Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
49

Ѱало́мъ м҃ѳ.

Ѱало́мъ а҆са́фꙋ.

491 Бг҃ъ

49: 1
Второзак. 10
17
богѡ́въ гдⷭ҇ь гл҃а, и҆ призва̀ зе́млю ѿ востѡ́къ со́лнца до за̑падъ. 2
49: 2
Ѱал. 47: 3
Ѿ сїѡ́на бл҃голѣ́пїе красоты̀ є҆гѡ̀: 3
49: 3
Ѱал. 2: 5
бг҃ъ ꙗ҆́вѣ прїи́детъ, бг҃ъ на́шъ, и҆ не премолчи́тъ: ѻ҆́гнь пред̾ ни́мъ возгори́тсѧ, и҆ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀ бꙋ́рѧ ѕѣ́лна. 4
49: 4
Второзак. 31: 28
Призове́тъ не́бо свы́ше, и҆ зе́млю, разсꙋди́ти лю́ди своѧ̑. 5
49: 5
Матѳ. 24: 31
Собери́те є҆мꙋ̀ прпⷣбныѧ є҆гѡ̀, завѣща́ющыѧ завѣ́тъ є҆гѡ̀ ѡ҆ же́ртвахъ. 6 И҆ возвѣстѧ́тъ нб҃са̀ пра́вдꙋ є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ бг҃ъ сꙋдїѧ̀ є҆́сть. 7
49: 7
Ѱал. 80: 9
Оу҆слы́шите, лю́дїе моѝ, и҆ возгл҃ю ва́мъ, і҆н҃лю, и҆ засвидѣ́телствꙋю тебѣ̀: бг҃ъ, бг҃ъ тво́й є҆́смь а҆́зъ. 8 Не ѡ҆ же́ртвахъ твои́хъ ѡ҆бличꙋ̀ тѧ̀, всесожжє́нїѧ же твоѧ̑ предо мно́ю сꙋ́ть вы́нꙋ: 9
49: 9
И҆са́їа. 66: 3
І҆ерем. 6: 20
Ѡ҆сі́а. 5: 6
не прїимꙋ̀ ѿ до́мꙋ твоегѡ̀ телцє́въ, нижѐ ѿ ста́дъ твои́хъ козлѡ́въ. 10 Ꙗ҆́кѡ моѝ сꙋ́ть всѝ ѕвѣ́рїе дꙋбра́внїи, ско́ти въ гора́хъ и҆ воло́ве: 11 позна́хъ всѧ̑ пти̑цы небє́сныѧ, и҆ красота̀ се́лнаѧ со мно́ю є҆́сть. 12
49: 12
И҆схо́д. 19: 5
І҆́ѡв. 41: 2
Ѱал. 23: 1
А҆́ще вза́лчꙋ, не рекꙋ̀ тебѣ̀: моѧ́ бо є҆́сть вселе́ннаѧ и҆ и҆сполне́нїе є҆ѧ̀. 13 Е҆да̀ ꙗ҆́мъ мѧса̀ ю҆́нча; и҆лѝ кро́вь козлѡ́въ пїю̀; 14
49: 14
Ѱал. 115: 8
Ри́млѧн. 12: 1
Пожрѝ бг҃ови же́ртвꙋ хвалы̀ и҆ возда́ждь вы́шнемꙋ моли̑твы твоѧ̑: 15
49: 15
Ѱал. 26: 8
и҆ призови́ мѧ въ де́нь ско́рби твоеѧ̀,
49: 15
Заха́р. 13: 9
и҆ и҆змꙋ́ тѧ, и҆ просла́виши мѧ̀. 16
49: 16
Ри́млѧн. 2: 21
1 Корі́нѳ. 9: 27
Грѣ́шникꙋ же речѐ бг҃ъ: вскꙋ́ю ты̀ повѣ́даеши ѡ҆правда̑нїѧ моѧ̑ и҆ воспрїе́млеши завѣ́тъ мо́й оу҆сты̀ твои́ми; 17
49: 17
Матѳ. 7: 3
Ты́ же возненави́дѣлъ є҆сѝ наказа́нїе и҆ ѿве́рглъ є҆сѝ словеса̀ моѧ̑ вспѧ́ть. 18
49: 18
Матѳ. 24: 49
А҆́ще ви́дѣлъ є҆сѝ та́тѧ, те́клъ є҆сѝ съ ни́мъ,
49: 18
Е҆фес. 5: 7
и҆ съ прелюбодѣ́емъ оу҆ча́стїе твоѐ полага́лъ є҆сѝ: 19
49: 19
Мїх. 6: 12
оу҆ста̀ твоѧ̑ оу҆мно́жиша ѕло́бꙋ, и҆ ѧ҆зы́къ тво́й сплета́ше льщє́нїѧ: 20 сѣдѧ̀ на бра́та твоего̀ клевета́лъ є҆сѝ и҆ на сы́на ма́тере твоеѧ̀ полага́лъ є҆сѝ собла́знъ. 21
49: 21
И҆са́їа. 42: 14
47: 11
57: 11
Сїѧ̑ сотвори́лъ є҆сѝ, и҆ оу҆молча́хъ, вознепщева́лъ є҆сѝ беззако́нїе, ꙗ҆́кѡ бꙋ́дꙋ тебѣ̀ подо́бенъ: ѡ҆бличꙋ́ тѧ и҆ предста́влю пред̾ лице́мъ твои́мъ грѣхѝ твоѧ̑. 22 Разꙋмѣ́йте оу҆́бѡ сїѧ̑, забыва́ющїи бг҃а, да не когда̀ похи́титъ, и҆ не бꙋ́детъ и҆збавлѧ́ѧй. 23
49: 23
Лꙋк. 8: 39
Же́ртва хвалы̀ просла́витъ мѧ̀,
49: 23
І҆ѡа́н. 7: 17
и҆ та́мѡ пꙋ́ть, и҆́мже ꙗ҆влю̀ є҆мꙋ̀ сп҃се́нїе моѐ.

