Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло ѻ҃ѳ.

11 Па́ѵелъ, ра́бъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́въ,

1: 1
Дѣѧ̑н. 9: 15
зва́нъ а҆пⷭ҇лъ, и҆збра́нъ въ бл҃говѣ́стїе бж҃їе, 2
1: 2
И҆са́їа. 52: 7
Наꙋ́м. 1: 15
Лꙋк. 1: 70
І҆ѡа́н. 1: 45
є҆́же пре́жде ѡ҆бѣща̀ прⷪ҇рѡ́ки свои́ми въ писа́нїихъ ст҃ы́хъ, 3 ѡ҆ сн҃ѣ свое́мъ, бы́вшемъ
1: 3
Матѳ. 1: 1
Лꙋк. 2: 4
ѿ сѣ́мене дв҃дова по пл҃ти, 4 нарече́ннѣмъ сн҃ѣ бж҃їи
1: 4
2 Ца́рств. 7: 12
въ си́лѣ, по дх҃ꙋ ст҃ы́ни, и҆з̾ воскрⷭ҇нїѧ ѿ ме́ртвыхъ, і҆н҃са хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а на́шегѡ, 5 и҆́мже прїѧ́хомъ блгⷣть и҆
1: 5
Дѣѧ̑н. 2: 22
2 Корі́нѳ. 10: 5
а҆пⷭ҇лство въ послꙋша́нїе вѣ́ры во всѣ́хъ ꙗ҆зы́цѣхъ, ѡ҆ и҆́мени є҆гѡ̀, 6 въ ни́хже є҆стѐ и҆ вы̀, зва́ни і҆н҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀: 7 всѣ́мъ сꙋ́щымъ въ ри́мѣ возлю́блєннымъ бг҃ꙋ,
1: 7
1 Корі́нѳ. 1: 2
Е҆фес. 1: 1
зва̑ннымъ ст҃ы̑мъ: (Заⷱ҇.) блгⷣть ва́мъ и҆ ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ, и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀. 8 Пе́рвое оу҆́бѡ благодарю̀ бг҃а моего̀ і҆н҃сомъ хрⷭ҇то́мъ ѡ҆ всѣ́хъ ва́съ, ꙗ҆́кѡ вѣ́ра ва́ша возвѣща́етсѧ во все́мъ мі́рѣ: 9 свидѣ́тель бо мѝ є҆́сть бг҃ъ, є҆мꙋ́же слꙋжꙋ̀
1: 9
І҆ѡа́н. 4: 23
Дѣѧ̑н. 24: 14
дꙋ́хомъ мои́мъ во бл҃говѣствова́нїи сн҃а є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ безпреста́ни па́мѧть ѡ҆ ва́съ творю̀, 10 всегда̀ въ моли́твахъ мои́хъ молѧ́сѧ, а҆́ще оу҆́бѡ когда̀ поспѣ́шенъ бꙋ́дꙋ во́лею бж҃їею прїитѝ къ ва́мъ: 11 жела́ю бо ви́дѣти ва́съ, да нѣ́кое
1: 11
Ри́млѧн. 15: 29
1 Солꙋ́н. 3: 10
пода́мъ ва́мъ дарова́нїе дꙋхо́вное, ко оу҆твержде́нїю ва́шемꙋ: 12 сїе́ же є҆́сть, соꙋтѣ́шитисѧ въ ва́съ вѣ́рою ѻ҆́бщею, ва́шею же и҆ мое́ю. 13 Не хощꙋ́ же не вѣ́дѣти ва́мъ, бра́тїе, ꙗ҆́кѡ мно́жицею восхотѣ́хъ прїитѝ къ ва́мъ, и҆ возбране́нъ бы́хъ досе́лѣ, да нѣ́кїй пло́дъ и҆мѣ́ю и҆ въ ва́съ, ꙗ҆́коже и҆ въ про́чихъ ꙗ҆зы́цѣхъ. 14
1: 14
Дѣѧ̑н. 9: 15
1 Корі́нѳ. 9: 16
Е҆́ллинѡмъ же и҆ ва́рвавѡмъ, мꙋ̑дрымъ же и҆ неразꙋ̑мнымъ до́лженъ є҆́смь: 15 та́кѡ є҆́сть, є҆́же по моемꙋ̀ оу҆се́рдїю и҆ ва́мъ сꙋ́щымъ въ ри́мѣ благовѣсти́ти. 16
1: 16
Ма́рк. 8: 38
2 Тїмоѳ. 1: 8
Не стыжꙋ́сѧ бо бл҃говѣствова́нїемъ хрⷭ҇то́вымъ:
1: 16
1 Корі́нѳ. 1: 24
15: 2
си́ла бо бж҃їѧ є҆́сть во спⷭ҇нїе всѧ́комꙋ вѣ́рꙋющемꙋ, і҆ꙋде́ови же пре́жде и҆ є҆́ллинꙋ. 17
1: 17
Ри́млѧн. 3: 21
Пра́вда бо бж҃їѧ въ не́мъ ꙗ҆влѧ́етсѧ ѿ вѣ́ры въ вѣ́рꙋ, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано:
1: 17
А҆ввак. 2: 4
првⷣный же ѿ вѣ́ры жи́въ бꙋ́детъ.

(Заⷱ҇ п҃.)

18 Ѿкрыва́етсѧ бо гнѣ́въ бж҃їй съ нб҃сѐ на всѧ́кое нече́стїе и҆ непра́вдꙋ человѣ́кѡвъ, содержа́щихъ и҆́стинꙋ въ непра́вдѣ: 19 занѐ разꙋ́мное бж҃їе1: 19 є҆́же возмо́жно разꙋмѣ́ти ѡ҆ бз҃ѣ ꙗ҆́вѣ є҆́сть въ ни́хъ, бг҃ъ бо ꙗ҆ви́лъ є҆́сть и҆̀мъ: 20 неви̑димаѧ бо є҆гѡ̀,

1: 20
Ѱал. 18: 1
ѿ созда́нїѧ мі́ра творе́ньми помышлѧ́єма, ви̑дима сꙋ́ть, и҆ прⷭ҇носꙋ́щнаѧ си́ла є҆гѡ̀ и҆ бжⷭ҇тво̀, во є҆́же бы́ти и҆̀мъ без̾ѿвѣ́тнымъ. 21 Зане́же разꙋмѣ́вше бг҃а, не ꙗ҆́кѡ бг҃а просла́виша и҆лѝ благодари́ша,
1: 21
Е҆фес. 4: 18
но ѡ҆сꙋети́шасѧ помышлє́нїи сво́ими,
1: 21
І҆́ѡв. 5: 14
Второзак. 28: 29
И҆са́їа. 59: 10
и҆ ѡ҆мрачи́сѧ неразꙋ́мное и҆́хъ се́рдце: 22 глаго́лющесѧ бы́ти мꙋ́дри, ѡ҆б̾юродѣ́ша, 23 и҆ и҆змѣни́ша сла́вꙋ нетлѣ́ннагѡ бг҃а
1: 23
И҆схо́д. 32: 4
Премꙋ́др. 12: 24
І҆ерем. 2: 27
въ подо́бїе ѡ҆́браза тлѣ́нна человѣ́ка и҆ пти́цъ и҆ четверонѡ́гъ и҆ га̑дъ: 24 тѣ́мже и҆ предадѐ и҆̀хъ бг҃ъ въ по́хотехъ серде́цъ и҆́хъ въ нечистотꙋ̀, во є҆́же скверни́тисѧ тѣлесє́мъ и҆́хъ въ себѣ̀ самѣ́хъ: 25 и҆̀же премѣни́ша и҆́стинꙋ бж҃їю во лжꙋ̀, и҆ почто́ша и҆ послꙋжи́ша тва́ри па́че творца̀, и҆́же є҆́сть блгⷭ҇ве́нъ во вѣ́ки, а҆ми́нь. 26 Сегѡ̀ ра́ди предадѐ и҆̀хъ бг҃ъ въ стра̑сти безче́стїѧ: и҆ жєны́ бо и҆́хъ и҆змѣни́ша є҆сте́ственнꙋю подо́бꙋ
1: 26
Леѵі́т. 18: 23
20: 16
въ през̾есте́ственнꙋю: 27 та́кожде и҆ мꙋ́жїе, ѡ҆ста́вльше є҆сте́ственнꙋю подо́бꙋ же́нска по́ла, разжего́шасѧ по́хотїю свое́ю дрꙋ́гъ на дрꙋ́га, мꙋ́жи на мꙋже́хъ стꙋ́дъ содѣва́юще, и҆ возме́здїе, є҆́же подоба́ше пре́лести и҆́хъ, въ себѣ̀ воспрїе́млюще.

(Заⷱ҇ п҃а.)

