Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
4

ГЛАВА̀ д҃.

41 И҆ воо́зъ прїи́де ко вратѡ́мъ и҆ сѣ́де та́мѡ:

4: 1
Чи́сл. 35: 12
Рꙋ́ѳ. 3: 12
и҆ сѐ, оу҆́жикъ мимоидѧ́ше, ѡ҆ не́мже глаго́ла воо́зъ. И҆ речѐ є҆мꙋ̀ воо́зъ: оу҆клони́всѧ сѧ́ди здѣ̀. Ѻ҆́нъ же оу҆клони́сѧ и҆ сѣ́де. 2 И҆ поѧ̀ воо́зъ де́сѧть мꙋже́й
4: 2
3 Ца́рств. 21: 8
ѿ старѣ́йшинъ гра́да, и҆ речѐ: сѧ́дите здѣ̀. И҆ сѣдо́ша. 3 И҆ речѐ воо́зъ оу҆́жикꙋ: ча́сть села̀, ꙗ҆́же є҆́сть бра́та на́шегѡ є҆лїмеле́ха, ꙗ҆́же даде́сѧ ноеммі́нѣ возврати́вшейсѧ
4: 3
Леѵі́т. 25: 25
ѿ села̀ мѡа́влѧ: 4 а҆́зъ же реко́хъ: ꙗ҆влю̀ тебѣ̀ сїѐ во оу҆́хо твоѐ, глаго́лѧ, пристѧжѝ пред̾ сѣдѧ́щими и҆ пред̾ старѣ́йшины люді́й мои́хъ:
4: 4
І҆ерем. 32: 7
и҆ а҆́ще оу҆́жичествꙋеши, оу҆́жичествꙋй: а҆́ще же не оу҆́жичествꙋеши, повѣ́ждь мѝ, да вѣ́даю: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть ра́звѣ тебє̀ є҆́же оу҆́жичествовати бли́жшїй, и҆ а҆́зъ є҆́смь по тебѣ̀. Ѻ҆́нъ же речѐ: а҆́зъ є҆́смь, оу҆́жичествꙋю. 5 И҆ речѐ воо́зъ: въ де́нь въ ѻ҆́ньже пристѧ́жеши село̀ ѿ рꙋкѝ ноеммі́ни, и҆ ѿ рꙋ́ѳы мѡаві́тѧныни жены̀ оу҆ме́ршагѡ, и҆ сїю̀ досто́итъ тѝ поѧ́ти,
4: 5
Второзак. 25: 5,6
да возста́виши и҆́мѧ оу҆ме́ршагѡ въ наслѣ́дїе є҆гѡ̀. 6 И҆ речѐ оу҆́жикъ: не возмогꙋ̀ оу҆́жичествовати себѣ̀, да не разсы́плю наслѣ́дїѧ моегѡ̀: оу҆́жичествꙋй себѣ̀ ты̀ оу҆́жичество моѐ, а҆́зъ бо не возмогꙋ̀ оу҆́жичествовати. 7
4: 7
Второзак. 25: 7
И҆ сїѐ оу҆правле́нїе бы́сть пре́жде во і҆н҃ли ѡ҆ оу҆́жичествованїи и҆ ѡ҆ премѣне́нїи, є҆́же оу҆крѣпи́ти всѧ́кое сло́во: и҆ и҆ззꙋва́ше мꙋ́жъ сапо́гъ сво́й, и҆ даѧ́ше по́дрꙋгꙋ своемꙋ̀ оу҆́жичествꙋющꙋ оу҆́жичество є҆гѡ̀: и҆ сїѐ бѧ́ше свидѣ́телство во і҆н҃ли. 8 И҆ речѐ оу҆́жикъ воо́зꙋ: пристѧжѝ себѣ̀ оу҆́жичество моѐ. И҆ и҆ззꙋ́въ сапо́гъ сво́й, дадѐ є҆мꙋ̀. 9 И҆ речѐ воо́зъ старѣ́йшинамъ и҆ всѣ́мъ лю́демъ: свидѣ́телє вы̀ дне́сь, ꙗ҆́кѡ пристѧжа́хъ дне́сь всѧ̑, ꙗ҆̀же є҆лїмеле́хѡва, и҆ всѧ̑ є҆ли̑ка сꙋ́ть хелеѡ́нѡва и҆ маалѡ́нѡва, ѿ рꙋкѝ ноеммі́ни: 10 ксемꙋ́ же рꙋ́ѳь мѡаві́тѧныню женꙋ̀ маалѡ́ню пое́млю себѣ̀ въ женꙋ̀
4: 10
Второзак. 25: 6
Матѳ. 22: 24
возста́вити и҆́мѧ оу҆ме́ршагѡ въ наслѣ́дїе є҆гѡ̀, да не поги́бнетъ и҆́мѧ оу҆ме́ршагѡ ѿ бра́тїи є҆гѡ̀ и҆ ѿ пле́мене люді́й є҆гѡ̀: свидѣ́телє вы̀ дне́сь. 11 И҆ ѿвѣща́ша всѝ лю́дїе и҆̀же оу҆ вра́тъ:
4: 11
Лꙋк. 24: 48
свидѣ́телє є҆смы̀. И҆ старѣ́йшины рѣ́ша: да да́стъ гдⷭ҇ь женѣ̀ твое́й, входѧ́щей въ до́мъ тво́й,
4: 11
Быт. 29: 31
ꙗ҆́коже рахи́ли и҆ ꙗ҆́кѡ лі́и,
4: 11
Быт. 16: 2
ꙗ҆̀же созда́ша ѻ҆́бѣ до́мъ і҆н҃левъ, и҆ сотвори́ша си́лꙋ во є҆фра́ѳѣ, и҆ бꙋ́детъ и҆́мѧ въ виѳлее́мѣ: 12 и҆ бꙋ́ди до́мъ тво́й ꙗ҆́коже до́мъ фаре́совъ,
4: 12
Быт. 38: 29
є҆го́же родѝ ѳама́рь і҆ꙋ́дѣ, ѿ сѣ́мене твоегѡ̀ да́стъ тебѣ̀ гдⷭ҇ь ѿ рабы̀ сеѧ̀ ча̑да. 13 И҆ поѧ̀ воо́зъ рꙋ́ѳь, и҆ бы́сть є҆мꙋ̀ жена̀, и҆ вни́де къ не́й: и҆ дадѐ є҆́й гдⷭ҇ь
4: 13
Ѱал. 126: 3
зача́ти, и҆ родѝ сы́на. 14 И҆ реко́ша жєны̀ къ ноеммі́нѣ: блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь, и҆́же не разсы́па оу҆́жика твоегѡ̀ дне́сь, и҆ прозове́тсѧ и҆́мѧ твоѐ во і҆н҃ли, 15 и҆ бꙋ́детъ тебѣ̀
4: 15
Быт. 45: 11
1 Ца́рств. 18: 4
Ѱал. 54: 23
во ѡ҆браща́ющаго дꙋ́шꙋ и҆ въ прекормле́нїе ста́рости твоеѧ̀, ꙗ҆́кѡ сноха̀ твоѧ̀, возлюби́вшаѧ тебѐ, родѝ сы́на, ꙗ҆́же є҆́сть блага̀ тебѣ̀ па́че седмѝ сынѡ́въ. 16 И҆ взѧ̀ ноеммі́нь ѻ҆троча̀, и҆ положѝ є҆̀ на ло́нѣ свое́мъ, и҆ бы́сть є҆мꙋ̀ корми́лица. 17 И҆ прозва́ша сосѣ́ди и҆́мѧ є҆гѡ̀, глаго́люще: роди́сѧ сы́нъ ноеммі́нѣ. И҆ нареко́ша и҆́мѧ є҆мꙋ̀
4: 17
Матѳ. 1: 5
ѡ҆ви́дъ:
4: 17
Матѳ. 1: 6
се́й є҆́сть ѻ҆те́цъ і҆ессе́а, ѻ҆тца̀ дв҃дова. 18 И҆ сїѧ̑ рѡдства̀ фаре́сѡва:
4: 18
1 Паралїпом. 2: 5
Матѳ. 1: 3
фаре́съ родѝ є҆срѡ́ма: 19 є҆срѡ́мъ же родѝ а҆ра́ма: а҆ра́мъ же родѝ а҆мїнада́ва: 20 а҆мїнада́въ же родѝ наассѡ́на:
4: 20
Чи́сл. 7: 12
наассѡ́нъ же родѝ салмѡ́на: 21 салмѡ́нъ же родѝ воо́за: воо́зъ же родѝ ѡ҆ви́да: 22 ѡ҆ви́дъ же родѝ і҆ессе́а:
4: 22
1 Ца́рств. 16: 11
17: 12
і҆ессе́й же родѝ дв҃да.