Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

11 Всѧ́ка

1: 1
3 Ца́рств. 3: 9
І҆а́к. 1: 5
премꙋ́дрость ѿ гдⷭ҇а и҆ съ ни́мъ є҆́сть во вѣ́къ. 2
1: 2
Сїрах. 18: 8
Песка̀ морска́го, и҆ ка̑пли дождє́вныѧ, и҆ дни̑ вѣ́ка кто̀ и҆зочте́тъ; 3 Высотꙋ̀ небесѐ и҆ широтꙋ̀ землѝ, и҆ бе́зднꙋ и҆ премꙋ́дрость кто̀ и҆зслѣ́дитъ; 4
1: 4
При́тч. 8: 22
Колос. 1: 15
Пре́жде всѣ́хъ созда́сѧ премⷣрость, и҆ ра́зꙋмъ мꙋ́дрости ѿ вѣ́ка. 5
1: 5
Ѱал. 118: 104
И҆сто́чникъ премꙋ́дрости сло́во бж҃їе въ вы́шнихъ, и҆ шє́ствїѧ є҆ѧ̀ за́пѡвѣди вѣ́чныѧ. 6
1: 6
Премꙋ́др. 9: 13
И҆са́їа. 40: 13
Ри́млѧн. 11: 34
Ко́рень премꙋ́дрости комꙋ̀ ѿкры́сѧ; и҆ кѡва́рства є҆ѧ̀ кто̀ разꙋмѣ̀; 7 Е҆ди́нъ є҆́сть премⷣръ,
1: 7
Ѱал. 46: 3
75: 8
стра́шенъ ѕѣлѡ̀, сѣдѧ́й на прⷭ҇то́лѣ свое́мъ, гдⷭ҇ь. 8 Са́мъ созда̀ ю҆̀, и҆ ви́дѣ, и҆ сочтѐ ю҆̀, 9
1: 9
І҆а́к. 1: 17
и҆ и҆злїѧ̀ ю҆̀ на всѧ̑ дѣла̀ своѧ̑, 10 со всѧ́кою пло́тїю по даѧ́нїю своемꙋ̀,
1: 10
1 Корі́нѳ. 2: 11
и҆ дарова̀ ю҆̀ лю́бѧщымъ є҆го̀. 11
1: 11
І҆ерем. 9: 24
Стра́хъ гдⷭ҇ень сла́ва и҆ похвала̀, и҆ весе́лїе
1: 11
При́тч. 4: 9
и҆ вѣне́цъ ра́дости. 12
1: 12
При́тч. 10: 27
14: 27
19: 23
Стра́хъ гдⷭ҇ень возвесели́тъ се́рдце и҆ да́стъ весе́лїе и҆ ра́дость и҆ долгоде́нствїе. 13 Боѧ́щемꙋсѧ гдⷭ҇а бла́го бꙋ́детъ на послѣ́докъ,
1: 13
І҆́ѡв. 42: 12
и҆ въ де́нь сконча́нїѧ своегѡ̀ ѡ҆брѧ́щетъ благода́ть. Стра́хъ гдⷭ҇ень да́ръ ѿ гдⷭ҇а и҆ на стезѧ́хъ любле́нїѧ поставлѧ́етъ. 14 Любле́нїе гдⷭ҇а пресла́внаѧ премꙋ́дрость, и҆ и҆̀мже ꙗ҆влѧ́етсѧ, раздѣлѧ́етъ себѐ въ вѣ́дѣнїе є҆гѡ̀. 15
1: 15
При́тч. 1: 7
9: 10
Нача́ло премꙋ́дрости боѧ́тисѧ гдⷭ҇а, и҆ съ вѣ́рными въ ложеснѣ́хъ созда́сѧ и҆̀мъ: съ человѣ́ки ѡ҆снова́нїе вѣ́ка оу҆гнѣздѝ и҆ съ сѣ́менемъ и҆́хъ оу҆вѣ́ритсѧ. 16 И҆сполне́нїе премꙋ́дрости є҆́же боѧ́тисѧ гдⷭ҇а, и҆ оу҆пои́тъ и҆̀хъ ѿ плодѡ́въ є҆ѧ̀: 17
