Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
144

Ѱало́мъ рм҃д.

Хвала̀ дв҃дꙋ.

1441 Вознесꙋ́ тѧ,

144: 1
Ѱал. 46: 3
бж҃е мо́й, цр҃ю̀ мо́й, и҆ благословлю̀ и҆́мѧ твоѐ въ вѣ́къ и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка. 2 На всѧ́къ де́нь благословлю́ тѧ, и҆ восхвалю̀ и҆́мѧ твоѐ въ вѣ́къ и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка. 3
144: 3
І҆́ѡв. 5: 9
36: 26
Ве́лїй гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀, и҆ вели́чїю є҆гѡ̀ нѣ́сть конца̀. 4
144: 4
Второзак. 4: 10
6: 7
Ро́дъ и҆ ро́дъ восхва́лѧтъ дѣла̀ твоѧ̑ и҆ си́лꙋ твою̀ возвѣстѧ́тъ: 5 великолѣ́пїе сла́вы ст҃ы́ни твоеѧ̀ возглаго́лютъ и҆ чꙋдеса̀ твоѧ̑ повѣ́дѧтъ: 6 и҆ си́лꙋ стра́шныхъ твои́хъ рекꙋ́тъ и҆ вели́чїе твоѐ повѣ́дѧтъ: 7 па́мѧть мно́жества бл҃гости твоеѧ̀ ѿры́гнꙋтъ и҆ пра́вдою твое́ю возра́дꙋютсѧ. 8
144: 8
И҆схо́д. 34: 6
Ѱал. 85: 15
Ще́дръ и҆ млⷭ҇тивъ гдⷭ҇ь, долготерпѣли́въ и҆ многомлⷭ҇тивъ. 9
144: 9
Сїрах. 18: 12
2 Петр. 3: 9
1 Тїмоѳ. 2: 4
Бл҃гъ гдⷭ҇ь всѧ́чєскимъ, и҆ щедрѡ́ты є҆гѡ̀ на всѣ́хъ дѣ́лѣхъ є҆гѡ̀. 10 Да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и, всѧ̑ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ прпⷣбнїи твоѝ да благословѧ́тъ тѧ̀: 11
144: 11
Ѱал. 46: 9
сла́вꙋ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ рекꙋ́тъ и҆ си́лꙋ твою̀ возглаго́лютъ, 12 сказа́ти сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ си́лꙋ твою̀ и҆ сла́вꙋ великолѣ́пїѧ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀. 13
144: 13
Ѱал. 145: 10
Дан. 4: 32
6: 26
Црⷭ҇тво твоѐ црⷭ҇тво всѣ́хъ вѣкѡ́въ, и҆ влⷣчество твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ. Вѣ́ренъ гдⷭ҇ь во всѣ́хъ словесѣ́хъ свои́хъ и҆ прпⷣбенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ свои́хъ. 14
144: 14
Ѱал. 36: 24
Оу҆твержда́етъ гдⷭ҇ь всѧ̑ низпа́дающыѧ и҆ возставлѧ́етъ всѧ̑ низве́ржєнныѧ. 15
144: 15
Ѱал. 103: 27
Ѻ҆́чи всѣ́хъ на тѧ̀ оу҆пова́ютъ, и҆ ты̀ дае́ши и҆̀мъ пи́щꙋ во благовре́менїи: 16
144: 16
І҆́ѡв. 39: 2
ѿверза́еши ты̀ рꙋ́кꙋ твою̀ и҆ и҆сполнѧ́еши всѧ́кое живо́тно бл҃говоле́нїѧ. 17 Првⷣнъ гдⷭ҇ь во всѣ́хъ пꙋте́хъ свои́хъ и҆ прпⷣбенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ свои́хъ. 18
144: 18
Второзак. 4: 7
Бли́з̾ гдⷭ҇ь всѣ́мъ призыва́ющымъ є҆го̀, всѣ́мъ призыва́ющымъ є҆го̀ во и҆́стинѣ: 19
144: 19
Ѱал. 146: 11
во́лю боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀ сотвори́тъ, и҆ моли́твꙋ и҆́хъ оу҆слы́шитъ, и҆ сп҃се́тъ ѧ҆̀. 20
144: 20
1 Ца́рств. 2: 9
Храни́тъ гдⷭ҇ь всѧ̑ лю́бѧщыѧ є҆го̀, и҆ всѧ̑ грѣ́шники потреби́тъ. 21 Хвалꙋ̀ гдⷭ҇ню возглаго́лютъ оу҆ста̀ моѧ̑: и҆ да благослови́тъ всѧ́ка пло́ть и҆́мѧ ст҃о́е є҆гѡ̀ въ вѣ́къ и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка.

145

Ѱало́мъ рм҃є.

А҆ллилꙋ́їа, а҆гге́а и҆ заха́рїи.

