Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
96

Ѱало́мъ ч҃ѕ.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, є҆гда̀ землѧ̀ є҆гѡ̀ оу҆строѧ́шесѧ, не надпи́санъ оу҆ є҆врє́й.

961 Гдⷭ҇ь

96: 1
Ѱал. 92: 1
98: 1
Заха́р. 9: 10
воцр҃и́сѧ, да ра́дꙋетсѧ землѧ̀, да веселѧ́тсѧ ѻ҆́строви мно́зи. 2
96: 2
А҆пока́лѷѱ. 10: 1
Ѡ҆́блакъ и҆ мра́къ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀:
96: 2
Ѱал. 88: 15
пра́вда и҆ сꙋдба̀ и҆справле́нїе прⷭ҇то́ла є҆гѡ̀. 3 Ѻ҆́гнь пред̾ ни́мъ пред̾и́детъ и҆ попали́тъ ѡ҆́крестъ врагѝ є҆гѡ̀. 4
96: 4
А҆пока́лѷѱ. 4: 5
Ѡ҆свѣти́ша мѡ́лнїѧ є҆гѡ̀ вселе́ннꙋю:
96: 4
Ѱал. 76: 17
ви́дѣ и҆ подви́жесѧ землѧ̀. 5 Го́ры ꙗ҆́кѡ во́скъ раста́ѧша ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, ѿ лица̀ гдⷭ҇а всеѧ̀ землѝ. 6
96: 6
Ѱал. 18: 1
Возвѣсти́ша нб҃са̀ пра́вдꙋ є҆гѡ̀, и҆ ви́дѣша всѝ лю́дїе сла́вꙋ є҆гѡ̀. 7
96: 7
И҆схо́д. 20: 4
Леѵі́т. 26: 1
Второзак. 5: 8
Да постыдѧ́тсѧ всѝ кла́нѧющїисѧ и҆стꙋка̑ннымъ, хва́лѧщїисѧ ѡ҆ і҆́дѡлѣхъ свои́хъ: поклони́тесѧ є҆мꙋ̀, всѝ а҆́гг҃ли є҆гѡ̀. 8 Слы́ша и҆ возвесели́сѧ сїѡ́нъ, и҆ возра́довашасѧ дщє́ри і҆ꙋдє́йскїѧ, сꙋде́бъ ра́ди твои́хъ, гдⷭ҇и: 9
96: 9
Ѱал. 134: 5
ꙗ҆́кѡ ты̀ гдⷭ҇ь вы́шнїй над̾ все́ю земле́ю, ѕѣлѡ̀ превозне́слсѧ є҆сѝ над̾ всѣ́ми бѡ́ги. 10
96: 10
А҆мѡ́с. 5: 15
Ри́млѧн. 12: 9
Лю́бѧщїи гдⷭ҇а, ненави́дите ѕла̑ѧ: храни́тъ гдⷭ҇ь дꙋ́шы прпⷣбныхъ свои́хъ, и҆з̾ рꙋкѝ грѣ́шничи и҆зба́витъ ѧ҆̀. 11
96: 11
2 Ца́рств. 22: 29
І҆́ѡв. 18: 5
Ѱал. 111: 4
Свѣ́тъ возсїѧ̀ првⷣникꙋ, и҆ пра̑вымъ срⷣцемъ весе́лїе. 12
96: 12
Ѱал. 31: 11
Весели́тесѧ, првⷣнїи, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ и҆сповѣ́дайте па́мѧть ст҃ы́ни є҆гѡ̀.

97

Ѱало́мъ ч҃з.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ.

