Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
22

ГЛАВА̀ к҃в.

221 И҆ воздви́гшесѧ

22: 1
Чи́сл. 33: 48
сы́нове і҆н҃лтестїи, ѡ҆полчи́шасѧ на за́пады мѡа́ва оу҆ і҆ѻрда́на ко і҆ерїхѡ́нꙋ. 2
22: 2
Сꙋд. 11: 25
И҆ ви́дѣвъ вала́къ сы́нъ сепфѡ́ровъ всѧ̑, є҆ли̑ка сотворѝ і҆н҃ль а҆морре́ю, 3
22: 3
2 Ца́рств. 8: 2
и҆ оу҆боѧ́сѧ мѡа́въ люді́й ѕѣлѡ̀, ꙗ҆́кѡ мно́зи бѧ́хꙋ, и҆ ѡ҆скорбѣ̀ мѡа́въ ѿ лица̀ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, 4 и҆ речѐ мѡа́въ старѣ́йшинамъ мадїа̑млимъ: нн҃ѣ потреби́тъ со́нмъ се́й всѣ́хъ, и҆̀же ѡ҆́крестъ на́съ, ꙗ҆́коже потреблѧ́етъ теле́цъ ѕла́къ на по́ли.
22: 4
Чи́сл. 23: 23
И҆ вала́къ, сы́нъ сепфѡ́ровъ, бѧ́ше ца́рь мѡа́вль въ то̀ вре́мѧ, 5
22: 5
Второзак. 23: 4
І҆ис. Наѵ. 24: 9
и҆ посла̀ послы̀ къ валаа́мꙋ, сы́нꙋ веѡ́ровꙋ, во фаѳꙋ́рꙋ ꙗ҆́же є҆́сть оу҆ рѣкѝ землѝ сынѡ́въ люді́й є҆гѡ̀, призва́ти є҆го̀, глаго́лѧ: сѐ, лю́дїе и҆зыдо́ша и҆з̾ є҆гѵ́пта, и҆ сѐ, покры́ша лицѐ землѝ, и҆ сі́и сѣдѧ́тъ при ѡ҆держа́нїи мое́мъ: 6
22: 6
Мїх. 6: 5
и҆ нн҃ѣ прїидѝ, прокленѝ мнѣ̀ лю́ди сїѧ̑, поне́же крѣ́пльшїи сꙋ́ть па́че на́съ, а҆́ще возмо́жемъ си́хъ и҆зби́ти, и҆ и҆зженꙋ̀ и҆̀хъ и҆з̾ землѝ: ꙗ҆́кѡ вѣ́мъ, и҆̀хже а҆́ще благослови́ши ты̀, благослове́ни сꙋ́ть, и҆ и҆̀хже а҆́ще проклене́ши ты̀, про́клѧти. 7 И҆ и҆до́ша старѣ́йшины мѡа̑вли и҆ старѣ́йшины мадїа̑мли,
22: 7
2 Петр. 2: 15
І҆ꙋ́д. 1: 11
и҆ волхвова̑нїѧ въ рꙋка́хъ и҆́хъ: и҆ прїидо́ша къ валаа́мꙋ и҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀ словеса̀ вала́кѡва. 8 И҆ речѐ къ ни̑мъ: препочі́йте здѣ̀ но́щь (сїю̀), и҆ ѿвѣща́ю ва́мъ дѣѧ̑нїѧ, ꙗ҆̀же а҆́ще возгл҃етъ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀. И҆ пребы́ша кнѧ̑зи мѡа̑вли оу҆ валаа́ма. 9 И҆ прїи́де бг҃ъ къ валаа́мꙋ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: что̀ человѣ́цы сі́и оу҆ тебє̀; 10 И҆ речѐ валаа́мъ къ бг҃ꙋ: вала́къ сы́нъ сепфѡ́ровъ, ца́рь мѡа́вль, посла̀ и҆̀хъ ко мнѣ̀, глаго́лѧ: 11