1451 Хвалѝ,

145: 1
Ѱал. 102: 1
дꙋшѐ моѧ̀, гдⷭ҇а: 2 восхвалю̀ гдⷭ҇а въ животѣ̀ мое́мъ, пою̀ бг҃ꙋ моемꙋ̀, до́ндеже є҆́смь. 3
145: 3
Ѱал. 117: 9
Не надѣ́йтесѧ на кнѧ̑зи, на сы́ны человѣ́чєскїѧ, въ ни́хже нѣ́сть спⷭ҇нїѧ. 4 И҆зы́детъ дꙋ́хъ є҆гѡ̀, и҆
145: 4
Быт. 3: 19
Е҆кклес. 12: 7
возврати́тсѧ въ зе́млю свою̀: въ то́й де́нь поги́бнꙋтъ всѧ̑ помышлє́нїѧ є҆гѡ̀. 5
145: 5
Ѱал. 33: 9
Бл҃же́нъ, є҆мꙋ́же бг҃ъ і҆а́кѡвль помо́щникъ є҆гѡ̀, оу҆пова́нїе є҆гѡ̀ на гдⷭ҇а бг҃а своего̀, 6
145: 6
Ѱал. 135: 5
Дѣѧ̑н. 14: 15
А҆пока́лѷѱ. 14: 7
сотво́ршаго не́бо и҆ зе́млю, мо́ре, и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же въ ни́хъ: хранѧ́щаго и҆́стинꙋ въ вѣ́къ, 7
145: 7
Ѱал. 11: 6
103: 27
Гдⷭ҇ь рѣши́тъ ѡ҆кова̑нныѧ: 8
145: 8
Лꙋк. 18: 35
гдⷭ҇ь оу҆мꙋдрѧ́етъ слѣпцы̀: гдⷭ҇ь возво́дитъ низве́ржєнныѧ: гдⷭ҇ь лю́битъ првⷣники. 9
145: 9
Ѱал. 67: 6
Гдⷭ҇ь храни́тъ прише́лцы, си́ра и҆ вдовꙋ̀ прїи́метъ, и҆ пꙋ́ть грѣ́шныхъ погꙋби́тъ. 10
145: 10
И҆схо́д. 15: 18
Воцр҃и́тсѧ гдⷭ҇ь во вѣ́къ, бг҃ъ тво́й, сїѡ́не, въ ро́дъ и҆ ро́дъ.

146

Ѱало́мъ рм҃ѕ.

А҆ллилꙋ́їа.

1461 Хвали́те

146: 1
Ѱал. 91: 2
гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ ѱало́мъ: бг҃ови на́шемꙋ да оу҆слади́тсѧ хвале́нїе. 2
146: 2
Ѱал. 50: 20
И҆са́їа. 60: 10
Зи́ждай і҆ерⷭ҇ли́ма гдⷭ҇ь: разсѣ́ѧнїѧ і҆н҃лєва собере́тъ: 3
146: 3
И҆са́їа. 61: 1
и҆зцѣлѧ́ѧй сокрꙋшє́нныѧ се́рдцемъ и҆ ѡ҆бѧзꙋ́ѧй сокрꙋшє́нїѧ и҆́хъ: 4
146: 4
И҆са́їа. 40: 26
и҆зчита́ѧй мно́жество ѕвѣ́здъ, и҆ всѣ́мъ и҆̀мъ и҆мена̀ нарица́ѧй. 5
146: 5
Ѱал. 144: 3
Ве́лїй гдⷭ҇ь на́шъ, и҆ ве́лїѧ крѣ́пость є҆гѡ̀,
146: 5
И҆са́їа. 40: 28
и҆ ра́зꙋма є҆гѡ̀ нѣ́сть числа̀. 6
146: 6
Ѱал. 145: 8
Прїе́млѧй крѡ́ткїѧ гдⷭ҇ь, смирѧ́ѧй же грѣ́шники до землѝ. 7 Начни́те гдⷭ҇еви во и҆сповѣ́данїи, по́йте бг҃ови на́шемꙋ въ гꙋ́слехъ: 8
146: 8
Дѣѧ̑н. 14: 17
ѡ҆дѣва́ющемꙋ не́бо ѡ҆́блаки, оу҆готовлѧ́ющемꙋ землѝ до́ждь: прозѧба́ющемꙋ на гора́хъ травꙋ̀ и҆ ѕла́къ на слꙋ́жбꙋ человѣ́кѡмъ: 9
146: 9
І҆́ѡв. 38: 41
Ѱал. 103: 14
Матѳ. 6: 26
даю́щемꙋ скотѡ́мъ пи́щꙋ и҆́хъ, и҆ птенцє́мъ вра́нѡвымъ призыва́ющымъ є҆го̀. 10 Не въ си́лѣ ко́нстѣй восхо́щетъ, нижѐ въ лы́стѣхъ мꙋ́жескихъ бл҃говоли́тъ: 11
146: 11
Дѣѧ̑н. 10: 35
бл҃говоли́тъ гдⷭ҇ь въ боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀ и҆ во оу҆пова́ющихъ на млⷭ҇ть є҆гѡ̀.