Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

101 И҆ тѡві́тъ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ сочислѧ́ше кі́йждо де́нь: и҆ є҆гда̀ и҆спо́лнишасѧ дні́е пꙋтѝ, и҆ не прихожда́хꙋ, 2 речѐ тѡві́тъ: є҆да̀ ка́кѡ посра́млени сꙋ́ть; и҆лѝ не́гли оу҆́мре гаваи́лъ, и҆ никто́же є҆мꙋ̀ дае́тъ сребра̀; 3 И҆ скорбѧ́ше ѕѣло̀. 4 Рече́ же є҆мꙋ̀ жена̀ є҆гѡ̀: поги́бе ѻ҆́трочищь, поне́же оу҆ме́дли. И҆ нача̀ пла́кастисѧ є҆гѡ̀ и҆ речѐ: 5 нѣ́сть попече́нїѧ мнѣ̀, ча́до, поне́же лиши́хсѧ тѧ̀ свѣ́та ѻ҆́чїю моє́ю. 6 Тѡві́тъ же глаго́летъ є҆́й: молчѝ, не печа́лисѧ, здра́въ є҆́сть. 7 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ молчѝ, не прельща́й менѐ, поги́бе ѻ҆́трочищь мо́й. И҆ и҆схожда́ше на всѧ́къ де́нь на пꙋ́ть внѣ̀, и҆́мже ѿи́де: и҆ во дни̑ хлѣ́ба не ꙗ҆дѧ́ше, въ но́щехъ же не престава́ше пла́чꙋщисѧ тѡві́и сы́на своегѡ̀, доне́лѣже сконча́шасѧ четырена́десѧть дні́е бра́ка, въ нѧ́же заклѧ̀ рагꙋи́лъ пребы́ти є҆мꙋ̀ та́мѡ. Рече́ же тѡві́а рагꙋи́лꙋ: ѿпꙋстѝ мѧ̀, занѐ ѻ҆те́цъ мо́й и҆ ма́ти моѧ̀ не ктомꙋ̀ надѣ́ютсѧ ви́дѣти мѧ̀. 8 Рече́ же є҆мꙋ̀ те́сть є҆гѡ̀: пребꙋ́ди оу҆ менє̀, и҆ а҆́зъ послю̀ ко ѻ҆тцꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆ возвѣстѧ́тъ є҆мꙋ̀, ꙗ҆̀же ѡ҆ тебѣ̀. 9 И҆ тѡві́а речѐ: нѝ, но ѿпꙋстѝ мѧ̀ ко ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀. 10 Воста́въ же рагꙋи́лъ, дадѐ є҆мꙋ̀ са́ррꙋ женꙋ̀ є҆гѡ̀ и҆ по́лъ и҆мѣ́нїй, рабы̑ и҆ скоты̀ и҆ сребро̀, 11 и҆ благослови́въ ѧ҆̀ ѿпꙋстѝ, глаго́лѧ: да бл҃гопоспѣши́тъ ва́мъ, ча̑да, бг҃ъ нб҃сѐ пре́жде не́же оу҆мре́ти мѝ. 12 И҆ речѐ дще́ри свое́й: чтѝ све́крѡвъ твои́хъ, ті́и нн҃ѣ роди́телїе твоѝ сꙋ́ть, да слы́шꙋ ѡ҆ тебѣ̀ слꙋ́хъ до́бръ. И҆ ѡ҆блобыза̀ ю҆̀. И҆ є҆́дна речѐ ко тѡві́и: бра́те возлю́бленне, да возврати́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь нб҃сѐ и҆ да да́стъ мѝ ви́дѣти твоѧ̑ ча̑да ѿ са́рры дще́ре моеѧ̀, да возвеселю́сѧ пред̾ гдⷭ҇емъ: и҆ сѐ, вдаю̀ тебѣ̀ дще́рь мою̀ въ зало́гъ, и҆ да не ѡ҆печалѧ́еши є҆ѧ̀. 13 По си́хъ ѿи́де тѡві́а благословѧ̀ бг҃а, ꙗ҆́кѡ бл҃гопоспѣшѝ пꙋ́ть є҆гѡ̀: и҆ благословѧ́ше рагꙋи́ла и҆ є҆́днꙋ женꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ и҆дѧ́ше, дондеже прибли́житисѧ и҆̀мъ къ нїнеѵі́и.

