Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
99

Ѱало́мъ ч҃ѳ.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ во и҆сповѣ́данїе.

991 Воскли́кните

99: 1
Ѱал. 97: 4
Дѣѧ̑н. 10: 46
бг҃ови всѧ̀ землѧ̀: 2 рабо́тайте гдⷭ҇еви въ весе́лїи, вни́дите пред̾ ни́мъ въ ра́дости. 3
99: 3
1 Ца́рств. 12: 22
Оу҆вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь то́й є҆́сть бг҃ъ на́шъ: то́й сотворѝ на́съ, а҆ не мы̀:
99: 3
Ѱал. 73: 1
78: 13
мы́ же лю́дїе є҆гѡ̀ и҆ ѻ҆́вцы па́жити є҆гѡ̀. 4 Вни́дите во врата̀ є҆гѡ̀ во и҆сповѣ́данїи, во дворы̀ є҆гѡ̀ въ пѣ́нїихъ: и҆сповѣ́дайтесѧ є҆мꙋ̀, хвали́те и҆́мѧ є҆гѡ̀. 5
99: 5
Ѱал. 72: 1
Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь, въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀, и҆ да́же до ро́да и҆ ро́да и҆́стина є҆гѡ̀.

100

Ѱало́мъ р҃.

Ѱало́мъ дв҃дꙋо́о́.

1001 Млⷭ҇ть

100: 1
Ѱал. 88: 2
и҆ сꙋ́дъ воспою̀ тебѣ̀, гдⷭ҇и: 2
100: 2
1 Ца́рств. 18: 14
1 Паралїпом. 18: 14
пою̀ и҆ разꙋмѣ́ю въ пꙋтѝ непоро́чнѣ: когда̀ прїи́деши ко мнѣ̀; прехожда́хъ въ неѕло́бїи се́рдца моегѡ̀ посредѣ̀ до́мꙋ моегѡ̀. 3
100: 3
Ѱал. 138: 21
Не предлага́хъ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма ве́щь законопрестꙋ́пнꙋю: творѧ́щыѧ престꙋпле́нїе возненави́дѣхъ: 4
100: 4
Ѱал. 6: 9
не прильпѐ мнѣ̀ се́рдце стропти́во: оу҆клонѧ́ющагосѧ ѿ менє̀ лꙋка́ваго не позна́хъ. 5
100: 5
Е҆сѳи́р. 7: 4
Ѡ҆клевета́ющаго та́й и҆́скреннѧго своего̀, сего̀ и҆згонѧ́хъ: го́рдымъ ѻ҆́комъ и҆ несы́тымъ се́рдцемъ, съ си́мъ не ꙗ҆дѧ́хъ. 6
100: 6
Ма́рк. 3: 34
Ѻ҆́чи моѝ на вѣ́рныѧ землѝ, посажда́ти ѧ҆̀ со мно́ю: ходѧ́й по пꙋтѝ непоро́чнꙋ, се́й мѝ слꙋжа́ше. 7 Не живѧ́ше посредѣ̀ до́мꙋ моегѡ̀ творѧ́й горды́ню: глаго́лѧй непра́вєднаѧ не и҆справлѧ́ше пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма. 8 Воꙋ́трїѧ и҆збива́хъ всѧ̑ грѣ́шныѧ землѝ, є҆́же потреби́ти ѿ гра́да гдⷭ҇нѧ всѧ̑ дѣ́лающыѧ беззако́нїе.

101

Ѱало́мъ р҃а.

1011 Моли́тва ни́щагѡ, є҆гда̀ оу҆ны́етъ и҆ пред̾ гдⷭ҇емъ пролїе́тъ моле́нїе своѐо́.

