Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
130

Ѱало́мъ р҃л.

Пѣ́снь степе́нейо́.

1301 Гдⷭ҇и,

130: 1
2 Ца́рств. 6: 22
При́тч. 16: 5
не вознесе́сѧ се́рдце моѐ, нижѐ вознесо́стѣсѧ ѻ҆́чи моѝ: нижѐ ходи́хъ въ вели́кихъ, нижѐ въ ди́вныхъ па́че менє̀. 2 А҆́ще
130: 2
Ри́млѧн. 12: 16
не смиреномꙋ́дрствовахъ, но вознесо́хъ дꙋ́шꙋ мою̀, ꙗ҆́кѡ ѿдое́ное на ма́терь свою̀, та́кѡ возда́си на дꙋ́шꙋ мою̀. 3 Да оу҆пова́етъ і҆н҃ль на гдⷭ҇а ѿнн҃ѣ и҆ до вѣ́ка.

131

Ѱало́мъ рл҃а.

Пѣ́снь степе́ней.

1311 Помѧнѝ,

131: 1
Неем. 13: 14
гдⷭ҇и, дв҃да и҆ всю̀ кро́тость є҆гѡ̀: 2 ꙗ҆́кѡ клѧ́тсѧ гдⷭ҇еви, ѡ҆бѣща́сѧ бг҃ꙋ і҆а́кѡвлю: 3
131: 3
2 Ца́рств. 7: 2,3
3 Ца́рств. 8: 17
а҆́ще вни́дꙋ въ селе́нїе до́мꙋ моегѡ̀, и҆лѝ взы́дꙋ на ѻ҆́дръ посте́ли моеѧ̀: 4
131: 4
При́тч. 6: 4
а҆́ще да́мъ со́нъ ѻ҆чи́ма мои́ма, и҆ вѣ́ждома мои́ма дрема́нїе, и҆ поко́й скранїа́ма мои́ма: 5
131: 5
Дѣѧ̑н. 7: 46
до́ндеже ѡ҆брѧ́щꙋ мѣ́сто гдⷭ҇еви, селе́нїе бг҃ꙋ і҆а́кѡвлю. 6
131: 6
1 Ца́рств. 7: 1
Сѐ, слы́шахомъ ѧ҆̀ во є҆ѵфра́ѳѣ, ѡ҆брѣто́хомъ ѧ҆̀ въ полѧ́хъ дꙋбра́вы: 7 вни́демъ въ селє́нїѧ є҆гѡ̀,
131: 7
Ѱал. 17: 7
поклони́мсѧ на мѣ́сто, и҆дѣ́же стоѧ́стѣ но́зѣ є҆гѡ̀. 8
131: 8
2 Паралїпом. 6: 41
Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀ и҆ кївѡ́тъ ст҃ы́ни твоеѧ̀. 9 Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ пра́вдою, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. 10
131: 10
2 Паралїпом. 6: 42
Дв҃да ра́ди раба̀ твоегѡ̀, не ѿвратѝ лицѐ пома́заннагѡ твоегѡ̀. 11 Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀:
131: 11
1 Ца́рств. 7: 12
3 Ца́рств. 8: 25
2 Паралїпом. 6: 16
Ѱал. 88: 5
Лꙋк. 1: 55
Дѣѧ̑н. 2: 30
ѿ плода̀ чре́ва твоегѡ̀ посаждꙋ̀ на престо́лѣ твое́мъ. 12 А҆́ще сохранѧ́тъ сы́нове твоѝ завѣ́тъ мо́й и҆ свидѣ́нїѧ моѧ̑ сїѧ̑, и҆̀мже наꙋчꙋ̀ ѧ҆̀, и҆ сы́нове и҆́хъ до вѣ́ка сѧ́дꙋтъ на престо́лѣ твое́мъ. 13
131: 13
3 Ца́рств. 9: 3
Ꙗ҆́кѡ и҆збра̀ гдⷭ҇ь сїѡ́на, и҆зво́ли и҆̀ въ жили́ще себѣ̀. 14
131: 14
3 Ца́рств. 8: 13
Се́й поко́й мо́й во вѣ́къ вѣ́ка, здѣ̀ вселю́сѧ, ꙗ҆́кѡ и҆зво́лихъ и҆̀. 15
131: 15
Ѱал. 36: 19
110: 5
Лови́твꙋ є҆гѡ̀ блгⷭ҇влѧ́ѧй блгⷭ҇влю̀, ни́щыѧ є҆гѡ̀ насы́щꙋ хлѣ́бы: 16 сщ҃е́нники є҆гѡ̀ ѡ҆блекꙋ̀ во спⷭ҇нїе, и҆ прпⷣбнїи є҆гѡ̀ ра́достїю возра́дꙋютсѧ. 17
131: 17
1 Ца́рств. 2: 10
Малах. 3: 1
Лꙋк. 1: 69
Та́мѡ возращꙋ̀ ро́гъ дв҃дови, оу҆гото́вахъ свѣти́лникъ пома́занномꙋ моемꙋ̀. 18
131: 18
Ѱал. 34: 26
Врагѝ є҆гѡ̀ ѡ҆блекꙋ̀ стꙋдо́мъ, на не́мъ же процвѣте́тъ ст҃ы́нѧ моѧ̀.

132

Ѱало́мъ рл҃в.

Пѣ́снь степе́ней.

1321 Сѐ, что̀ добро̀, и҆лѝ что̀ красно̀, но

132: 1
Сїрах. 25: 2
Ма́рк. 9: 8
є҆́же жи́ти бра́тїи вкꙋ́пѣ; 2 Ꙗ҆́кѡ
132: 2
И҆схо́д. 29: 7
Леѵі́т. 8: 12
мѵ́ро на главѣ̀, сходѧ́щее на брадꙋ̀, брадꙋ̀ а҆арѡ́ню, сходѧ́щее на ѻ҆ме́ты ѻ҆де́жды є҆гѡ̀: 3 ꙗ҆́кѡ роса̀
132: 3
Второзак. 3: 8
Пѣ́сн. Пѣ́сн. 4: 8
а҆ермѡ́нскаѧ сходѧ́щаѧ на го́ры сїѡ̑нскїѧ: ꙗ҆́кѡ та́мѡ заповѣ́да гдⷭ҇ь блгⷭ҇ве́нїе и҆ живо́тъ до вѣ́ка.