Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
27

Ѱало́мъ к҃з.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ.

271 Къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, воззовꙋ̀, бж҃е мо́й:

27: 1
Ѱал. 142: 7
да не премолчи́ши ѿ менє̀27: 1 ѡ҆ мнѣ̀: да не когда̀ премолчи́ши ѿ менє̀27: 1 ѡ҆ мнѣ̀, и҆ оу҆подо́блюсѧ низходѧ́щымъ въ ро́въ. 2
27: 2
Ѱал. 4: 2
Оу҆слы́ши, гдⷭ҇и, гла́съ моле́нїѧ моегѡ̀, внегда̀ моли́тимисѧ къ тебѣ̀, внегда̀ воздѣ́ти мѝ рꙋ́цѣ моѝ ко хра́мꙋ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀. 3 Не привлецы̀ менѐ со грѣ́шники, и҆ съ дѣ́лающими непра́вдꙋ не погꙋбѝ менѐ,
27: 3
Ѱал. 11: 3
І҆ерем. 9: 8
глаго́лющими ми́ръ съ бли́жними свои́ми, ѕла̑ѧ же въ сердца́хъ свои́хъ. 4
27: 4
Матѳ. 16: 27
Да́ждь и҆̀мъ, гдⷭ҇и, по дѣлѡ́мъ и҆́хъ и҆ по лꙋка́вствꙋ начина́нїй и҆́хъ, по дѣлѡ́мъ рꙋкꙋ̀ и҆́хъ да́ждь и҆̀мъ, возда́ждь воздаѧ́нїе и҆́хъ и҆̀мъ. 5
27: 5
І҆́ѡв. 34: 27
И҆са́їа. 5: 12
Ꙗ҆́кѡ не разꙋмѣ́ша въ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ и҆ въ дѣла̀ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀: разори́ши ѧ҆̀ и҆ не сози́ждеши ѧ҆̀. 6 Блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ оу҆слы́ша гла́съ моле́нїѧ моегѡ̀. 7 Гдⷭ҇ь помо́щникъ мо́й
27: 7
Ѱал. 3: 4
и҆ защи́титель мо́й: на него̀ оу҆пова̀ се́рдце моѐ, и҆ помо́же мѝ, и҆ процвѣтѐ пло́ть моѧ̀: и҆ во́лею мое́ю и҆сповѣ́мсѧ є҆мꙋ̀. 8
27: 8
Ѱал. 26: 1
Гдⷭ҇ь оу҆твержде́нїе люді́й свои́хъ и҆ защи́титель спасе́нїй хрїста̀ своегѡ̀ є҆́сть. 9 Сп҃сѝ лю́ди твоѧ̑, и҆ блгⷭ҇вѝ достоѧ́нїе твоѐ, и҆ оу҆пасѝ ѧ҆̀, и҆ возмѝ27: 9 и҆ вознесѝ ѧ҆̀ до вѣ́ка.

28

Ѱало́мъ к҃и.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, и҆схо́да ски́нїи.

281 Принеси́те

28: 1
Ѱал. 95: 7
А҆пока́лѷѱ. 21: 24
гдⷭ҇еви, сы́нове бж҃їи, принеси́те гдⷭ҇еви сы́ны ѡ҆́вни, принеси́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆ че́сть: 2 принеси́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆́мени є҆гѡ̀: поклони́тесѧ гдⷭ҇еви во дворѣ̀ ст҃ѣ́мъ є҆гѡ̀. 3
28: 3
2 Ца́рств. 22: 14
І҆́ѡв. 37: 4
Дѣѧ̑н. 7: 2
Гла́съ гдⷭ҇ень на вода́хъ, бг҃ъ сла́вы возгремѣ̀, гдⷭ҇ь на вода́хъ мно́гихъ. 4 Гла́съ гдⷭ҇ень въ крѣ́пости, гла́съ гдⷭ҇ень въ великолѣ́пїи. 5
28: 5
И҆са́їа. 30: 31
Гла́съ гдⷭ҇а, сокрꙋша́ющагѡ ке́дры: и҆ стры́етъ гдⷭ҇ь ке́дры лїва̑нскїѧ, 6
28: 6
Дѣѧ̑н. 9: 5
и҆ и҆стни́тъ ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ телца̀ лїва́нска: и҆ возлю́бленный ꙗ҆́кѡ сы́нъ є҆диноро́жь. 7 Гла́съ гдⷭ҇а, пресѣца́ющагѡ пла́мень ѻ҆гнѧ̀. 8 Гла́съ гдⷭ҇а, стрѧса́ющагѡ пꙋсты́ню: и҆ стрѧсе́тъ гдⷭ҇ь пꙋсты́ню кадді́йскꙋю. 9
28: 9
І҆́ѡв. 39: 4
Гла́съ гдⷭ҇ень, сверша́ющїй є҆лє́ни, и҆ ѿкры́етъ дꙋбра̑вы: и҆ въ хра́мѣ є҆гѡ̀ всѧ́кїй глаго́летъ сла́вꙋ. 10
28: 10
Быт. 6: 17
1 Петр. 3: 20,21
Гдⷭ҇ь пото́пъ населѧ́етъ, и҆ сѧ́детъ гдⷭ҇ь цр҃ь въ вѣ́къ. 11 Гдⷭ҇ь крѣ́пость лю́демъ свои̑мъ да́стъ, гдⷭ҇ь блгⷭ҇ви́тъ лю́ди своѧ̑ ми́ромъ.

