Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
15

ГЛАВА̀ є҃і.

Зача́ло рѕ҃і.

151 До́лжни

15: 1
Ри́млѧн. 14: 1
1 Корі́нѳ. 9: 22
є҆смы̀ мы̀ си́льнїи не́мѡщи немощны́хъ носи́ти, и҆ не себѣ̀ оу҆гожда́ти: 2
15: 2
1 Корі́нѳ. 10: 24
кі́иждо же ва́съ бли́жнемꙋ да оу҆гожда́етъ во бл҃го́е къ созида́нїю. 3 И҆́бо и҆ хрⷭ҇то́съ не себѣ̀ оу҆годѝ, но ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано: поношє́нїѧ
15: 3
Ѱал. 68: 10
поносѧ́щихъ тебѣ̀ нападо́ша на мѧ̀. 4
15: 4
Ри́млѧн. 4: 23,24
Е҆ли̑ка бо преднапи̑сана бы́ша, въ на́ше наказа́нїе преднаписа́шасѧ, да терпѣ́нїемъ и҆ оу҆тѣше́нїемъ писа́нїй оу҆пова́нїе и҆́мамы. 5
15: 5
1 Корі́нѳ. 1: 10
Фїлїппис. 2: 2
Бг҃ъ же терпѣ́нїѧ и҆ оу҆тѣше́нїѧ да да́стъ ва́мъ то́жде мꙋ́дрствовати дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, 6 да є҆динодꙋ́шнѡ є҆ди́ными оу҆сты̑ сла́вите бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀.

(Заⷱ҇ рз҃і.)

7 Тѣ́мже прїе́млите дрꙋ́гъ дрꙋ́га,

15: 7
І҆ѡа́н. 17: 24
ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ прїѧ́тъ ва́съ во сла́вꙋ бж҃їю. 8 Глаго́лю же хрⷭ҇та̀ і҆н҃са слꙋжи́телѧ бы́вша
15: 8
Ри́млѧн. 3: 30
ѡ҆брѣ́занїѧ по и҆́стинѣ бж҃їей, во є҆́же оу҆тверди́ти
15: 8
Дѣѧ̑н. 3: 25
ѡ҆бѣтова̑нїѧ ѻ҆тцє́въ: 9 а҆ ꙗ҆зы́кѡмъ по млⷭ҇ти, просла́вити бг҃а, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано:
15: 9
Ѱал. 17: 8
2 Ца́рств. 22: 8
сегѡ̀ ра́ди и҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ во ꙗ҆зы́цѣхъ, гдⷭ҇и, и҆ и҆́мени твоемꙋ̀ пою̀. 10 И҆ па́ки глаго́летъ:
15: 10
Второзак. 32: 43
возвесели́тесѧ, ꙗ҆зы́цы, съ людьмѝ є҆гѡ̀. 11
15: 11
Ѱал. 116: 1
И҆ па́ки: хвали́те гдⷭ҇а, всѝ ꙗ҆зы́цы, и҆ похвали́те є҆го̀, всѝ лю́дїе. 12 И҆ па́ки и҆са́їа глаго́летъ: бꙋ́детъ
15: 12
И҆са́їа. 11: 10
А҆пока́лѷѱ. 5: 5
ко́рень і҆ессе́овъ, и҆ востаѧ́й владѣ́ти над̾ ꙗ҆зы́ки: на того̀ ꙗ҆зы́цы оу҆пова́ютъ. 13
15: 13
Ри́млѧн. 12: 12
14: 17
Бг҃ъ же оу҆пова́нїѧ да и҆спо́лнитъ ва́съ всѧ́кїѧ радо́сти и҆ ми́ра въ вѣ́рѣ, и҆збы́точествовати ва́мъ во оу҆пова́нїи, си́лою дх҃а ст҃а́гѡ. 14 И҆звѣще́нъ же є҆́смь, бра́тїе моѧ̑, и҆ са́мъ а҆́зъ ѡ҆ ва́съ, ꙗ҆́кѡ и҆ са́ми вы̀ по́лни є҆стѐ бл҃гости, и҆спо́лнени всѧ́кагѡ ра́зꙋма, могꙋ́ще и҆ и҆ны̑ѧ наꙋчи́ти: 15 де́рзѣе же писа́хъ ва́мъ, бра́тїе моѧ̑, ѿ ча́сти, ꙗ҆́кѡ воспомина́ѧ ва́мъ, за блгⷣть да́ннꙋю мѝ ѿ бг҃а, 16 во є҆́же бы́ти мѝ слꙋжи́телю і҆н҃съ хрⷭ҇то́вꙋ
15: 16
И҆са́їа. 66: 19
Дѣѧ̑н. 9: 15
во ꙗ҆зы́цѣхъ, свѧщеннодѣ́йствꙋющꙋ бл҃говѣствова́нїе бж҃їе, да бꙋ́детъ приноше́нїе є҆́же ѿ ꙗ҆зы̑къ
15: 16
Ри́млѧн. 12: 2
бл҃гопрїѧ́тно и҆ ѡ҆сщ҃е́нно дх҃омъ ст҃ы́мъ.

