Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
21

Ѱало́мъ к҃а.

211 Въ коне́цъ, ѡ҆ застꙋпле́нїи оу҆́треннемъ, ѱало́мъ дв҃дꙋ.

2 Бж҃е,

21: 2
Матѳ. 27: 46
Ма́рк. 15: 34
бж҃е мо́й, вонми́ ми, вскꙋ́ю ѡ҆ста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ; дале́че ѿ спⷭ҇нїѧ моегѡ̀ словеса̀ грѣхопаде́нїй мои́хъ. 3 Бж҃е мо́й, воззовꙋ̀ во днѝ, и҆ не оу҆слы́шиши, и҆ въ нощѝ, и҆ не въ безꙋ́мїе мнѣ̀. 4 Ты́ же во ст҃ѣ́мъ живе́ши, хвало̀ і҆н҃лева. 5
21: 5
Ѱал. 106: 6
На тѧ̀ оу҆пова́ша ѻ҆тцы̀ на́ши: оу҆пова́ша, и҆ и҆зба́вилъ є҆сѝ ѧ҆̀: 6
21: 6
Ѱал. 24: 2
къ тебѣ̀ воззва́ша, и҆ спасо́шасѧ: на тѧ̀ оу҆пова́ша, и҆ не постыдѣ́шасѧ. 7 А҆́зъ же є҆́смь че́рвь, а҆ не человѣ́къ, поноше́нїе человѣ́кѡвъ и҆ оу҆ничиже́нїе люді́й. 8
21: 8
Матѳ. 27: 39
Всѝ ви́дѧщїи мѧ̀ порꙋга́шамисѧ, глаго́лаша оу҆стна́ми, покива́ша главо́ю: 9
21: 9
Матѳ. 27: 43
Премꙋ́др. 2: 18
оу҆пова̀ на гдⷭ҇а, да и҆зба́витъ є҆го̀, да сп҃се́тъ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ хо́щетъ є҆го̀. 10
21: 10
Ѱал. 70: 6
Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ и҆сто́ргїй мѧ̀ и҆з̾ чре́ва, оу҆пова́нїе моѐ ѿ сѡсцꙋ̀ ма́тере моеѧ̀. 11 Къ тебѣ̀ приве́рженъ є҆́смь ѿ ложе́снъ, ѿ чре́ва ма́тере моеѧ̀ бг҃ъ мо́й є҆сѝ ты̀. 12 Да не ѿстꙋ́пиши ѿ менє̀, ꙗ҆́кѡ ско́рбь бли́з̾, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть помога́ѧй мѝ. 13 Ѡ҆быдо́ша мѧ̀ телцы̀ мно́зи,
21: 13
А҆мѡ́с. 4: 1
Матѳ. 27: 20
ю҆нцы̀ тꙋ́чнїи ѡ҆держа́ша мѧ̀: 14 ѿверзо́ша на мѧ̀ оу҆ста̀ своѧ̑, ꙗ҆́кѡ ле́въ восхища́ѧй и҆ рыка́ѧй. 15 Ꙗ҆́кѡ вода̀ и҆злїѧ́хсѧ, и҆ разсы́пашасѧ всѧ̑ кѡ́сти моѧ̑: бы́сть се́рдце моѐ ꙗ҆́кѡ во́скъ та́ѧй посредѣ̀ чре́ва моегѡ̀. 16
21: 16
І҆ѡа́н. 19: 28
И҆́зсше ꙗ҆́кѡ скꙋде́ль крѣ́пость моѧ̀, и҆ ѧ҆зы́къ мо́й прильпѐ горта́ни моемꙋ̀, и҆ въ пе́рсть сме́рти све́лъ мѧ̀ є҆сѝ. 17
21: 17
Матѳ. 27: 27
Ꙗ҆́кѡ ѡ҆быдо́ша мѧ̀ псѝ мно́зи, со́нмъ лꙋка́выхъ ѡ҆держа́ша мѧ̀: и҆скопа́ша рꙋ́цѣ моѝ и҆ но́зѣ моѝ. 18 И҆счето́ша всѧ̑ кѡ́сти моѧ̑:
21: 18
Лꙋк. 23: 35
ті́и же смотри́ша и҆ презрѣ́ша мѧ̀. 19
21: 19
Матѳ. 27: 35
Ма́рк. 15: 24
Лꙋк. 23: 34
І҆ѡа́н. 19: 24
Раздѣли́ша ри̑зы моѧ̑ себѣ̀, и҆ ѡ҆ ѻ҆де́жди мое́й мета́ша жре́бїй. 20 Ты́ же, гдⷭ҇и, не оу҆далѝ по́мощь твою̀ ѿ менє̀: на застꙋпле́нїе моѐ вонмѝ. 21 И҆зба́ви ѿ ѻ҆рꙋ́жїѧ дꙋ́шꙋ мою̀, и҆ и҆з̾ рꙋкѝ пе́сїи є҆диноро́днꙋю мою̀. 22 Сп҃си́ мѧ ѿ оу҆́стъ льво́выхъ, и҆ ѿ рѡ́гъ є҆динорѡ́жь смире́нїе моѐ. 23
21: 23
І҆ѡа́н. 20: 17
Е҆вр. 2: 12
Повѣ́мъ и҆́мѧ твоѐ бра́тїи мое́й, посредѣ̀ цр҃кве воспою̀ тѧ̀. 24 Боѧ́щїисѧ гдⷭ҇а, восхвали́те є҆го̀, всѐ сѣ́мѧ і҆а́кѡвле, просла́вите є҆го̀, да оу҆бои́тсѧ же ѿ негѡ̀ всѐ сѣ́мѧ і҆н҃лево: 25 ꙗ҆́кѡ не оу҆ничижѝ, нижѐ негодова̀ моли́твы ни́щагѡ, нижѐ ѿвратѝ лицѐ своѐ ѿ менє̀,
21: 25
Е҆вр. 5: 7
и҆ є҆гда̀ воззва́хъ къ немꙋ̀, оу҆слы́ша мѧ̀. 26
21: 26
Ѱал. 34: 18
Ѿ тебє̀ похвала̀ моѧ̀, въ цр҃кви вели́цѣй и҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀: моли̑твы моѧ̑ возда́мъ пред̾ боѧ́щимисѧ є҆гѡ̀. 27
21: 27
Пѣ́сн. Пѣ́сн. 5: 1
И҆са́їа. 65: 13
Лꙋк. 1: 53
Ꙗ҆дѧ́тъ оу҆бо́зїи, и҆ насы́тѧтсѧ, и҆ восхва́лѧтъ гдⷭ҇а взыска́ющїи є҆го̀: жива̑ бꙋ́дꙋтъ сердца̀ и҆́хъ въ вѣ́къ вѣ́ка. 28
21: 28
Ѱал. 2: 8
И҆са́їа. 60: 14
Помѧнꙋ́тсѧ и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ ко гдⷭ҇ꙋ всѝ концы̑ землѝ, и҆ покло́нѧтсѧ пред̾ ни́мъ всѧ̑ ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы̑къ: 29
21: 29
Дан. 7: 27
Матѳ. 6: 10
ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇не є҆́сть црⷭ҇твїе, и҆ то́й ѡ҆блада́етъ ꙗ҆зы̑ки. 30
21: 30
И҆са́їа. 25: 6
Ꙗ҆до́ша и҆ поклони́шасѧ всѝ тꙋ́чнїи землѝ:
21: 30
И҆са́їа. 49: 23
пред̾ ни́мъ припадꙋ́тъ всѝ низходѧ́щїи въ зе́млю: и҆ дꙋша̀ моѧ̀ томꙋ̀ живе́тъ. 31
21: 31
И҆са́їа. 53: 10
И҆ сѣ́мѧ моѐ порабо́таетъ є҆мꙋ̀: возвѣсти́тъ гдⷭ҇еви ро́дъ грѧдꙋ́щїй: 32 и҆ возвѣстѧ́тъ пра́вдꙋ є҆гѡ̀ лю́демъ ро́ждшымсѧ21: 32 роди́тисѧ и҆мꙋ́щымъ, ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь.

22

Ѱало́мъ к҃в.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ.

221 Гдⷭ҇ь

22: 1
И҆са́їа. 40: 11
І҆ерем. 23: 4
І҆езек. 34: 23
І҆ѡа́н. 10: 11,12
1 Петр. 2: 25
пасе́тъ мѧ̀, и҆ ничто́же мѧ̀ лиши́тъ. 2 На мѣ́сте ѕла́чнѣ, та́мѡ всели́ мѧ, на водѣ̀ поко́йнѣ воспита́ мѧ. 3 Дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆братѝ, наста́ви мѧ̀ на стєзѝ пра́вды, и҆́мене ра́ди своегѡ̀. 4
22: 4
Ѱал. 117: 6
Ри́млѧн. 8: 31
А҆́ще бо и҆ пойдꙋ̀ посредѣ̀ сѣ́ни сме́ртныѧ, не оу҆бою́сѧ ѕла̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ со мно́ю є҆сѝ: же́злъ тво́й и҆ па́лица твоѧ̀, та̑ мѧ̀ оу҆тѣ́шиста. 5
22: 5
При́тч. 9: 2
Оу҆гото́валъ є҆сѝ предо мно́ю трапе́зꙋ
22: 5
Ѱал. 111: 10
сопроти́въ стꙋжа́ющымъ мнѣ̀:
22: 5
И҆са́їа. 25: 7
оу҆ма́стилъ є҆сѝ є҆ле́омъ главꙋ̀ мою̀, и҆ ча́ша твоѧ̀ оу҆поѧва́ющи мѧ̀, ꙗ҆́кѡ держа́вна. 6 И҆ млⷭ҇ть твоѧ̀ пожене́тъ мѧ̀ всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀,
22: 6
Ѱал. 26: 4
и҆ є҆́же всели́тимисѧ въ до́мъ гдⷭ҇ень въ долготꙋ̀ дні́й.

23

Ѱало́мъ к҃г.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, є҆ди́ныѧ ѿ сꙋббѡ́тъ.

231 Гдⷭ҇нѧ

23: 1
И҆схо́д. 19: 5
І҆́ѡв. 41: 2
Ѱал. 49: 12
1 Корі́нѳ. 10: 26
землѧ̀, и҆ и҆сполне́нїе є҆ѧ̀, вселе́ннаѧ и҆ всѝ живꙋ́щїи на не́й. 2
23: 2
І҆́ѡв. 38: 6
То́й на морѧ́хъ ѡ҆снова́лъ ю҆̀ є҆́сть и҆ на рѣка́хъ оу҆гото́валъ ю҆̀ є҆́сть. 3
23: 3
Ѱал. 14: 1
И҆са́їа. 33: 15
Кто̀ взы́детъ на го́рꙋ гдⷭ҇ню; и҆лѝ кто̀ ста́нетъ на мѣ́стѣ ст҃ѣ́мъ є҆гѡ̀; 4 Непови́ненъ рꙋка́ма
23: 4
Матѳ. 5: 8
и҆ чи́стъ се́рдцемъ, и҆́же не прїѧ́тъ всꙋ́е дꙋ́шꙋ свою̀ и҆ не клѧ́тсѧ ле́стїю и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀: 5
23: 5
И҆са́їа. 48: 18
Ѡ҆сі́а. 10: 12
се́й прїи́метъ блгⷭ҇ве́нїе ѿ гдⷭ҇а и҆ млⷭ҇тыню ѿ бг҃а сп҃са своегѡ̀. 6
23: 6
1 Петр. 2: 9
И҆са́їа. 51: 2
Се́й ро́дъ и҆́щꙋщихъ гдⷭ҇а, и҆́щꙋщихъ лицѐ бг҃а і҆а́кѡвлѧ. 7 Возми́те врата̀ кнѧ̑зи ва̑ша, и҆ возми́тесѧ врата̀ вѣ́чнаѧ: и҆ вни́детъ цр҃ь сла́вы. 8 Кто́ є҆сть се́й цр҃ь сла́вы; гдⷭ҇ь крѣ́покъ и҆ си́ленъ, гдⷭ҇ь си́ленъ въ бра́ни. 9 Возми́те врата̀ кнѧ̑зи ва̑шѧ, и҆ возми́тесѧ врата̀ вѣ́чнаѧ: и҆ вни́детъ цр҃ь сла́вы. 10 Кто́ є҆сть се́й цр҃ь сла́вы; гдⷭ҇ь си́лъ, то́й є҆́сть цр҃ь сла́вы.