22: 11
Второзак. 23: 5
сѐ, лю́дїе и҆зыдо́ша и҆з̾ є҆гѵ́пта и҆ покры́ша лицѐ землѝ, и҆ сі́и сѣдѧ́тъ при ѡ҆держа́нїи мое́мъ: и҆ нн҃ѣ прїидѝ, проклени́ ми и҆̀хъ, не́гли возмогꙋ̀ и҆зби́ти и҆̀хъ и҆ и҆згна́ти ѧ҆̀ ѿ землѝ. 12 И҆ речѐ бг҃ъ къ валаа́мꙋ: да не и҆́деши съ ни́ми, нижѐ да клене́ши люді́й: сꙋ́ть бо бл҃гослове́ни. 13 И҆ воста́въ валаа́мъ заꙋ́тра, речѐ кнѧзє́мъ вала́кѡвымъ: возврати́тесѧ къ господи́нꙋ своемꙋ̀: не попꙋща́етъ мѝ бг҃ъ и҆тѝ съ ва́ми. 14 И҆ воста́вше кнѧ̑зи мѡа̑вли прїидо́ша къ вала́кꙋ и҆ реко́ша є҆мꙋ̀: не хо́щетъ валаа́мъ прїитѝ съ на́ми. 15 И҆ приложѝ вала́къ є҆щѐ посла́ти кнѧ̑зи мно́жайшїи и҆ честнѣ́йшїи си́хъ. 16 И҆ прїидо́ша къ валаа́мꙋ и҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀: сїѧ̑ глаго́летъ вала́къ, сы́нъ сепфѡ́ровъ: молю́ тѧ, не ѡ҆блѣни́сѧ прїитѝ ко мнѣ̀: 17 че́стнѣ бо тѧ̀ почтꙋ̀, и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка а҆́ще рече́ши мѝ, сотворю̀ тебѣ̀: и҆ прїидѝ, и҆ проклени́ ми лю́ди сїѧ̑. 18 И҆ ѿвѣща̀ валаа́мъ и҆ речѐ кнѧзє́мъ вала́кѡвымъ:
22: 18
Чи́сл. 24: 13
а҆́ще мѝ да́стъ вала́къ по́лнꙋ хра́минꙋ свою̀ зла́та и҆ сребра̀, не могꙋ̀ престꙋпи́ти сло́ва гдⷭ҇а бг҃а, є҆́же сотвори́ти то̀ ма́ло и҆лѝ вели́ко въ ра́зꙋмѣ мое́мъ: 19 и҆ нн҃ѣ потерпи́те здѣ̀ и҆ вы̀ но́щь сїю̀, и҆ оу҆вѣ́мъ, что̀ приложи́тъ гдⷭ҇ь гл҃ати ко мнѣ̀. 20 И҆ прїи́де бг҃ъ къ валаа́мꙋ но́щїю и҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆́ще зва́ти тѧ̀ прїидо́ша человѣ́цы сі́и, воста́въ и҆дѝ в̾слѣ́дъ и҆́хъ, но сло́во, є҆́же а҆́ще рекꙋ̀ тебѣ̀, то̀ да сотвори́ши. 21 И҆ воста́въ валаа́мъ заꙋ́тра, ѡ҆сѣдла̀ ѻ҆слѧ̀ своѐ и҆ и҆́де со кнѧ̑зи мѡа̑вли. 22 И҆ разгнѣ́васѧ ꙗ҆́ростїю бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ и҆́де се́й: и҆ воста̀ а҆́гг҃лъ бж҃їй препѧ́ти є҆мꙋ̀ на пꙋтѝ. Се́й же сѣдѧ́ше на ѻ҆слѧ́ти свое́мъ и҆ два̀ раба̑ є҆гѡ̀ съ ни́мъ. 23 И҆ оу҆зрѣ́въ ѻ҆се́лъ а҆́гг҃ла бж҃їѧ сꙋпроти́въ стоѧ́ща на пꙋтѝ, и҆ ме́чь и҆звлече́нъ въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ соврати́сѧ ѻ҆се́лъ съ пꙋтѝ и҆ и҆дѧ́ше на по́ле: и҆ бїѧ́ше (валаа́мъ) ѻ҆слѧ̀ жезло́мъ свои́мъ, є҆́же напра́вити є҆̀ на пꙋ́ть: 24 и҆ ста̀ а҆́гг҃лъ бж҃їй на брозда́хъ вїногра́дныхъ: ѡ҆гражде́нїе ѿсю́дꙋ, и҆ ѡ҆гражде́нїе ѿѻнꙋ́дꙋ: 25 и҆ оу҆зрѣ́въ ѻ҆се́лъ а҆́гг҃ла бж҃їѧ, приложи́сѧ ко ѡ҆гра́дѣ и҆ прижмѐ но́гꙋ валаа́мꙋ ко ѡ҆гра́дѣ, и҆ приложѝ є҆щѐ би́ти є҆го̀: 26 и҆ приложѝ а҆́гг҃лъ бж҃їй, и҆ ше́дъ ст҃а̀ въ мѣ́стѣ оу҆́зкомъ, въ не́мже не бѧ́ше оу҆клони́тисѧ ни на де́сно, ни на лѣ́во: 27 и҆ ви́дѧ ѻ҆слѧ̀ а҆́гг҃ла бж҃їѧ, падѐ под̾ валаа́момъ: и҆ разгнѣ́васѧ валаа́мъ, и҆ бїѧ́ше ѻ҆слѧ̀ жезло́мъ. 28
22: 28
2 Петр. 2: 16
І҆ꙋ́д. 1: 11
И҆ ѿве́рзе бг҃ъ оу҆ста̀ ѻ҆слѧ́ти, и҆ речѐ валаа́мꙋ: что̀ сотвори́хъ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ сѐ, въ тре́тїе бїе́ши мѧ̀; 29 И҆ речѐ валаа́мъ ѻ҆слѧ́ти: ꙗ҆́кѡ порꙋга́лосѧ мѝ є҆сѝ: и҆ а҆́ще бы́хъ ме́чь и҆мѣ́лъ въ рꙋкꙋ̀ моє́ю, пробо́лъ бы́хъ тѧ̀. 30 И҆ речѐ ѻ҆слѧ̀ валаа́мꙋ: не а҆́зъ ли ѻ҆сли́ца твоѧ̀, на не́йже ты̀ ѣ҆́здиши ѿ ю҆́ности своеѧ̀ до дне́шнѧгѡ днѐ; є҆да̀ презо́рствомъ презрѣ́вши сотвори́хъ тебѣ̀ сїѐ; Ѻ҆́нъ же речѐ: нѝ. 31
22: 31
І҆ис. Наѵ. 5: 13
Ѿве́рзе же бг҃ъ ѻ҆́чи валаа́мꙋ, и҆ оу҆зрѣ̀ а҆́гг҃ла бж҃їѧ противостоѧ́ща на пꙋтѝ, и҆ ме́чь и҆звлече́нъ въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀: и҆ приклони́всѧ поклони́сѧ є҆мꙋ̀ лице́мъ свои́мъ. 32 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лъ бж҃їй: почто̀ бїе́ши ѻ҆слѧ̀ твоѐ сїѐ въ тре́тїе; и҆ сѐ, а҆́зъ прїидо́хъ на препѧ́тїе твоѐ, ꙗ҆́кѡ непрїѧ́тенъ пꙋ́ть тво́й предо мно́ю: и҆ ви́дѧ мѧ̀ ѻ҆сли́ца, соврати́сѧ ѿ менє̀ сѐ тре́тїе: 33 и҆ а҆́ще бы не оу҆клони́ласѧ ѿ менє̀, нн҃ѣ тѧ̀ оу҆̀бо оу҆би́лъ бы́хъ, сїю́ же сохрани́лъ бы́хъ. 34 И҆ речѐ валаа́мъ ко а҆́гг҃лꙋ гдⷭ҇ню: согрѣши́хъ, не вѣ́дѣхъ бо, ꙗ҆́кѡ ты̀ мнѣ̀ противостоѧ́лъ є҆сѝ на пꙋтѝ: и҆ нн҃ѣ а҆́ще тебѣ̀ не оу҆го́дно, возвращꙋ́сѧ. 35 И҆ речѐ а҆́гг҃лъ бж҃їй къ валаа́мꙋ: и҆дѝ ты̀ съ челѡвѣ́ки: ѻ҆ба́че сло́во, є҆́же а҆́ще рекꙋ̀ тебѣ̀, сїѐ сохранѝ глаго́лати. И҆ и҆́де валаа́мъ со кнѧ̑зи вала́кѡвы. 36 И҆ оу҆слы́шавъ вала́къ, ꙗ҆́кѡ прихо́дитъ валаа́мъ, и҆зы́де во срѣ́тенїе є҆мꙋ̀ во гра́дъ мѡа́вль, и҆́же є҆́сть въ предѣ́лѣхъ а҆рнѡ́нихъ, и҆́же є҆́сть на краѝ предѣ́лѡвъ. 37 И҆ речѐ вала́къ къ валаа́мꙋ: не посла́хъ ли къ тебѣ̀ зва́ти тѧ̀; почто̀ не прише́лъ є҆сѝ ко мнѣ̀; и҆лѝ не возмогꙋ̀ почти́ти тебѐ; 38 И҆ речѐ валаа́мъ къ вала́кꙋ: сѐ, прихождꙋ̀ къ тебѣ̀ нн҃ѣ: мо́щенъ ли бꙋ́дꙋ глаго́лати что̀; сло́во, є҆́же а҆́ще вложи́ть бг҃ъ во оу҆ста̀ моѧ̑, сїѐ рекꙋ̀. 39 И҆ и҆́де валаа́мъ съ вала́комъ, и҆ внидо́ша во гра́ды сє́лныѧ. 40 И҆ закла̀ вала́къ телцы̀ и҆ ѻ҆́вцы, и҆ посла̀ валаа́мꙋ и҆ кнѧзє́мъ и҆̀же съ ни́мъ. 41 И҆ бы́сть заꙋ́тра, и҆ взѧ́въ вала́къ валаа́ма, возведѐ є҆го̀ на сто́лпъ ваа́ловъ, и҆ показа̀ є҆мꙋ̀ ѿтꙋ́дꙋ ча́сть нѣ́кꙋю люді́й.

23

ГЛАВА̀ к҃г.

231 И҆ речѐ валаа́мъ къ вала́кꙋ: сози́жди мнѣ̀ здѣ̀ се́дмь тре́бищъ, и҆ оу҆гото́вай мнѣ̀ здѣ̀ се́дмь телцє́въ и҆ се́дмь ѻ҆внѡ́въ. 2 И҆ сотворѝ вала́къ, ꙗ҆́коже речѐ є҆мꙋ̀ валаа́мъ: и҆ вознесѐ телца̀ и҆ ѻ҆вна̀ на тре́бище. 3 И҆ речѐ валаа́мъ къ вала́кꙋ: ста́ни оу҆ тре́бы своеѧ̀, и҆ пойдꙋ̀, а҆́ще ꙗ҆ви́тсѧ мнѣ̀ бг҃ъ въ срѣ́тенїе, и҆ сло́во, є҆́же мнѣ̀ оу҆ка́жетъ, повѣ́мъ тебѣ̀. И҆ ста̀ вала́къ оу҆ тре́бы своеѧ̀. 