Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
59

Ѱало́мъ н҃ѳ.

591 Въ коне́цъ, ѡ҆ и҆змѣни́тисѧ хотѧ́щихъ, въ столпописа́нїе дв҃дꙋ, въ наꙋче́нїе: 2

59: 2
2 Ца́рств. 8: 1 и҆ прѡ́ч;
внегда̀ сожжѐ средорѣ́чїе сѷрі́йское и҆ сѷрі́ю сова́лскꙋю, и҆ возврати́сѧ і҆ѡа́въ и҆ поразѝ є҆дѡ́ма въ де́бри соле́й двана́десѧть ты́сѧщъ.

3 Бж҃е,

59: 3
Ѱал. 43: 10
ѿри́нꙋлъ ны̀ є҆сѝ и҆ низложи́лъ є҆сѝ на́съ, разгнѣ́валсѧ є҆сѝ и҆ оу҆ще́дрилъ є҆сѝ на́съ. 4 Стрѧ́слъ є҆сѝ зе́млю и҆ смꙋти́лъ є҆сѝ ю҆̀:
59: 4
2 Паралїпом. 7: 14
и҆зцѣлѝ сокрꙋше́нїе є҆ѧ̀, ꙗ҆́кѡ подви́жесѧ. 5 Показа́лъ є҆сѝ лю́демъ твои̑мъ жестѡ́каѧ:
59: 5
Ѱал. 74: 9
напои́лъ є҆сѝ на́съ вїно́мъ оу҆миле́нїѧ. 6 Да́лъ є҆сѝ боѧ́щымсѧ тебє̀ зна́менїе, є҆́же оу҆бѣжа́ти ѿ лица̀ лꙋ́ка. 7 Ꙗ҆́кѡ да и҆зба́вѧтсѧ возлю́бленнїи твоѝ, сп҃сѝ десни́цею твое́ю и҆ оу҆слы́ши мѧ̀. 8 Бг҃ъ возгл҃а во ст҃ѣ́мъ свое́мъ: возра́дꙋюсѧ, и҆ раздѣлю̀ сїки́мꙋ, и҆ ю҆до́ль жили́щъ размѣ́рю. 9 Мо́й є҆́сть галаа́дъ, и҆ мо́й є҆́сть манассі́й, є҆фре́мъ крѣ́пость главы̀ моеѧ̀, і҆ꙋ́да ца́рь мо́й. 10
59: 10
2 Ца́рств. 8: 2
И҆са́їа. 21: 11
Мѡа́въ коно́бъ оу҆пова́нїѧ моегѡ̀:
59: 10
2 Ца́рств. 22: 44
на і҆дꙋме́ю прострꙋ̀ сапо́гъ мо́й: мнѣ̀ и҆ноплемє́нницы покори́шасѧ. 11 Кто̀ введе́тъ мѧ̀ во гра́дъ ѡ҆гражде́нїѧ; и҆лѝ кто̀ наста́витъ мѧ̀ до і҆дꙋме́и; 12
59: 12
Ѱал. 43: 10
Не ты́ ли, бж҃е, ѿри́нꙋвый на́съ; и҆ не и҆зы́деши, бж҃е, въ си́лахъ на́шихъ; 13 Да́ждь на́мъ по́мощь ѿ ско́рби: и҆ сꙋ́етно спасе́нїе человѣ́ческо. 14
59: 14
Ѱал. 17: 30
107: 14
Ѡ҆ бз҃ѣ сотвори́мъ си́лꙋ: и҆ то́й оу҆ничижи́тъ стꙋжа́ющыѧ на́мъ.

60

Ѱало́мъ ѯ҃.

601 Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ, дв҃дꙋ ѱало́мъо́.

