Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

51 Сы́не,

5: 1
При́тч. 4: 20
мое́й премꙋ́дрости внима́й, къ мои̑мъ же словесє́мъ прилага́й оу҆́хо твоѐ, 2 да сохрани́ши мы́сль бл҃гꙋ́ю: чꙋ́вство же мои́хъ оу҆сте́нъ заповѣ́даетъ тебѣ̀. 3 Не внима́й ѕлѣ́й женѣ̀: ме́дъ бо ка́плетъ ѿ оу҆сте́нъ жены̀ блꙋдни́цы, ꙗ҆́же на вре́мѧ наслажда́етъ тво́й горта́нь: 4 послѣди́ же горча́е же́лчи ѡ҆брѧ́щеши, и҆ и҆з̾ѡщре́ннꙋ па́че меча̀ ѻ҆бою́дꙋ ѻ҆́стра: 5
5: 5
При́тч. 7: 27
Матѳ. 14: 6
безꙋ́мїѧ бо но́зѣ низво́дѧтъ оу҆потреблѧ́ющихъ ю҆̀ со сме́ртїю во а҆́дъ, стѡпы́ же є҆ѧ̀ не оу҆твержда́ютсѧ: 6 на пꙋти̑ бо живѡ́тныѧ не нахо́дитъ, заблꙋждє́нна же течє́нїѧ є҆ѧ̀ и҆ неблагоразꙋ̑мна. 7 Нн҃ѣ оу҆̀бо, сы́не, послꙋ́шай менѐ и҆ не ѿриновє́нна сотворѝ моѧ̑ словеса̀: 8
5: 8
При́тч. 7: 25
дале́че ѿ неѧ̀ сотворѝ пꙋ́ть тво́й и҆ не прибли́жисѧ ко две́ремъ домѡ́въ є҆ѧ̀, 9
5: 9
При́тч. 6: 33
да не преда́стъ и҆ны̑мъ живота̀ твоегѡ̀, и҆ твоегѡ̀ житїѧ̀ неми́лѡстивымъ, 10 да не насы́тѧтсѧ и҆ні́и твоеѧ̀ крѣ́пости,
5: 10
При́тч. 29: 3
Сїрах. 9: 6
твои́ же трꙋды̀ въ до́мы чꙋжды̑ѧ вни́дꙋтъ, 11 и҆
5: 11
Лꙋк. 15: 14
раска́ешисѧ на послѣ́докъ тво́й, є҆гда̀ и҆стрꙋ́тсѧ плѡ́ти тѣ́ла твоегѡ̀, и҆ рече́ши: 12 ка́кѡ возненави́дѣхъ наказа́нїе, и҆ ѿ ѡ҆бличе́нїй оу҆клони́сѧ се́рдце моѐ; 13 не послꙋ́шахъ гла́са наказꙋ́ющагѡ мѧ̀, и҆ ко оу҆ча́щемꙋ мѧ̀ не прилага́хъ оу҆́ха моегѡ̀: 14 вма́лѣ бѣ́хъ во всѧ́цѣмъ ѕлѣ̀ посредѣ̀ цр҃кве и҆ со́нмища. 15 Сы́не,
5: 15
При́тч. 9: 17
пі́й во́ды ѿ свои́хъ сосꙋ́дѡвъ и҆ ѿ твои́хъ кладенцє́въ и҆сто́чника: 16 да преизлива́ютсѧ тебѣ̀ во́ды ѿ твоегѡ̀ и҆сто́чника, во твоѧ̑ же пꙋти̑ да происхо́дѧтъ твоѧ̑ во́ды. 17 Да бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ и҆мѣ́нїѧ, и҆ да никто́же чꙋ́ждь причасти́тсѧ тебѣ̀. 18 И҆сто́чникъ твоеѧ̀ воды̀ да бꙋ́детъ тебѣ̀ тво́й,
5: 18
Е҆кклес. 9: 9
и҆ весели́сѧ съ жено́ю, ꙗ҆́же ѿ ю҆́ности твоеѧ̀: 19 є҆ле́нь любвѐ и҆ жребѧ̀ твои́хъ благода́тей да бесѣ́дꙋетъ тебѣ̀, твоѧ́ же да пред̾и́детъ тебѣ̀ и҆ да бꙋ́детъ съ тобо́ю во всѧ́ко вре́мѧ: въ дрꙋ́жбѣ бо сеѧ̀ спребыва́ѧй оу҆мно́женъ бꙋ́деши. 20
5: 20
Сїрах. 9: 10
Не мно́гъ бꙋ́ди къ чꙋжде́й, нижѐ ѡ҆б̾ѧ́тъ бꙋ́ди ѡ҆б̾ѧ̑тїи не твоеѧ̀: 21
5: 21
І҆́ѡв. 34: 24
І҆ерем. 16: 17
пред̾ ѻ҆чи́ма бо сꙋ́ть бж҃їима пꙋтїѐ мꙋ́жа, всѧ̑ же течє́нїѧ є҆гѡ̀ назира́етъ. 22
5: 22
Ѱал. 7: 17
Законопрестꙋплє́нїѧ мꙋ́жа оу҆ловлѧ́ютъ:
5: 22
И҆са́їа. 5: 18
плени́цами же свои́хъ грѣхѡ́въ кі́йждо затѧза́етсѧ. 23
5: 23
І҆езек. 33: 11
Се́й скончава́етсѧ съ ненака́занными: ѿ мно́жества же своегѡ̀ житїѧ̀ и҆зве́ржетсѧ и҆ погиба́етъ за безꙋ́мїе.