1: 17
Второзак. 28: 5
Премꙋ́др. 7: 11
ве́сь до́мъ и҆́хъ и҆спо́лнитъ жела́нїй свои́хъ и҆ сосꙋ́ды ѿ жи̑тъ є҆ѧ̀. 18
1: 18
При́тч. 1: 7
Вѣне́цъ мꙋ́дрости стра́хъ гдⷭ҇ень, возцвѣта́ѧй ми́ръ и҆ здра́вїе и҆зцѣле́нїѧ: ѻ҆боѧ́ же сꙋ́ть да́ры бж҃їи, и҆ разширѧ́етъ весе́лїе лю́бѧщымъ є҆го̀. 19
1: 19
Второзак. 4: 6
И҆ ви́дѣ и҆ сочтѐ ю҆̀: хꙋдо́жество и҆ вѣ́дѣнїе ра́зꙋма ѡ҆дождѝ, и҆ сла́вꙋ держа́щихъ ю҆̀ вознесѐ. 20 Ко́рень премꙋ́дрости є҆́же боѧ́тисѧ гдⷭ҇а,
1: 20
Ѱал. 91: 13
и҆ вѣ́тви є҆ѧ̀ долгоде́нствїе. 21
1: 21
Быт. 39: 8
Стра́хъ гдⷭ҇ень ѿрѣѧ́етъ грѣхѝ: пребыва́ѧй же въ не́мъ ѿвраща́етъ гнѣ́въ. 22
1: 22
І҆а́к. 1: 20
Не мо́жетъ ꙗ҆́рость непра́веднаѧ ѡ҆правди́тисѧ: оу҆стремле́нїе бо ꙗ҆́рости є҆гѡ̀ паде́нїе є҆мꙋ̀. 23 До вре́мене стерпи́тъ долготерпѣли́вый, и҆ послѣдѝ возда́стъ є҆мꙋ̀ весе́лїе: 24 до вре́мене скры́етъ словеса̀ своѧ̑, и҆ оу҆стнѣ̀ вѣ́рныхъ и҆сповѣ́дѧтъ ра́зꙋмъ є҆гѡ̀. 25 Въ сокро́вищихъ премꙋ́дрости при́тча вѣ́дѣнїѧ: ме́рзость же грѣ́шникꙋ бг҃оче́стїе. 26 Возжелѣ́въ премꙋ́дрости, соблюдѝ за́пѡвѣди, и҆ гдⷭ҇ь пода́стъ ю҆̀ тебѣ̀: 27
1: 27
При́тч. 15: 33
премꙋ́дрость бо и҆ наказа́нїе стра́хъ гдⷭ҇ень, и҆ благоволе́нїе є҆гѡ̀ вѣ́ра и҆ кро́тость. 28
1: 28
Сїрах. 18: 23
Матѳ. 8: 24
І҆а́к. 4: 8
Не сꙋмнѣва́йсѧ ѡ҆ стра́сѣ гдⷭ҇ни и҆ не пристꙋпѝ къ немꙋ̀ се́рдцемъ раздвое́нымъ. 29 Не лицемѣ́рствꙋй пред̾ оу҆сты̑ человѣ́ческими и҆ оу҆стна́мъ твои̑мъ вонмѝ. 30
1: 30
Лꙋк. 18: 14
Не возноси́сѧ, да не паде́ши и҆ наведе́ши дꙋшѝ твое́й безче́стїе,
1: 30
Дѣѧ̑н. 13: 10
1 Корі́нѳ. 4: 5
и҆ ѿкры́етъ гдⷭ҇ь та̑йнаѧ твоѧ̑ и҆ посредѣ̀ со́нма низложи́тъ тѧ̀: ꙗ҆́кѡ не пристꙋпи́лъ є҆сѝ во и҆́стинѣ ко стра́хꙋ гдⷭ҇ню, и҆ се́рдце твоѐ и҆спо́лнено лꙋка́вства.