(Заⷱ҇ ри҃і.)

17 И҆ма́мъ оу҆̀бо похвалꙋ̀ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ въ тѣ́хъ, ꙗ҆̀же къ бг҃ꙋ: 18 не смѣ́ю бо глаго́лати что̀, и҆́хже не содѣ́ѧ хрⷭ҇то́съ мно́ю, въ послꙋша́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, сло́вомъ и҆ дѣ́ломъ, 19 въ си́лѣ зна́менїй и҆ чꙋде́съ, си́лою дх҃а бж҃їѧ, ꙗ҆́коже мѝ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма и҆ ѡ҆́крестъ да́же до і҆ллѷрі́ка и҆спо́лнити бл҃говѣствова́нїе хрⷭ҇то́во. 20

15: 20
1 Корі́нѳ. 3: 10
2 Корі́нѳ. 10: 15
Си́це же потща́хсѧ благовѣсти́ти, не и҆дѣ́же и҆менова́сѧ хрⷭ҇то́съ, да не на чꙋже́мъ ѡ҆снова́нїи сози́ждꙋ, 21 но ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано:
15: 21
И҆са́їа. 52: 15
и҆̀мже не возвѣсти́сѧ ѡ҆ не́мъ, оу҆́зрѧтъ, и҆ и҆̀же не слы́шаша, оу҆разꙋмѣ́ютъ. 22 Тѣ́мже и҆ возбране́нъ бы́хъ
15: 22
Ри́млѧн. 1: 13
мно́гажды прїитѝ къ ва́мъ. 23 Нн҃ѣ же ктомꙋ̀ мѣ́ста не и҆мы́й въ страна́хъ си́хъ,
15: 23
1 Солꙋ́н. 3: 10
жела́нїе же и҆мы́й прїитѝ къ ва́мъ ѿ мно́гихъ лѣ́тъ, 24 ꙗ҆́кѡ а҆́ще поидꙋ̀ во і҆спа́нїю, прїидꙋ̀ къ ва́мъ. Оу҆пова́ю бо ми́мѡ грѧды́й ви́дѣти ва́съ и҆ ва́ми проводи́тисѧ та́мѡ, а҆́ще ва́съ пре́жде ѿ ча́сти насы́щꙋсѧ. 25 Нн҃ѣ же грѧдꙋ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ,
15: 25
Дѣѧ̑н. 24: 17
слꙋжѧ́й ст҃ы̑мъ, 26 благоволи́ша бо македо́нїа и҆ а҆ха́їа
15: 26
1 Корі́нѳ. 16: 1
2 Корі́нѳ. 8: 4
ѻ҆бще́нїе нѣ́кое сотвори́ти къ ни́щымъ ст҃ы̑мъ живꙋ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 27 Благоволи́ша бо, и҆ до́лжни и҆̀мъ сꙋ́ть.
15: 27
1 Корі́нѳ. 9: 11
А҆́ще бо въ дꙋхо́вныхъ и҆́хъ прича̑стницы бы́ша ꙗ҆зы́цы, до́лжни сꙋ́ть и҆ въ плотски́хъ послꙋжи́ти и҆̀мъ. 28 Сїѐ оу҆̀бо сконча́въ, и҆ запечатлѣ́въ и҆̀мъ пло́дъ се́й, поидꙋ̀ ва́ми во і҆спа́нїю: 29 вѣ́мъ же, ꙗ҆́кѡ грѧды́й къ ва́мъ, во и҆сполне́нїи
15: 29
Ри́млѧн. 1: 11
бл҃гослове́нїѧ бл҃говѣ́стїѧ хрⷭ҇то́ва прїидꙋ̀.

(Заⷱ҇ рѳ҃і.)

30 Молю́ же вы̀, бра́тїе, гдⷭ҇емъ на́шимъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ и҆ любо́вїю дх҃а,

15: 30
2 Корі́нѳ. 1: 11
споспѣ́шствꙋйте мѝ въ моли́твахъ ѡ҆ мнѣ̀ къ бг҃ꙋ, 31
15: 31
Дѣѧ̑н. 20: 23
да и҆зба́влюсѧ ѿ противлѧ́ющихсѧ во і҆ꙋде́и, и҆ да слꙋ́жба моѧ̀, ꙗ҆́же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, благопрїѧ́тна бꙋ́детъ ст҃ы̑мъ: 32
15: 32
Ри́млѧн. 1: 10
да съ ра́достїю прїидꙋ̀ къ ва́мъ во́лею бж҃їею и҆ оу҆поко́юсѧ съ ва́ми. 33
15: 33
Ри́млѧн. 16: 20
1 Корі́нѳ. 14: 33
Бг҃ъ же ми́ра со всѣ́ми ва́ми. А҆ми́нь.