4 И҆ валаа́мъ и҆́де вопроси́ти бг҃а, и҆ и҆́де прѧ́мѡ: и҆ ꙗ҆ви́сѧ бг҃ъ валаа́мꙋ. И҆ речѐ къ немꙋ̀ валаа́мъ: се́дмь тре́бищъ и҆згото́вихъ и҆ возложи́хъ телца̀ и҆ ѻ҆вна̀ на тре́бище. 5 И҆ вложѝ бг҃ъ сло́во во оу҆ста̀ валаа́мꙋ и҆ речѐ: возврати́всѧ къ вала́кꙋ та́кѡ глаго́ли. 6 И҆ возврати́сѧ къ немꙋ̀: ѻ҆́нъ же стоѧ́ше оу҆ всесожже́нїй свои́хъ, и҆ всѝ кнѧ̑зи мѡа̑вли съ ни́мъ: и҆ бы́сть дх҃ъ бж҃їй на не́мъ. 7 И҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀ речѐ:

23: 7
Второзак. 23: 4
ѿ месопота́мїи приведе́ мѧ вала́къ ца́рь мѡа́вль, ѿ го́ръ восто́чныхъ, глаго́лѧ: грѧдѝ, проклени́ ми і҆а́кѡва, и҆ грѧдѝ, проклени́ ми і҆н҃лѧ: 8
23: 8
І҆ис. Наѵ. 24: 10
что̀ прокленꙋ̀, є҆гѡ́же не клене́тъ гдⷭ҇ь; и҆лѝ что̀ ѕло̀ рекꙋ̀, є҆гѡ́же не ѕлосло́витъ бг҃ъ; 9 ꙗ҆́кѡ ѿ верха̀ го́ръ оу҆зрю̀ є҆го̀ и҆ ѿ хѡ́лмъ проꙋразꙋмѣ́ю є҆го̀:
23: 9
Второзак. 33: 28
сѐ, лю́дїе є҆ди́ни населѧ́тсѧ и҆ со ꙗ҆зы̑ки не вмѣнѧ́тсѧ: 10 кто̀ и҆зслѣ́дитъ
23: 10
Быт. 13: 16
сѣ́мѧ і҆а́кѡвле; и҆ кто̀ и҆зочте́тъ со́нмы і҆н҃лѧ;
23: 10
3 Ца́рств. 19: 4
да оу҆́мретъ дꙋша̀ моѧ̀ въ дꙋша́хъ првⷣныхъ, и҆ бꙋ́ди сѣ́мѧ моѐ, ꙗ҆́коже сѣ́мѧ и҆́хъ. 11 И҆ речѐ вала́къ къ валаа́мꙋ: что̀ сотвори́лъ є҆сѝ мѝ; на проклѧ́тїе вра̑гъ мои́хъ призва́хъ тѧ̀, и҆ сѐ, благослови́лъ є҆сѝ (ѧ҆̀) благослове́нїемъ. 12
23: 12
Второзак. 32: 31
И҆ речѐ валаа́мъ къ вала́кꙋ: не є҆ли̑ка ли вло́житъ бг҃ъ во оу҆ста̀ моѧ̑, сїѐ сохраню̀ глаго́лати; 13 И҆ речѐ къ немꙋ̀ вала́къ: пойдѝ є҆щѐ со мно́ю на мѣ́сто и҆́но, съ негѡ́же не оу҆́зриши и҆́хъ ѿтꙋ́дꙋ, но ра́звѣ ча́сть нѣ́кꙋю и҆́хъ оу҆́зриши, всѣ́хъ же не оу҆́зриши, и҆ проклени́ ми и҆̀хъ ѿтꙋ́дꙋ. 14 И҆ поѧ̀ є҆го̀ на стра́жꙋ села̀,
23: 14
Второзак. 3: 27
на ве́рхъ и҆сте́санагѡ, и҆ созда̀ та́мѡ се́дмь тре́бищъ, и҆ возложѝ телца̀ и҆ ѻ҆вна̀ на тре́бище. 15 И҆ речѐ валаа́мъ къ вала́кꙋ: ста́ни оу҆ тре́бы своеѧ̀, а҆́зъ же пойдꙋ̀ вопроси́ти бг҃а. 16 И҆ срѣ́те бг҃ъ валаа́ма, и҆ вложѝ сло́во во оу҆ста̀ є҆мꙋ̀ и҆ речѐ: возврати́сѧ къ вала́кꙋ, и҆ рече́ши сїѧ̑. 17 И҆ возврати́сѧ къ немꙋ̀: ѻ҆́нъ же стоѧ́ше оу҆ всесожже́нїй свои́хъ, и҆ всѝ кнѧ̑зи мѡа̑вли съ ни́мъ. И҆ речѐ є҆мꙋ̀ вала́къ: что̀ гл҃а гдⷭ҇ь; 18 И҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀, речѐ: воста́ни, вала́къ, и҆ послꙋ́шай, внꙋшѝ свидѣ́тель, сы́не сепфѡ́ровъ: 19
23: 19
1 Ца́рств. 15: 29
Малах. 3: 6
Ті́т. 1: 2
не ꙗ҆́кѡ человѣ́къ бг҃ъ коле́блетсѧ, нижѐ ꙗ҆́кѡ сы́нъ человѣ́ческїй и҆змѣнѧ́етсѧ: то́й гл҃аше, не сотвори́тъ ли; рече́тъ, и҆ не пребꙋ́детъ ли; 20 сѐ, благословлѧ́ти приведе́нъ є҆́смь: благословлю̀, и҆ не ѿвращꙋ̀: 21
23: 21
Ѱал. 9: 7
54: 11
І҆ерем. 50: 20
не бꙋ́детъ трꙋда̀ во і҆а́кѡвѣ, нижѐ оу҆́зритсѧ болѣ́знь во і҆н҃ли: гдⷭ҇ь бг҃ъ є҆гѡ̀ съ ни́мъ, сла́ва ца́рскаѧ на не́мъ: 22
23: 22
Чи́сл. 24: 8
бг҃ъ и҆зведы́й є҆го̀ и҆з̾ є҆гѵ́пта, ꙗ҆́коже сла́ва є҆диноро́га въ не́мъ: 23 нѣ́сть бо вражбы̀ во і҆а́кѡвѣ, нижѐ волхвова́нїѧ во і҆н҃ли: во вре́мѧ нарече́тсѧ і҆а́кѡвꙋ и҆ і҆н҃лю, что̀ соверши́тъ бг҃ъ: 24
23: 24
Быт. 49: 9
сѐ, лю́дїе ꙗ҆́кѡ льви̑чища воста́нꙋтъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ле́въ вознесе́тсѧ: не оу҆́снетъ, до́ндеже снѣ́стъ ло́въ и҆ кро́вь посѣ́ченыхъ и҆спїе́тъ. 25
23: 25
Чи́сл. 22: 4
И҆ речѐ вала́къ къ валаа́мꙋ: ни клѧ́твами мнѣ̀ кленѝ и҆̀хъ, нижѐ благослове́нїемъ благословѝ и҆̀хъ. 26 И҆ ѿвѣща́въ валаа́мъ, речѐ къ вала́кꙋ: не рѣ́хъ ли тѝ, глаго́лѧ: сло́во, є҆́же а҆́ще возгл҃етъ бг҃ъ, сїѐ сотворю̀; 27 И҆ речѐ вала́къ къ валаа́мꙋ: грѧдѝ, поймꙋ́ тѧ на мѣ́сто и҆́но, а҆́ще оу҆го́дно бꙋ́детъ бг҃ꙋ, и҆ проклени́ ми и҆̀хъ ѿтꙋ́дꙋ. 28
23: 28
Чи́сл. 25: 3
И҆ поѧ̀ вала́къ валаа́ма на ве́рхъ фогѡ́ра, простира́ющасѧ въ пꙋсты́ню. 29 И҆ речѐ валаа́мъ къ вала́кꙋ: сози́жди мнѣ̀ здѣ̀ се́дмь тре́бищъ, и҆ оу҆гото́вай мнѣ̀ здѣ̀ се́дмь телцє́въ и҆ се́дмь ѻ҆внѡ́въ. 30 И҆ сотворѝ вала́къ, ꙗ҆́коже речѐ є҆мꙋ̀ валаа́мъ: и҆ вознесѐ телца̀ и҆ ѻ҆вна̀ на тре́бище.

24

ГЛАВА̀ к҃д.

241 И҆ ви́дѣвъ

24: 1
Чи́сл. 23: 3
валаа́мъ, ꙗ҆́кѡ добро̀ є҆́сть пред̾ гдⷭ҇емъ благословлѧ́ти і҆н҃лѧ, не и҆́де по ѡ҆бы́чаю своемꙋ̀ въ срѣ́тенїе волхвова́нїємъ, и҆ возвратѝ лицѐ своѐ въ пꙋсты́ню. 2 И҆ возве́дъ валаа́мъ ѻ҆́чи своѝ, оу҆зрѣ̀ і҆н҃лѧ ѡ҆полчи́вшасѧ по племенѡ́мъ: и҆ бы́сть дх҃ъ бж҃їй на не́мъ. 3 И҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀ речѐ: глаго́летъ валаа́мъ, сы́нъ веѡ́ровъ, глаго́летъ человѣ́къ и҆́стиннѡ зрѧ́й, 4 глаго́летъ слꙋ́шаѧй словеса̀ крѣ́пкагѡ, и҆́же видѣ́нїе бж҃їе ви́дѣ во снѣ̀: ѿвє́рсты ѻ҆́чи є҆гѡ̀: 5
24: 5
І҆ис. Наѵ. 24: 10
ко́ль добрѝ до́ми твоѝ, і҆а́кѡве, и҆ кꙋ́щы твоѧ̑, і҆н҃лю: 6
24: 6
Ѱал. 1: 3
І҆ерем. 17: 8
ꙗ҆́кѡ дꙋбра̑вы ѡ҆сѣнѧ́ющыѧ и҆ ꙗ҆́кѡ са́дїе при рѣка́хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ кꙋ́щы, ꙗ҆̀же водрꙋзѝ гдⷭ҇ь, и҆ ꙗ҆́кѡ ке́дри при вода́хъ: 7 и҆зы́детъ человѣ́къ ѿ сѣ́мене є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆блада́етъ ꙗ҆зы̑ки мно́гими: и҆ возвы́ситсѧ па́че гѡ́га ца́рство є҆гѡ̀, и҆ возрасте́тъ ца́рство є҆гѡ̀: 8
24: 8
Чи́сл. 23: 22
бг҃ъ и҆зведѐ є҆го̀ и҆з̾ є҆гѵ́пта, ꙗ҆́коже сла́ва є҆диноро́га є҆мꙋ̀: поѧ́стъ ꙗ҆зы́ки вра̑гъ свои́хъ и҆ то́лщы и҆́хъ и҆зможди́тъ, и҆ стрѣла́ми свои́ми оу҆стрѣли́тъ врага̀: 9
24: 9
Быт. 49: 9
возле́гъ почѝ ꙗ҆́кѡ ле́въ и҆ ꙗ҆́кѡ скѵ́менъ: кто̀ возбꙋ́дитъ є҆го̀; благословѧ́щїи тѧ̀ благослове́ни, и҆ проклина́ющїи тѧ̀ про́клѧти. 10 И҆ разгнѣ́васѧ вала́къ на валаа́ма, и҆ плеснꙋ̀ рꙋка́ми свои́ми, и҆ речѐ вала́къ къ валаа́мꙋ: клѧ́ти тѧ̀ врага̀ моего̀ призва́хъ, и҆ сѐ, благословлѧ́ѧ благослови́лъ є҆сѝ и҆̀хъ въ тре́тїе: 11 нн҃ѣ оу҆̀бо бѣжѝ на мѣ́сто своѐ: реко́хъ, почтꙋ́ тѧ: и҆ нн҃ѣ лиши́ тѧ гдⷭ҇ь сла́вы. 12 И҆ речѐ валаа́мъ къ вала́кꙋ: и҆ послѡ́мъ твои̑мъ, и҆̀хже посла́лъ є҆сѝ ко мнѣ̀, не реко́хъ ли, глаго́лѧ: 13
24: 13
Чи́сл. 22: 18
а҆́ще мѝ да́стъ вала́къ хра́минꙋ свою̀ по́лнꙋ сребра̀ и҆ зла́та, не могꙋ̀ престꙋпи́ти сло́ва бж҃їѧ, є҆́же сотвори́ти є҆̀ ѕло̀ и҆лѝ добро̀ ѿ менє̀ сама́гѡ: є҆ли̑ка а҆́ще рече́тъ мѝ бг҃ъ, сїѧ̑ возглаго́лю; 14
24: 14
Чи́сл. 25: 1,2
31: 16
А҆пока́лѷѱ. 2: 14
и҆ нн҃ѣ, сѐ, и҆дꙋ̀ до мѣ́ста своегѡ̀: грѧдѝ, присовѣ́тꙋю тебѣ̀, что̀ сотворѧ́тъ лю́дїе сі́и лю́демъ твои̑мъ, въ послѣ́днѧѧ дни̑. 15 И҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀ речѐ: глаго́летъ валаа́мъ сы́нъ веѡ́ровъ, глаго́летъ человѣ́къ и҆́стиннѡ зрѧ́й, 16 слы́шай словеса̀ бж҃їѧ, оу҆мѣ́ѧ оу҆мѣ́нїе вы́шнѧгѡ и҆ видѣ́нїе бж҃їе ви́дѣвый во снѣ̀: ѿвє́рсты ѻ҆́чи є҆гѡ̀: 17 покажꙋ̀ є҆мꙋ̀, и҆ не нн҃ѣ: оу҆блажа́ю, и҆ не приближа́етсѧ:
24: 17
Матѳ. 2: 2
возсїѧ́етъ ѕвѣзда̀ ѿ і҆а́кѡва, и҆ воста́нетъ
24: 17
Быт. 49: 10
2 Ца́рств. 8: 2
человѣ́къ ѿ і҆н҃лѧ и҆ погꙋби́тъ кнѧ̑зи мѡави̑тскїѧ, и҆ плѣни́тъ всѧ̑ сы́ны си́ѳѡвы: 18
24: 18
2 Ца́рств. 8: 14
и҆ бꙋ́детъ є҆дѡ́мъ наслѣ́дїе, и҆ бꙋ́детъ наслѣ́дїе
24: 18
Быт. 36: 8
и҆са́ѵъ вра́гъ є҆гѡ̀, и҆ і҆н҃ль сотворѝ крѣ́пость: 19
24: 19
Ри́млѧн. 9: 5
2 Корі́нѳ. 10: 5
А҆пока́лѷѱ. 19: 6
и҆ воста́нетъ ѿ і҆а́кѡва, и҆ погꙋби́тъ спаса́емаго ѿ гра́да. 20 И҆ ви́дѣвъ а҆мали́ка и҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀, речѐ: нача́ло ꙗ҆зы́кѡвъ а҆мали́къ,
24: 20
Второзак. 25: 19
и҆ сѣ́мѧ и҆́хъ поги́бнетъ. 21 И҆ ви́дѣвъ
24: 21
Сꙋд. 1: 16
1 Ца́рств. 15: 6
кенео́на и҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀, речѐ: си́льно селе́нїе твоѐ: и҆ а҆́ще положи́ши на ка́мени гнѣздо̀ твоѐ, 22 и҆ а҆́ще бꙋ́детъ веѡ́рꙋ гнѣздо̀ кова́рства, а҆ссѷрі́ане плѣнѧ́тъ тѧ̀. 23 И҆ ви́дѣвъ ѡ҆́га и҆ воспрїи́мъ при́тчꙋ свою̀, речѐ: го́ре, го́ре, кто̀ жи́въ бꙋ́детъ, є҆гда̀ положи́тъ бг҃ъ сїѧ̑; 24
24: 24
Дан. 11: 30
и҆ и҆зы́дꙋтъ и҆з̾ рꙋ́къ китїе́йскихъ, и҆ ѡ҆ѕло́бѧтъ а҆ссꙋ́ра, и҆ ѡ҆ѕло́бѧтъ є҆вре́ѡвъ, и҆ са́ми вкꙋ́пѣ поги́бнꙋтъ. 25 И҆
24: 25
Чи́сл. 31: 8
воста́въ валаа́мъ ѿи́де, возврати́всѧ на мѣ́сто своѐ: и҆ вала́къ ѿи́де къ себѣ̀.