Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
145

Ѱало́мъ рм҃є.

А҆ллилꙋ́їа, а҆гге́а и҆ заха́рїи.

1451 Хвалѝ,

145: 1
Ѱал. 102: 1
дꙋшѐ моѧ̀, гдⷭ҇а: 2 восхвалю̀ гдⷭ҇а въ животѣ̀ мое́мъ, пою̀ бг҃ꙋ моемꙋ̀, до́ндеже є҆́смь. 3
145: 3
Ѱал. 117: 9
Не надѣ́йтесѧ на кнѧ̑зи, на сы́ны человѣ́чєскїѧ, въ ни́хже нѣ́сть спⷭ҇нїѧ. 4 И҆зы́детъ дꙋ́хъ є҆гѡ̀, и҆
145: 4
Быт. 3: 19
Е҆кклес. 12: 7
возврати́тсѧ въ зе́млю свою̀: въ то́й де́нь поги́бнꙋтъ всѧ̑ помышлє́нїѧ є҆гѡ̀. 5
145: 5
Ѱал. 33: 9
Бл҃же́нъ, є҆мꙋ́же бг҃ъ і҆а́кѡвль помо́щникъ є҆гѡ̀, оу҆пова́нїе є҆гѡ̀ на гдⷭ҇а бг҃а своего̀, 6
145: 6
Ѱал. 135: 5
Дѣѧ̑н. 14: 15
А҆пока́лѷѱ. 14: 7
сотво́ршаго не́бо и҆ зе́млю, мо́ре, и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же въ ни́хъ: хранѧ́щаго и҆́стинꙋ въ вѣ́къ, 7
145: 7
Ѱал. 11: 6
103: 27
Гдⷭ҇ь рѣши́тъ ѡ҆кова̑нныѧ: 8
145: 8
Лꙋк. 18: 35
гдⷭ҇ь оу҆мꙋдрѧ́етъ слѣпцы̀: гдⷭ҇ь возво́дитъ низве́ржєнныѧ: гдⷭ҇ь лю́битъ првⷣники. 9
145: 9
Ѱал. 67: 6
Гдⷭ҇ь храни́тъ прише́лцы, си́ра и҆ вдовꙋ̀ прїи́метъ, и҆ пꙋ́ть грѣ́шныхъ погꙋби́тъ. 10
145: 10
И҆схо́д. 15: 18
Воцр҃и́тсѧ гдⷭ҇ь во вѣ́къ, бг҃ъ тво́й, сїѡ́не, въ ро́дъ и҆ ро́дъ.

146

Ѱало́мъ рм҃ѕ.

А҆ллилꙋ́їа.

1461 Хвали́те

146: 1
Ѱал. 91: 2
гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ ѱало́мъ: бг҃ови на́шемꙋ да оу҆слади́тсѧ хвале́нїе. 2
146: 2
Ѱал. 50: 20
И҆са́їа. 60: 10
Зи́ждай і҆ерⷭ҇ли́ма гдⷭ҇ь: разсѣ́ѧнїѧ і҆н҃лєва собере́тъ: 3
146: 3
И҆са́їа. 61: 1
и҆зцѣлѧ́ѧй сокрꙋшє́нныѧ се́рдцемъ и҆ ѡ҆бѧзꙋ́ѧй сокрꙋшє́нїѧ и҆́хъ: 4
146: 4
И҆са́їа. 40: 26
и҆зчита́ѧй мно́жество ѕвѣ́здъ, и҆ всѣ́мъ и҆̀мъ и҆мена̀ нарица́ѧй. 5
146: 5
Ѱал. 144: 3
Ве́лїй гдⷭ҇ь на́шъ, и҆ ве́лїѧ крѣ́пость є҆гѡ̀,
146: 5
И҆са́їа. 40: 28
и҆ ра́зꙋма є҆гѡ̀ нѣ́сть числа̀. 6
146: 6
Ѱал. 145: 8
Прїе́млѧй крѡ́ткїѧ гдⷭ҇ь, смирѧ́ѧй же грѣ́шники до землѝ. 7 Начни́те гдⷭ҇еви во и҆сповѣ́данїи, по́йте бг҃ови на́шемꙋ въ гꙋ́слехъ: 8
146: 8
Дѣѧ̑н. 14: 17
ѡ҆дѣва́ющемꙋ не́бо ѡ҆́блаки, оу҆готовлѧ́ющемꙋ землѝ до́ждь: прозѧба́ющемꙋ на гора́хъ травꙋ̀ и҆ ѕла́къ на слꙋ́жбꙋ человѣ́кѡмъ: 9
146: 9
І҆́ѡв. 38: 41
Ѱал. 103: 14
Матѳ. 6: 26
даю́щемꙋ скотѡ́мъ пи́щꙋ и҆́хъ, и҆ птенцє́мъ вра́нѡвымъ призыва́ющымъ є҆го̀. 10 Не въ си́лѣ ко́нстѣй восхо́щетъ, нижѐ въ лы́стѣхъ мꙋ́жескихъ бл҃говоли́тъ: 11
146: 11
Дѣѧ̑н. 10: 35
бл҃говоли́тъ гдⷭ҇ь въ боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀ и҆ во оу҆пова́ющихъ на млⷭ҇ть є҆гѡ̀.

147

Ѱало́мъ рм҃з.

А҆ллилꙋ́їа, а҆гге́а и҆ заха́рїи.

1471 Похвалѝ, і҆ерⷭ҇ли́ме, гдⷭ҇а, хвалѝ бг҃а твоего̀, сїѡ́не: 2 ꙗ҆́кѡ оу҆крѣпѝ верєѝ вра́тъ твои́хъ, блгⷭ҇вѝ сы́ны твоѧ̑ въ тебѣ̀. 3 Полага́ѧй предѣ́лы твоѧ̑ ми́ръ,

147: 3
Второзак. 32: 14
и҆ тꙋ́ка пшени́чна насыща́ѧй тѧ̀: 4 посыла́ѧй сло́во своѐ землѝ, до ско́рости тече́тъ сло́во є҆гѡ̀, 5
147: 5
Сїрах. 43: 19
даю́щагѡ снѣ́гъ сво́й ꙗ҆́кѡ во́лнꙋ, мглꙋ̀ ꙗ҆́кѡ пе́пелъ посыпа́ющагѡ, 6 мета́ющагѡ го́лоть сво́й ꙗ҆́кѡ хлѣ́бы: проти́вꙋ лица̀ мра́за є҆гѡ̀ кто̀ постои́тъ; 7
147: 7
Ѱал. 32: 9
По́слетъ сло́во своѐ, и҆ и҆ста́етъ ѧ҆̀: дхне́тъ дꙋ́хъ є҆гѡ̀, и҆ потекꙋ́тъ во́ды. 8
147: 8
Дѣѧ̑н. 13: 17
Возвѣща́ѧй сло́во своѐ і҆а́кѡвꙋ, ѡ҆правда̑нїѧ и҆ сꙋдбы̑ своѧ̑ і҆н҃леви: 9
147: 9
Второзак. 29: 29
33: 4
Ри́млѧн. 2: 3
не сотворѝ та́кѡ всѧ́комꙋ ꙗ҆зы́кꙋ, и҆ сꙋдбы̑ своѧ̑ не ꙗ҆вѝ и҆̀мъ.