2 Гдⷭ҇и,

101: 2
Ѱал. 142: 1
оу҆слы́ши моли́твꙋ мою̀, и҆ во́пль мо́й къ тебѣ̀ да прїи́детъ. 3
101: 3
Ѱал. 12: 2
43: 25
Не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀ ѿ менє̀: въ ѻ҆́ньже а҆́ще де́нь скорблю̀, приклонѝ ко мнѣ̀ оу҆́хо твоѐ: въ ѻ҆́ньже а҆́ще де́нь призовꙋ́ тѧ, ско́рѡ оу҆слы́ши мѧ̀. 4 Ꙗ҆́кѡ и҆зчезо́ша ꙗ҆́кѡ ды́мъ дні́е моѝ,
101: 4
При́тч. 17: 22
и҆ кѡ́сти моѧ̑ ꙗ҆́кѡ сꙋши́ло сосхо́шасѧ. 5
101: 5
Ѱал. 108: 22
Оу҆ѧ́звленъ бы́хъ ꙗ҆́кѡ трава̀, и҆ и҆́зсше се́рдце моѐ, ꙗ҆́кѡ забы́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ мо́й. 6 Ѿ гла́са воздыха́нїѧ моегѡ̀ прильпѐ ко́сть моѧ̀ пло́ти мое́й. 7 Оу҆подо́бихсѧ неѧ́сыти пꙋсты́ннѣй,
101: 7
Второзак. 14: 17
бы́хъ ꙗ҆́кѡ нощны́й вра́нъ на ны́рищи101: 7 на разва́линѣ. 8 Бдѣ́хъ и҆ бы́хъ ꙗ҆́кѡ пти́ца ѡ҆со́бѧщаѧсѧ на здѣ̀101: 8 на кро́вѣ. 9 Ве́сь де́нь поноша́хꙋ мѝ вразѝ моѝ, и҆ хва́лѧщїи мѧ̀ мно́ю101: 9 на мѧ̀ кленѧ́хꙋсѧ. 10
101: 10
І҆́ѡв. 3: 24
Занѐ пе́пелъ ꙗ҆́кѡ хлѣ́бъ ꙗ҆дѧ́хъ и҆ питїѐ моѐ съ пла́чемъ растворѧ́хъ, 11 ѿ лица̀ гнѣ́ва твоегѡ̀ и҆ ꙗ҆́рости твоеѧ̀: ꙗ҆́кѡ возне́съ низве́рглъ мѧ̀ є҆сѝ. 12
101: 12
І҆́ѡв. 8: 9
14: 1,2
Дні́е моѝ ꙗ҆́кѡ сѣ́нь оу҆клони́шасѧ, и҆ а҆́зъ ꙗ҆́кѡ сѣ́нѡ и҆зсхо́хъ. 13 Ты́ же, гдⷭ҇и, во вѣ́къ пребыва́еши, и҆ па́мѧть твоѧ̀ въ ро́дъ и҆ ро́дъ. 14
101: 14
І҆ерем. 29: 10
Ты̀ воскр҃съ оу҆ще́дриши сїѡ́на: ꙗ҆́кѡ вре́мѧ оу҆ще́дрити є҆го̀, ꙗ҆́кѡ прїи́де вре́мѧ. 15
101: 15
Ѱал. 50: 20
Ꙗ҆́кѡ благоволи́ша рабѝ твоѝ ка́менїе101: 15 ѡ҆ ка́менїи є҆гѡ̀, и҆ пе́рсть є҆гѡ̀ оу҆ще́дрѧтъ. 16 И҆ оу҆боѧ́тсѧ ꙗ҆зы́цы и҆́мене гдⷭ҇нѧ, и҆ всѝ ца́рїе зе́мстїи сла́вы твоеѧ̀: 17
101: 17
И҆са́їа. 14: 32
ꙗ҆́кѡ сози́ждетъ гдⷭ҇ь сїѡ́на и҆ ꙗ҆ви́тсѧ во сла́вѣ свое́й. 18 Призрѣ̀ на моли́твꙋ смире́нныхъ и҆ не оу҆ничижѝ моле́нїѧ и҆́хъ. 19 Да напи́шетсѧ сїѐ въ ро́дъ и҆́нъ, и҆ лю́дїе зи́ждемїи восхва́лѧтъ гдⷭ҇а: 20 ꙗ҆́кѡ прини́че съ высоты̀ ст҃ы́ѧ своеѧ̀, гдⷭ҇ь съ нб҃сѐ на зе́млю призрѣ̀, 21
101: 21
Ѱал. 78: 11
оу҆слы́шати воздыха́нїе ѡ҆кова́нныхъ, разрѣши́ти сы́ны оу҆мерщвле́нныхъ: 22
101: 22
И҆са́їа. 62: 6
возвѣсти́ти въ сїѡ́нѣ и҆́мѧ гдⷭ҇не и҆ хвалꙋ̀ є҆гѡ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, 23
101: 23
Заха́р. 8: 21
внегда̀ собра́тисѧ лю́демъ вкꙋ́пѣ и҆ царє́мъ, є҆́же рабо́тати гдⷭ҇еви. 24 Ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ на пꙋтѝ крѣ́пости є҆гѡ̀:
101: 24
Ѱал. 88: 46
оу҆мале́нїе дні́й мои́хъ возвѣсти́ ми: 25 не возведѝ менѐ
101: 25
І҆́ѡв. 21: 21
во преполове́нїе дні́й мои́хъ: въ ро́дѣ родѡ́въ лѣ́та твоѧ̑. 26
101: 26
Е҆вр. 1: 10
Въ нача́лѣхъ ты̀, гдⷭ҇и, зе́млю ѡ҆снова́лъ є҆сѝ, и҆ дѣла̀ рꙋкꙋ̀ твоє́ю сꙋ́ть небеса̀. 27
101: 27
И҆са́їа. 51: 6
Матѳ. 24: 35
Та̑ поги́бнꙋтъ, ты́ же пребыва́еши: и҆ всѧ̑ ꙗ҆́кѡ ри́за ѡ҆бетша́ютъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ѻ҆де́ждꙋ свїе́ши ѧ҆̀, и҆ и҆змѣнѧ́тсѧ. 28
101: 28
І҆́ѡв. 36: 26
Ѱал. 89: 3
Малах. 3: 6
Ты́ же то́йжде є҆сѝ, и҆ лѣ́та твоѧ̑ не ѡ҆скꙋдѣ́ютъ. 29 Сы́нове ра̑бъ твои́хъ вселѧ́тсѧ, и҆ сѣ́мѧ и҆́хъ во вѣ́къ и҆спра́витсѧ.