Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
84

Ѱало́мъ п҃д.

841 Въ коне́цъ, сынѡ́мъ коре́ѡвымъ, ѱало́мъ.

2 Бл҃говоли́лъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, зе́млю твою̀, возврати́лъ є҆сѝ плѣ́нъ і҆а́кѡвль. 3

84: 3
Ѱал. 31: 1
Ри́млѧн. 4: 7
Ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ беззакѡ́нїѧ люді́й твои́хъ, покры́лъ є҆сѝ всѧ̑ грѣхѝ и҆́хъ. 4 Оу҆кроти́лъ є҆сѝ ве́сь гнѣ́въ тво́й, возврати́лсѧ є҆сѝ ѿ гнѣ́ва ꙗ҆́рости твоеѧ̀. 5 Возвратѝ на́съ, бж҃е спⷭ҇нїй на́шихъ, и҆ ѿвратѝ ꙗ҆́рость твою̀ ѿ на́съ. 6
84: 6
Ѱал. 12: 2
76: 8
78: 5
Е҆да̀ во вѣ́ки прогнѣ́ваешисѧ на ны̀; и҆лѝ простре́ши гнѣ́въ тво́й ѿ ро́да въ ро́дъ; 7 Бж҃е, ты̀ ѡ҆бра́щьсѧ ѡ҆живи́ши ны̀, и҆ лю́дїе твоѝ возвеселѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀. 8 Ꙗ҆вѝ на́мъ, гдⷭ҇и, млⷭ҇ть твою̀, и҆ спⷭ҇нїе твоѐ да́ждь на́мъ. 9 Оу҆слы́шꙋ, что̀ рече́тъ ѡ҆ мнѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ: ꙗ҆́кѡ рече́тъ ми́ръ на лю́ди своѧ̑, и҆ на прпⷣбныѧ своѧ̑, и҆ на ѡ҆браща́ющыѧ сердца̀ къ немꙋ̀. 10
84: 10
І҆́ѡв. 22: 27
Ѱал. 144: 18
Ѻ҆ба́че бли́з̾ боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀ спⷭ҇нїе є҆гѡ̀,
84: 10
Ѱал. 96: 6
всели́ти сла́вꙋ въ зе́млю на́шꙋ. 11 Млⷭ҇ть и҆ и҆́стина срѣто́стѣсѧ, пра́вда и҆ ми́ръ ѡ҆блобыза́стасѧ: 12 и҆́стина ѿ землѝ возсїѧ̀, и҆ пра́вда съ нб҃сѐ прини́че: 13 и҆́бо гдⷭ҇ь да́стъ бл҃гость,
84: 13
І҆ѡи́л. 2: 19,22
и҆ землѧ̀ на́ша да́стъ пло́дъ сво́й. 14 Пра́вда пред̾ ни́мъ пред̾и́детъ, и҆ положи́тъ въ пꙋ́ть стѡпы̀ своѧ̑.

85

Ѱало́мъ п҃є.

Мл҃тва дв҃дꙋ.

851 Приклонѝ,

85: 1
Ѱал. 87: 3
гдⷭ҇и, оу҆́хо твоѐ, и҆ оу҆слы́ши мѧ̀: ꙗ҆́кѡ ни́щъ и҆ оу҆бо́гъ є҆́смь а҆́зъ. 2 Сохранѝ дꙋ́шꙋ мою̀, ꙗ҆́кѡ прпⷣбенъ є҆́смь: сп҃сѝ раба̀ твоего̀, бж҃е мо́й, оу҆пова́ющаго на тѧ̀. 3 Поми́лꙋй мѧ̀, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ воззовꙋ̀ ве́сь де́нь. 4 Возвеселѝ дꙋ́шꙋ раба̀ твоегѡ̀: ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ взѧ́хъ дꙋ́шꙋ мою̀. 5
85: 5
И҆схо́д. 34: 6
І҆ѡи́л. 2: 13
І҆ѡ́на. 4: 2
Ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭ҇и, бл҃гъ и҆ кро́токъ и҆ многомлⷭ҇тивъ всѣ́мъ призыва́ющымъ тѧ̀. 6 Внꙋшѝ, гдⷭ҇и, моли́твꙋ мою̀ и҆ вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ моегѡ̀. 7
85: 7
Ѱал. 49: 15
Въ де́нь ско́рби моеѧ̀ воззва́хъ къ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ оу҆слы́шалъ мѧ̀ є҆сѝ. 8
85: 8
Второзак. 3: 24
Нѣ́сть подо́бенъ тебѣ̀ въ бозѣ́хъ, гдⷭ҇и, и҆ нѣ́сть по дѣлѡ́мъ твои̑мъ. 9
85: 9
І҆ерем. 3: 17
А҆пока́лѷѱ. 15: 5
Всѝ ꙗ҆зы́цы, є҆ли́ки сотвори́лъ є҆сѝ, прїи́дꙋтъ и҆ покло́нѧтсѧ пред̾ тобо́ю, гдⷭ҇и, и҆ просла́вѧтъ и҆́мѧ твоѐ: 10
85: 10
2 Ца́рств. 7: 22
И҆са́їа. 45: 5
ꙗ҆́кѡ ве́лїй є҆сѝ ты̀ и҆ творѧ́й чꙋдеса̀, ты̀ є҆сѝ бг҃ъ є҆ди́нъ. 11
85: 11
Ѱал. 24: 4
26: 11
Наста́ви мѧ̀, гдⷭ҇и, на пꙋ́ть тво́й, и҆ пойдꙋ̀ во и҆́стинѣ твое́й: да возвесели́тсѧ се́рдце моѐ боѧ́тисѧ и҆́мене твоегѡ̀. 12 И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ и҆ просла́влю и҆́мѧ твоѐ въ вѣ́къ: 13
85: 13
Ѱал. 29: 4
ꙗ҆́кѡ млⷭ҇ть твоѧ̀ ве́лїѧ на мнѣ̀, и҆ и҆зба́вилъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ а҆́да преиспо́днѣйшагѡ. 14
85: 14
Ѱал. 53: 5
Бж҃е, законопрестꙋ̑пницы воста́ша на мѧ̀, и҆ со́нмъ держа́вныхъ взыска́ша дꙋ́шꙋ мою̀, и҆ не предложи́ша тебѐ пред̾ собо́ю. 15
85: 15
Ѱал. 85: 5
И҆са́їа. 54: 8
И҆ ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ще́дрый и҆ млⷭ҇тивый, долготерпѣли́вый и҆ многомлⷭ҇тивый и҆ и҆́стинный, 16 при́зри на мѧ̀ и҆ поми́лꙋй мѧ̀: да́ждь держа́вꙋ твою̀ ѻ҆́трокꙋ твоемꙋ̀ и҆ сп҃сѝ сы́на рабы̀ твоеѧ̀. 17 Сотворѝ со мно́ю зна́менїе во бл҃го: и҆ да ви́дѧтъ ненави́дѧщїи мѧ̀, и҆ постыдѧ́тсѧ, ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭ҇и, помо́глъ мѝ и҆ оу҆тѣ́шилъ мѧ̀ є҆сѝ.

86

Ѱало́мъ п҃ѕ.

861 Сынѡ́мъ коре́ѡвымъ, ѱало́мъ пѣ́сни.

2 Ѡ҆снова̑нїѧ є҆гѡ̀ на гора́хъ ст҃ы́хъ: лю́битъ гдⷭ҇ь врата̀ сїѡ̑нѧ па́че всѣ́хъ селе́нїй і҆а́кѡвлихъ. 3

86: 3
И҆са́їа. 62: 3
Пресла̑внаѧ глаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀, гра́де бж҃їй. 4 Помѧнꙋ̀ раа́въ и҆ вавѷлѡ́на вѣ́дꙋщымъ мѧ̀: и҆ сѐ, и҆ноплемє́нницы и҆ тѵ́ръ и҆ лю́дїе є҆ѳїо́пстїи, сі́и бы́ша та́мѡ. 5
86: 5
Гала́т. 4: 26
Ма́ти сїѡ́нъ рече́тъ: человѣ́къ и҆ человѣ́къ роди́сѧ въ не́мъ, и҆ то́й ѡ҆снова̀ и҆̀ вы́шнїй. 6 Гдⷭ҇ь повѣ́сть въ писа́нїи люді́й и҆ кнѧзе́й, си́хъ бы́вшихъ въ не́мъ. 7 Ꙗ҆́кѡ веселѧ́щихсѧ всѣ́хъ жили́ще въ тебѣ̀.