50

Ѱало́мъ н҃.

501 Въ коне́цъ, ѱало́мъ дв҃дꙋ, внегда̀ вни́ти къ немꙋ̀ наѳа́нꙋ прⷪ҇ро́кꙋ, 2

50: 2
2 Ца́рств. 12: 1
є҆гда̀ вни́де къ вирсаві́и женѣ̀ оу҆рі́евѣо́.

3 Поми́лꙋй

50: 3
Ѱал. 56: 2
мѧ̀, бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й,
50: 3
И҆са́їа. 33: 2
Е҆вр. 9: 14
и҆ по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ ѡ҆чтⷭ҇и беззако́нїе моѐ. 4 Наипа́че ѡ҆мы́й мѧ̀ ѿ беззако́нїѧ моегѡ̀ и҆ ѿ грѣха̀ моегѡ̀ ѡ҆чтⷭ҇и мѧ̀: 5
50: 5
Ѱал. 31: 5
ꙗ҆́кѡ беззако́нїе моѐ а҆́зъ зна́ю, и҆ грѣ́хъ мо́й предо мно́ю є҆́сть вы́нꙋ. 6 Тебѣ̀ є҆ди́номꙋ согрѣши́хъ и҆ лꙋка́вое пред̾ тобо́ю сотвори́хъ:
50: 6
Ри́млѧн. 3: 4
ꙗ҆́кѡ да ѡ҆правди́шисѧ во словесѣ́хъ твои́хъ и҆ побѣди́ши, внегда̀ сꙋди́ти тѝ. 7
50: 7
І҆́ѡв. 14: 4
Се́ бо, въ беззако́нїихъ зача́тъ є҆́смь, и҆ во грѣсѣ́хъ роди́ мѧ ма́ти моѧ̀. 8 Се́ бо, и҆́стинꙋ возлюби́лъ є҆сѝ,
50: 8
1 Корі́нѳ. 2: 7
безвѣ́стнаѧ и҆ та̑йнаѧ премⷣрости твоеѧ̀ ꙗ҆ви́лъ мѝ є҆сѝ. 9
50: 9
Леѵі́т. 14: 6
Ѡ҆кропи́ши мѧ̀ ѵ҆ссѡ́помъ, и҆ ѡ҆чи́щꙋсѧ: ѡ҆мы́еши мѧ̀, и҆ па́че снѣ́га оу҆бѣлю́сѧ. 10 Слꙋ́хꙋ моемꙋ̀ да́си ра́дость и҆ весе́лїе: возра́дꙋютсѧ кѡ́сти смирє́нныѧ. 11 Ѿвратѝ лицѐ твоѐ ѿ грѣ́хъ мои́хъ и҆ всѧ̑ беззакѡ́нїѧ моѧ̑ ѡ҆чтⷭ҇и. 12
50: 12
2 Корі́нѳ. 5: 17
Гала́т. 6: 15
Е҆фес. 2: 10
Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ̀, бж҃е, и҆ дꙋ́хъ пра́въ ѡ҆бновѝ во оу҆тро́бѣ мое́й. 13 Не ѿве́ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀ и҆ дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀. 14
50: 14
Матѳ. 6: 13
І҆ерем. 7: 15
Возда́ждь мѝ ра́дость сп҃се́нїѧ твоегѡ̀ и҆ дх҃омъ влⷣчнимъ оу҆тверди́ мѧ. 15
50: 15
Матѳ. 7: 5
Наꙋчꙋ̀ беззакѡ́нныѧ пꙋтє́мъ твои̑мъ, и҆ нечести́вїи къ тебѣ̀ ѡ҆братѧ́тсѧ. 16
50: 16
2 Ца́рств. 11: 15,16
12: 9
И҆зба́ви мѧ̀ ѿ крове́й, бж҃е, бж҃е сп҃се́нїѧ моегѡ̀: возра́дꙋетсѧ ѧ҆зы́къ мо́й пра́вдѣ твое́й. 17
50: 17
Ѱал. 70: 8
Гдⷭ҇и, оу҆стнѣ̀ моѝ ѿве́рзеши, и҆ оу҆ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀. 18
50: 18
Ѱал. 39: 7
Ꙗ҆́кѡ а҆́ще бы восхотѣ́лъ є҆сѝ же́ртвы, да́лъ бы́хъ оу҆́бѡ: всесожжє́нїѧ не бл҃говоли́ши. 19
50: 19
Ѱал. 6: 4
И҆са́їа. 66: 2
Лꙋк. 18: 13
Же́ртва бг҃ꙋ дꙋ́хъ сокрꙋше́нъ: се́рдце сокрꙋше́нно и҆ смире́нно бг҃ъ не оу҆ничижи́тъ. 20
50: 20
И҆са́їа. 33: 20
54: 11
Оу҆бл҃жѝ, гдⷭ҇и, бл҃говоле́нїемъ твои́мъ сїѡ́на, и҆ да сози́ждꙋтсѧ стѣ́ны і҆ерⷭ҇ли̑мскїѧ: 21
50: 21
Второзак. 33: 19
тогда̀ бл҃говоли́ши же́ртвꙋ пра́вды, возноше́нїе и҆ всесожега́ємаѧ: тогда̀ возложа́тъ на ѻ҆лта́рь тво́й телцы̀.

51

Ѱало́мъ н҃а.

511 Въ коне́цъ, ра́зꙋма дв҃дꙋ,

2

51: 2
1 Ца́рств. 22: 9
внегда̀ прїитѝ дѡи́кꙋ і҆дꙋме́йскꙋ, и҆ возвѣсти́ти саꙋ́лꙋ, и҆ рещѝ є҆мꙋ̀: прїи́де дв҃дъ въ до́мъ а҆вїмеле́ховъ. 3 Что̀
51: 3
При́тч. 21: 12
хва́лишисѧ во ѕло́бѣ, си́льне; беззако́нїе ве́сь де́нь, 4
51: 4
Ѱал. 56: 5
При́тч. 25: 18
непра́вдꙋ оу҆мы́сли ѧ҆зы́къ тво́й: ꙗ҆́кѡ бри́твꙋ и҆з̾ѡщре́нꙋ сотвори́лъ є҆сѝ ле́сть. 5 Возлюби́лъ є҆сѝ ѕло́бꙋ па́че бл҃госты́ни, непра́вдꙋ не́же глаго́лати пра́вдꙋ: 6 возлюби́лъ є҆сѝ всѧ̑ глаго́лы потѡ́пныѧ, ѧ҆зы́къ льсти́въ. 7
51: 7
І҆́ѡв. 18: 14
20: 7
Сегѡ̀ ра́ди бг҃ъ разрꙋши́тъ тѧ̀ до конца̀: восто́ргнетъ тѧ̀, и҆ пресели́тъ тѧ̀ ѿ селе́нїѧ твоегѡ̀
51: 7
Ѱал. 49: 22
и҆ ко́рень тво́й ѿ землѝ живы́хъ. 8 Оу҆́зрѧтъ првⷣнїи и҆ оу҆боѧ́тсѧ, и҆ ѡ҆ не́мъ возсмѣю́тсѧ и҆ рекꙋ́тъ: 9
51: 9
Ѱал. 48: 7
При́тч. 11: 28
Ма́рк. 10: 24
сѐ, человѣ́къ, и҆́же не положѝ бг҃а помо́щника себѣ̀, но оу҆пова̀ на мно́жество бога́тства своегѡ̀, и҆ возмо́же сꙋето́ю свое́ю. 10
51: 10
Ѱал. 91: 13
І҆ерем. 11: 16
Ѡ҆сі́а. 14: 7
А҆́зъ же ꙗ҆́кѡ ма́слина плодови́та въ домꙋ̀ бж҃їи: оу҆пова́хъ на млⷭ҇ть бж҃їю во вѣ́къ и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка. 11
51: 11
Ѱал. 36: 5
И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ въ вѣ́къ, ꙗ҆́кѡ сотвори́лъ є҆сѝ: и҆ терплю̀ и҆́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ бл҃го пред̾ прпⷣбными твои́ми.