Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

21 Бы́ша

2: 1
И҆са́їа. 29: 20
помышлѧ́юще трꙋды̀ и҆ дѣ́лающе ѕла̑ѧ
2: 1
Ѱал. 35: 5
на ло́жахъ свои́хъ,
2: 1
Матѳ. 27: 1
и҆ кꙋ́пнѡ со дне́мъ соверша́хꙋ та̑ѧ, поне́же не воздвиго́ша къ бг҃ꙋ рꙋ́къ свои́хъ: 2
2: 2
И҆са́їа. 5: 8
и҆ жела́хꙋ се́лъ, и҆ гра́блѧхꙋ сиро́тъ, и҆ до́мы ѿима́хꙋ, и҆ расхища́хꙋ мꙋ́жа и҆ до́мъ є҆гѡ̀, и҆ мꙋ́жа и҆ наслѣ́дїе є҆гѡ̀. 3 Сегѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь:
2: 3
І҆ерем. 18: 11
сѐ, а҆́зъ помышлѧ́ю на пле́мѧ сїѐ ѕла̑ѧ, ѿ ни́хже не подви́гнете вы́й ва́шихъ и҆ не по́йдете про́сти внеза́пꙋ,
2: 3
А҆мѡ́с. 5: 13
ꙗ҆́кѡ вре́мѧ ѕло̀ є҆́сть. 4
2: 4
3 Ца́рств. 9: 7
Въ то́й де́нь прїи́метсѧ на вы̀ при́тча, и҆ воспла́четсѧ пла́чь съ пѣ́снїю, глаго́лющь: бѣ́дство пострада́хомъ: ча́сть люді́й мои́хъ и҆змѣ́рисѧ оу҆́жемъ, и҆ не бѣ̀ возбранѧ́ѧй є҆го̀, є҆́же ѿврати́тисѧ: се́ла ва̑ша раздѣлє́на бы́ша. 5 Сегѡ̀ ра́ди не бꙋ́детъ тебѣ̀ вме́щꙋщь
2: 5
Второзак. 32: 9
оу҆́жа въ жре́бїи въ со́нмѣ гдⷭ҇ни. 6 Не пла́читесѧ слеза́ми, нижѐ да слезѧ́тъ ѡ҆ си́хъ: не ѿве́ржетъ бо оу҆кѡри́зны 7 гл҃ѧй: до́мъ і҆а́кѡвль разгнѣ́ва дх҃ъ гдⷭ҇ень: не сїѧ̑ ли сꙋ́ть начина̑нїѧ є҆гѡ̀; не
2: 7
Ѱал. 118: 72
словеса̀ ли є҆гѡ̀ сꙋ́ть дѡбра̀ съ ни́мъ, и҆ пра́вїи ходи́ша; 8 И҆ пре́жде лю́дїе моѝ во враждꙋ̀ сопроти́вишасѧ, проти́вꙋ ми́рꙋ своемꙋ̀: ко́жꙋ є҆гѡ̀ ѡ҆дра́ша, є҆́же ѿѧ́ти оу҆пова́нїе, сокрꙋше́нїе ра́тное: 9 сегѡ̀ ра́ди старѣ́йшины люді́й мои́хъ и҆зве́ргꙋтсѧ и҆з̾ домѡ́въ сла́дости своеѧ̀, ѕлы́хъ ра́ди начина́нїй свои́хъ ѿринове́ни бы́ша. Прибли́житесѧ гора́мъ вѣ́чнымъ: 10
2: 10
І҆езек. 11: 7
воста́ни и҆ пойдѝ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть тебѣ̀ се́й поко́й:
2: 10
Леѵі́т. 18: 24
нечистоты̀ ра́ди, и҆стлѣ́сте тлѣ́нїемъ, 11 прогна́стесѧ ни ки́мже гони́ми: дꙋ́хъ поста́ви лжꙋ̀,
2: 11
І҆езек. 13: 3
и҆ска́па тебѣ̀ въ вїно̀ и҆ пїѧ́нство: и҆ бꙋ́детъ,
2: 11
Ѱал. 104: 12,13
ѿ ка́пли люді́й си́хъ, 12
2: 12
Ѡ҆сі́а. 11: 1
І҆езек. 36: 37
собира́емь собере́тсѧ і҆а́кѡвъ со всѣ́ми: прїе́мѧй прїимꙋ̀ ѡ҆ста́вшихъ і҆н҃левыхъ, вкꙋ́пѣ положꙋ̀ возвраще́нїе є҆гѡ̀,
2: 12
І҆езек. 36: 38
І҆ѡа́н. 10: 16
а҆́ки ѻ҆́вцы въ ско́рби, ꙗ҆́кѡ па́ствꙋ посредѣ̀ ло́жа и҆́хъ: и҆зско́чатъ ѿ человѣ́къ. 13 Взы́ди просѣче́нїемъ пред̾ лице́мъ и҆́хъ: просѣко́ша, и҆ проидо́ша врата̀, и҆ и҆зыдо́ша и҆́ми.
2: 13
І҆езек. 37: 22
Лꙋк. 24: 26
Е҆вр. 2: 10
И҆ и҆зы́де ца́рь и҆́хъ пред̾ лице́мъ и҆́хъ, гдⷭ҇ь же во́ждь и҆́хъ бꙋ́детъ.

