Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
90

Ѱало́мъ ч҃.

Хвала̀ пѣ́сни дв҃довы, не надпи́санъ оу҆ є҆врє́йо́.

901 Живы́й въ по́мощи вы́шнѧгѡ,

90: 1
Ѱал. 16: 8
35: 8
Ѡ҆сі́а. 14: 8
въ кро́вѣ бг҃а нбⷭ҇нагѡ водвори́тсѧ, 2 рече́тъ гдⷭ҇еви:
90: 2
Ѱал. 141: 6
застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ и҆ прибѣ́жище моѐ, бг҃ъ мо́й, и҆ оу҆пова́ю на него̀. 3 Ꙗ҆́кѡ то́й и҆зба́витъ тѧ̀ ѿ сѣ́ти ло́вчи и҆ ѿ словесѐ мѧте́жна: 4
90: 4
Матѳ. 23: 37
плещма̀ свои́ма ѡ҆сѣни́тъ тѧ̀, и҆ под̾ крилѣ́ є҆гѡ̀ надѣ́ешисѧ: ѻ҆рꙋ́жїемъ ѡ҆бы́детъ тѧ̀ и҆́стина є҆гѡ̀. 5
90: 5
2 Ца́рств. 22: 31
Ѱал. 83: 12
Не оу҆бои́шисѧ ѿ стра́ха нощна́гѡ, ѿ стрѣлы̀ летѧ́щїѧ во днѝ, 6 ѿ ве́щи во тмѣ̀ преходѧ́щїѧ, ѿ срѧ́ща90: 6 ѿ нападе́нїѧ и҆ бѣ́са полꙋ́деннагѡ. 7
90: 7
І҆́ѡв. 11: 19
Паде́тъ ѿ страны̀ твоеѧ̀ ты́сѧща, и҆ тма̀ ѡ҆деснꙋ́ю тебє̀, къ тебѣ́ же не прибли́житсѧ: 8
90: 8
Ѱал. 91: 12
111: 8
ѻ҆ба́че ѻ҆чи́ма твои́ма смо́триши и҆ воздаѧ́нїе грѣ́шникѡвъ оу҆́зриши. 9 Ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭ҇и, оу҆пова́нїе моѐ: вы́шнѧго положи́лъ є҆сѝ прибѣ́жище твоѐ. 10 Не прїи́детъ къ тебѣ̀ ѕло̀, и҆ ра́на не прибли́житсѧ тѣлесѝ твоемꙋ̀90: 10 селе́нїю твоемꙋ̀: 11
90: 11
Матѳ. 4: 6
Лꙋк. 4: 10
ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лѡмъ свои̑мъ заповѣ́сть ѡ҆ тебѣ̀, сохрани́ти тѧ̀ во всѣ́хъ пꙋте́хъ твои́хъ. 12
90: 12
І҆́ѡв. 5: 23
На рꙋка́хъ во́змꙋтъ тѧ̀, да не когда̀ преткне́ши ѡ҆ ка́мень но́гꙋ твою̀: 13
90: 13
Лꙋк. 10: 19
на а҆́спїда и҆ васїлі́ска настꙋ́пиши, и҆ попере́ши льва̀ и҆ ѕмі́ѧ. 14
90: 14
Ѱал. 144: 19
Дан. 6: 23
Ꙗ҆́кѡ на мѧ̀ оу҆пова̀, и҆ и҆зба́влю и҆̀: покры́ю и҆̀, ꙗ҆́кѡ позна̀ и҆́мѧ моѐ. 15
90: 15
І҆́ѡв. 22: 27
33: 24
Заха́р. 13: 9
Воззове́тъ ко мнѣ̀, и҆ оу҆слы́шꙋ є҆го̀: съ ни́мъ є҆́смь въ ско́рби, и҆змꙋ̀ є҆го̀ и҆ просла́влю є҆го̀: 16
90: 16
И҆са́їа. 43: 2
долгото́ю дні́й и҆спо́лню є҆го̀ и҆ ꙗ҆влю̀ є҆мꙋ̀ спⷭ҇нїе моѐ.

91

Ѱало́мъ ч҃а.

911 Ѱало́мъ пѣ́сни, въ де́нь сꙋббѡ́тный.

2 Бл҃го

91: 2
Ѱал. 146: 1
є҆́сть и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇еви и҆ пѣ́ти и҆́мени твоемꙋ̀, вы́шнїй: 3
91: 3
Ѱал. 88: 2
возвѣща́ти заꙋ́тра млⷭ҇ть твою̀ и҆ и҆́стинꙋ твою̀ на всѧ́кꙋ но́щь, 4 въ десѧтострꙋ́ннѣмъ ѱалти́ри съ пѣ́снїю въ гꙋ́слехъ. 5 Ꙗ҆́кѡ возвесели́лъ мѧ̀ є҆сѝ, гдⷭ҇и, въ творе́нїи твое́мъ, и҆ въ дѣ́лѣхъ рꙋкꙋ̀ твоє́ю возра́дꙋюсѧ. 6
91: 6
Ѱал. 103: 24
Ꙗ҆́кѡ возвели́чишасѧ дѣла̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и:
91: 6
І҆езек. 47: 5
Ри́млѧн. 11: 33
ѕѣлѡ̀ оу҆глꙋби́шасѧ помышлє́нїѧ твоѧ̑. 7
91: 7
И҆са́їа. 26: 10
Мꙋ́жъ безꙋ́менъ не позна́етъ, и҆ неразꙋми́въ не разꙋмѣ́етъ си́хъ. 8
91: 8
Ѱал. 36: 2
128: 6
Внегда̀ прозѧбо́ща грѣ́шницы ꙗ҆́кѡ трава̀, и҆ пронико́ша всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе, ꙗ҆́кѡ да потребѧ́тсѧ въ вѣ́къ вѣ́ка: 9
91: 9
І҆́ѡв. 36: 26
Ѱал. 101: 28
ты́ же вы́шнїй во вѣ́къ, гдⷭ҇и. 10 Ꙗ҆́кѡ сѐ, вразѝ твоѝ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ сѐ, вразѝ твоѝ поги́бнꙋтъ, и҆ разы́дꙋтсѧ всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе. 11
91: 11
Чи́сл. 23: 22
И҆ вознесе́тсѧ ꙗ҆́кѡ є҆диноро́га ро́гъ мо́й, и҆ ста́рость моѧ̀ въ є҆ле́и масти́тѣ: 12 и҆ воззрѣ̀ ѻ҆́ко моѐ на врагѝ моѧ̑, и҆ востаю́щыѧ на мѧ̀ лꙋка́внꙋющыѧ оу҆слы́шитъ оу҆́хо моѐ. 13
91: 13
Ѱал. 51: 10
Првⷣникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїз̆ъ процвѣте́тъ: ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, оу҆мно́житсѧ. 14 Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни во дво́рѣхъ бг҃а на́шегѡ процвѣтꙋ́тъ: 15 є҆щѐ оу҆мно́жатсѧ
91: 15
Лꙋк. 2: 36
въ ста́рости масти́тѣ, и҆ благопрїе́млюще бꙋ́дꙋтъ. 16 Да возвѣстѧ́тъ, ꙗ҆́кѡ пра́въ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть непра́вды въ не́мъ.

92

Ѱало́мъ ч҃в.

Въ де́нь предсꙋббѡ́тный, внегда̀ насели́сѧ землѧ̀, хвала̀ пѣ́сни дв҃дꙋ.

921 Гдⷭ҇ь

92: 1
Ѱал. 95: 10
воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ: ѡ҆блече́сѧ гдⷭ҇ь въ си́лꙋ и҆ препоѧ́сасѧ: и҆́бо оу҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ. 2 Гото́въ прⷭ҇то́лъ тво́й ѿто́лѣ: ѿ вѣ́ка ты̀ є҆сѝ. 3 Воздвиго́ша рѣ́ки, гдⷭ҇и, воздвиго́ша рѣ́ки гла́сы своѧ̑: 4
92: 4
Ѱал. 2: 4,5
109: 5
во́змꙋтъ рѣ́ки сотрє́нїѧ своѧ̑, ѿ гласѡ́въ во́дъ мно́гихъ. 5 Ди̑вны высѡты̀ мѡрскі̑ѧ: ди́венъ въ высо́кихъ гдⷭ҇ь. 6
92: 6
Ѱал. 118: 86
Свидѣ́нїѧ твоѧ̑ оу҆вѣ́ришасѧ ѕѣлѡ̀. До́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ, гдⷭ҇и, въ долготꙋ̀ дні́й.