971 Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, ꙗ҆́кѡ ди̑вна сотворѝ гдⷭ҇ь:

97: 1
И҆са́їа. 63: 5
сп҃сѐ є҆го̀ десни́ца є҆гѡ̀ и҆ мы́шца ст҃а́ѧ є҆гѡ̀. 2
97: 2
И҆са́їа. 52: 10
Сказа̀ гдⷭ҇ь спⷭ҇нїе своѐ, пред̾ ꙗ҆зы̑ки ѿкры̀ пра́вдꙋ свою̀. 3 Помѧнꙋ̀ млⷭ҇ть свою̀ і҆а́кѡвꙋ и҆ и҆́стинꙋ свою̀ до́мꙋ і҆н҃левꙋ:
97: 3
Лꙋк. 2: 30
3: 6
ви́дѣша всѝ концы̑ землѝ спⷭ҇нїе бг҃а на́шегѡ. 4
97: 4
Ѱал. 65: 2
Воскли́кните бг҃ови, всѧ̀ землѧ̀, воспо́йте и҆ ра́дꙋйтесѧ и҆ по́йте. 5
97: 5
Ѱал. 149: 3
По́йте гдⷭ҇еви въ гꙋ́слехъ, въ гꙋ́слехъ и҆ гла́сѣ ѱало́мстѣ, 6 въ трꙋба́хъ ко́ваныхъ и҆ гла́сомъ трꙋбы̀ ро́жаны: вострꙋби́те пред̾ цр҃е́мъ гдⷭ҇емъ. 7 Да подви́житсѧ мо́ре и҆ и҆сполне́нїе є҆гѡ̀, вселе́ннаѧ и҆ всѝ живꙋ́щїи на не́й. 8
97: 8
1 Паралїпом. 16: 32
Рѣ́ки воспле́щꙋтъ рꙋко́ю вкꙋ́пѣ, го́ры возра́дꙋютсѧ 9
97: 9
Ѱал. 95: 13
ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ, ꙗ҆́кѡ и҆́детъ сꙋди́ти землѝ: сꙋди́ти вселе́ннѣй въ пра́вдꙋ, и҆ лю́демъ пра́востїю.

98

Ѱало́мъ ч҃и.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ.

981 Гдⷭ҇ь

98: 1
Ѱал. 92: 1
воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе:
98: 1
1 Ца́рств. 4: 4
2 Ца́рств. 6: 2
сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, да подви́житсѧ землѧ̀. 2 Гдⷭ҇ь въ сїѡ́нѣ вели́къ, и҆ высо́къ є҆́сть над̾ всѣ́ми людьмѝ. 3
98: 3
Ѱал. 94: 3
Да и҆сповѣ́дѧтсѧ и҆́мени твоемꙋ̀ вели́комꙋ, ꙗ҆́кѡ
98: 3
Ѱал. 110: 9
стра́шно и҆ ст҃о є҆́сть. 4 И҆ че́сть царе́ва сꙋ́дъ лю́битъ:
98: 4
Ѱал. 102: 6
ты̀ оу҆гото́валъ є҆сѝ правоты̑, сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ во і҆а́кѡвѣ ты̀ сотвори́лъ є҆сѝ. 5
98: 5
И҆са́їа. 6: 3
А҆пока́лѷѱ. 4: 8
Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ст҃о є҆́сть. 6
98: 6
И҆схо́д. 32: 11
Чи́сл. 14: 13
1 Ца́рств. 12: 19
Мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ во і҆ере́ехъ є҆гѡ̀, и҆ самꙋи́лъ въ призыва́ющихъ и҆́мѧ є҆гѡ̀: призыва́хꙋ гдⷭ҇а, и҆ то́й послꙋ́шаше и҆̀хъ. 7
98: 7
И҆схо́д. 33: 9
Въ столпѣ̀ ѡ҆́блачнѣ гл҃аше къ ни̑мъ: ꙗ҆́кѡ хранѧ́хꙋ свидѣ́нїѧ є҆гѡ̀ и҆ повелѣ́нїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же дадѐ и҆̀мъ. 8 Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ты̀ послꙋ́шалъ є҆сѝ и҆̀хъ: бж҃е, ты̀ млⷭ҇тивъ быва́лъ є҆сѝ и҆̀мъ, и҆ мща́ѧ на всѧ̑ начина̑нїѧ и҆́хъ. 9
98: 9
1 Петр. 1: 16
Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего и҆ покланѧ́йтесѧ въ горѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ.