Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
72

Ѱало́мъ ѻ҃г.

Ѡ҆конча́шасѧ пѣ́сни дв҃да, сы́на і҆ессе́ова. Ѱало́мъ а҆са́фꙋ.

721 Ко́ль

72: 1
Ѱал. 63: 9
Матѳ. 5: 8
І҆ѡа́н. 1: 47
бл҃гъ бг҃ъ і҆н҃левъ пра̑вымъ се́рдцемъ. 2 Мои́ же вма́лѣ не подвижа́стѣсѧ но́зѣ: вма́лѣ не пролїѧ́шасѧ стѡпы̀ моѧ̑: 3
72: 3
Ѱал. 36: 1
ꙗ҆́кѡ возревнова́хъ на беззакѡ́нныѧ,
72: 3
І҆́ѡв. 21: 7
І҆ерем. 12: 1
ми́ръ грѣ́шникѡвъ зрѧ̀: 4 ꙗ҆́кѡ нѣ́сть восклоне́нїѧ въ сме́рти и҆́хъ и҆ оу҆твержде́нїѧ въ ра́нѣ и҆́хъ: 5 въ трꙋдѣ́хъ человѣ́ческихъ не сꙋ́ть, и҆ съ человѣ́ки не прїи́мꙋтъ ра́нъ. 6 Сегѡ̀ ра́ди оу҆держа̀ ѧ҆̀ горды́нѧ и҆́хъ до конца̀: ѡ҆дѣ́ѧшасѧ непра́вдою и҆ нече́стїемъ свои́мъ. 7
72: 7
І҆́ѡв. 15: 27
И҆зы́детъ ꙗ҆́кѡ и҆з̾ тꙋ́ка непра́вда и҆́хъ: преидо́ша въ любо́вь се́рдца. 8 Помы́слиша и҆ глаго́лаша въ лꙋка́вствѣ, непра́вдꙋ въ высотꙋ̀ глаго́лаша: 9
72: 9
Сїрах. 13: 28
І҆ꙋ́д. 1: 6
положи́ша на небесѝ оу҆ста̀ своѧ̑, и҆ ѧ҆зы́къ и҆́хъ пре́йде по землѝ. 10 Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆братѧ́тсѧ лю́дїе моѝ сѣ́мѡ, и҆ дні́е и҆спо́лнени ѡ҆брѧ́щꙋтсѧ въ ни́хъ. 11
72: 11
Ѱал. 9: 32
93: 7
И҆ рѣ́ша: ка́кѡ оу҆вѣ́дѣ бг҃ъ; и҆ а҆́ще є҆́сть ра́зꙋмъ въ вы́шнѣмъ; 12 Сѐ, сі́и грѣ́шницы и҆ гобзꙋ́ющїи въ вѣ́къ оу҆держа́ша бога́тство. 13 И҆ рѣ́хъ:
72: 13
Малах. 3: 14
є҆да̀72: 13 оу҆̀бо всꙋ́е ѡ҆правди́хъ се́рдце моѐ
72: 13
І҆́ѡв. 9: 30
и҆ оу҆мы́хъ въ непови́нныхъ рꙋ́цѣ моѝ, 14 и҆ бы́хъ ꙗ҆́звенъ ве́сь де́нь, и҆ ѡ҆бличе́нїе моѐ на оу҆́тренихъ; 15 А҆́ще глаго́лахъ, повѣ́мъ та́кѡ: сѐ, ро́дꙋ сынѡ́въ твои́хъ, є҆мꙋ́же ѡ҆бѣща́хсѧ72: 15 сѐ, ро́дꙋ сынѡ́въ твои́хъ престꙋпи́хъ: 16 и҆ непщева́хъ разꙋмѣ́ти: сїѐ трꙋ́дъ є҆́сть предо мно́ю, 17 до́ндеже вни́дꙋ во ст҃и́ло бж҃їе и҆ разꙋмѣ́ю въ послѣ́днѧѧ и҆́хъ. 18
72: 18
І҆́ѡв. 21: 16,17
При́тч. 14: 32
Ѻ҆ба́че за льщє́нїѧ и҆́хъ положи́лъ є҆сѝ и҆̀мъ ѕла̑ѧ, низложи́лъ є҆сѝ ѧ҆̀, внегда̀ разгордѣ́шасѧ. 19
72: 19
І҆́ѡв. 21: 30
Ѱал. 51: 7
Ка́кѡ бы́ша въ запꙋстѣ́нїе; внеза́пꙋ и҆зчезо́ша, погибо́ша за беззако́нїе своѐ. 20
72: 20
І҆́ѡв. 21: 17
И҆са́їа. 29: 7
Ꙗ҆́кѡ со́нїе востаю́щагѡ, гдⷭ҇и, во гра́дѣ твое́мъ ѡ҆́бразъ и҆́хъ оу҆ничижи́ши. 21 Ꙗ҆́кѡ разжже́сѧ се́рдце моѐ, и҆ оу҆трѡ́бы моѧ̑ и҆змѣни́шасѧ: 22 и҆ а҆́зъ оу҆ничиже́нъ, и҆ не разꙋмѣ́хъ,
72: 22
І҆ѡа́н. 12: 16
ско́тенъ бы́хъ оу҆ тебє̀. 23
72: 23
І҆ѡа́н. 6: 68
И҆ а҆́зъ вы́нꙋ съ тобо́ю: оу҆держа́лъ є҆сѝ рꙋ́кꙋ деснꙋ́ю мою̀, 24 и҆ совѣ́томъ твои́мъ наста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ, и҆ со сла́вою прїѧ́лъ мѧ̀ є҆сѝ. 25
72: 25
Ѱал. 15: 5
І҆ѡа́н. 4: 14
Что́ бо мѝ є҆́сть на нб҃сѝ; и҆ ѿ тебє̀ что̀ восхотѣ́хъ на землѝ; 26 И҆зчезѐ се́рдце моѐ и҆ пло́ть моѧ̀, бж҃е се́рдца моегѡ̀,
72: 26
Пла́ч. І҆ерем. 3: 24
и҆ ча́сть моѧ̀, бж҃е, во вѣ́къ. 27
72: 27
І҆ерем. 17: 13
Ѡ҆сі́а. 7: 13
Ꙗ҆́кѡ сѐ, оу҆далѧ́ющїи себѐ ѿ тебє̀ поги́бнꙋтъ: потреби́лъ є҆сѝ всѧ́каго любодѣ́ющаго ѿ тебє̀. 28
72: 28
І҆а́к. 4: 8
Мнѣ́ же прилѣплѧ́тисѧ бг҃ови бла́го є҆́сть, полага́ти на гдⷭ҇а оу҆пова́нїе моѐ, возвѣсти́ти мѝ всѧ̑ хвалы̑ твоѧ̑, во вратѣ́хъ дще́ре сїѡ́ни.

