ ꙗ҆влѧ́йте вели́чїе є҆гѡ̀, возноси́те є҆го̀ пред̾ всѧ́кимъ живꙋ́щимъ, ꙗ҆́кѡ то́й гдⷭ҇ь на́шъ и҆ бг҃ъ, то́й ѻ҆ц҃ъ на́шъ во всѧ̑ вѣ́ки, 5 и҆ нака́зовати и҆́мать на́съ въ непра́вдахъ на́шихъ, и҆ па́ки поми́лꙋетъ и҆ собере́тъ ны̀ ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆дѣ́же а҆́ще расточе́ни бꙋ́дете въ ни́хъ: 6 а҆́ще ѡ҆братнте́сѧ къ немꙋ̀ всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ и҆ все́ю дꙋше́ю ва́шею твори́ти пред̾ ни́мъ и҆́стинꙋ, тогда̀ ѡ҆брати́тсѧ къ ва́мъ и҆ не скры́етъ лица̀ своегѡ̀ ѿ ва́съ, и҆ оу҆́зрите, ꙗ҆̀же сотвори́тъ съ ва́ми: и҆ и҆сповѣ́дайтесѧ є҆мꙋ̀ всѣ́ми оу҆сты̑ ва́шими, и҆ благослови́те гдⷭ҇а пра́вды и҆ возноси́те цр҃ѧ̀ вѣкѡ́въ: а҆́зъ въ землѝ плѣне́нїѧ моегѡ̀ и҆сповѣ́даюсѧ є҆мꙋ̀ и҆ сказꙋ́ю крѣ́пость и҆ вели́чїе є҆гѡ̀ ꙗ҆зыкꙋ грѣ́шникѡвъ: ѡ҆брати́тесѧ, грѣ́шницы, и҆ твори́те пра́вдꙋ пред̾ ни́мъ: кто̀ вѣ́сть, а҆́ще бл҃говоли́тъ ѡ҆ ва́съ и҆ сотвори́тъ млⷭ҇ть ва́мъ; 7 бг҃а моего̀ возношꙋ̀, и҆ дꙋша̀ моѧ̀ цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, и҆ возвесели́тсѧ ѡ҆ вели́чїи є҆гѡ̀: 8 да возглаго́лютъ всѝ и҆ да и҆сповѣ́дѧтсѧ є҆мꙋ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: 9 і҆ерⷭ҇ли́ме, гра́де ст҃ы́й, нака́жетъ тѧ̀ за дѣла̀ сынѡ́въ твои́хъ и҆ па́ки поми́лꙋетъ сы́ны првⷣныхъ: 10 и҆сповѣ́дайѧ гдⷭ҇еви бла́гѡ и҆ блгⷭ҇вѝ цр҃ѧ̀ вѣкѡ́въ, да па́ки ски́нїѧ є҆гѡ̀ сози́ждетсѧ въ тебѣ̀ съ ра́достїю, и҆ да возвесели́тъ въ тебѣ̀ плѣнє́нныѧ, и҆ да возлю́битъ въ тебѣ̀ бѣ́дныѧ во всѧ̑ ро́ды вѣ́ка: 11
13: 11
И҆са́їа. 51: 11
60: 4,5
Дѣѧ̑н. 2: 47
А҆пока́лѷѱ. 21: 24
ꙗ҆зы́цы мно́зи ѿдале́ча прїи́дꙋтъ ко и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а, да́ры въ рꙋка́хъ и҆мꙋ́ще и҆ да́ры цр҃ю̀ нб҃сѐ, ро́дове родѡ́въ восхва́лѧтъ тѧ̀ и҆ дадꙋ́тъ ра́дованїе: 12 про́клѧти всѝ ненави́дѧщїи тѧ̀, блгⷭ҇ве́ни бꙋ́дꙋтъ всѝ лю́бѧщїи тѧ̀ во вѣ́къ: 13 ра́дꙋйсѧ и҆ весели́сѧ ѡ҆ сынѣ́хъ првⷣныхъ, занѐ соберꙋ́тсѧ и҆ возблгⷭ҇вѧ́тъ гдⷭ҇а првⷣныхъ: 14 Ѡ҆̑, бл҃же́ни лю́бѧщїи тѧ̀, возра́дꙋютсѧ ѡ҆ ми́рѣ твое́мъ: бл҃же́ни, є҆лѝцы скорвѣ́ша ѡ҆ всѣ́хъ наказа́нїихъ твои́хъ, занѐ ѡ҆ тебѣ̀ возра́дꙋютсѧ, ви́дѧще всю̀ сла́вꙋ твою̀, и҆ возвеселѧ́тсѧ во вѣ́къ: 15 дꙋша̀ моѧ̀ да блгⷭ҇ви́тъ бг҃а цр҃ѧ̀ веи́каго, 16
13: 16
А҆пока́лѷѱ. 21: 18,19
ꙗ҆́кѡ назда́нъ бꙋ́детъ і҆ерⷭ҇ли́мъ сапфі́ромъ и҆ смара́гдомъ и҆ ка́менемъ честны́мъ, стѣ́ны твоѧ̑ и҆ столпѝ и҆ забра̑ла зла́томъ чи́стымъ, 17
13: 17
И҆са́їа. 54: 11
А҆пока́лѷѱ. 21: 11,18
и҆ стѡ́гны і҆ерⷭ҇ли́мскїѧ вирѵ́лломъ и҆ а҆нѳра́з̆омъ и҆ ка́менїемъ ѿ сꙋфі́ра оу҆те́лютсѧ, 18 и҆ рекꙋ́тъ всѧ̑ стѡ́гны є҆гѡ̀: а҆ллилꙋ́їа и҆ восхва́лѧтъ, глаго́люще: блгⷭ҇ве́нъ бг҃ъ, и҆́же вознесѐ во всѧ̑ вѣ́ки.

14

ГЛАВА̀ д҃і.

141 И҆ преста̀ и҆сповѣ́даѧсѧ тѡві́тъ. 2 И҆ бѣ̀ лѣ́тъ ѻ҆сми́десѧти ѻ҆смѝ, є҆гда̀ погꙋбѝ зра́ки, и҆ по лѣ́тѣхъ ѻ҆смѝ прозрѣ̀: и҆ творѧ́ше ми́лѡстыни, и҆ приложѝ боѧ́тисѧ гдⷭ҇а бг҃а и҆ и҆сповѣ́датисѧ є҆мꙋ̀: 3 ѕѣлѡ́ же состарѣ́сѧ, и҆ прнзва̀ сы́на своего̀ и҆ ше́сть сынѡ́въ є҆гѡ̀ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: ча́до, возмѝ сы́ны твоѧ̑, сѐ, состарѣ́хсѧ и҆ при и҆схожде́нїи ѿ житїѧ̀ є҆́смь: 4 пойдѝ въ миді́ю, ча́до, оу҆вѣ́рихсѧ бо, є҆ли̑ка глаго́ла і҆ѡ́на прⷪ҇ро́къ ѡ҆ нїнеѵі́и,

14: 4
Наꙋ́м. 3: 7
Софо́н. 2: 15
ꙗ҆́кѡ разори́тсѧ, въ миді́и же бꙋ́детъ ми́ръ па́че да́же до вре́мене, и҆ ꙗ҆́кѡ бра́тїѧ на̑ша на землѝ расточа́тсѧ ѿ благі́ѧ землѝ,
14: 4
И҆са́їа. 3: 8
и҆ і҆ерⷭ҇ли́мъ бꙋ́детъ пꙋ́стъ, и҆ до́мъ бж҃їй въ не́мъ сожже́нъ бꙋ́детъ и҆ пꙋ́стъ бꙋ́детъ до вре́мене: 5 и҆ па́ки поми́лꙋетъ и҆̀хъ бг҃ъ
14: 5
Заха́р. 8: 8
и҆ возврати́тъ и҆̀хъ въ зе́млю,
14: 5
1 Є҆́здр. 6: 15
и҆ сози́ждꙋтъ до́мъ, не ꙗ҆ко́въ пе́рвый, до́ндеже и҆спо́лнѧтсѧ времена̀ вѣ́ка: и҆ по си́хъ возвратѧ́тсѧ ѿ плѣне́нїй и҆ сози́ждꙋтъ і҆ерⷭ҇ли́мъ че́стнѡ, и҆ до́мъ бж҃їй въ не́мъ сози́ждетсѧ во всѧ̑ ро́ды вѣ́ка зда́нїемъ сла́внымъ, ꙗ҆́коже глаго́лаша ѡ҆ не́мъ прⷪ҇ро́цы: 6
14: 6
Софо́н. 2: 11
Заха́р. 13: 2
и҆ всѝ ꙗ҆зы́цы ѡ҆братѧ́тсѧ и҆́стиннѡ боѧ́тисѧ гдⷭ҇а бг҃а и҆ ѡ҆прове́ргнꙋтъ і҆́дѡлы своѧ̑, 7 и҆ возблгⷭ҇вѧ́тъ всѝ ꙗ҆зы́цы гдⷭ҇а, и҆ лю́дїе є҆гѡ̀ и҆сповѣ́дѧтсѧ бг҃ꙋ, и҆ вознесе́тъ гдⷭ҇ь лю́ди своѧ̑, и҆ возра́дꙋютсѧ всѝ лю́бѧщїи гдⷭ҇а бг҃а во и҆́стинѣ и҆ пра́вдѣ, творѧ́ще ми́лость бра́тїи на́шей: 8 и҆ нн҃ѣ, ча́до, ѿидѝ ѿ нїнеѵі́и, ꙗ҆́кѡ всѧ́чески бꙋ́дꙋтъ, ꙗ҆̀же глаго́ла прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на: 9
