Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
51

Ѱало́мъ н҃а.

511 Въ коне́цъ, ра́зꙋма дв҃дꙋ,

2

51: 2
1 Ца́рств. 22: 9
внегда̀ прїитѝ дѡи́кꙋ і҆дꙋме́йскꙋ, и҆ возвѣсти́ти саꙋ́лꙋ, и҆ рещѝ є҆мꙋ̀: прїи́де дв҃дъ въ до́мъ а҆вїмеле́ховъ. 3 Что̀
51: 3
При́тч. 21: 12
хва́лишисѧ во ѕло́бѣ, си́льне; беззако́нїе ве́сь де́нь, 4
51: 4
Ѱал. 56: 5
При́тч. 25: 18
непра́вдꙋ оу҆мы́сли ѧ҆зы́къ тво́й: ꙗ҆́кѡ бри́твꙋ и҆з̾ѡщре́нꙋ сотвори́лъ є҆сѝ ле́сть. 5 Возлюби́лъ є҆сѝ ѕло́бꙋ па́че бл҃госты́ни, непра́вдꙋ не́же глаго́лати пра́вдꙋ: 6 возлюби́лъ є҆сѝ всѧ̑ глаго́лы потѡ́пныѧ, ѧ҆зы́къ льсти́въ. 7
51: 7
І҆́ѡв. 18: 14
20: 7
Сегѡ̀ ра́ди бг҃ъ разрꙋши́тъ тѧ̀ до конца̀: восто́ргнетъ тѧ̀, и҆ пресели́тъ тѧ̀ ѿ селе́нїѧ твоегѡ̀
51: 7
Ѱал. 49: 22
и҆ ко́рень тво́й ѿ землѝ живы́хъ. 8 Оу҆́зрѧтъ првⷣнїи и҆ оу҆боѧ́тсѧ, и҆ ѡ҆ не́мъ возсмѣю́тсѧ и҆ рекꙋ́тъ: 9
51: 9
Ѱал. 48: 7
При́тч. 11: 28
Ма́рк. 10: 24
сѐ, человѣ́къ, и҆́же не положѝ бг҃а помо́щника себѣ̀, но оу҆пова̀ на мно́жество бога́тства своегѡ̀, и҆ возмо́же сꙋето́ю свое́ю. 10
51: 10
Ѱал. 91: 13
І҆ерем. 11: 16
Ѡ҆сі́а. 14: 7
А҆́зъ же ꙗ҆́кѡ ма́слина плодови́та въ домꙋ̀ бж҃їи: оу҆пова́хъ на млⷭ҇ть бж҃їю во вѣ́къ и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка. 11
51: 11
Ѱал. 36: 5
И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ въ вѣ́къ, ꙗ҆́кѡ сотвори́лъ є҆сѝ: и҆ терплю̀ и҆́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ бл҃го пред̾ прпⷣбными твои́ми.

52

Ѱало́мъ н҃в.

521 Въ коне́цъ, ѡ҆ маеле́ѳѣ, ра́зꙋма дв҃дꙋ.

2 Речѐ

52: 2
Ѱал. 9: 25
13: 1
безꙋ́менъ въ се́рдцы свое́мъ: нѣ́сть бг҃ъ. Растлѣ́ша и҆ ѡ҆мерзи́шасѧ въ беззако́нїихъ, нѣ́сть творѧ́й бл҃го́е. 3
52: 3
Ри́млѧн. 3: 11
Бг҃ъ съ нб҃сѐ прини́че на сы́ны человѣ́чєскїѧ, ви́дѣти, а҆́ще є҆́сть разꙋмѣва́ѧй и҆лѝ взыска́ѧй бг҃а. 4 Всѝ оу҆клони́шасѧ, вкꙋ́пѣ непотре́бни бы́ша: нѣ́сть творѧ́й бл҃го́е, нѣ́сть до є҆ди́нагѡ. 5 Ни лѝ оу҆разꙋмѣ́ютъ всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе, снѣда́ющїи лю́ди моѧ̑ въ снѣ́дь хлѣ́ба; гдⷭ҇а не призва́ша. 6
52: 6
Матѳ. 25: 25
Та́мѡ оу҆страши́шасѧ стра́ха, и҆дѣ́же не бѣ̀ стра́хъ: ꙗ҆́кѡ бг҃ъ разсы́па кѡ́сти человѣкоꙋго́дникѡвъ: постыдѣ́шасѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ оу҆ничижѝ и҆̀хъ. 7
52: 7
Ѱал. 13: 7
А҆пока́лѷѱ. 22: 20
Кто̀ да́стъ ѿ сїѡ́на сп҃се́нїе і҆н҃лево; внегда̀ возврати́тъ бг҃ъ плѣне́нїе люді́й свои́хъ, возра́дꙋетсѧ і҆а́кѡвъ и҆ возвесели́тсѧ і҆н҃ль.

53

Ѱало́мъ н҃г.

531 Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ ра́зꙋма дв҃дꙋ, 2

53: 2
1 Ца́рств. 23: 19
26: 1
внегда̀ прїитѝ зїфе́ємъ и҆ рещѝ саꙋ́лови: не се́ ли, дв҃дъ скры́сѧ въ на́съ;

3 Бж҃е, во и҆́мѧ твоѐ сп҃си́ мѧ и҆ въ си́лѣ твое́й сꙋди́ ми. 4

53: 4
Ѱал. 4: 2
5: 2
Бж҃е, оу҆слы́ши моли́твꙋ мою̀, внꙋшѝ глаго́лы оу҆́стъ мои́хъ: 5 ꙗ҆́кѡ чꙋ́ждїи воста́ша на мѧ̀, и҆ крѣ́пцыи взыска́ша дꙋ́шꙋ мою̀,
53: 5
Ѱал. 85: 14
Тѡв. 4: 5
и҆ не предложи́ша бг҃а пред̾ собо́ю. 6 Се́ бо, бг҃ъ помога́етъ мѝ, и҆ гдⷭ҇ь застꙋ́пникъ дꙋшѝ мое́й: 7 ѿврати́тъ ѕла̑ѧ врагѡ́мъ мои̑мъ: и҆́стиною твое́ю потребѝ и҆̀хъ. 8 Во́лею пожрꙋ̀ тебѣ̀, и҆сповѣ́мсѧ и҆́мени твоемꙋ̀, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ бл҃го: 9
53: 9
Ѱал. 88: 10,11
ꙗ҆́кѡ ѿ всѧ́кїѧ печа́ли и҆зба́вилъ мѧ̀ є҆сѝ, и҆ на врагѝ моѧ̑ воззрѣ̀ ѻ҆́ко моѐ.