3

ГЛАВА̀ г҃.

31 И҆ рече́тъ: слы́шите оу҆́бѡ сїѧ̑, вла̑сти до́мꙋ і҆а́кѡвлѧ и҆ ѡ҆ста́вшїи до́мꙋ і҆н҃лева:

3: 1
Второзак. 17: 18
не ва́мъ ли є҆́сть є҆́же разꙋмѣ́ти сꙋ́дъ; 2 Ненави́дѧщїи добра̀, а҆ и҆́щꙋщїи ѕла̀,
3: 2
І҆езек. 22: 25
похища́ющїи ко́жы и҆́хъ съ ни́хъ и҆ плѡ́ти и҆́хъ ѿ косте́й и҆́хъ: 3 ꙗ҆́коже ѡ҆б̾ѧдо́ша плѡ́ти люді́й мои́хъ, и҆ ко́жы и҆́хъ ѿ косте́й и҆́хъ ѡ҆дра́ша, и҆ кѡ́сти и҆́хъ столко́ша и҆ содроби́ша ꙗ҆́кѡ плѡ́ти въ коно́бъ и҆ ꙗ҆́кѡ мѧса̀ въ горне́цъ: 4
3: 4
Ѱал. 65: 18
И҆са́їа. 1: 15
І҆ерем. 11: 11
та́кѡ возопїю́тъ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ не послꙋ́шаетъ и҆́хъ и҆ ѿврати́тъ лицѐ своѐ ѿ ни́хъ въ то̀ вре́мѧ, поне́же слꙋка́вноваша въ начина́нїихъ свои́хъ на нѧ̀. 5 Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь на проро́ки
3: 5
Матѳ. 7: 15
льстѧ́щыѧ люді́й мои́хъ, оу҆грыза́ющыѧ зꙋбы̀ свои́ми
3: 5
І҆ерем. 6: 14
І҆езек. 13: 10
и҆ проповѣ́дающыѧ ми́ръ на ни́хъ, и҆ не вда́сѧ во оу҆ста̀ и҆́хъ, возста́виша на ни́хъ ра́ть: 6 сегѡ̀ ра́ди но́щь бꙋ́детъ ва́мъ ѿ видѣ́нїѧ, и҆ тма̀ бꙋ́детъ ва́мъ ѿ волхвова́нїѧ,
3: 6
А҆мѡ́с. 8: 9
и҆ за́йдетъ со́лнце на проро́ки, и҆ поме́ркнетъ на нѧ̀ де́нь: 7 и҆ оу҆срамѧ́тсѧ ви́дѧщїи сѡ́нїѧ, и҆ посмѣѧ́ни бꙋ́дꙋтъ волсвѝ, и҆ возглаго́лютъ на ни́хъ всѝ сі́и,
3: 7
1 Ца́рств. 9: 9
занѐ не бꙋ́детъ послꙋ́шаѧй и҆́хъ. 8 А҆́ще а҆́зъ не напо́лню си́лы дх҃омъ гдⷭ҇нимъ и҆ сꙋдо́мъ и҆ си́лою, є҆́же
3: 8
І҆езек. 3: 8
возвѣсти́ти і҆а́кѡвꙋ нечє́стїѧ є҆гѡ̀ и҆ і҆н҃леви грѣхѝ є҆гѡ̀. 9 Слы́шите сїѧ̑, старѣ́йшины до́мꙋ і҆а́кѡвлѧ и҆ ѡ҆ста́вшїи до́мꙋ і҆н҃лева, гнꙋша́ющїисѧ сꙋдо́мъ
3: 9
И҆са́їа. 5: 20
и҆ всѧ̑ пра̑ваѧ развраща́ющїи, 10
3: 10
І҆ерем. 22: 13
созида́ющїи сїѡ́на кровьмѝ и҆ і҆ерⷭ҇ли́ма непра́вдами: 11
3: 11
І҆езек. 22: 26,28
старѣ́йшины є҆гѡ̀ на да́рѣхъ сꙋжда́хꙋ, и҆ жерцы̀ є҆гѡ̀ на мздѣ̀ ѿвѣщава́хꙋ, и҆ проро́цы є҆гѡ̀ на сребрѣ̀ волхвова́хꙋ, и҆ на гдⷭ҇ѣ почива́хꙋ, глаго́люще: не гдⷭ҇ь ли въ на́съ є҆́сть; не прїи́дꙋтъ на ны̀ ѕла̑ѧ. 12
3: 12
І҆ерем. 26: 18
Сегѡ̀ ра́ди ва́съ дѣ́ла сїѡ́нъ ꙗ҆́коже ни́ва и҆з̾ѡре́тсѧ, и҆ і҆ерⷭ҇ли́мъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆во́щное храни́лище бꙋ́детъ, и҆ гора̀ до́мꙋ ꙗ҆́коже лꙋ́гъ дꙋбра́вный.

4

ГЛАВА̀ д҃.

41 И҆ бꙋ́детъ въ послѣ́днїѧ дни̑ ꙗ҆вле́на

4: 1
И҆са́їа. 2: 2
гора̀ гдⷭ҇нѧ, оу҆гото́вана над̾ вєрхѝ го́ръ, и҆ вознесе́тсѧ вы́ше холмѡ́въ, и҆ потща́тсѧ къ не́й лю́дїе, 2 и҆ прїи́дꙋтъ ꙗ҆зы́цы мно́зи и҆ рекꙋ́тъ:
4: 2
И҆са́їа. 2: 3
прїиди́те, взы́демъ на го́рꙋ гдⷭ҇ню и҆ въ до́мъ бг҃а і҆а́кѡвлѧ: и҆ пока́жꙋтъ на́мъ пꙋ́ть є҆гѡ̀, и҆ по́йдемъ по стезѧ́мъ є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ ѿ сїѡ́на и҆зы́детъ зако́нъ, и҆ сло́во гдⷭ҇не и҆з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма, 3
4: 3
Ѱал. 2: 6
І҆ѡа́н. 16: 8
и҆ разсꙋ́дитъ средѣ̀ люді́й мно́гихъ и҆ и҆з̾ѡбличи́тъ ꙗ҆зы́ки крѣ́пки да́же до землѝ да́льнїѧ:
4: 3
И҆са́їа. 2: 4
и҆ раскꙋю́тъ мечы̀ своѧ̑ на ра̑ла и҆ сꙋ̑лицы своѧ̑ на серпы̀, и҆ не ктомꙋ̀ во́зметъ ꙗ҆зы́къ на ꙗ҆зы́къ меча̀, и҆ не наꙋча́тсѧ ксемꙋ̀ воева́ти. 4
4: 4
3 Ца́рств. 4: 25
И҆са́їа. 32: 18
Леѵі́т. 26: 6
И҆ почі́етъ кі́йждо под̾ лозо́ю свое́ю и҆ кі́йждо под̾ смоко́вницею свое́ю, и҆ не бꙋ́детъ оу҆страша́ющагѡ, занѐ оу҆ста̀ гдⷭ҇а вседержи́телѧ гл҃аша сїѧ̑. 5 Ꙗ҆́кѡ всѝ лю́дїе по́йдꙋтъ кі́йждо въ пꙋ́ть сво́й, а҆ мы̀ по́йдемъ
4: 5
Заха́р. 14: 9
во и҆́мѧ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ въ вѣ́къ и҆ далеча́е. 6 Въ то́й де́нь, гл҃етъ гдⷭ҇ь, соберꙋ̀
4: 6
Второзак. 30: 3,4
сокрꙋше́ннꙋю, и҆ ѿринове́ннꙋю прїимꙋ̀, и҆ и҆̀хже ѿри́нꙋхъ: 7
4: 7
Софо́н. 3: 19
и҆ положꙋ̀ сокрꙋше́ннꙋю во ѡ҆ста́нокъ и҆ ѿринове́ннꙋю въ ꙗ҆зы́къ крѣ́покъ, и҆
4: 7
Дан. 7: 14
Лꙋк. 1: 33
воцр҃и́тсѧ гдⷭ҇ь над̾ ни́ми въ горѣ̀ сїѡ́нѣ ѿнн҃ѣ и҆ до вѣ́ка. 8 И҆ ты̀, сто́лпе па́ствы мглѧ́ный, дщѝ сїѡ́нѧ, къ тебѣ̀ прїи́детъ и҆ вни́детъ вла́сть пе́рваѧ, ца́рство и҆з̾ вавѷлѡ́на дще́ри і҆ерⷭ҇ли́мли. 9 И҆ нн҃ѣ вскꙋ́ю позна́ла є҆сѝ ѕло̀; не бѣ́ ли тебѣ̀ царѧ̀; и҆лѝ совѣ́тъ тво́й поги́бе,
4: 9
Заха́р. 9: 5
ꙗ҆́кѡ ѡ҆быдо́ша тѧ̀ болѣ́зни, а҆́ки ражда́ющїѧ; 10 Болѣ́знꙋй и҆ мꙋжа́йсѧ и҆ приближа́йсѧ, дщѝ сїѡ́нѧ,
4: 10
4 Ца́рств. 19: 3
Ѱал. 47: 7
ꙗ҆́кѡ ражда́ющаѧ: занѐ нн҃ѣ и҆зы́деши и҆з̾ гра́да и҆ всели́шисѧ на по́ли и҆ до́йдеши вавѷлѡ́на: ѿтꙋ́дꙋ и҆з̾и́метъ тѧ̀
4: 10
И҆са́їа. 59: 20
и҆ ѿтꙋ́дꙋ и҆зба́витъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ѿ рꙋкѝ вра̑гъ твои́хъ. 11 И҆ нн҃ѣ собра́шасѧ на тѧ̀ ꙗ҆зы́цы мно́зи глаго́лющїи: пора́дꙋемсѧ: и҆ воззрѧ́тъ на сїѡ́нъ ѻ҆́чи на́ши. 12
4: 12
И҆са́їа. 55: 8
Сі́и же не разꙋмѣ́ша помышле́нїѧ гдⷭ҇нѧ и҆ не домы́слишасѧ совѣ́та є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ собра̀ и҆̀хъ
4: 12
И҆са́їа. 11: 12
а҆́ки снопы̀ гꙋмє́нныѧ. 13
4: 13
И҆са́їа. 41: 15
Воста́ни и҆ и҆змлатѝ и҆̀хъ, дщѝ сїѡ́нѧ, ꙗ҆́кѡ ро́ги твоѧ̑ положꙋ̀ желѣ́зны и҆ па́знѡкти твоѧ̑ положꙋ̀ мѣ́дѧны, и҆ и҆стончи́ши лю́ди мнѡ́ги, и҆ возложи́ши гдⷭ҇еви мно́жество и҆́хъ и҆ крѣ́пость и҆́хъ гдⷭ҇еви всеѧ̀ землѝ.