14: 9
Второзак. 6: 13
І҆ис. Наѵ. 24: 14
1 Ца́рств. 7: 3
ты́ же сохранѝ зако́нъ и҆ повелѣ́нїѧ и҆ бꙋ́ди любоми́лостивъ и҆ пра́веденъ, да тебѣ̀ бла́го бꙋ́детъ: 10 и҆ погребѝ мѧ̀ до́брѣ, и҆ ма́терь твою̀ со мно́ю, и҆ да не ктомꙋ̀ пребꙋ́дете въ нїнеѵі́и: ча́до, ви́ждь, что̀ сотворѝ а҆ма́нъ а҆хїа́харꙋ корми́вшемꙋ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ ѿ свѣ́та ѿведѐ є҆го̀ во тмꙋ̀, и҆ є҆ли̑ка воздадѐ є҆мꙋ̀: и҆ а҆хїа́харъ оу҆́бѡ спасе́сѧ, томꙋ́ же воздаѧ́нїе воздаде́сѧ, и҆ то́й сни́де во тмꙋ̀: манассі́а сотворѝ милосе́рдїе и҆ спасе́сѧ ѿ сѣ́ти сме́ртныѧ, ю҆́же потчѐ є҆мꙋ̀: а҆ма́нъ же падѐ въ сѣ́ть и҆ поги́бе: 11 и҆ нн҃ѣ, ча̑да, вѣ́ждьте, что̀ ми́лостынѧ твори́тъ и҆ пра́вда и҆збавлѧ́етъ. И҆ сїѧ̑ глаго́лѧ, и҆спꙋстѝ дꙋ́шꙋ свою̀ на ѻ҆дрѣ̀: бѣ́ же лѣ́тъ ста̀ пѧти́десѧти ѻ҆смѝ. И҆ погребѐ є҆го̀ сла́внѡ. 12 И҆ є҆гда̀ оу҆́мре а҆́нна, погребѐ ю҆̀ со ѻ҆тце́мъ свои́мъ. Ѿи́де же тѡві́а съ жено́ю свое́ю и҆ съ сынмѝ свои́ми во є҆квата́ны ко рагꙋи́лꙋ те́стю своемꙋ̀, 13 и҆ состарѣ́сѧ че́стнѡ, и҆ погребѐ те́стєвъ свои́хъ сла́внѡ, и҆ наслѣ́ди и҆мѣ́нїе и҆́хъ и҆ тѡві́та ѻ҆тца̀ своегѡ̀: 14 и҆ оу҆́мре (сы́й) лѣ́тъ ста̀ два́десѧти седмѝ во є҆квата́нѣхъ миді́йскихъ: 15 и҆ слы́ша, пре́жде не́же оу҆мре́ти є҆мꙋ̀, погꙋбле́нїе нїнеѵі́и, ю҆́же плѣнѝ навꙋходоно́соръ и҆ а҆сꙋи́ръ: и҆ возра́довасѧ, пре́жде не́же оу҆́мре, ѡ҆ нїнеѵі́и.

Коне́цъ кни́зѣ тѡві́товѣ: и҆́мать въ себѣ̀ гла́въ д҃і.

Сїѧ̀ кни́га тѡві́та преведе́на вно́вь ѿ