Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
31

Ѱало́мъ л҃а.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, ра́зꙋма.

311 Бл҃же́ни,

31: 1
Ри́млѧн. 4: 7
и҆́хже ѡ҆ста́вишасѧ беззакѡ́нїѧ, и҆ и҆́хже прикры́шасѧ грѣсѝ. 2 Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, є҆мꙋ́же
31: 2
2 Корі́нѳ. 5: 19
не вмѣни́тъ гдⷭ҇ь грѣха̀, нижѐ є҆́сть во оу҆стѣ́хъ є҆гѡ̀ ле́сть. 3 Ꙗ҆́кѡ оу҆молча́хъ, ѡ҆бетша́ша кѡ́сти моѧ̑, ѿ є҆́же зва́ти мѝ ве́сь де́нь, 4
31: 4
Ѱал. 37: 1
ꙗ҆́кѡ де́нь и҆ но́щь ѡ҆тѧготѣ̀ на мнѣ̀ рꙋка̀ твоѧ̀: возврати́хсѧ на стра́сть, є҆гда̀ оу҆нзе́ ми те́рнъ. 5
31: 5
При́тч. 28: 13
1 І҆ѡа́н. 1: 9
Беззако́нїе моѐ позна́хъ и҆ грѣха̀ моегѡ̀ не покры́хъ, рѣ́хъ: и҆сповѣ́мъ на мѧ̀ беззако́нїе моѐ гдⷭ҇еви: и҆ ты̀ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ нече́стїе се́рдца моегѡ̀. 6
31: 6
И҆са́їа. 55: 6
За то̀ помо́литсѧ къ тебѣ̀ всѧ́къ прпⷣбный во вре́мѧ благопотре́бно: ѻ҆ба́че въ пото́пѣ во́дъ мно́гихъ къ немꙋ̀ не прибли́жатсѧ. 7
31: 7
Ѱал. 9: 10
Ты̀ є҆сѝ прибѣ́жище моѐ ѿ ско́рби ѡ҆бдержа́щїѧ мѧ̀: ра́досте моѧ̀, и҆зба́ви мѧ̀ ѿ ѡ҆быше́дшихъ мѧ̀. 8
31: 8
Ѱал. 24: 12
При́тч. 4: 11
Вразꙋмлю́ тѧ, и҆ наста́влю тѧ̀ на пꙋ́ть се́й, въ ѻ҆́ньже по́йдеши:
31: 8
Второзак. 11: 12
оу҆твержꙋ̀ на тѧ̀ ѻ҆́чи моѝ. 9
31: 9
При́тч. 26: 3
Не бꙋ́дите ꙗ҆́кѡ ко́нь и҆ ме́скъ, и҆́мже нѣ́сть ра́зꙋма: брозда́ми и҆ оу҆здо́ю чє́люсти и҆́хъ востѧ́гнеши, не приближа́ющихсѧ къ тебѣ̀. 10
31: 10
И҆са́їа. 57: 20
Мнѡ́ги ра̑ны грѣ́шномꙋ: оу҆пова́ющаго же на гдⷭ҇а млⷭ҇ть ѡ҆бы́детъ. 11 Весели́тесѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ и҆ ра́дꙋйтесѧ првⷣнїи, и҆ хвали́тесѧ, всѝ пра́вїи срⷣцемъ.

32

Ѱало́мъ л҃в.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, не надпи́санъ оу҆ є҆врє́й.

321 Ра́дꙋйтесѧ,

32: 1
Ѱал. 31: 11
првⷣнїи, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:
32: 1
Ѱал. 146: 1
пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀. 2 И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви въ гꙋ́слехъ,
32: 2
Ѱал. 91: 4
во ѱалти́ри десѧтострꙋ́ннѣмъ по́йте є҆мꙋ̀: 3 воспо́йте є҆мꙋ̀
32: 3
Ѱал. 39: 4
И҆са́їа. 42: 10
А҆пока́лѷѱ. 5: 9
пѣ́снь но́вꙋ, до́брѣ по́йте є҆мꙋ̀ со восклица́нїемъ: 4 ꙗ҆́кѡ пра́во сло́во гдⷭ҇не, и҆ всѧ̑ дѣла̀ є҆гѡ̀ въ вѣ́рѣ. 5 Лю́битъ млⷭ҇тыню и҆ сꙋ́дъ гдⷭ҇ь, млⷭ҇ти гдⷭ҇ни и҆спо́лнь землѧ̀. 6
32: 6
Быт. 1: 6,7,8
І҆ѡа́н. 1: 3
Сло́вомъ гдⷭ҇нимъ небеса̀ оу҆тверди́шасѧ, и҆ дх҃омъ оу҆́стъ є҆гѡ̀ всѧ̀ си́ла и҆́хъ: 7
32: 7
І҆́ѡв. 38: 8
І҆ерем. 5: 22
собира́ѧй ꙗ҆́кѡ мѣ́хъ во́ды морскі̑ѧ, полага́ѧй въ сокро́вищихъ бе́здны. 8 Да оу҆бои́тсѧ гдⷭ҇а всѧ̀ землѧ̀, ѿ негѡ́же да подви́жꙋтсѧ всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй: 9
32: 9
Быт. 1: 3
І҆ꙋді́ѳ. 16: 17
ꙗ҆́кѡ то́й речѐ, и҆ бы́ша: то́й повелѣ̀, и҆ созда́шасѧ. 10
32: 10
І҆́ѡв. 5: 12
Гдⷭ҇ь разорѧ́етъ совѣ́ты ꙗ҆зы́кѡвъ, ѿмета́етъ же мы̑сли люді́й и҆ ѿмета́етъ совѣ́ты кнѧзе́й. 11
32: 11
При́тч. 19: 21
И҆са́їа. 46: 4
Совѣ́тъ же гдⷭ҇ень во вѣ́къ пребыва́етъ, помышлє́нїѧ срⷣца є҆гѡ̀ въ ро́дъ и҆ ро́дъ. 12
32: 12
Ѱал. 64: 5
143: 15
Бл҃же́нъ ꙗ҆зы́къ, є҆мꙋ́же є҆́сть гдⷭ҇ь бг҃ъ є҆гѡ̀, лю́дїе, ꙗ҆̀же и҆збра̀ въ наслѣ́дїе себѣ̀. 13
32: 13
2 Паралїпом. 16: 9
І҆́ѡв. 28: 24
Съ нб҃сѐ призрѣ̀ гдⷭ҇ь, ви́дѣ всѧ̑ сы́ны человѣ́чєскїѧ: 14 ѿ гото́вагѡ жили́ща своегѡ̀ призрѣ̀ на всѧ̑ живꙋ́щыѧ на землѝ: 15 созда́вый на є҆ди́нѣ сердца̀ и҆́хъ, разꙋмѣва́ѧй на всѧ̑ дѣла̀ и҆́хъ. 16 Не спаса́етсѧ ца́рь мно́гою си́лою, и҆ и҆споли́нъ не спасе́тсѧ мно́жествомъ крѣ́пости своеѧ̀. 17
32: 17
При́тч. 21: 31
Ло́жь ко́нь во спасе́нїе, во мно́жествѣ же си́лы своеѧ̀ не спасе́тсѧ. 18
32: 18
І҆́ѡв. 36: 7
Ѱал. 33: 16
1 Петр. 3: 12
Сѐ, ѻ҆́чи гдⷭ҇ни на боѧ́щыѧсѧ є҆гѡ̀, оу҆пова́ющыѧ на млⷭ҇ть є҆гѡ̀: 19 и҆зба́вити ѿ сме́рти дꙋ́шы и҆́хъ, и҆ препита́ти ѧ҆̀ въ гла́дъ. 20 Дꙋша́ же на́ша ча́етъ гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ помо́щникъ и҆ защи́титель на́шъ є҆́сть: 21
32: 21
И҆са́їа. 66: 14
ꙗ҆́кѡ ѡ҆ не́мъ возвесели́тсѧ се́рдце на́ше, и҆ во и҆́мѧ ст҃о́е є҆гѡ̀ оу҆пова́хомъ. 22 Бꙋ́ди, гдⷭ҇и, млⷭ҇ть твоѧ̀ на на́съ, ꙗ҆́коже оу҆пова́хомъ на тѧ̀.

33

Ѱало́мъ л҃г.

331 Ѱало́мъ дв҃дꙋ,

33: 1
1 Ца́рств. 21: 13
внегда̀ и҆змѣнѝ лицѐ своѐ пред̾ а҆вїмеле́хомъ: и҆ ѿпꙋстѝ є҆го̀, и҆ ѿи́де.

2 Благословлю̀ гдⷭ҇а на всѧ́кое вре́мѧ, вы́нꙋ хвала̀ є҆гѡ̀ во оу҆стѣ́хъ мои́хъ. 3

33: 3
Лꙋк. 1: 47
Ѡ҆ гдⷭ҇ѣ похва́литсѧ дꙋша̀ моѧ̀: да оу҆слы́шатъ кро́тцыи и҆ возвеселѧ́тсѧ. 4 Возвели́чите гдⷭ҇а со мно́ю, и҆ вознесе́мъ и҆́мѧ є҆гѡ̀ вкꙋ́пѣ. 5
33: 5
И҆са́їа. 65: 24
Взыска́хъ гдⷭ҇а, и҆ оу҆слы́ша мѧ̀ и҆ ѿ всѣ́хъ скорбе́й мои́хъ и҆зба́ви мѧ̀. 6
33: 6
Мїх. 7: 7
Ѱал. 17: 7
Пристꙋпи́те къ немꙋ̀ и҆ просвѣти́тесѧ, и҆ ли́ца ва̑ша не постыдѧ́тсѧ. 7
33: 7
Ѱал. 68: 34
Се́й ни́щїй воззва̀, и҆ гдⷭ҇ь оу҆слы́ша и҆̀, и҆ ѿ всѣ́хъ скорбе́й є҆гѡ̀ сп҃сѐ и҆̀. 8
33: 8
Быт. 32: 1
Ѡ҆полчи́тсѧ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень ѡ҆́крестъ боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀ и҆ и҆зба́витъ и҆̀хъ. 9 Вкꙋси́те и҆ ви́дите, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь:
33: 9
Ѱал. 2: 12
При́тч. 16: 20
бл҃же́нъ мꙋ́жъ, и҆́же оу҆пова́етъ на́нь. 10
33: 10
І҆ис. Наѵ. 4: 24
Бо́йтесѧ гдⷭ҇а, всѝ ст҃і́и є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть лише́нїѧ боѧ́щымсѧ є҆гѡ̀. 11
33: 11
Лꙋк. 1: 53
Бога́тїи ѡ҆бнища́ша и҆ взалка́ша: взыска́ющїи же гдⷭ҇а не лиша́тсѧ всѧ́кагѡ бла́га. 12 Прїиди́те, ча̑да, послꙋ́шайте менє̀, стра́хꙋ гдⷭ҇ню наꙋчꙋ̀ ва́съ. 13
33: 13
1 Петр. 3: 10
Кто́ є҆сть человѣ́къ хотѧ́й живо́тъ, любѧ́й дни̑ ви́дѣти бла́ги; 14 Оу҆держѝ ѧ҆зы́къ тво́й ѿ ѕла̀ и҆ оу҆стнѣ̀ твоѝ, є҆́же не глаго́лати льстѝ. 15
33: 15
І҆́ѡв. 28: 28
Ѱал. 36: 37
Оу҆клони́сѧ ѿ ѕла̀ и҆ сотворѝ бла́го: взыщѝ ми́ра и҆ поженѝ и҆̀. 16
33: 16
Ѱал. 32: 18
Ѻ҆́чи гдⷭ҇ни на првⷣныѧ, и҆ оу҆́ши є҆гѡ̀ въ моли́твꙋ и҆́хъ. 17
33: 17
Сїрах. 15: 19
Лице́ же гдⷭ҇не на творѧ́щыѧ ѕла̑ѧ, є҆́же потреби́ти ѿ землѝ па́мѧть и҆́хъ. 18 Воззва́ша првⷣнїи, и҆ гдⷭ҇ь оу҆слы́ша и҆̀хъ и҆ ѿ всѣ́хъ скорбе́й и҆́хъ и҆зба́ви и҆̀хъ. 19
33: 19
Ѱал. 144: 18
Бли́з̾ гдⷭ҇ь сокрꙋше́нныхъ се́рдцемъ, и҆ смирє́нныѧ дꙋ́хомъ сп҃се́тъ. 20
33: 20
Дѣѧ̑н. 7: 10
Ри́млѧн. 8: 17
Мнѡ́ги скѡ́рби првⷣнымъ, и҆ ѿ всѣ́хъ и҆́хъ и҆зба́витъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь. 21
33: 21
И҆са́їа. 66: 14
Храни́тъ гдⷭ҇ь всѧ̑ кѡ́сти и҆́хъ, ни є҆ди́на ѿ ни́хъ сокрꙋши́тсѧ. 22
33: 22
При́тч. 22: 8
Сме́рть грѣ́шникѡвъ люта̀, и҆ ненави́дѧщїи првⷣнаго прегрѣша́тъ. 23 И҆зба́витъ гдⷭ҇ь дꙋ́шы ра̑бъ свои́хъ,
33: 23
Ри́млѧн. 8: 1
и҆ не прегрѣша́тъ всѝ оу҆пова́ющїи на него̀.