Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
24

ГЛАВА̀ к҃д.

241 И҆ ви́дѣвъ

24: 1
Чи́сл. 23: 3
валаа́мъ, ꙗ҆́кѡ добро̀ є҆́сть пред̾ гдⷭ҇емъ благословлѧ́ти і҆н҃лѧ, не и҆́де по ѡ҆бы́чаю своемꙋ̀ въ срѣ́тенїе волхвова́нїємъ, и҆ возвратѝ лицѐ своѐ въ пꙋсты́ню. 2 И҆ возве́дъ валаа́мъ ѻ҆́чи своѝ, оу҆зрѣ̀ і҆н҃лѧ ѡ҆полчи́вшасѧ по племенѡ́мъ: и҆ бы́сть дх҃ъ бж҃їй на не́мъ. 3 И҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀ речѐ: глаго́летъ валаа́мъ, сы́нъ веѡ́ровъ, глаго́летъ человѣ́къ и҆́стиннѡ зрѧ́й, 4 глаго́летъ слꙋ́шаѧй словеса̀ крѣ́пкагѡ, и҆́же видѣ́нїе бж҃їе ви́дѣ во снѣ̀: ѿвє́рсты ѻ҆́чи є҆гѡ̀: 5
24: 5
І҆ис. Наѵ. 24: 10
ко́ль добрѝ до́ми твоѝ, і҆а́кѡве, и҆ кꙋ́щы твоѧ̑, і҆н҃лю: 6
24: 6
Ѱал. 1: 3
І҆ерем. 17: 8
ꙗ҆́кѡ дꙋбра̑вы ѡ҆сѣнѧ́ющыѧ и҆ ꙗ҆́кѡ са́дїе при рѣка́хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ кꙋ́щы, ꙗ҆̀же водрꙋзѝ гдⷭ҇ь, и҆ ꙗ҆́кѡ ке́дри при вода́хъ: 7 и҆зы́детъ человѣ́къ ѿ сѣ́мене є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆блада́етъ ꙗ҆зы̑ки мно́гими: и҆ возвы́ситсѧ па́че гѡ́га ца́рство є҆гѡ̀, и҆ возрасте́тъ ца́рство є҆гѡ̀: 8
24: 8
Чи́сл. 23: 22
бг҃ъ и҆зведѐ є҆го̀ и҆з̾ є҆гѵ́пта, ꙗ҆́коже сла́ва є҆диноро́га є҆мꙋ̀: поѧ́стъ ꙗ҆зы́ки вра̑гъ свои́хъ и҆ то́лщы и҆́хъ и҆зможди́тъ, и҆ стрѣла́ми свои́ми оу҆стрѣли́тъ врага̀: 9
24: 9
Быт. 49: 9
возле́гъ почѝ ꙗ҆́кѡ ле́въ и҆ ꙗ҆́кѡ скѵ́менъ: кто̀ возбꙋ́дитъ є҆го̀; благословѧ́щїи тѧ̀ благослове́ни, и҆ проклина́ющїи тѧ̀ про́клѧти. 10 И҆ разгнѣ́васѧ вала́къ на валаа́ма, и҆ плеснꙋ̀ рꙋка́ми свои́ми, и҆ речѐ вала́къ къ валаа́мꙋ: клѧ́ти тѧ̀ врага̀ моего̀ призва́хъ, и҆ сѐ, благословлѧ́ѧ благослови́лъ є҆сѝ и҆̀хъ въ тре́тїе: 11 нн҃ѣ оу҆̀бо бѣжѝ на мѣ́сто своѐ: реко́хъ, почтꙋ́ тѧ: и҆ нн҃ѣ лиши́ тѧ гдⷭ҇ь сла́вы. 12 И҆ речѐ валаа́мъ къ вала́кꙋ: и҆ послѡ́мъ твои̑мъ, и҆̀хже посла́лъ є҆сѝ ко мнѣ̀, не реко́хъ ли, глаго́лѧ: 13
24: 13
Чи́сл. 22: 18
а҆́ще мѝ да́стъ вала́къ хра́минꙋ свою̀ по́лнꙋ сребра̀ и҆ зла́та, не могꙋ̀ престꙋпи́ти сло́ва бж҃їѧ, є҆́же сотвори́ти є҆̀ ѕло̀ и҆лѝ добро̀ ѿ менє̀ сама́гѡ: є҆ли̑ка а҆́ще рече́тъ мѝ бг҃ъ, сїѧ̑ возглаго́лю; 14
24: 14
Чи́сл. 25: 1,2
31: 16
А҆пока́лѷѱ. 2: 14
и҆ нн҃ѣ, сѐ, и҆дꙋ̀ до мѣ́ста своегѡ̀: грѧдѝ, присовѣ́тꙋю тебѣ̀, что̀ сотворѧ́тъ лю́дїе сі́и лю́демъ твои̑мъ, въ послѣ́днѧѧ дни̑. 15 И҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀ речѐ: глаго́летъ валаа́мъ сы́нъ веѡ́ровъ, глаго́летъ человѣ́къ и҆́стиннѡ зрѧ́й, 16 слы́шай словеса̀ бж҃їѧ, оу҆мѣ́ѧ оу҆мѣ́нїе вы́шнѧгѡ и҆ видѣ́нїе бж҃їе ви́дѣвый во снѣ̀: ѿвє́рсты ѻ҆́чи є҆гѡ̀: 17 покажꙋ̀ є҆мꙋ̀, и҆ не нн҃ѣ: оу҆блажа́ю, и҆ не приближа́етсѧ:
24: 17
Матѳ. 2: 2
возсїѧ́етъ ѕвѣзда̀ ѿ і҆а́кѡва, и҆ воста́нетъ
24: 17
Быт. 49: 10
2 Ца́рств. 8: 2
человѣ́къ ѿ і҆н҃лѧ и҆ погꙋби́тъ кнѧ̑зи мѡави̑тскїѧ, и҆ плѣни́тъ всѧ̑ сы́ны си́ѳѡвы: 18
24: 18
2 Ца́рств. 8: 14
и҆ бꙋ́детъ є҆дѡ́мъ наслѣ́дїе, и҆ бꙋ́детъ наслѣ́дїе
24: 18
Быт. 36: 8
и҆са́ѵъ вра́гъ є҆гѡ̀, и҆ і҆н҃ль сотворѝ крѣ́пость: 19
24: 19
Ри́млѧн. 9: 5
2 Корі́нѳ. 10: 5
А҆пока́лѷѱ. 19: 6
и҆ воста́нетъ ѿ і҆а́кѡва, и҆ погꙋби́тъ спаса́емаго ѿ гра́да. 20 И҆ ви́дѣвъ а҆мали́ка и҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀, речѐ: нача́ло ꙗ҆зы́кѡвъ а҆мали́къ,
24: 20
Второзак. 25: 19
и҆ сѣ́мѧ и҆́хъ поги́бнетъ. 21 И҆ ви́дѣвъ
24: 21
Сꙋд. 1: 16
1 Ца́рств. 15: 6
кенео́на и҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀, речѐ: си́льно селе́нїе твоѐ: и҆ а҆́ще положи́ши на ка́мени гнѣздо̀ твоѐ, 22 и҆ а҆́ще бꙋ́детъ веѡ́рꙋ гнѣздо̀ кова́рства, а҆ссѷрі́ане плѣнѧ́тъ тѧ̀. 23 И҆ ви́дѣвъ ѡ҆́га и҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀, речѐ: го́ре, го́ре, кто̀ жи́въ бꙋ́детъ, є҆гда̀ положи́тъ бг҃ъ сїѧ̑; 24
24: 24
Дан. 11: 30
и҆ и҆зы́дꙋтъ и҆з̾ рꙋ́къ китїе́йскихъ, и҆ ѡ҆ѕло́бѧтъ а҆ссꙋ́ра, и҆ ѡ҆ѕло́бѧтъ є҆вре́ѡвъ, и҆ са́ми вкꙋ́пѣ поги́бнꙋтъ. 25 И҆
24: 25
Чи́сл. 31: 8
воста́въ валаа́мъ ѿи́де, возврати́всѧ на мѣ́сто своѐ: и҆ вала́къ ѿи́де къ себѣ̀.

25

ГЛАВА̀ к҃є.

251 И҆ живѧ́ше і҆н҃ль

25: 1
Чи́сл. 31: 16
1 Корі́нѳ. 10: 8
А҆пока́лѷѱ. 2: 14
въ сатті́мѣ, и҆ ѡ҆скверни́шасѧ лю́дїе блꙋже́нїемъ со дще́рьми мѡа̑вли: 2 и҆ призва́ша ѧ҆̀ въ трє́бы кꙋмі̑ръ свои́хъ, и҆ ꙗ҆до́ша лю́дїе трє́бы и҆́хъ и҆ поклони́шасѧ кꙋмі́рѡмъ и҆́хъ: 3
25: 3
І҆ис. Наѵ. 22: 17
Ѱал. 105: 28
и҆ причасти́сѧ і҆н҃ль веельфегѡ́рꙋ, и҆ разгнѣ́васѧ ꙗ҆́ростїю гдⷭ҇ь на і҆н҃лѧ. 4 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю:
25: 4
Второзак. 4: 3
поимѝ всѧ̑ кнѧ̑зи людскі̑ѧ, и҆ ѡ҆бличѝ ѧ҆̀ гдⷭ҇ꙋ прѧ́мѡ со́лнцꙋ, и҆ ѿврати́тсѧ гнѣ́въ ꙗ҆́рости гдⷭ҇ни ѿ і҆н҃лѧ. 5 И҆ речѐ мѡѷсе́й къ племенє́мъ і҆н҃лскимъ: и҆збі́йте кі́йждо оу҆́жика своего̀ слꙋжи́вшаго веельфегѡ́рꙋ. 6 И҆ сѐ, человѣ́къ ѿ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ прише́дъ приведѐ бра́та своего̀ къ мадїані́тынѣ пред̾ мѡѷсе́емъ и҆ пред̾ всѣ́мъ со́нмомъ і҆н҃левымъ: сі́и же пла́кахꙋсѧ пред̾ две́рьми ски́нїи свидѣ́нїѧ. 7
25: 7
Ѱал. 105: 30
И҆ ви́дѣвъ фїнее́съ, сы́нъ є҆леаза́ра сы́на а҆арѡ́на жерца̀, воста̀ и҆з̾ среды̀ со́нма, и҆ взе́мъ сꙋ́лицꙋ въ рꙋ́кꙋ, 8 вни́де в̾слѣ́дъ человѣ́ка і҆н҃лтѧнина въ блꙋди́лище, и҆ прободѐ ѻ҆бои́хъ, и҆ человѣ́ка і҆н҃лтѧнина, и҆ женꙋ̀ сквозѣ̀ ложесна̀ є҆ѧ̀: и҆ преста̀ вре́дъ ѿ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ. 9
25: 9
1 Корі́нѳ. 10: 8
И҆ бы́ша оу҆ме́ршїи ꙗ҆́звою два́десѧть четы́ри ты́сѧщы. 10 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 11 фїнее́съ сы́нъ є҆леаза́ра сы́на а҆арѡ́на жерца̀ оу҆толѝ гнѣ́въ мо́й ѿ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, є҆гда̀ возревнова̀ ре́вность моѧ̀ въ ни́хъ, и҆ не потреби́хъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ въ ре́вности мое́й: 12 та́кѡ рцы̀:
25: 12
Сїрах. 45: 29
сѐ, а҆́зъ даю̀ є҆мꙋ̀ завѣ́тъ мо́й ми́рный, 13
25: 13
1 Маккав. 2: 54
и҆ бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ и҆ сѣ́мени є҆гѡ̀ по не́мъ завѣ́тъ жре́чества вѣ́чный, поне́же возревнова̀ по бз҃ѣ свое́мъ и҆ оу҆ми́лостиви ѡ҆ сынѣ́хъ і҆н҃левыхъ. 14 И҆́мѧ же человѣ́кꙋ і҆н҃лтѧнинꙋ, є҆го́же оу҆бѝ съ мадїані́тынею, замврі́й, сы́нъ салмѡ́нь, кнѧ́зь до́мꙋ ѻ҆те́чества сынѡ́въ сѷмеѡ́нихъ: 15 и҆ и҆́мѧ женѣ̀ мадїані́тынѣ прободе́ной хазві̀, дщѝ
25: 15
Чи́сл. 31: 8
сꙋ́ра, кнѧ́зѧ ро́да соммѡ́ѳова, до́мꙋ ѻ҆те́чества є҆́сть мадїа́млѧ. 16 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: рцы̀ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, глаго́лѧ: 17
25: 17
Чи́сл. 31: 2
враждꙋ́йте мадїани́тѡмъ и҆ бі́йте ѧ҆̀: 18 занѐ враждꙋ́ютъ ва́мъ сі́и ле́стїю, є҆ли́кѡ прельща́ютъ ва́съ фогѡ́ромъ и҆ хазві́ею дще́рїю кнѧ́зѧ мадїа́млѧ, сестро́ю свое́ю прободе́ною, въ де́нь ꙗ҆́звы фогѡ́ра ра́ди.

26

ГЛАВА̀ к҃ѕ.

261 И҆ бы́сть по ꙗ҆́звѣ, и҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ є҆леаза́рꙋ жерцꙋ̀, гл҃ѧ: 2

26: 2
Чи́сл. 1: 2
возмѝ нача́ло всегѡ̀ со́нма сынѡ́въ і҆н҃левыхъ ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше, по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, всѧ́къ и҆сходѧ́й воѡрꙋжи́тисѧ во і҆н҃ли. 3 И҆ глаго́ла мѡѷсе́й и҆ є҆леаза́ръ жре́цъ къ ни̑мъ
26: 3
Чи́сл. 33: 8
во а҆равѡ́ѳѣ мѡа́вли при і҆ѻрда́нѣ оу҆ і҆ерїхѡ́на, глаго́лѧ: 4 ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше, ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю: и҆ сы́нове і҆н҃лтестїи и҆зше́дшїи и҆з̾ є҆гѵ́пта: 5
26: 5
Быт. 46: 8
рꙋви́мъ пе́рвенецъ і҆н҃левъ. Сы́нове же рꙋви̑мли: є҆нѡ́хъ и҆ со́нмъ є҆нѡ́ховъ, фа́ллꙋ со́нмъ фа́лловъ, 6 а҆срѡ́нꙋ со́нмъ а҆срѡ́новъ, ха́рмꙋ со́нмъ хармі́инъ. 7 Сі́и со́нми рꙋви̑мли: и҆ бы́сть соглѧ́данїе и҆́хъ четы́редесѧть трѝ ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ и҆ три́десѧть. 8 И҆ сы́нове фа́ллѡвы є҆лїа́въ. 9 И҆ сы́нове є҆лїа̑вли намꙋи́лъ и҆ даѳа́нъ и҆ а҆вїрѡ́нъ: сі́и наро́читїи со́нмꙋ:
26: 9
Чи́сл. 16: 1
1 Паралїпом. 24: 2
сі́и сꙋ́ть воста́вше на мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на въ со́нмѣ коре́овѣ въ крамолѣ̀ на гдⷭ҇а: 10
26: 10
Чи́сл. 16: 31
и҆ ѿве́рзши землѧ̀ оу҆ста̀ своѧ̑ пожрѐ и҆̀хъ и҆ коре́а въ сме́рти со́нма є҆гѡ̀, є҆гда̀ поѧдѐ ѻ҆́гнь двѣ́сти и҆ пѧтьдесѧ́тъ, и҆ бы́ша въ зна́менїе. 11
26: 11
Чи́сл. 16: 32
Сы́нове же коре́ѡвы не и҆змро́ша. 12
26: 12
Быт. 46: 10
И҆ сы́нове сѷмеѡ̑ни, со́нмъ сынѡ́въ сѷмеѡ́нихъ: намꙋи́лꙋ со́нмъ намꙋи́ловъ, і҆амі́нꙋ со́нмъ і҆амі́новъ, і҆ахі́нꙋ со́нмъ і҆ахі́новъ, 13 за́рѣ со́нмъ за́ринъ, саꙋ́лꙋ со́нмъ саꙋ́ловъ. 14 Сі́и со́нми сѷмеѡ̑ни ѿ соглѧ́данїѧ и҆́хъ два́десѧть двѣ̀ ты́сѧщы и҆ двѣ́сти. 15 Сы́нове же і҆ꙋ̑дины
26: 15
Быт. 38: 3,4
и҆́ръ и҆ а҆ѵна́нъ и҆ силѡ́мъ, и҆ фаре́съ и҆ за́ра: и҆ оу҆́мре и҆́ръ и҆ а҆ѵна́нъ въ землѝ ханаа́ни. 16 И҆ бы́ша сы́нове і҆ꙋ̑дины по со́нмѡмъ свои̑мъ: силѡ́мꙋ со́нмъ силѡ́мль, фаре́сꙋ со́нмъ фаре́совъ, за́рѣ со́нмъ за́ринъ. 17 И҆ бы́ша сы́нове фаре́сѡвы: а҆срѡ́нꙋ со́нмъ а҆срѡ́новъ, і҆амꙋи́лꙋ со́нмъ і҆амꙋи́ловъ. 18 Сі́и со́нми і҆ꙋ̑дины по соглѧ́данїю и҆́хъ се́дмьдесѧтъ ше́сть ты́сѧщъ и҆ пѧ́ть сѡ́тъ. 19
26: 19
Быт. 46: 13
И҆ сы́нове і҆ссаха́рѡвы по со́нмѡмъ свои̑мъ: ѳѡ́лѣ со́нмъ ѳѡ́линъ, фꙋ́еви со́нмъ фꙋ́инъ, 20 і҆асꙋ́вꙋ со́нмъ і҆асꙋ́винъ, а҆мвра́мꙋ со́нмъ а҆мвра́мль. 21
26: 21
Быт. 46: 12
1 Паралїпом. 2: 5
Сі́и со́нми і҆ссаха́рѡвы по соглѧ́данїю и҆́хъ шестьдесѧ́тъ и҆ четы́ри ты́сѧщы и҆ четы́реста. 22
26: 22
Быт. 46: 14
Сы́нове завꙋлѡ̑ни по со́нмѡмъ свои̑мъ: саре́дꙋ со́нмъ саре́динъ, а҆ллѡ́нꙋ со́нмъ а҆ллѡ́нинъ, а҆лли́лꙋ со́нмъ а҆лли́линъ. 23 Сі́и со́нми завꙋлѡ̑ни по соглѧ́данїю и҆́хъ шестьдесѧ́тъ ты́сѧщъ и҆ пѧ́ть сѡ́тъ. 24 Сы́нове га́дѡвы по со́нмѡмъ и҆́хъ: сафѡ́нꙋ со́нмъ сафѡ́нинъ, а҆ггі́нꙋ со́нмъ а҆ггі́новъ, сꙋні́нꙋ со́нмъ сꙋні́новъ, 25 а҆зе́нꙋ со́нмъ а҆зе́нинъ, а҆́ддꙋ со́нмъ а҆́ддинъ, 26 а҆роа́дꙋ со́нмъ а҆роа́динъ, а҆рїи́лꙋ со́нмъ а҆рїи́ль. 27 Сі́и со́нми сынѡ́въ га́довыхъ по соглѧ́данїю и҆́хъ четы́редесѧть и҆ четы́ри ты́сѧщы и҆ пѧ́ть сѡ́тъ. 28 Сы́нове а҆си́рѡвы по со́нмѡмъ и҆́хъ: і҆амі́нꙋ со́нмъ і҆амі́новъ, і҆есꙋ́ю со́нмъ і҆есꙋ́инь, 29 варїа́ю со́нмъ варїа́инь, хове́рꙋ со́нмъ хове́ринъ, мелхїи́лꙋ со́нмъ мелхїи́линъ, 30 И҆́мѧ же дще́ри а҆си́ровѣ са́ра. 31 Сі́и со́нми а҆си́рѡвы по соглѧ́данїю и҆́хъ четы́редесѧть трѝ ты́сѧщи и҆ четы́реста. 32 Сы́нове і҆ѡ̑сифли по со́нмѡмъ и҆́хъ: манассі́а и҆ є҆фре́мъ. 33
26: 33
І҆ис. Наѵ. 17: 1
Сы́нове манассі̑ины: махі́рꙋ со́нмъ махі́ринъ: и҆ махі́ръ родѝ галаа́да, галаа́дꙋ со́нмъ галаа́динъ. 34 И҆ сі́и сы́нове галаа̑дины: а҆хїе́зерꙋ со́нмъ а҆хїе́зеровъ, хеле́кꙋ со́нмъ хеле́ковъ, 35 є҆срїи́лꙋ со́нмъ є҆срїи́ловъ, сѷхе́мꙋ со́нмъ сѷхе́мль, 36 сѷмае́рꙋ со́нмъ сѷмае́ринъ, и҆ ѻ҆фе́рꙋ со́нмъ ѻ҆фе́ровъ. 37 И҆ салпаа́дꙋ сы́нꙋ ѻ҆фе́ровꙋ не бы́ша є҆мꙋ̀ сы́нове, но то́кмѡ дщє́ри. И҆ сїѧ̑ и҆мена̀ дще́ремъ салпаа́дѡвымъ: маала̀ и҆ нꙋа̀, и҆ є҆гла̀ и҆ мелха̀ и҆ ѳерса̀. 38 Сі́и со́нми манассі̑ины по соглѧ́данїю и҆́хъ пѧтьдесѧ́тъ и҆ двѣ̀ ты́сѧщы и҆ се́дмь сѡ́тъ. 39 И҆ сі́и сы́нове є҆фрє́мли: сꙋѳа́лꙋ со́нмъ сꙋѳа́линъ, тана́хꙋ со́нмъ тана́хинъ. 40 Сі́и сы́нове сꙋѳа́лѡвы: є҆де́нꙋ со́нмъ є҆де́нинъ. 41 Сі́и со́нми є҆фрє́мли по соглѧ́данїю и҆́хъ три́десѧть двѣ̀ ты́сѧщы и҆ пѧ́ть сѡ́тъ. Сі́и со́нми сынѡ́въ і҆ѡ́сифовыхъ по со́нмѡмъ и҆́хъ. 42 Сы́нове венїамі̑ни по со́нмѡмъ и҆́хъ: ва́лꙋ со́нмъ ва́линъ, а҆сѷви́рꙋ со́нмъ а҆сѷви́ровъ, і҆ахїра́нꙋ со́нмъ і҆ахїра́нинъ, сѡфа́нꙋ со́нмъ сѡфа́нинъ. 43 И҆ бы́ша сы́нове ва́лꙋ а҆де́ръ и҆ ноема́нъ: 44 а҆де́рꙋ со́нмъ а҆де́ринъ, и҆ ноема́нꙋ со́нмъ ноема́нинъ. 45 Сі́и сы́нове венїамі̑ни по со́нмѡмъ и҆́хъ по соглѧ́данїю и҆́хъ четы́редесѧть и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ и҆ ше́сть сѡ́тъ. 46 И҆ сы́нове да́нѡвы по со́нмѡмъ и҆́хъ: саме́ю со́нмъ саме́инъ: сі́и со́нми да́нѡвы но со́нмѡмъ и҆́хъ. 47 Всѝ со́нми саме́ини по соглѧ́данїю и҆́хъ шестьдесѧ́тъ четы́ри ты́сѧщы и҆ четы́реста. 48 Сы́нове нефѳалі̑мли по со́нмѡмъ и҆́хъ: а҆сїи́лꙋ со́нмъ а҆сїи́левъ, гѡѵ́нꙋ со́нмъ гѡѵ́нинъ, 49 і҆есрі́ю со́нмъ і҆есрі́евъ, селли́мꙋ со́нмъ селли́мовъ. 50 Сі́и со́нми нефѳалі̑мли по соглѧ́данїю и҆́хъ четы́редесѧть пѧ́ть ты́сѧщъ и҆ четы́реста. 51 Сїѐ соглѧ́данїе сынѡ́въ і҆н҃левыхъ ше́сть сѡ́тъ є҆ди́на ты́сѧща и҆ се́дмь сѡ́тъ три́десѧть. 52 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 53 си̑мъ раздѣли́тсѧ землѧ̀ въ наслѣ́дїе по числꙋ̀ и҆ме́нъ: 54 мно́жайшымъ да оу҆мно́жиши наслѣ́дїе, и҆ малѣ́йшымъ да оу҆ма́лиши наслѣ́дїе и҆́хъ: коемꙋ́ждо, ꙗ҆́коже сꙋ́ть соглѧ́дани, да да́стсѧ наслѣ́дїе и҆́хъ: 55 по жре́бїємъ да раздѣли́тсѧ землѧ̀ и҆мена́мъ, по племенє́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ да наслѣ́дѧтъ: 56 ѿ жре́бїѧ да раздѣли́ши наслѣ́дїе и҆́хъ междꙋ̀ мно́гими и҆ ма́лыми. 57 И҆ сы́нове леѵі́ини но со́нмѡмъ и҆́хъ:
26: 57
Быт. 46: 11
И҆схо́д. 6: 16
Чи́сл. 3: 17
1 Паралїпом. 6: 1
23: 6
гирсѡ́нꙋ со́нмъ гирсѡ́новъ, каа́ѳꙋ со́нмъ каа́ѳовъ, мера́рѣ со́нмъ мера́ринъ. 58 Сі́и со́нми сынѡ́въ леѵі́иныхъ: со́нмъ лове́нинъ, со́нмъ хеврѡ́нинъ, и҆ со́нмъ мꙋсі́нъ, и҆ со́нмъ коре́овъ. И҆ каа́ѳъ родѝ а҆мра́ма. 59 И҆́мѧ же женѣ̀ а҆мра́мли і҆ѡхаве́ѳъ, дщѝ леѵі́ина, ꙗ҆́же родѝ си́хъ леѵі́и во є҆гѵ́птѣ,
26: 59
И҆схо́д. 2: 2
6: 20
1 Паралїпом. 23: 13
и҆ родѝ а҆мра́мꙋ а҆арѡ́на и҆ мѡѷсе́а и҆ марїа́мъ сестрꙋ̀ и҆́хъ. 60 И҆ роди́шасѧ а҆арѡ́нꙋ нада́въ и҆ а҆вїꙋ́дъ, и҆ є҆леаза́ръ и҆ і҆ѳа́маръ. 61
26: 61
Леѵі́т. 10: 1
Чи́сл. 3: 4
1 Паралїпом. 24: 2
И҆ оу҆́мре нада́въ и҆ а҆вїꙋ́дъ, є҆гда̀ принесо́ста ѻ҆́гнь чꙋжді́й пред̾ гдⷭ҇емъ въ пꙋсты́ни сїна́йстѣй. 62 И҆ бы́ша ѿ соглѧ́данїѧ и҆́хъ два́десѧть трѝ ты́сѧщы, всѧ́къ мꙋ́жескъ по́лъ ѿ є҆ди́нагѡ мцⷭ҇а и҆ вы́шше: не бы́ша бо соглѧ́дани посредѣ̀ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, ꙗ҆́кѡ не даде́сѧ и҆̀мъ жре́бїй посредѣ̀ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ. 63 И҆ сїѐ соглѧ́данїе мѡѷсе́а и҆ є҆леаза́ра жерца̀, и҆̀же соглѧ́даша сынѡ́въ і҆н҃левыхъ во а҆равѡ́ѳѣ мѡа́вли, оу҆ і҆ѻрда́на при і҆ерїхѡ́нѣ. 64 И҆ въ си́хъ не бѧ́ше человѣ́къ ѿ соглѧ́даныхъ мѡѷсе́омъ и҆ а҆арѡ́номъ, и҆̀хже соглѧ́даша сынѡ́въ і҆н҃левыхъ въ пꙋсты́ни сїна́йстѣй. 65
26: 65
Чи́сл. 14: 28
32: 10
Второзак. 1: 35
Ѱал. 105: 26
1 Корі́нѳ. 10: 5
Поне́же речѐ гдⷭ҇ь и҆̀мъ: сме́ртїю и҆́змрꙋтъ въ пꙋсты́ни. И҆ не ѡ҆ста́сѧ ѿ ни́хъ ни є҆ди́нъ, кромѣ̀ хале́ва сы́на і҆ефонні́ина и҆ і҆исꙋ́са сы́на наѵи́на.