11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 И҆ речѐ рафаи́лъ ко тѡві́и: не вѣ́си ли, бра́те, ка́кѡ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ ѻ҆тца̀ твоего̀; 2 предтеце́мъ пред̾ жено́ю твое́ю и҆ оу҆гото́ваимъ до́мъ: 3 возми́ же въ рꙋ́кꙋ же́лчь ры́бїю. И҆ поидо́ста, и҆ кꙋ́пнѡ и҆́де пе́съ в̾слѣ́дъ и҆́хъ. 4 А҆́нна же сѣдѧ́ше ѡ҆бзира́ющи на пꙋтѝ сы́на своего̀. 5 И҆ оу҆смотрѝ є҆го̀ грѧдꙋ́ща и҆ речѐ ѻ҆тцꙋ̀ є҆гѡ̀: сѐ, сы́нъ мо́й грѧде́тъ и҆ человѣ́къ поше́дый съ ни́мъ. 6 А҆ рафаи́лъ речѐ: вѣ́мъ а҆́зъ, тѡві́е, ꙗ҆́кѡ ѿве́рзетъ ѻ҆́чи ѻ҆те́цъ тво́й: 7 ты̀ оу҆́бѡ пома́жи же́лчїю на ѻ҆чесе́хъ є҆гѡ̀, и҆ оу҆грызе́нъ ѡ҆тре́тъ, и҆ ѿве́рзетъ бѣ́льма, и҆ оу҆́зритъ тѧ̀. 8 И҆ прите́кши а҆́нна нападѐ на вы́ю сы́на своегѡ̀ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: ви́дѣхъ тѧ̀, ча́до, ѿнн҃ѣ да оу҆мрꙋ̀. И҆ пла́кастасѧ ѻ҆́ба. 9 Тѡві́тъ же и҆схожда́ше ко две́ремъ и҆ преткнꙋ́сѧ. Сы́нъ же є҆гѡ̀ притечѐ къ немꙋ̀ 10 и҆ под̾ѧ̀ ѻ҆тца̀ своего̀ и҆ посы́па же́лчь на ѻ҆чеса̀ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, глаго́лѧ: дерза́й, ѻ҆́тче. 11 Е҆гда́ же ѡ҆грызє́на бы́ша, ѡ҆трѐ ѻ҆́чи своѝ, 12 и҆ ѿрто́шасѧ ѿ оу҆́глѡвъ ѻ҆че́съ є҆гѡ̀ бѣ́льма, и҆ ви́дѣвъ сы́на своего̀, нападѐ на вы́ю є҆гѡ̀ 13 и҆ пла́касѧ и҆ речѐ: блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ, бж҃е, и҆ блгⷭ҇ве́но и҆́мѧ твоѐ во вѣ́ки, и҆ блгⷭ҇ве́ни всѝ ст҃і́и твоѝ а҆́гг҃ли, 14 ꙗ҆́кѡ наказа́лъ є҆сѝ и҆ поми́ловалъ є҆сѝ мѧ̀: сѐ, ви́ждꙋ тѡві́ю сы́на моего̀. И҆ вни́де сы́нъ є҆гѡ̀ ра́дꙋѧсѧ, и҆ возвѣстѝ ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀ вели̑чїѧ бы̑вшаѧ є҆мꙋ̀ въ миді́и. 15 И҆ и҆зы́де тѡві́тъ во срѣ́тенїе невѣ́стки своеѧ̀ ра́дꙋѧсѧ и҆ благословѧ̀ бг҃а, ко вратѡ́мъ нїнеѵі́и. И҆ чꙋдѧ́хꙋсѧ ви́дѧщїи є҆го̀ грѧдꙋ́ща, ꙗ҆́кѡ прозрѣ̀. 16 И҆ тѡві́тъ и҆сповѣ́дашесѧ пред̾ ни́ми, ꙗ҆́кѡ поми́лова є҆го̀ бг҃ъ. И҆ є҆гда̀ прнбли́жисѧ тѡві́тъ къ са́ррѣ невѣ́стцѣ свое́й, благословѝ ю҆̀, глаго́лѧ: прїидѝ здра́ва, дщѝ: блгⷭ҇ве́нъ бг҃ъ, и҆́же приведѐ тѧ̀ къ на́мъ, и҆ ѻ҆те́цъ тво́й и҆ ма́ти твоѧ̀. И҆ бы́сть ра́дость всѣ́мъ сꙋ́щымъ въ нїнеѵі́и бра́тїѧмъ є҆гѡ̀. 17 И҆ прїи́де а҆хїа́харъ, и҆ насва́съ сы́нъ бра́та є҆гѡ̀, 18 и҆ бы́сть бра́къ тѡві́и съ весе́лїемъ дні́й се́дмь.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 И҆ призва̀ тѡві́тъ тѡві́ю сы́на своего̀ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: промы́сли, ча́до мздꙋ̀ человѣ́кꙋ ходи́вшемꙋ съ тобо́ю: и҆ приложи́ти є҆мꙋ̀ подоба́етъ. 2 И҆ речѐ: ѻ҆́тче, не бꙋ́дꙋ ѡ҆би́жденъ да́въ є҆мꙋ̀ по́лъ, ꙗ҆̀же принесо́хъ, 3 поне́же приведѐ мѧ̀ тебѣ̀ здра́ва и҆ женꙋ̀ мою̀ и҆зцѣлѝ, и҆ сребро̀ моѐ принесѐ, и҆ тебѐ та́кожде оу҆врачева̀. 4 И҆ речѐ ста́рецъ: пра́ведно є҆́сть є҆мꙋ̀. 5 И҆ призва̀ а҆́гг҃ла и҆ речѐ є҆мꙋ̀: возмѝ по́лъ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же принесо́сте, и҆ пойдѝ здра́въ. 6 Тогда̀ призва́въ ѻ҆бои́хъ та́йнѡ, речѐ и҆́ма: блгⷭ҇ви́те бг҃а и҆ томꙋ̀ и҆сповѣ́дайтесѧ, и҆ вели́чїе дади́те є҆мꙋ̀, и҆ и҆сповѣ́дайтесѧ є҆мꙋ̀ пред̾ всѣ́ми живꙋ́щими ѡ҆ си́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ съ ва́ма: добро̀ є҆́же блгⷭ҇ви́ти бг҃а и҆ возноси́ти и҆́мѧ є҆гѡ̀, словеса̀ дѣ́лъ бж҃їихъ благоче́стно сказꙋ́юще: и҆ да не лѣните́сѧ и҆сповѣ́датисѧ є҆мꙋ̀: 7 та́йнꙋ царе́вꙋ добро̀ храни́ти, дѣла́ же бж҃їѧ ѿкрыва́ти сла́внѡ: добро̀ твори́те, и҆ ѕло̀ не ѡ҆брѧ́щетъ вы̀: 8 бла́го моли́тва съ посто́мъ и҆ ми́лостынею и҆ пра́вдою: бла́го ма́лое съ пра́вдою, не́жели мно́го съ непра́вдою: добро̀ твори́ти ми́лостыню, не́жели сокро́виществовати зла́то, 9 ми́лостынѧ бо ѿ сме́рти и҆збавлѧ́етъ и҆ та́ѧ ѡ҆чища́етъ всѧ́къ грѣ́х: творѧ́щїи ми́лѡстыни и҆ пра̑вды и҆спо́лнѧтсѧ жи́зни, 10 согрѣша́ющїи же вразѝ сꙋ́ть своегѡ̀ живота̀: 11 не оу҆таю̀ ѿ ва́съ всѧ́кагѡ словесѐ, рѣ́хъ бо: та́йнꙋ царе́вꙋ храни́ти добро̀, дѣла́ же бж҃їѧ ѿкрыва́ти сла́внѡ: 12 и҆ нн҃ѣ, є҆гда̀ моли́лсѧ є҆сѝ ты̀ и҆ невѣ́стка твоѧ̀ са́рра, а҆́зъ приноша́хъ па́мѧть моли́твы ва́шеѧ пред̾ ст҃а́го,

12: 12
Тѡв. 2: 7
и҆ є҆гда̀ погреба́лъ є҆сѝ мє́ртвыѧ, подо́бнѣ присꙋ́тствовахъ тебѣ̀, 13 и҆ є҆гда̀ не лѣни́лсѧ є҆сѝ воста́ти и҆ ѡ҆ста́вити ѡ҆бѣ́дъ тво́й, да ѿше́дъ покры́еши ме́ртваго, не оу҆таи́лсѧ є҆сѝ менє̀ благотворѧ́й, но съ тобо́ю бѣ́хъ: 14 и҆ нн҃ѣ посла́ мѧ бг҃ъ и҆зцѣли́ти тѧ̀ и҆ невѣ́сткꙋ твою̀ са́ррꙋ: 15 а҆́зъ є҆́смь рафаи́лъ, є҆ди́нъ ѿ седмѝ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ, и҆̀же прино́сѧтъ мѡли́твы ст҃ы́хъ и҆ вхо́дѧтъ пред̾ сла́вꙋ ст҃а́гѡ. 16 И҆ смѧто́стасѧ ѻ҆́ба и҆ падо́ста на лицѐ, занѐ оу҆боѧ́стасѧ. 17 И҆ речѐ и҆́ма: не бо́йтесѧ, ꙗ҆́кѡ ми́ръ ва́ма бꙋ́детъ, бг҃а же благослови́те во вѣ́къ: 18 ꙗ҆́кѡ не свое́ю сѝ благода́тїю, но во́лею бг҃а на́шегѡ прїидо́хъ, сегѡ̀ ра́ди благослови́те є҆го̀ во вѣ́къ: 19 всѧ̑ дни̑ ꙗ҆влѧ́хсѧ ва́ма, и҆ не ꙗ҆до́хъ, нижѐ пи́хъ,
12: 19
Быт. 18: 8
Сꙋд. 13: 16
но видѣ́нїе вы̀ зрѧ́сте: 20 и҆ нн҃ѣ и҆сповѣ́дайтесѧ бг҃ꙋ, занѐ восхождꙋ̀ къ посла́вшемꙋ мѧ̀, и҆ напиши́те всѧ̑, ꙗ҆̀же соверши́шасѧ, въ кни́гꙋ. 21 И҆ воста́ста и҆ не ктомꙋ̀ ви́дѣста є҆го̀: 22 и҆ и҆сповѣ́даста дѣла̀ вє́лїѧ и҆ чꙋ̑днаѧ бж҃їѧ, и҆ ка́кѡ ꙗ҆ви́сѧ и҆́ма а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень.