Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
13

ГЛАВА̀ г҃і.

Зача́ло ра҃і.

131 Всѧ́ка

13: 1
Премꙋ́др. 6: 3
Ті́т. 3: 1
1 Петр. 2: 13
дꙋша̀ власте́мъ предержа́щымъ да повинꙋ́етсѧ:
13: 1
Дан. 2: 21
нѣ́сть бо вла́сть а҆́ще не ѿ бг҃а, сꙋ́щыѧ же вла̑сти ѿ бг҃а оу҆чине́ны сꙋ́ть. 2 Тѣ́мже противлѧ́ѧйсѧ вла́сти, бж҃їю повелѣ́нїю противлѧ́етсѧ: противлѧ́ющїисѧ же себѣ̀ грѣ́хъ прїе́млютъ. 3
13: 3
1 Петр. 2: 14
3: 13
Кнѧ̑зи бо не сꙋ́ть боѧ́знь дѡ́брымъ дѣлѡ́мъ, но ѕлы̑мъ. Хо́щеши же ли не боѧ́тисѧ вла́сти; Бл҃го́е творѝ, и҆ и҆мѣ́ти бꙋ́деши похвалꙋ̀ ѿ негѡ̀: 4 бж҃їй бо слꙋ́га є҆́сть, тебѣ̀ во бл҃го́е. А҆́ще ли ѕло́е твори́ши, бо́йсѧ, не бо̀ без̾ оу҆ма̀13: 4 всꙋ́е ме́чь но́ситъ: бж҃їй бо слꙋга̀ є҆́сть, ѿмсти́тель въ гнѣ́въ ѕло́е творѧ́щемꙋ. 5 Тѣ́мже потре́ба повинова́тисѧ не то́кмѡ за гнѣ́въ, но и҆ за со́вѣсть. 6 Сегѡ̀ бо̀ ра́ди и҆ да̑ни даетѐ: слꙋжи́тєли бо бж҃їи сꙋ́ть, во и҆́стое сїѐ пребыва́юще. 7 Воздади́те оу҆̀бо всѣ́мъ дѡ́лжнаѧ: є҆мꙋ́же оу҆́бѡ оу҆ро́къ, оу҆ро́къ: (а҆)
13: 7
Матѳ. 22: 21
Ма́рк. 12: 17
Лꙋк. 20: 25
є҆мꙋ́же да́нь, да́нь: (а҆) є҆мꙋ́же стра́хъ, стра́хъ: (и҆) є҆мꙋ́же че́сть, че́сть. 8
13: 8
Колос. 3: 14
1 Тїмоѳ. 1: 5
Ни є҆ди́номꙋ же ничи́мже до́лжни быва́йте, то́чїю є҆́же люби́ти дрꙋ́гъ дрꙋ́га: любѧ́й бо дрꙋ́га, зако́нъ и҆спо́лни. 9
13: 9
И҆схо́д. 20: 14
Второзак. 5: 18
Е҆́же бо: не прелюбы̀ сотвори́ши, не оу҆бїе́ши, не оу҆кра́деши, не лжесвидѣ́телствꙋеши, не похо́щеши, и҆ а҆́ще ка́ѧ и҆́на за́повѣдь, въ се́мъ словесѝ соверша́етсѧ,
13: 9
Матѳ. 22: 39
Ма́рк. 12: 31
Лꙋк. 10: 27
І҆а́к. 2: 8
Гала́т. 5: 14
Леѵі́т. 19: 18
во є҆́же: возлю́биши и҆́скреннѧго твоего̀, ꙗ҆́коже са́мъ себѐ. 10 Любы̀ и҆́скреннемꙋ ѕла̀ не твори́тъ: и҆сполне́нїе оу҆̀бо зако́на любы̀ є҆́сть. 11 И҆ сїѐ, вѣ́дѧще вре́мѧ,
13: 11
Е҆фес. 5: 14
ꙗ҆́кѡ ча́съ оу҆жѐ на́мъ ѿ сна̀ воста́ти. (Заⷱ҇ рв҃і.) Нн҃ѣ бо ближа́йшее на́мъ спⷭ҇нїе, не́жели є҆гда̀ вѣ́ровахомъ. 12
13: 12
Дѣѧ̑н. 17: 30
2 Корі́нѳ. 4: 6
Е҆фес. 5: 11
Но́щь (оу҆́бѡ) пре́йде, а҆ де́нь прибли́жисѧ: ѿложи́мъ оу҆̀бо дѣла̀ тє́мнаѧ, и҆ ѡ҆блече́мсѧ во ѻ҆рꙋ́жїе свѣ́та. 13
13: 13
Лꙋк. 21: 34
Ꙗ҆́кѡ во днѝ, благоѡбра́знѡ да хо́димъ, не козлогласова̑нїи и҆ пїѧ́нствы, не любодѣѧ̑нїи и҆ стꙋдодѣѧ̑нїи, не рве́нїемъ и҆ за́вистїю: 14
13: 14
Гала́т. 5: 16
1 Петр. 2: 11
но ѡ҆блецы́тесѧ гдⷭ҇емъ на́шимъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, и҆ пло́ти оу҆го́дїѧ не твори́те въ по́хѡти.

14

ГЛАВА̀ д҃і.

141 И҆знемога́ющаго же

14: 1
Ри́млѧн. 15: 1
1 Корі́нѳ. 8: 12
въ вѣ́рѣ прїе́млите, не въ сомнѣ́нїе помышле́нїи. 2 Ѻ҆́въ бо вѣ́рꙋетъ ꙗ҆́сти
14: 2
1 Корі́нѳ. 10: 25
всѧ̑, а҆ и҆знемога́ѧй ѕє́лїѧ (да) ꙗ҆́стъ. 3 Ꙗ҆ды́й не ꙗ҆дꙋ́щагѡ да не оу҆корѧ́етъ: и҆ не ꙗ҆ды́й ꙗ҆дꙋ́щагѡ да не ѡ҆сꙋжда́етъ: бг҃ъ бо є҆го̀ прїѧ́тъ. 4
14: 4
І҆а́к. 4: 12
Ты̀ кто̀ є҆сѝ сꙋдѧ́й чꙋжде́мꙋ рабꙋ̀; Своемꙋ̀ гдⷭ҇ви стои́тъ, и҆лѝ па́даетъ. Ста́нетъ же, си́ленъ бо є҆́сть бг҃ъ поста́вити є҆го̀. 5 Ѻ҆́въ оу҆́бѡ разсꙋжда́етъ де́нь чрез̾ де́нь, ѻ҆́въ же сꙋ́дитъ на всѧ́къ де́нь. Кі́иждо свое́ю мы́слїю да и҆звѣствꙋ́етсѧ.

(Заⷱ҇ рг҃і.)

6 Мꙋ́дрствꙋѧй де́нь, гдⷭ҇еви мꙋ́дрствꙋетъ: и҆ не мꙋ́дрствꙋѧй де́нь, гдⷭ҇еви не мꙋ́дрствꙋетъ.

14: 6
1 Корі́нѳ. 10: 31
1 Тїмоѳ. 4: 4
Ꙗ҆ды́й, гдⷭ҇еви ꙗ҆́стъ, благодари́тъ бо бг҃а: и҆ не ꙗ҆ды́й, гдⷭ҇еви не ꙗ҆́стъ, и҆ благодари́тъ бг҃а. 7
14: 7
2 Корі́нѳ. 5: 15
1 Солꙋ́н. 5: 10
1 Петр. 4: 2
Никто́же бо на́съ себѣ̀ живе́тъ, и҆ никто́же себѣ̀ оу҆мира́етъ: 8 а҆́ще бо живе́мъ, гдⷭ҇еви живе́мъ, а҆́ще же оу҆мира́емъ, гдⷭ҇еви оу҆мира́емъ: а҆́ще оу҆̀бо живе́мъ, а҆́ще оу҆мира́емъ, гдⷭ҇ни є҆смы̀.

(Заⷱ҇ рд҃і.)

9 На сїе́ бо хрⷭ҇то́съ и҆ оу҆́мре и҆ воскр҃се и҆ ѡ҆живѐ,

14: 9
Матѳ. 28: 18
Дѣѧ̑н. 10: 42
да и҆ ме́ртвыми и҆ живы́ми ѡ҆блада́етъ. 10
14: 10
Матѳ. 7: 1,2
Ты́ же почто̀ ѡ҆сꙋжда́еши бра́та твоего̀, и҆лѝ ты̀ что̀ оу҆ничижа́еши бра́та твоего̀;
14: 10
2 Корі́нѳ. 5: 10
Вси́ бо предста́немъ сꙋди́щꙋ хрⷭ҇то́вꙋ. 11 Пи́сано бо є҆́сть:
14: 11
Матѳ. 26: 64
Фїлїппис. 2: 10
И҆са́їа. 45: 23
живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ мнѣ̀ покло́нитсѧ всѧ́ко колѣ́но, и҆ всѧ́къ ѧ҆зы́къ и҆сповѣ́стсѧ бг҃ови. 12 Тѣ́мже оу҆̀бо
14: 12
Матѳ. 12: 36
кі́йждо на́съ ѡ҆ себѣ̀ сло́во да́стъ бг҃ꙋ. 13 Не ктомꙋ̀ оу҆̀бо дрꙋ́гъ дрꙋ́га ѡ҆сꙋжда́емъ, но сїѐ па́че сꙋди́те,
14: 13
Матѳ. 18: 7
є҆́же не полага́ти претыка́нїѧ бра́тꙋ и҆лѝ собла́зна. 14 Вѣ́мъ и҆ и҆звѣще́нъ є҆́смь ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, ꙗ҆́кѡ
14: 14
Матѳ. 15: 11
ничто́же скве́рно са́мо собо́ю: то́чїю помышлѧ́ющемꙋ что̀ скве́рно бы́ти, ѻ҆́номꙋ скве́рно є҆́сть. 15 А҆́ще же бра́шна ра́ди бра́тъ тво́й скорби́тъ, оу҆жѐ не по любвѝ хо́диши: не бра́шномъ твои́мъ того̀ погꙋблѧ́й,
14: 15
1 Корі́нѳ. 8: 11
за него́же хрⷭ҇то́съ оу҆́мре. 16 Да не хꙋли́тсѧ оу҆̀бо ва́ше бл҃го́е. 17
14: 17
1 Корі́нѳ. 8: 8
Нѣ́сть бо црⷭ҇тво бж҃їе бра́шно и҆ питїѐ,
14: 17
Гала́т. 5: 22
но пра́вда и҆ ми́ръ и҆ ра́дость ѡ҆ дс҃ѣ ст҃ѣ. 18 И҆́же бо си́ми слꙋ́житъ хрⷭ҇то́ви, бл҃гоꙋго́денъ є҆́сть бг҃ови и҆ и҆скꙋ́сенъ человѣ́кѡмъ.

(Заⷱ҇ рє҃і.)

19 Тѣ́мже оу҆̀бо ми́ръ возлю́бимъ и҆ ꙗ҆̀же къ созида́нїю дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ. 20 Не бра́шна ра́ди разорѧ́й дѣ́ло бж҃їе.

14: 20
Матѳ. 15: 11
Всѧ̑ бо чи̑ста, но ѕло̀ человѣ́кꙋ претыка́нїемъ ꙗ҆дꙋ́щемꙋ. 21 Добро̀ не ꙗ҆́сти мѧ́съ, нижѐ пи́ти вїна̀, ни ѡ҆ не́мже бра́тъ тво́й претыка́етсѧ и҆лѝ соблазнѧ́етсѧ и҆лѝ и҆знемога́етъ. 22 Ты̀ вѣ́рꙋ и҆́маши; ѡ҆ себѣ̀ са́мъ и҆мѣ́й пред̾ бг҃омъ.
14: 22
1 І҆ѡа́н. 3: 21
Бл҃же́нъ не ѡ҆сꙋжда́ѧй себѐ, ѡ҆ не́мже и҆скꙋша́етсѧ. 23
14: 23
Ті́т. 1: 15
А҆ сомнѧ́ѧйсѧ, а҆́ще ꙗ҆́стъ, ѡ҆сꙋжда́етсѧ, занѐ не ѿ вѣ́ры: всѧ́ко же, є҆́же не ѿ вѣ́ры, грѣ́хъ є҆́сть. 24 Могꙋ́щемꙋ же ва́съ оу҆тверди́ти по бл҃говѣствова́нїю моемꙋ̀ и҆ проповѣ́данїю і҆н҃съ хрⷭ҇то́вꙋ, по ѿкрове́нїю та́йны,
14: 24
1 Корі́нѳ. 2: 7
лѣ́ты вѣ́чными оу҆молча́нныѧ, 25 ꙗ҆́вльшїѧсѧ же нн҃ѣ,
14: 25
И҆са́їа. 42: 16
писа̑нїи прⷪ҇ро́ческими, по повелѣ́нїю вѣ́чнагѡ бг҃а, въ послꙋша́нїе вѣ́ры во всѣ́хъ ꙗ҆зы́цехъ позна́вшїѧсѧ, 26 є҆ди́номꙋ премꙋ́дромꙋ бг҃ꙋ, і҆н҃сомъ хрⷭ҇то́мъ, є҆мꙋ́же сла́ва во вѣ́ки. А҆ми́нь.

15

ГЛАВА̀ є҃і.

Зача́ло рѕ҃і.

151 До́лжни

15: 1
Ри́млѧн. 14: 1
1 Корі́нѳ. 9: 22
є҆смы̀ мы̀ си́льнїи не́мѡщи немощны́хъ носи́ти, и҆ не себѣ̀ оу҆гожда́ти: 2
15: 2
1 Корі́нѳ. 10: 24
кі́иждо же ва́съ бли́жнемꙋ да оу҆гожда́етъ во бл҃го́е къ созида́нїю. 3 И҆́бо и҆ хрⷭ҇то́съ не себѣ̀ оу҆годѝ, но ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано: поношє́нїѧ
15: 3
Ѱал. 68: 10
поносѧ́щихъ тебѣ̀ нападо́ша на мѧ̀. 4
15: 4
Ри́млѧн. 4: 23,24
Е҆ли̑ка бо преднапи̑сана бы́ша, въ на́ше наказа́нїе преднаписа́шасѧ, да терпѣ́нїемъ и҆ оу҆тѣше́нїемъ писа́нїй оу҆пова́нїе и҆́мамы. 5
15: 5
1 Корі́нѳ. 1: 10
Фїлїппис. 2: 2
Бг҃ъ же терпѣ́нїѧ и҆ оу҆тѣше́нїѧ да да́стъ ва́мъ то́жде мꙋ́дрствовати дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, 6 да є҆динодꙋ́шнѡ є҆ди́ными оу҆сты̑ сла́вите бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀.

(Заⷱ҇ рз҃і.)

7 Тѣ́мже прїе́млите дрꙋ́гъ дрꙋ́га,

15: 7
І҆ѡа́н. 17: 24
ꙗ҆́коже и҆ хрⷭ҇то́съ прїѧ́тъ ва́съ во сла́вꙋ бж҃їю. 8 Глаго́лю же хрⷭ҇та̀ і҆н҃са слꙋжи́телѧ бы́вша
15: 8
Ри́млѧн. 3: 30
ѡ҆брѣ́занїѧ по и҆́стинѣ бж҃їей, во є҆́же оу҆тверди́ти
15: 8
Дѣѧ̑н. 3: 25
ѡ҆бѣтова̑нїѧ ѻ҆тцє́въ: 9 а҆ ꙗ҆зы́кѡмъ по млⷭ҇ти, просла́вити бг҃а, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано:
15: 9
Ѱал. 17: 8
2 Ца́рств. 22: 8
сегѡ̀ ра́ди и҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ во ꙗ҆зы́цѣхъ, гдⷭ҇и, и҆ и҆́мени твоемꙋ̀ пою̀. 10 И҆ па́ки глаго́летъ:
15: 10
Второзак. 32: 43
возвесели́тесѧ, ꙗ҆зы́цы, съ людьмѝ є҆гѡ̀. 11
15: 11
Ѱал. 116: 1
И҆ па́ки: хвали́те гдⷭ҇а, всѝ ꙗ҆зы́цы, и҆ похвали́те є҆го̀, всѝ лю́дїе. 12 И҆ па́ки и҆са́їа глаго́летъ: бꙋ́детъ
15: 12
И҆са́їа. 11: 10
А҆пока́лѷѱ. 5: 5
ко́рень і҆ессе́овъ, и҆ востаѧ́й владѣ́ти над̾ ꙗ҆зы́ки: на того̀ ꙗ҆зы́цы оу҆пова́ютъ. 13
15: 13
Ри́млѧн. 12: 12
14: 17
Бг҃ъ же оу҆пова́нїѧ да и҆спо́лнитъ ва́съ всѧ́кїѧ радо́сти и҆ ми́ра въ вѣ́рѣ, и҆збы́точествовати ва́мъ во оу҆пова́нїи, си́лою дх҃а ст҃а́гѡ. 14 И҆звѣще́нъ же є҆́смь, бра́тїе моѧ̑, и҆ са́мъ а҆́зъ ѡ҆ ва́съ, ꙗ҆́кѡ и҆ са́ми вы̀ по́лни є҆стѐ бл҃гости, и҆спо́лнени всѧ́кагѡ ра́зꙋма, могꙋ́ще и҆ и҆ны̑ѧ наꙋчи́ти: 15 де́рзѣе же писа́хъ ва́мъ, бра́тїе моѧ̑, ѿ ча́сти, ꙗ҆́кѡ воспомина́ѧ ва́мъ, за блгⷣть да́ннꙋю мѝ ѿ бг҃а, 16 во є҆́же бы́ти мѝ слꙋжи́телю і҆н҃съ хрⷭ҇то́вꙋ
15: 16
И҆са́їа. 66: 19
Дѣѧ̑н. 9: 15
во ꙗ҆зы́цѣхъ, свѧщеннодѣ́йствꙋющꙋ бл҃говѣствова́нїе бж҃їе, да бꙋ́детъ приноше́нїе є҆́же ѿ ꙗ҆зы̑къ
15: 16
Ри́млѧн. 12: 2
бл҃гопрїѧ́тно и҆ ѡ҆сщ҃е́нно дх҃омъ ст҃ы́мъ.

(Заⷱ҇ ри҃і.)

17 И҆ма́мъ оу҆̀бо похвалꙋ̀ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ въ тѣ́хъ, ꙗ҆̀же къ бг҃ꙋ: 18 не смѣ́ю бо глаго́лати что̀, и҆́хже не содѣ́ѧ хрⷭ҇то́съ мно́ю, въ послꙋша́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, сло́вомъ и҆ дѣ́ломъ, 19 въ си́лѣ зна́менїй и҆ чꙋде́съ, си́лою дх҃а бж҃їѧ, ꙗ҆́коже мѝ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма и҆ ѡ҆́крестъ да́же до і҆ллѷрі́ка и҆спо́лнити бл҃говѣствова́нїе хрⷭ҇то́во. 20

