Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
97

Ѱало́мъ ч҃з.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ.

971 Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, ꙗ҆́кѡ ди̑вна сотворѝ гдⷭ҇ь:

97: 1
И҆са́їа. 63: 5
сп҃сѐ є҆го̀ десни́ца є҆гѡ̀ и҆ мы́шца ст҃а́ѧ є҆гѡ̀. 2
97: 2
И҆са́їа. 52: 10
Сказа̀ гдⷭ҇ь спⷭ҇нїе своѐ, пред̾ ꙗ҆зы̑ки ѿкры̀ пра́вдꙋ свою̀. 3 Помѧнꙋ̀ млⷭ҇ть свою̀ і҆а́кѡвꙋ и҆ и҆́стинꙋ свою̀ до́мꙋ і҆н҃левꙋ:
97: 3
Лꙋк. 2: 30
3: 6
ви́дѣша всѝ концы̑ землѝ спⷭ҇нїе бг҃а на́шегѡ. 4
97: 4
Ѱал. 65: 2
Воскли́кните бг҃ови, всѧ̀ землѧ̀, воспо́йте и҆ ра́дꙋйтесѧ и҆ по́йте. 5
97: 5
Ѱал. 149: 3
По́йте гдⷭ҇еви въ гꙋ́слехъ, въ гꙋ́слехъ и҆ гла́сѣ ѱало́мстѣ, 6 въ трꙋба́хъ ко́ваныхъ и҆ гла́сомъ трꙋбы̀ ро́жаны: вострꙋби́те пред̾ цр҃е́мъ гдⷭ҇емъ. 7 Да подви́житсѧ мо́ре и҆ и҆сполне́нїе є҆гѡ̀, вселе́ннаѧ и҆ всѝ живꙋ́щїи на не́й. 8
97: 8
1 Паралїпом. 16: 32
Рѣ́ки воспле́щꙋтъ рꙋко́ю вкꙋ́пѣ, го́ры возра́дꙋютсѧ 9
97: 9
Ѱал. 95: 13
ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ, ꙗ҆́кѡ и҆́детъ сꙋди́ти землѝ: сꙋди́ти вселе́ннѣй въ пра́вдꙋ, и҆ лю́демъ пра́востїю.

98

Ѱало́мъ ч҃и.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ.

981 Гдⷭ҇ь

98: 1
Ѱал. 92: 1
воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе:
98: 1
1 Ца́рств. 4: 4
2 Ца́рств. 6: 2
сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, да подви́житсѧ землѧ̀. 2 Гдⷭ҇ь въ сїѡ́нѣ вели́къ, и҆ высо́къ є҆́сть над̾ всѣ́ми людьмѝ. 3
98: 3
Ѱал. 94: 3
Да и҆сповѣ́дѧтсѧ и҆́мени твоемꙋ̀ вели́комꙋ, ꙗ҆́кѡ
98: 3
Ѱал. 110: 9
стра́шно и҆ ст҃о є҆́сть. 4 И҆ че́сть царе́ва сꙋ́дъ лю́битъ:
98: 4
Ѱал. 102: 6
ты̀ оу҆гото́валъ є҆сѝ правоты̑, сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ во і҆а́кѡвѣ ты̀ сотвори́лъ є҆сѝ. 5
98: 5
И҆са́їа. 6: 3
А҆пока́лѷѱ. 4: 8
Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ст҃о є҆́сть. 6
98: 6
И҆схо́д. 32: 11
Чи́сл. 14: 13
1 Ца́рств. 12: 19
Мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ во і҆ере́ехъ є҆гѡ̀, и҆ самꙋи́лъ въ призыва́ющихъ и҆́мѧ є҆гѡ̀: призыва́хꙋ гдⷭ҇а, и҆ то́й послꙋ́шаше и҆̀хъ. 7
98: 7
И҆схо́д. 33: 9
Въ столпѣ̀ ѡ҆́блачнѣ гл҃аше къ ни̑мъ: ꙗ҆́кѡ хранѧ́хꙋ свидѣ́нїѧ є҆гѡ̀ и҆ повелѣ́нїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же дадѐ и҆̀мъ. 8 Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ты̀ послꙋ́шалъ є҆сѝ и҆̀хъ: бж҃е, ты̀ млⷭ҇тивъ быва́лъ є҆сѝ и҆̀мъ, и҆ мща́ѧ на всѧ̑ начина̑нїѧ и҆́хъ. 9
98: 9
1 Петр. 1: 16
Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего и҆ покланѧ́йтесѧ въ горѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ.

99

Ѱало́мъ ч҃ѳ.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ во и҆сповѣ́данїе.

991 Воскли́кните

99: 1
Ѱал. 97: 4
Дѣѧ̑н. 10: 46
бг҃ови всѧ̀ землѧ̀: 2 рабо́тайте гдⷭ҇еви въ весе́лїи, вни́дите пред̾ ни́мъ въ ра́дости. 3
99: 3
1 Ца́рств. 12: 22
Оу҆вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь то́й є҆́сть бг҃ъ на́шъ: то́й сотворѝ на́съ, а҆ не мы̀:
99: 3
Ѱал. 73: 1
78: 13
мы́ же лю́дїе є҆гѡ̀ и҆ ѻ҆́вцы па́жити є҆гѡ̀. 4 Вни́дите во врата̀ є҆гѡ̀ во и҆сповѣ́данїи, во дворы̀ є҆гѡ̀ въ пѣ́нїихъ: и҆сповѣ́дайтесѧ є҆мꙋ̀, хвали́те и҆́мѧ є҆гѡ̀. 5
99: 5
Ѱал. 72: 1
Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь, въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀, и҆ да́же до ро́да и҆ ро́да и҆́стина є҆гѡ̀.