73

Ѱало́мъ ѻ҃г.

Ра́зꙋма а҆са́фꙋ.

731 Вскꙋ́ю,

73: 1
Ѱал. 43: 24
бж҃е, ѿри́нꙋлъ є҆сѝ до конца̀; разгнѣ́васѧ ꙗ҆́рость твоѧ̀ на ѻ҆́вцы па́жити твоеѧ̀; 2 Помѧнѝ со́нмъ тво́й, є҆го́же стѧжа́лъ є҆сѝ и҆спе́рва, и҆зба́вилъ є҆сѝ жезло́мъ достоѧ́нїѧ твоегѡ̀, гора̀ сїѡ́нъ сїѧ̀73: 2 же́злъ достоѧ́нїѧ твоегѡ̀, го́рꙋ сїѡ́нъ сїю̀, въ не́йже всели́лсѧ є҆сѝ. 3
73: 3
Ѱал. 67: 17
І҆ѡи́л. 3: 16
Воздви́гни рꙋ́цѣ твоѝ на горды̑ни и҆́хъ въ коне́цъ, є҆ли̑ка лꙋка́внова вра́гъ во ст҃ѣ́мъ твое́мъ. 4
73: 4
І҆ерем. 2: 15
И҆ восхвали́шасѧ ненави́дѧщїи тѧ̀ посредѣ̀ пра́здника твоегѡ̀: положи́ша зна́мєнїѧ своѧ̑ зна́мєнїѧ, и҆ не позна́ша, 5 ꙗ҆́кѡ во и҆схо́дѣ превы́ше: ꙗ҆́кѡ въ дꙋбра́вѣ дре́вѧнѣ сѣки́рами разсѣко́ша 6 двє́ри є҆гѡ̀ вкꙋ́пѣ, сѣ́чивомъ и҆ ѻ҆ско́рдомъ разрꙋши́ша и҆̀. 7
73: 7
4 Ца́рств. 25: 9
Возжго́ша ѻ҆гне́мъ ст҃и́ло твоѐ: на землѝ ѡ҆скверни́ша жили́ще и҆́мене твоегѡ̀. 8 Рѣ́ша въ се́рдцы свое́мъ ю҆́жики и҆́хъ вкꙋ́пѣ: прїиди́те, и҆ ѿста́вимъ всѧ̑ пра́здники бж҃їѧ ѿ землѝ. 9
73: 9
Пла́ч. І҆ерем. 2: 9
Зна́мєнїѧ и҆́хъ73: 9 зна́менїй на́шихъ не ви́дѣхомъ: нѣ́сть ктомꙋ̀ прⷪ҇ро́ка, и҆ на́съ не позна́етъ ктомꙋ̀. 10 Доко́лѣ, бж҃е, поно́ситъ вра́гъ; раздражи́тъ проти́вный и҆́мѧ твоѐ до конца̀; 11 Вскꙋ́ю ѿвраща́еши рꙋ́кꙋ твою̀ и҆ десни́цꙋ твою̀ ѿ среды̀ нѣ́дра твоегѡ̀ въ коне́цъ; 12 Бг҃ъ же, цр҃ь на́шъ, пре́жде вѣ́ка содѣ́ла спⷭ҇нїе посредѣ̀ землѝ. 13
73: 13
И҆схо́д. 14: 21
Ты̀ оу҆тверди́лъ є҆сѝ си́лою твое́ю мо́ре: ты̀ сте́рлъ є҆сѝ главы̑ ѕмїє́въ въ водѣ̀: 14 ты̀ сокрꙋши́лъ є҆сѝ главꙋ̀ ѕмі́евꙋ, да́лъ є҆сѝ того̀ бра́шно лю́демъ є҆ѳїѡ́пскимъ. 15
73: 15
И҆схо́д. 17: 5,6
Чи́сл. 20: 11
І҆ис. Наѵ. 3: 13
Ты̀ расто́рглъ є҆сѝ и҆сто́чники и҆ пото́ки: ты̀ и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ рѣ́ки и҆ѳа̑мскїѧ. 16 Тво́й є҆́сть де́нь, и҆ твоѧ̀ є҆́сть но́щь: ты̀ соверши́лъ є҆сѝ зарю̀ и҆ со́лнце. 17
73: 17
Быт. 8: 22
Ты̀ сотвори́лъ є҆сѝ всѧ̑ предѣ́лы землѝ: жа́твꙋ и҆ ве́снꙋ ты̀ созда́лъ є҆сѝ ѧ҆̀. 18
73: 18
Пла́ч. І҆ерем. 3: 61
Помѧнѝ сїѧ̑: вра́гъ поносѝ гдⷭ҇еви, и҆ лю́дїе безꙋ́мнїи раздражи́ша и҆́мѧ твоѐ. 19 Не преда́ждь ѕвѣрє́мъ дꙋ́шꙋ и҆сповѣ́дающꙋюсѧ тебѣ̀: дꙋ́шъ оу҆бо́гихъ твои́хъ не забꙋ́ди до конца̀. 20 При́зри на завѣ́тъ тво́й: ꙗ҆́кѡ и҆спо́лнишасѧ помраче́ннїи землѝ домѡ́въ беззако́нїй. 21 Да не возврати́тсѧ смире́нный посра́мленъ:
73: 21
Лꙋк. 11: 27
ни́щъ и҆ оу҆бо́гъ восхвали́та и҆́мѧ твоѐ. 22
73: 22
И҆са́їа. 49: 4
І҆езек. 39: 25
Воста́ни, бж҃е, сꙋдѝ прю̀ твою̀: помѧнѝ поноше́нїе твоѐ, є҆́же ѿ безꙋ́мнагѡ ве́сь де́нь. 23 Не забꙋ́ди гла́са моли́твєнникъ твои́хъ: горды́нѧ ненави́дѧщихъ тѧ̀ взы́де вы́нꙋ73: 23 да восхо́дитъ вы́нꙋ къ тебѣ̀.

74

Ѱало́мъ ѻ҃д.

741 Въ коне́цъ, да не растли́ши, ѱало́мъ пѣ́сни а҆са́фꙋ.

2 И҆сповѣ́мысѧ

74: 2
Ѱал. 9: 2
43: 3
тебѣ̀, бж҃е, и҆сповѣ́мысѧ тебѣ̀ и҆ призове́мъ и҆́мѧ твоѐ: повѣ́мъ всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑. 3 Е҆гда̀ прїимꙋ̀ вре́мѧ, а҆́зъ правѡты̀ возсꙋждꙋ̀. 4
74: 4
Ѱал. 45: 7
Раста́ѧсѧ землѧ̀ и҆ всѝ живꙋ́щїи на не́й, а҆́зъ оу҆тверди́хъ столпы̀ є҆ѧ̀. 5 Рѣ́хъ беззако́ннꙋющымъ, не беззако́ннꙋйте: и҆ согрѣша́ющымъ, не возноси́те ро́га. 6 Не воздвиза́йте на высотꙋ̀ ро́га ва́шегѡ и҆ не глаго́лите на бг҃а непра́вдꙋ: 7 ꙗ҆́кѡ нижѐ ѿ и҆схѡ́дъ, нижѐ и҆ за̑падъ, нижѐ ѿ пꙋсты́хъ го́ръ. 8
74: 8
Дан. 5: 21
Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ сꙋдїѧ̀ є҆́сть: сего̀ смирѧ́етъ, и҆ сего̀ возно́ситъ. 9
74: 9
Ѱал. 59: 5
Ꙗ҆́кѡ ча́ша въ рꙋцѣ̀ гдⷭ҇ни, вїна̀ нерастворе́на и҆спо́лнь растворе́нїѧ, и҆ оу҆клонѝ ѿ сеѧ̀ въ сїю̀: ѻ҆ба́че дро́ждїе є҆гѡ̀ не и҆стощи́сѧ, и҆спїю́тъ всѝ грѣ́шнїи землѝ. 10 А҆́зъ же возра́дꙋюсѧ въ вѣ́къ, воспою̀ бг҃ꙋ і҆а́кѡвлю: 11 и҆ всѧ̑ ро́ги грѣ́шныхъ сломлю̀,
74: 11
Лꙋк. 1: 69
и҆ вознесе́тсѧ ро́гъ првⷣнагѡ.