15: 20
1 Корі́нѳ. 3: 10
2 Корі́нѳ. 10: 15
Си́це же потща́хсѧ благовѣсти́ти, не и҆дѣ́же и҆менова́сѧ хрⷭ҇то́съ, да не на чꙋже́мъ ѡ҆снова́нїи сози́ждꙋ, 21 но ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано:
15: 21
И҆са́їа. 52: 15
и҆̀мже не возвѣсти́сѧ ѡ҆ не́мъ, оу҆́зрѧтъ, и҆ и҆̀же не слы́шаша, оу҆разꙋмѣ́ютъ. 22 Тѣ́мже и҆ возбране́нъ бы́хъ
15: 22
Ри́млѧн. 1: 13
мно́гажды прїитѝ къ ва́мъ. 23 Нн҃ѣ же ктомꙋ̀ мѣ́ста не и҆мы́й въ страна́хъ си́хъ,
15: 23
1 Солꙋ́н. 3: 10
жела́нїе же и҆мы́й прїитѝ къ ва́мъ ѿ мно́гихъ лѣ́тъ, 24 ꙗ҆́кѡ а҆́ще поидꙋ̀ во і҆спа́нїю, прїидꙋ̀ къ ва́мъ. Оу҆пова́ю бо ми́мѡ грѧды́й ви́дѣти ва́съ и҆ ва́ми проводи́тисѧ та́мѡ, а҆́ще ва́съ пре́жде ѿ ча́сти насы́щꙋсѧ. 25 Нн҃ѣ же грѧдꙋ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ,
15: 25
Дѣѧ̑н. 24: 17
слꙋжѧ́й ст҃ы̑мъ, 26 благоволи́ша бо македо́нїа и҆ а҆ха́їа
15: 26
1 Корі́нѳ. 16: 1
2 Корі́нѳ. 8: 4
ѻ҆бще́нїе нѣ́кое сотвори́ти къ ни́щымъ ст҃ы̑мъ живꙋ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 27 Благоволи́ша бо, и҆ до́лжни и҆̀мъ сꙋ́ть.
15: 27
1 Корі́нѳ. 9: 11
А҆́ще бо въ дꙋхо́вныхъ и҆́хъ прича̑стницы бы́ша ꙗ҆зы́цы, до́лжни сꙋ́ть и҆ въ плотски́хъ послꙋжи́ти и҆̀мъ. 28 Сїѐ оу҆̀бо сконча́въ, и҆ запечатлѣ́въ и҆̀мъ пло́дъ се́й, поидꙋ̀ ва́ми во і҆спа́нїю: 29 вѣ́мъ же, ꙗ҆́кѡ грѧды́й къ ва́мъ, во и҆сполне́нїи
15: 29
Ри́млѧн. 1: 11
бл҃гослове́нїѧ бл҃говѣ́стїѧ хрⷭ҇то́ва прїидꙋ̀.

(Заⷱ҇ рѳ҃і.)

30 Молю́ же вы̀, бра́тїе, гдⷭ҇емъ на́шимъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ и҆ любо́вїю дх҃а,

15: 30
2 Корі́нѳ. 1: 11
споспѣ́шствꙋйте мѝ въ моли́твахъ ѡ҆ мнѣ̀ къ бг҃ꙋ, 31
15: 31
Дѣѧ̑н. 20: 23
да и҆зба́влюсѧ ѿ противлѧ́ющихсѧ во і҆ꙋде́и, и҆ да слꙋ́жба моѧ̀, ꙗ҆́же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, благопрїѧ́тна бꙋ́детъ ст҃ы̑мъ: 32
15: 32
Ри́млѧн. 1: 10
да съ ра́достїю прїидꙋ̀ къ ва́мъ во́лею бж҃їею и҆ оу҆поко́юсѧ съ ва́ми. 33
15: 33
Ри́млѧн. 16: 20
1 Корі́нѳ. 14: 33
Бг҃ъ же ми́ра со всѣ́ми ва́ми. А҆ми́нь.