28 И҆ ꙗ҆́коже не и҆скꙋси́ша и҆мѣ́ти бг҃а въ ра́зꙋмѣ, (сегѡ̀ ра́ди)

1: 28
Ѱал. 80: 13
І҆ерем. 7: 15
Ѡ҆сі́а. 9: 10
2 Солꙋ́н. 2: 11
предадѐ и҆̀хъ бг҃ъ въ неискꙋ́сенъ оу҆́мъ, твори́ти неподѡ́бнаѧ, 29 и҆спо́лненыхъ всѧ́кїѧ непра́вды, блꙋже́нїѧ, лꙋка́вства, лихоима́нїѧ, ѕло́бы: и҆спо́лненыхъ за́висти, оу҆бі́йства, рве́нїѧ, льстѝ, ѕлонра́вїѧ: 30 шепотникѝ, клеветникѝ, богомє́рзки, досади́тєли, велича̑вы, гѡ́рды, ѡ҆брѣта́тєли ѕлы́хъ, роди́телємъ непокори̑вы, 31 неразꙋ̑мны, непримири́тєлны, нелюбѡ́вны, неклѧтвохрани́тєлны, неми́лѡстивны. 32 Нѣ́цыи же и҆ ѡ҆правда́нїе бж҃їе разꙋмѣ́вше, ꙗ҆́кѡ такѡва́ѧ творѧ́щїи досто́йни сме́рти сꙋ́ть, не то́чїю са́ми творѧ́тъ, но и҆ соизволѧ́ютъ творѧ́щымъ.

2

ГЛАВА̀ в҃.

21 Сегѡ̀

2: 1
Матѳ. 7: 1
Лꙋк. 6: 37
1 Корі́нѳ. 4: 5
ра́ди без̾ѿвѣ́тенъ є҆сѝ, ѡ҆̑, человѣ́че всѧ́къ сꙋдѧ́й:
2: 1
1 Ца́рств. 12: 5
и҆́мже бо сꙋдо́мъ сꙋ́диши дрꙋ́га, себѐ ѡ҆сꙋжда́еши, та̑ѧжде бо твори́ши сꙋдѧ́й. 2 Вѣ́мы же, ꙗ҆́кѡ сꙋ́дъ бж҃їй є҆́сть пои́стиннѣ на творѧ́щихъ такова́ѧ. 3 Помышлѧ́еши ли же сїѐ, ѡ҆̑, человѣ́че, сꙋдѧ́й такова́ѧ творѧ́щымъ и҆ творѧ̀ са́мъ та̑ѧжде, ꙗ҆́кѡ ты̀ и҆збѣжи́ши ли сꙋда̀ бж҃їѧ, 4 и҆лѝ ѡ҆ бога́тствѣ бл҃гости є҆гѡ̀ и҆
2: 4
2 Петр. 3: 15
кро́тости и҆ долготерпѣ́нїи неради́ши,
2: 4
И҆са́їа. 30: 18
І҆ерем. 3: 12
не вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ бл҃гость бж҃їѧ на покаѧ́нїе тѧ̀ веде́тъ; 5 По жесто́кости же твое́й и҆ непока́ѧнномꙋ се́рдцꙋ,
2: 5
І҆а́к. 5: 3
собира́еши себѣ̀ гнѣ́въ въ де́нь гнѣ́ва и҆ ѿкрове́нїѧ првⷣнагѡ сꙋда̀ бж҃їѧ, 6
2: 6
Матѳ. 16: 27
При́тч. 24: 12
и҆́же возда́стъ коемꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀: 7 ѡ҆́вымъ оу҆́бѡ, по терпѣ́нїю дѣ́ла бл҃га́гѡ,
2: 7
Матѳ. 25: 46
сла́вы и҆ че́сти и҆ нетлѣ́нїѧ и҆́щꙋщымъ, живо́тъ вѣ́чный: 8 а҆ и҆̀же по рве́нїю противлѧ́ютсѧ оу҆́бѡ и҆́стинѣ, повинꙋ́ютсѧ же непра́вдѣ,
2: 8
І҆ерем. 23: 19
Е҆вр. 10: 27
ꙗ҆́рость и҆ гнѣ́въ. 9 Ско́рбь и҆ тѣснота̀ на всѧ́кꙋ дꙋ́шꙋ человѣ́ка творѧ́щагѡ ѕло́е, і҆ꙋде́а же пре́жде и҆ є҆́ллина. 10 (Заⷱ҇.) Сла́ва же и҆ че́сть и҆ ми́ръ всѧ́комꙋ дѣ́лающемꙋ бл҃го́е, і҆ꙋде́еви же пре́жде и҆ є҆́ллинꙋ. 11
2: 11
Второзак. 10: 17
2 Паралїпом. 19: 7
Нѣ́сть бо на лица̑ зрѣ́нїѧ оу҆ бг҃а. 12
2: 12
Лꙋк. 12: 47
Е҆ли́цы бо беззако́ннѡ2: 12 без̾ зако́на согрѣши́ша, беззако́ннѡ2: 12 без̾ зако́на и҆ поги́бнꙋтъ: и҆ є҆ли́цы въ зако́нѣ согрѣши́ша, зако́номъ сꙋ́дъ прїи́мꙋтъ: 13
2: 13
Матѳ. 7: 21
І҆а́к. 1: 22
не слы́шателїе бо зако́на пра́ведни пред̾ бг҃омъ, но творцы̀ зако́на, сі́и ѡ҆правдѧ́тсѧ:

(Заⷱ҇ п҃в.)

14 є҆гда́ бо ꙗ҆зы́цы, не и҆мꙋ́ще зако́на, є҆стество́мъ закѡ́ннаѧ творѧ́тъ, сі́и, зако́на не и҆мꙋ́ще, са́ми себѣ̀ сꙋ́ть зако́нъ: 15 и҆̀же ꙗ҆влѧ́ютъ дѣ́ло зако́нное напи́сано въ сердца́хъ свои́хъ, спослꙋ́шествꙋющеи и҆̀мъ со́вѣсти, и҆ междꙋ̀ собо́ю помыслѡ́мъ ѡ҆сꙋжда́ющымъ и҆лѝ ѿвѣща́ющымъ, 16 въ де́нь, є҆гда̀

2: 16
Матѳ. 25: 31
І҆ѡа́н. 5: 22
Дѣѧ̑н. 10: 42
1 Корі́нѳ. 4: 5
Е҆кклес. 12: 14
сꙋ́дитъ бг҃ъ та̑йнаѧ человѣ́кѡмъ, по бл҃говѣ́стїю моемꙋ̀, і҆н҃сомъ хрⷭ҇то́мъ. 17 Сѐ, ты̀ і҆ꙋде́й и҆менꙋ́ешисѧ,
2: 17
Мїх. 3: 11
и҆ почива́еши на зако́нѣ, и҆ хва́лишисѧ ѡ҆ бз҃ѣ, 18 и҆ разꙋмѣ́еши во́лю, и҆ разсꙋжда́еши лꙋ̑чшаѧ, наꙋча́емь ѿ зако́на, 19 оу҆пова́ѧ же себѐ
2: 19
Матѳ. 15: 14
И҆са́їа. 42: 19
вожда̀ бы́ти слѣпы̑мъ, свѣ́та сꙋ́щымъ во тмѣ̀, 20 наказа́телѧ безꙋ̑мнымъ, оу҆чи́телѧ младе́нцємъ, и҆мꙋ́ща ѡ҆́бразъ ра́зꙋма и҆ и҆́стины въ зако́нѣ: 21
2: 21
Ѱал. 49: 16,21
наꙋча́ѧ оу҆̀бо и҆на́го, себе́ ли не оу҆чи́ши, 22 проповѣ́даѧ не кра́сти, кра́деши: глаго́лѧй не прелюбы̀ твори́ти, прелюбы̀ твори́ши: гнꙋша́ѧсѧ і҆́дѡлъ, ст҃а̑ѧ кра́деши: 23 и҆́же въ зако́нѣ хва́лишисѧ, престꙋпле́нїемъ зако́на бг҃а безче́ствꙋеши. 24
2: 24
И҆са́їа. 52: 5
І҆езек. 36: 20
И҆́мѧ бо бж҃їе ва́ми хꙋ́литсѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано. 25 Ѡ҆брѣ́занїе бо по́льзꙋетъ, а҆́ще зако́нъ твори́ши: а҆́ще же зако́на престꙋ́пникъ є҆сѝ, ѡ҆брѣ́занїе твоѐ
2: 25
1 Корі́нѳ. 7: 19
Гала́т. 6: 16
Леѵі́т. 26: 41
І҆ерем. 4: 4
неѡбрѣ́занїе бы́сть. 26 А҆́ще оу҆̀бо неѡбрѣ́занїе ѡ҆правда́нїе зако́на сохрани́тъ,
2: 26
Дѣѧ̑н. 10: 35
не неѡбрѣ́занїе ли є҆гѡ̀ во ѡ҆брѣ́занїе вмѣни́тсѧ, 27
2: 27
Матѳ. 12: 41
и҆ ѡ҆сꙋ́дитъ є҆́же ѿ є҆стества̀ неѡбрѣ́занїе, зако́нъ соверша́ющее, тебѐ, и҆́же писа́нїемъ и҆ ѡ҆брѣ́занїемъ є҆сѝ престꙋ́пникъ зако́на.

(Заⷱ҇ п҃г.)

28

2: 28
Ри́млѧн. 9: 6,8
Не бо̀ и҆́же ꙗ҆́вѣ, і҆ꙋде́й є҆́сть, ни є҆́же ꙗ҆́вѣ во пло́ти, ѡ҆брѣ́занїе: 29 но
2: 29
Ри́млѧн. 4: 12
и҆́же въ та́йнѣ і҆ꙋде́й,
2: 29
Колос. 2: 11
Второзак. 30: 6
и҆ ѡ҆брѣ́занїе се́рдца дꙋ́хомъ, (а҆) не писа́нїемъ: є҆мꙋ́же похвала̀ не ѿ человѣ́къ, но ѿ бг҃а.