Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
1

ГЛАВА̀ а҃.

Зача́ло сл҃є.

11 Па́ѵелъ и҆ тїмоѳе́й, рабѝ і҆н҃съ хрⷭ҇тѡ́вы, всѣ́мъ ст҃ы̑мъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ сꙋ́щымъ въ фїлі́ппѣхъ, съ є҆пі́скѡпы и҆ дїа́кѡны: 2 блгⷣть ва́мъ и҆ ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ гдⷭ҇а і҆н҃са хрⷭ҇та̀. 3

1: 3
1 Солꙋ́н. 1: 2
Благодарю̀ бг҃а моего̀ ѡ҆ все́й па́мѧти ва́шей, 4 всегда̀ во всѧ́цѣй моли́твѣ мое́й за всѣ́хъ ва́съ съ ра́достїю моли́твꙋ мою̀ творѧ̀, 5 ѡ҆ ѻ҆бще́нїи ва́шемъ въ бл҃говѣствова́нїе ѿ пе́рвагѡ днѐ да́же и҆ донн҃ѣ, 6 надѣ́ѧвсѧ на сїѐ и҆́стое, ꙗ҆́кѡ начны́й
1: 6
І҆ѡа́н. 6: 29
1 Солꙋ́н. 1: 3
дѣ́ло бл҃го въ ва́съ соверши́тъ є҆̀ да́же до днѐ і҆н҃съ хрⷭ҇то́ва: 7 ꙗ҆́коже є҆́сть пра́ведно мнѣ̀ сїѐ мꙋ́дрствовати ѡ҆ всѣ́хъ ва́съ, за є҆́же и҆мѣ́ти мѝ въ се́рдцы ва́съ, во оу҆́захъ мои́хъ и҆ во ѿвѣ́тѣ и҆ и҆звѣще́нїи бл҃говѣ́стїѧ, соѻ́бщникѡвъ мнѣ̀ блгⷣти всѣ́хъ ва́съ сꙋ́щихъ.

(Заⷱ҇ сл҃ѕ.)

8 Свидѣ́тель бо мѝ є҆́сть бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ люблю̀ всѣ́хъ ва́съ по млⷭ҇ти і҆н҃съ хрⷭ҇то́вѣ1: 8 оу҆тро́бою їн҃съ хрⷭ҇то́вою: 9 и҆ ѡ҆ се́мъ молю́сѧ, да любо́вь ва́ша є҆щѐ па́че и҆ па́че и҆збы́точествꙋетъ въ ра́зꙋмѣ и҆ во всѧ́цѣмъ чꙋ́вствїи, 10 во є҆́же и҆скꙋша́ти ва́мъ лꙋ̑чшаѧ,

1: 10
1 Солꙋ́н. 5: 23
да бꙋ́дете чи́сти и҆ непреткнове́нни въ де́нь хрⷭ҇то́въ, 11
1: 11
Матѳ. 5: 16
І҆ѡа́н. 15: 8
и҆спо́лнени плодѡ́въ пра́вды і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, въ сла́вꙋ и҆ похвалꙋ̀ бж҃їю.

(Заⷱ҇ сл҃з.)

12 Разꙋмѣ́ти же хощꙋ̀ ва́мъ, бра́тїе, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀ па́че во оу҆спѣ́хъ бл҃говѣствова́нїѧ прїидо́ша, 13 ꙗ҆́кѡ

1: 13
Дѣѧ̑н. 21: 11
оу҆́зы моѧ̑ ꙗ҆влє́нны ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ бы́ша во все́мъ сꙋди́щи и҆ въ про́чихъ всѣ́хъ, 14
1: 14
Е҆фес. 3: 13
и҆ мно́жайшїи бра́тїѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, надѣ́ѧвшїисѧ ѡ҆ оу҆́захъ мои́хъ, па́че дерза́ютъ без̾ стра́ха сло́во бж҃їе глаго́лати. 15
1: 15
2 Корі́нѳ. 2: 17
Нѣ́цыи оу҆́бѡ по за́висти и҆ ре́вности, дрꙋзі́и же и҆ за благоволе́нїе хрⷭ҇та̀ проповѣ́даютъ: 16 ѻ҆́ви оу҆́бѡ ѿ рве́нїѧ хрⷭ҇та̀ возвѣща́ютъ нечи́стѣ, мнѧ́ще печа́ль нанестѝ оу҆́замъ мои̑мъ: 17 ѻ҆́ви же ѿ любвѐ, вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ во ѿвѣ́тѣ бл҃говѣствова́нїѧ лежꙋ̀1: 17 во ѿвѣ́тъ бл҃говѣствова́нїѧ оу҆чине́нъ є҆́смь. 18 Что̀ оу҆́бѡ; Ѻ҆ба́че всѧ́цѣмъ ѡ҆́бразомъ, а҆́ще вино́ю1: 18 лицемѣ́рїемъ, а҆́ще и҆́стиною хрⷭ҇то́съ проповѣ́даемь є҆́сть, и҆ ѡ҆ се́мъ ра́дꙋюсѧ, но и҆ возра́дꙋюсѧ: 19 вѣ́мъ бо, ꙗ҆́кѡ сїѐ сбꙋ́детсѧ мѝ во спⷭ҇нїе ва́шею моли́твою и҆ подаѧ́нїемъ дх҃а і҆н҃съ хрⷭ҇то́ва, 20 по ча́ѧнїю и҆ оу҆пова́нїю моемꙋ̀,

(Заⷱ҇ сл҃и.)

ꙗ҆́кѡ ни ѡ҆ є҆ди́нѣмъ же постыжꙋ́сѧ, но во всѧ́цѣмъ дерзнове́нїи, ꙗ҆́коже всегда̀, и҆ нн҃ѣ возвели́читсѧ хрⷭ҇то́съ въ тѣ́лѣ мое́мъ, а҆́ще живото́мъ, а҆́ще ли сме́ртїю. 21

1: 21
Гала́т. 2: 20
Мнѣ́ бо є҆́же жи́ти, хрⷭ҇то́съ, и҆ є҆́же оу҆мре́ти, приѡбрѣ́тенїе (є҆́сть). 22 А҆́ще же, є҆́же жи́ти (мѝ) тѣ́ломъ, сїѐ мнѣ̀ пло́дъ дѣ́ла: и҆ что̀ и҆зво́лю, не вѣ́мъ. 23 Ѡ҆бдержи́мь же є҆́смь ѿ ѻ҆бою̀,
1: 23
2 Корі́нѳ. 5: 8
жела́нїе и҆мы́й разрѣши́тисѧ и҆ со хрⷭ҇то́мъ бы́ти, мно́гѡ па́че лꙋ́чше: 24 а҆ є҆́же пребыва́ти во пло́ти, нꙋ́жнѣйше (є҆́сть) ва́съ ра́ди. 25 И҆ сїѐ и҆звѣ́стнѣ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ бꙋ́дꙋ и҆ спребꙋ́дꙋ ва́мъ всѣ́мъ въ ва́шъ оу҆спѣ́хъ и҆ ра́дость вѣ́ры, 26 ꙗ҆́кѡ да
1: 26
Фїлїппис. 2: 16
2 Корі́нѳ. 1: 14
похвала̀ ва́ша и҆збы́точествꙋетъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ во мнѣ̀, мои́мъ прише́ствїемъ па́ки къ ва́мъ.

(Заⷱ҇ сл҃ѳ.)

27

1: 27
Е҆фес. 4: 1
Колос. 1: 10
1 Солꙋ́н. 2: 12
То́чїю досто́йнѣ бл҃говѣствова́нїю хрⷭ҇то́вꙋ жи́телствꙋйте, да а҆́ще прише́дъ и҆ ви́дѣвъ ва́съ, а҆́ще и҆ не сы́й оу҆ ва́съ, оу҆слы́шꙋ ꙗ҆̀же ѡ҆ ва́съ, ꙗ҆́кѡ (и҆́стиною) стоитѐ во є҆ди́нѣмъ дꙋ́сѣ, и҆ є҆динодꙋ́шнѣ сподвиза́ющесѧ по вѣ́рѣ бл҃говѣствова́нїѧ (во́лею), 28 и҆
1: 28
Лꙋк. 12: 4
не коле́блющесѧ ни ѡ҆ є҆ди́нѣмъ же ѿ сопроти́вныхъ: є҆́же тѣ́мъ оу҆́бѡ є҆́сть ꙗ҆вле́нїе поги́бели, ва́мъ же спⷭ҇нїѧ. И҆ сїѐ ѿ бг҃а: 29
1: 29
Дѣѧ̑н. 5: 41
ꙗ҆́кѡ ва́мъ дарова́сѧ, є҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, не то́кмѡ є҆́же въ него̀ вѣ́ровати, но и҆ є҆́же по не́мъ страда́ти, 30
1: 30
1 Солꙋ́н. 2: 2
то́йже по́двигъ и҆мꙋ́ще, ꙗ҆ко́въ же во мнѣ̀ ви́дѣсте и҆ нн҃ѣ слы́шите ѡ҆ мнѣ̀.