29

Ѱало́мъ к҃ѳ.

291 Ѱало́мъ пѣ́сни

29: 1
2 Ца́рств. 5: 11
ѡ҆бновле́нїѧ до́мꙋ дв҃дова.

2 Вознесꙋ́ тѧ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ под̾ѧ́лъ мѧ̀ є҆сѝ,

29: 2
Ѱал. 34: 19
и҆ не возвесели́лъ є҆сѝ врагѡ́въ мои́хъ ѡ҆ мнѣ̀. 3
29: 3
Второзак. 32: 39
Гдⷭ҇и бж҃е мо́й, воззва́хъ къ тебѣ̀, и҆ и҆зцѣли́лъ мѧ̀ є҆сѝ. 4
29: 4
1 Ца́рств. 2: 6
Ѱал. 85: 13
Гдⷭ҇и, возве́лъ є҆сѝ ѿ а҆́да дꙋ́шꙋ мою̀, сп҃слъ мѧ̀ є҆сѝ ѿ низходѧ́щихъ въ ро́въ. 5 По́йте гдⷭ҇еви, прпⷣбнїи є҆гѡ̀,
29: 5
Ѱал. 96: 12
и҆ и҆сповѣ́дайте па́мѧть ст҃ы́ни є҆гѡ̀: 6
29: 6
И҆са́їа. 54: 8
ꙗ҆́кѡ гнѣ́въ въ ꙗ҆́рости є҆гѡ̀, и҆ живо́тъ въ во́ли є҆гѡ̀: ве́черъ водвори́тсѧ пла́чь, и҆ заꙋ́тра ра́дость. 7 А҆́зъ же рѣ́хъ во ѻ҆би́лїи мое́мъ:
29: 7
І҆́ѡв. 29: 18
не подви́жꙋсѧ во вѣ́къ. 8 Гдⷭ҇и, во́лею твое́ю пода́ждь добро́тѣ мое́й си́лꙋ: ѿврати́лъ же є҆сѝ лицѐ твоѐ, и҆ бы́хъ смꙋще́нъ. 9 Къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, воззовꙋ̀, и҆ къ бг҃ꙋ моемꙋ̀ помолю́сѧ. 10
29: 10
Ѱал. 6: 6
И҆са́їа. 38: 18
Ка́ѧ по́льза въ кро́ви мое́й, внегда̀ сходи́ти мѝ во и҆стлѣ́нїе; є҆да̀ и҆сповѣ́стсѧ тебѣ̀ пе́рсть; и҆лѝ возвѣсти́тъ и҆́стинꙋ твою̀; 11 Слы́ша гдⷭ҇ь и҆ поми́лова мѧ̀: гдⷭ҇ь бы́сть помо́щникъ мо́й. 12 Ѡ҆брати́лъ є҆сѝ пла́чь мо́й въ ра́дость мнѣ̀, растерза́лъ є҆сѝ вре́тище моѐ и҆ препоѧ́салъ мѧ̀ є҆сѝ весе́лїемъ, 13
29: 13
Ѱал. 15: 9
ꙗ҆́кѡ да воспое́тъ тебѣ̀ сла́ва моѧ̀, и҆ не оу҆милю́сѧ. Гдⷭ҇и бж҃е мо́й, во вѣ́къ и҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀.