Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
60

Ѱало́мъ ѯ҃.

601 Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ, дв҃дꙋ ѱало́мъо́.

2 Оу҆слы́ши,

60: 2
Ѱал. 5: 2
53: 3
бж҃е, моле́нїе моѐ, вонмѝ моли́твѣ мое́й: 3
60: 3
Ѱал. 17: 7
ѿ конє́цъ землѝ къ тебѣ̀ воззва́хъ, внегда̀ оу҆ны̀ се́рдце моѐ:
60: 3
И҆са́їа. 33: 16
на ка́мень возне́слъ мѧ̀ є҆сѝ, наста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ, 4
60: 4
Ѱал. 70: 3
ꙗ҆́кѡ бы́лъ є҆сѝ оу҆пова́нїе моѐ, сто́лпъ крѣ́пости ѿ лица̀ вра́жїѧ. 5
60: 5
Ѱал. 35: 8
Вселю́сѧ въ селе́нїи твое́мъ во вѣ́ки, покры́юсѧ въ кро́вѣ кри́лъ твои́хъ. 6 Ꙗ҆́кѡ ты̀, бж҃е, оу҆слы́шалъ є҆сѝ моли̑твы моѧ̑, да́лъ є҆сѝ достоѧ́нїе боѧ́щымсѧ и҆́мене твоегѡ̀. 7
60: 7
Ѱал. 20: 5
Дни̑ на дни̑ царє́вы приложи́ши, лѣ́та є҆гѡ̀ до днѐ ро́да и҆ ро́да. 8
60: 8
2 Ца́рств. 7: 12,13
Пребꙋ́детъ въ вѣ́къ пред̾ бг҃омъ: млⷭ҇ть и҆ и҆́стинꙋ є҆гѡ̀ кто̀ взы́щетъ; 9
60: 9
Ѱал. 49: 14
Та́кѡ воспою̀ и҆́мени твоемꙋ̀ во вѣ́ки, возда́ти мѝ моли̑твы моѧ̑ де́нь ѿ днѐ.

61

Ѱало́мъ ѯ҃а.

611 Въ коне́цъ,

61: 1
Ѱал. 38: 1
ѡ҆ і҆дїѳꙋ́мѣ, ѱало́мъ дв҃дꙋ.

2 Не

61: 2
Ѱал. 36: 7
бг҃ꙋ ли повине́тсѧ дꙋша̀ моѧ̀; ѿ тогѡ́ бо сп҃се́нїе моѐ. 3
61: 3
Ѱал. 17: 2
И҆́бо то́й бг҃ъ мо́й и҆ сп҃съ мо́й, застꙋ́пникъ мо́й: не подви́жꙋсѧ наипа́че. 4
61: 4
И҆са́їа. 30: 13
Доко́лѣ належитѐ на человѣ́ка; оу҆бива́ете всѝ вы̀, ꙗ҆́кѡ стѣнѣ̀ преклоне́нѣ и҆ ѡ҆пло́тꙋ возринове́нꙋ. 5
61: 5
Ѱал. 27: 3
І҆ерем. 9: 8
Ѻ҆ба́че цѣ́нꙋ мою̀ совѣща́ша ѿри́нꙋти, теко́ша въ жа́жди: оу҆сты̑ свои́ми благословлѧ́хꙋ, и҆ се́рдцемъ свои́мъ кленѧ́хꙋ. 6 Ѻ҆ба́че бг҃ови повини́сѧ, дꙋшѐ моѧ̀: ꙗ҆́кѡ ѿ тогѡ̀ терпѣ́нїе моѐ. 7 И҆́бо
61: 7
2 Паралїпом. 25: 8
то́й бг҃ъ мо́й и҆ сп҃съ мо́й, застꙋ́пникъ мо́й: не преселю́сѧ. 8 Ѡ҆ бз҃ѣ сп҃се́нїе моѐ и҆ сла́ва моѧ̀: бг҃ъ по́мощи моеѧ̀, и҆ оу҆пова́нїе моѐ на бг҃а. 9
61: 9
Ѱал. 4: 6
Оу҆пова́йте на него̀, ве́сь со́нмъ люді́й:
61: 9
1 Ца́рств. 1: 15
І҆́ѡв. 30: 16
и҆злїѧ́йте пред̾ ни́мъ сердца̀ ва̑ша, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ помо́щникъ на́шъ. 10
61: 10
Ѱал. 38: 6
И҆са́їа. 40: 23
Дан. 4: 32
Ѻ҆ба́че сꙋ́етни сы́нове человѣ́честїи, лжи́ви сы́нове человѣ́честїи въ мѣ́рилѣхъ є҆́же непра́вдовати: ті́и ѿ сꙋеты̀ вкꙋ́пѣ. 11 Не оу҆пова́йте на непра́вдꙋ, и҆ на восхище́нїе не жела́йте:
61: 11
Матѳ. 19: 24
Лꙋк. 12: 19,20
1 Тїмоѳ. 6: 9,17
бога́тство а҆́ще тече́тъ, не прилага́йте се́рдца. 12 Е҆ди́ною гл҃а бг҃ъ, дво́ѧ сїѧ̑ слы́шахъ, занѐ держа́ва бж҃їѧ, 13 и҆ твоѧ̀, гдⷭ҇и, млⷭ҇ть:
61: 13
І҆́ѡв. 34: 11
При́тч. 24: 12
І҆ерем. 32: 19
І҆езек. 33: 20
Матѳ. 16: 27
Ри́млѧн. 2: 6
ꙗ҆́кѡ ты̀ возда́си комꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀.