2 Оу҆слы́ши,

60: 2
Ѱал. 5: 2
53: 3
бж҃е, моле́нїе моѐ, вонмѝ моли́твѣ мое́й: 3
60: 3
Ѱал. 17: 7
ѿ конє́цъ землѝ къ тебѣ̀ воззва́хъ, внегда̀ оу҆ны̀ се́рдце моѐ:
60: 3
И҆са́їа. 33: 16
на ка́мень возне́слъ мѧ̀ є҆сѝ, наста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ, 4
60: 4
Ѱал. 70: 3
ꙗ҆́кѡ бы́лъ є҆сѝ оу҆пова́нїе моѐ, сто́лпъ крѣ́пости ѿ лица̀ вра́жїѧ. 5
60: 5
Ѱал. 35: 8
Вселю́сѧ въ селе́нїи твое́мъ во вѣ́ки, покры́юсѧ въ кро́вѣ кри́лъ твои́хъ. 6 Ꙗ҆́кѡ ты̀, бж҃е, оу҆слы́шалъ є҆сѝ моли̑твы моѧ̑, да́лъ є҆сѝ достоѧ́нїе боѧ́щымсѧ и҆́мене твоегѡ̀. 7
60: 7
Ѱал. 20: 5
Дни̑ на дни̑ царє́вы приложи́ши, лѣ́та є҆гѡ̀ до днѐ ро́да и҆ ро́да. 8
60: 8
2 Ца́рств. 7: 12,13
Пребꙋ́детъ въ вѣ́къ пред̾ бг҃омъ: млⷭ҇ть и҆ и҆́стинꙋ є҆гѡ̀ кто̀ взы́щетъ; 9
60: 9
Ѱал. 49: 14
Та́кѡ воспою̀ и҆́мени твоемꙋ̀ во вѣ́ки, возда́ти мѝ моли̑твы моѧ̑ де́нь ѿ днѐ.

61

Ѱало́мъ ѯ҃а.

611 Въ коне́цъ,

61: 1
Ѱал. 38: 1
ѡ҆ і҆дїѳꙋ́мѣ, ѱало́мъ дв҃дꙋ.

2 Не

61: 2
Ѱал. 36: 7
бг҃ꙋ ли повине́тсѧ дꙋша̀ моѧ̀; ѿ тогѡ́ бо сп҃се́нїе моѐ. 3
61: 3
Ѱал. 17: 2
И҆́бо то́й бг҃ъ мо́й и҆ сп҃съ мо́й, застꙋ́пникъ мо́й: не подви́жꙋсѧ наипа́че. 4
61: 4
И҆са́їа. 30: 13
Доко́лѣ належитѐ на человѣ́ка; оу҆бива́ете всѝ вы̀, ꙗ҆́кѡ стѣнѣ̀ преклоне́нѣ и҆ ѡ҆пло́тꙋ возринове́нꙋ. 5
61: 5
Ѱал. 27: 3
І҆ерем. 9: 8
Ѻ҆ба́че цѣ́нꙋ мою̀ совѣща́ша ѿри́нꙋти, теко́ша въ жа́жди: оу҆сты̑ свои́ми благословлѧ́хꙋ, и҆ се́рдцемъ свои́мъ кленѧ́хꙋ. 6 Ѻ҆ба́че бг҃ови повини́сѧ, дꙋшѐ моѧ̀: ꙗ҆́кѡ ѿ тогѡ̀ терпѣ́нїе моѐ. 7 И҆́бо
61: 7
2 Паралїпом. 25: 8
то́й бг҃ъ мо́й и҆ сп҃съ мо́й, застꙋ́пникъ мо́й: не преселю́сѧ. 8 Ѡ҆ бз҃ѣ сп҃се́нїе моѐ и҆ сла́ва моѧ̀: бг҃ъ по́мощи моеѧ̀, и҆ оу҆пова́нїе моѐ на бг҃а. 9
61: 9
Ѱал. 4: 6
Оу҆пова́йте на него̀, ве́сь со́нмъ люді́й:
61: 9
1 Ца́рств. 1: 15
І҆́ѡв. 30: 16
и҆злїѧ́йте пред̾ ни́мъ сердца̀ ва̑ша, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ помо́щникъ на́шъ. 10
61: 10
Ѱал. 38: 6
И҆са́їа. 40: 23
Дан. 4: 32
Ѻ҆ба́че сꙋ́етни сы́нове человѣ́честїи, лжи́ви сы́нове человѣ́честїи въ мѣ́рилѣхъ є҆́же непра́вдовати: ті́и ѿ сꙋеты̀ вкꙋ́пѣ. 11 Не оу҆пова́йте на непра́вдꙋ, и҆ на восхище́нїе не жела́йте:
61: 11
Матѳ. 19: 24
Лꙋк. 12: 19,20
1 Тїмоѳ. 6: 9,17
бога́тство а҆́ще тече́тъ, не прилага́йте се́рдца. 12 Е҆ди́ною гл҃а бг҃ъ, дво́ѧ сїѧ̑ слы́шахъ, занѐ держа́ва бж҃їѧ, 13 и҆ твоѧ̀, гдⷭ҇и, млⷭ҇ть:
61: 13
І҆́ѡв. 34: 11
При́тч. 24: 12
І҆ерем. 32: 19
І҆езек. 33: 20
Матѳ. 16: 27
Ри́млѧн. 2: 6
ꙗ҆́кѡ ты̀ возда́си комꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀.