Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

101 Премꙋ́дръ

10: 1
При́тч. 20: 8
сꙋдїѧ̀ наказꙋ́етъ лю́ди своѧ̑, и҆ влады́чество разꙋми́вагѡ благочи́нно бꙋ́детъ. 2
10: 2
3 Ца́рств. 12: 14
При́тч. 29: 12
Ꙗ҆́коже сꙋдїѧ̀ люді́й свои́хъ, та́кѡ и҆ слꙋзѝ є҆гѡ̀, и҆ ꙗ҆́коже влады́ка гра́да, та́кѡ и҆ всѝ живꙋ́щїи въ не́мъ. 3
10: 3
3 Ца́рств. 12: 11
Ца́рь ненака́заный погꙋби́тъ лю́ди своѧ̑: и҆ гра́дъ насели́тсѧ премꙋ́дростїю си́льныхъ. 4
10: 4
Ѱал. 126: 1
Въ рꙋцѣ̀ гдⷭ҇ни вла́сть землѝ,
10: 4
Премꙋ́др. 6: 4
и҆ потре́бнаго воздви́гнетъ во вре́мѧ на не́й. 5 Въ рꙋцѣ̀ гдⷭ҇ни благо́е ше́ствїе мꙋ́жа, и҆ на лицы̀ кни́жника возложи́тъ сла́вꙋ свою̀. 6
10: 6
Леѵі́т. 19: 17
Во всѧ́цѣй непра́вдѣ не держѝ гнѣ́ва на и҆́скреннѧго и҆ не творѝ ни ко́егѡ въ дѣ́лѣхъ досажде́нїѧ. 7
10: 7
1 Петр. 5: 5
Возненави́дѣна пред̾ бг҃омъ и҆ человѣ́ки горды́нѧ и҆ ѿ ѻ҆бои́хъ сотвори́тъ непра́вєднаѧ. 8
10: 8
Премꙋ́др. 6: 1
Дан. 4: 14
Сїрах. 11: 5
Ца́рство ѿ ꙗ҆зы́ка въ ꙗ҆зы́къ прево́дитсѧ, ра́ди непра́вды и҆ досажде́нїѧ и҆ и҆мѣ́нїй льсти́выхъ. 9
10: 9
І҆́ѡв. 13: 28
Сїрах. 40: 2
Почто̀ горди́тсѧ землѧ̀ и҆ пе́пелъ; 10 Ꙗ҆́кѡ въ животѣ̀ и҆зверго́хъ оу҆тро́бꙋ є҆гѡ̀. 11 До́лгꙋю болѣ́знь ѿсѣца́етъ вра́чь: 12 и҆ ца́рь дне́сь, а҆ оу҆́трѡ оу҆́мретъ. 13
10: 13
І҆́ѡв. 17: 14
И҆са́їа. 14: 11
И҆́бо є҆гда̀ оу҆́мретъ человѣ́къ, наслѣ́дитъ га́ды и҆ ѕвѣ́ри и҆ че́рвїе. 14
10: 14
Быт. 3: 5
Нача́ло горды́ни человѣ́кꙋ ѿстꙋпле́нїе ѿ гдⷭ҇а, и҆ є҆гда̀ ѿ сотво́ршаго и҆̀ ѿвраща́етсѧ се́рдце є҆гѡ̀: 15 ꙗ҆́кѡ нача́ло грѣха̀ горды́нѧ,
10: 15
Е҆сѳи́р. 5: 14
и҆ держа́й ю҆̀ и҆зры́гнетъ скве́рнꙋ. 16
10: 16
1 Петр. 5: 5
Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆безсла́ви гдⷭ҇ь въ наведе́нїихъ ѕѡ́лъ и҆ низвратѝ и҆̀хъ до конца̀: 17
10: 17
1 Ца́рств. 2: 8
престо́лы кнѧзе́й низложѝ гдⷭ҇ь и҆ посадѝ крѡ́ткїѧ вмѣ́стѡ и҆́хъ, 18 корє́нїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ го́рдыхъ и҆сто́рже гдⷭ҇ь и҆ насадѝ смирє́нныѧ вмѣ́стѡ и҆́хъ, 19
10: 19
Быт. 19: 24
страны̑ ꙗ҆зы́кѡвъ низвратѝ гдⷭ҇ь и҆ погꙋбѝ и҆̀хъ до ѡ҆снова́нїѧ землѝ, 20 и҆зсꙋшѝ ѿ ни́хъ и҆ погꙋбѝ и҆̀хъ и҆ потребѝ ѿ землѝ па́мѧть и҆́хъ. 21 Не создана̀ бы́сть человѣ́кѡмъ горды́нѧ, ни гнѣ́въ ꙗ҆́рости рожде́нїємъ же́нъ. 22 Сѣ́мѧ честно́е ко́е; сѣ́мѧ человѣ́ческое. сѣ́мѧ честно́е ко́е; боѧ́щїисѧ гдⷭ҇а. 23 Сѣ́мѧ безче́стное ко́е; сѣ́мѧ человѣ́ческое. сѣ́мѧ безче́стное ко́е; престꙋпа́ющїи за́пѡвѣди. 24 Посредѣ̀ бра́тїи старѣ́йшина и҆́хъ
10: 24
1 Петр. 2: 17
че́стенъ, и҆ боѧ́щїисѧ гдⷭ҇а пред̾ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀. 25
10: 25
І҆ерем. 9: 23,24
Бога́тъ и҆ сла́венъ и҆ ни́щь, похвала̀ и҆́хъ стра́хъ гдⷭ҇ень. 26
10: 26
І҆а́к. 2: 5,6
Непра́ведно є҆́сть оу҆корѧ́ти ни́ща разꙋми́ва, и҆ не подоба́етъ сла́вити мꙋ́жа грѣ́шника. 27
10: 27
І҆ꙋді́ѳ. 16: 19
Вельмо́жа и҆ сꙋдїѧ̀ и҆ си́льный сла́вни бꙋ́дꙋтъ, и҆ нѣ́сть ѿ ни́хъ ни є҆ди́нъ вѧ́щшїй боѧ́щагѡсѧ гдⷭ҇а. 28
10: 28
При́тч. 17: 2
Рабꙋ̀ разꙋми́вꙋ свобо́днїи послꙋ́жатъ, и҆ мꙋ́жъ хи́тръ не поро́пщетъ наказꙋ́емь. 29 Не мꙋдри́сѧ твори́ти дѣ́ла своегѡ̀, и҆ не сла́ви себѐ во вре́мѧ тꙋгѝ твоеѧ̀. 30
10: 30
При́тч. 12: 9
28: 19
Лꙋ́чше дѣ́лаѧй и҆ и҆з̾ѻби́лꙋѧй во все́мъ, не́же сла́вѧйсѧ и҆ лиша́ѧйсѧ хлѣ́ба. 31
10: 31
І҆а́к. 1: 2
Ча́до, кро́тостїю просла́ви дꙋ́шꙋ твою̀ и҆ да́ждь є҆́й че́сть по досто́инствꙋ є҆ѧ̀. 32 Согрѣша́ющаго на дꙋ́шꙋ свою̀ кто̀ ѡ҆правди́тъ; и҆ кто̀ просла́витъ безче́ствꙋюща живо́тъ сво́й; 33
10: 33
Сїрах. 13: 28
Ни́щїй сла́вимь є҆́сть вѣ́жества ра́ди своегѡ̀, и҆ бога́тый сла́вимь є҆́сть бога́тства ра́ди своегѡ̀. 34
10: 34
Е҆кклес. 7: 12
Прославлѧ́емый же въ нищетѣ̀, а҆ въ бога́тствѣ кольмѝ па́че; безсла́вный же въ бога́тствѣ, а҆ въ нищетѣ̀ кольмѝ па́че;