62

Ѱало́мъ ѯ҃в.

621 Ѱало́мъ дв҃дꙋ, внегда̀ бы́ти є҆мꙋ̀ въ пꙋсты́ни і҆ꙋде́йстѣй.

2 Бж҃е, бж҃е мо́й,

62: 2
И҆са́їа. 26: 9
къ тебѣ̀ оу҆́тренюю:
62: 2
Ѱал. 41: 3
возжада̀ тебѐ дꙋша̀ моѧ̀, ко́ль мно́жицею тебѣ̀ пло́ть моѧ̀, въ землѝ пꙋ́стѣ и҆ непрохо́днѣ и҆ безво́днѣ. 3
62: 3
Ѱал. 22: 6
26: 4
Та́кѡ во ст҃ѣ́мъ ꙗ҆ви́хсѧ тебѣ̀, ви́дѣти си́лꙋ твою̀ и҆ сла́вꙋ твою̀. 4 Ꙗ҆́кѡ лꙋ́чши млⷭ҇ть твоѧ̀ па́че живѡ́тъ: оу҆стнѣ̀ моѝ похвали́тѣ тѧ̀. 5 Та́кѡ благословлю́ тѧ въ животѣ̀ мое́мъ и҆ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ воздѣжꙋ̀ рꙋ́цѣ моѝ. 6 Ꙗ҆́кѡ ѿ тꙋ́ка и҆ ма́сти да и҆спо́лнитсѧ дꙋша̀ моѧ̀, и҆ оу҆стна́ма ра́дости восхва́лѧтъ тѧ̀ оу҆ста̀ моѧ̑. 7
62: 7
Ѱал. 34: 28
А҆́ще помина́хъ тѧ̀ на посте́ли мое́й, на оу҆́треннихъ поꙋча́хсѧ въ тѧ̀: 8 ꙗ҆́кѡ бы́лъ є҆сѝ помо́щникъ мо́й,
62: 8
Ѱал. 16: 8
и҆ въ кро́вѣ крилꙋ̑ твоє́ю возра́дꙋюсѧ. 9 Прильпѐ дꙋша̀ моѧ̀ по тебѣ̀:
62: 9
И҆са́їа. 41: 10
мене́ же прїѧ́тъ десни́ца твоѧ̀. 10 Ті́и же всꙋ́е и҆ска́ша дꙋ́шꙋ мою̀:
62: 10
Чи́сл. 16: 32
вни́дꙋтъ въ преиспѡ́днѧѧ землѝ: 11 предадѧ́тсѧ въ рꙋ́ки ѻ҆рꙋ́жїѧ, ча̑сти ли́совѡмъ бꙋ́дꙋтъ. 12 Ца́рь же возвесели́тсѧ ѡ҆ бз҃ѣ:
62: 12
Второзак. 6: 13
И҆са́їа. 19: 18
І҆ерем. 4: 2
похва́литсѧ всѧ́къ клены́йсѧ и҆́мъ, ꙗ҆́кѡ загради́шасѧ оу҆ста̀ глаго́лющихъ непра́вєднаѧ.