Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
9

ГЛАВА̀ ѳ҃.

Зача́ло к҃ѳ.

91 И҆ влѣ́зъ въ кора́бль, пре́йде и҆ прїи́де во

9: 1
Ма́рк. 2: 1
сво́й гра́дъ. 2
9: 2
Ма́рк. 2: 3
Лꙋк. 5: 18
И҆ сѐ, принесо́ша є҆мꙋ̀ разсла́блена (жи́лами), на ѻ҆дрѣ̀ лежа́ща: и҆ ви́дѣвъ і҆н҃съ вѣ́рꙋ и҆́хъ, речѐ разсла́бленномꙋ: дерза́й, ча́до, ѿпꙋща́ютсѧ тѝ грѣсѝ твоѝ. 3 И҆ сѐ, нѣ́цыи ѿ кни̑жникъ рѣ́ша въ себѣ̀: се́й хꙋ́литъ. 4 И҆ ви́дѣвъ і҆н҃съ помышлє́нїѧ и҆́хъ, речѐ: вскꙋ́ю вы̀ мы́слите лꙋка̑ваѧ въ сердца́хъ свои́хъ; 5
9: 5
Ма́рк. 2: 9
Лꙋк. 5: 23
что́ бо є҆́сть оу҆до́бѣе рещѝ: ѿпꙋща́ютсѧ тѝ грѣсѝ: и҆лѝ рещѝ: воста́ни и҆ ходѝ; 6 но да оу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ вла́сть и҆́мать сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй на землѝ ѿпꙋща́ти грѣхѝ: тогда̀ гл҃а разсла́бленномꙋ: воста́ни, возмѝ тво́й ѻ҆́дръ и҆ и҆дѝ въ до́мъ тво́й. 7 И҆ воста́въ, (взе́мъ ѻ҆́дръ сво́й,) и҆́де въ до́мъ сво́й. 8 Ви́дѣвше же наро́ди чꙋди́шасѧ и҆ просла́виша бг҃а, да́вшаго вла́сть таковꙋ́ю человѣ́кѡмъ.

(Заⷱ҇ л҃.)

9

9: 9
Ма́рк. 2: 14
Лꙋк. 5: 27
И҆ преходѧ̀ і҆н҃съ ѿтꙋ́дꙋ, ви́дѣ человѣ́ка сѣдѧ́ща на мы́тницѣ, матѳе́а глаго́лема: и҆ гл҃а є҆мꙋ̀: по мнѣ̀ грѧдѝ. И҆ воста́въ по не́мъ и҆́де. 10 И҆ бы́сть є҆мꙋ̀ возлежа́щꙋ въ домꙋ̀, и҆ сѐ, мно́зи мытари̑ и҆ грѣ́шницы прише́дше возлежа́хꙋ со і҆н҃сомъ и҆ со оу҆чн҃ки̑ є҆гѡ̀. 11 И҆ ви́дѣвше фарїсе́є, глаго́лахꙋ оу҆чн҃кѡ́мъ є҆гѡ̀: почто̀ съ мытари̑ и҆ грѣ́шники оу҆чт҃ль ва́шъ ꙗ҆́стъ и҆ пїе́тъ; 12 І҆н҃съ же слы́шавъ речѐ и҆̀мъ: не тре́бꙋютъ здра́вїи врача̀, но болѧ́щїи: 13 ше́дше же наꙋчи́тесѧ, что̀ є҆́сть:
9: 13
Ѡ҆сі́а. 6: 6
Матѳ. 12: 7
ми́лости хощꙋ̀, а҆ не же́ртвы;
9: 13
Ма́рк. 2: 17
Лꙋк. 5: 32
не прїидо́хъ бо призва́ти првⷣники, но грѣ́шники на покаѧ́нїе.

(Заⷱ҇ л҃а.)

14 Тогда̀ пристꙋпи́ша къ немꙋ̀ оу҆ченицы̀ і҆ѡа́ннѡвы, глаго́люще:

9: 14
Ма́рк. 2: 18
Лꙋк. 5: 33
почто̀ мы̀ и҆ фарїсе́є пости́мсѧ мно́гѡ, оу҆чн҃цы́ же твоѝ не постѧ́тсѧ; 15 И҆ речѐ и҆̀мъ і҆н҃съ: є҆да̀ мо́гꙋтъ сы́нове бра́чнїи пла́кати, є҆ли́ко вре́мѧ съ ни́ми є҆́сть жени́хъ; Прїи́дꙋтъ же дні́е, є҆гда̀ ѿи́метсѧ ѿ ни́хъ жени́хъ, и҆ тогда̀ постѧ́тсѧ. 16
9: 16
Ма́рк. 2: 21
Лꙋк. 5: 36
Никто́же бо приставлѧ́етъ приставле́нїѧ пла́та небѣ́лена ри́зѣ ве́тсѣ: во́зметъ бо кончи́нꙋ свою̀ ѿ ри́зы9: 16 ѿто́ргнетъ бо приставле́нїе є҆гѡ̀ ѿ ри́зы (нѣ́что), и҆ го́рша дира̀ бꙋ́детъ. 17 Нижѐ влива́ютъ вїна̀ но́ва въ мѣ́хи вє́тхи: а҆́ще ли же нѝ, то̀ просадѧ́тсѧ мѣ́си, и҆ вїно̀ пролїе́тсѧ, и҆ мѣ́си поги́бнꙋтъ: но влива́ютъ вїно̀ но́во въ мѣ́хи нѡ́вы, и҆ ѻ҆боѐ соблюде́тсѧ.

(Заⷱ҇ л҃в.)

18

9: 18
Ма́рк. 5: 22
Лꙋк. 8: 41
Сїѧ̑ є҆мꙋ̀ гл҃ющꙋ къ ни̑мъ, сѐ, кнѧ́зь нѣ́кїй прише́дъ кла́нѧшесѧ є҆мꙋ̀, глаго́лѧ, ꙗ҆́кѡ дщѝ моѧ̀ нн҃ѣ оу҆́мре: но прише́дъ возложѝ на ню̀ рꙋ́кꙋ твою̀, и҆ ѡ҆живе́тъ. 19 И҆ воста́въ і҆н҃съ по не́мъ и҆́де, и҆ оу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀. 20
9: 20
Ма́рк. 5: 25
И҆ сѐ, жена̀ кровоточи́ва двана́десѧте лѣ́тъ, пристꙋ́пльши созадѝ, прикоснꙋ́сѧ воскри́лїю ри́зы є҆гѡ̀, 21 глаго́лаше бо въ себѣ̀: а҆́ще то́кмѡ прикоснꙋ́сѧ ри́зѣ є҆гѡ̀, сп҃се́на бꙋ́дꙋ. 22 І҆н҃съ же ѡ҆бра́щьсѧ и҆ ви́дѣвъ ю҆̀, речѐ: дерза́й, дщѝ, вѣ́ра твоѧ̀ сп҃се́ тѧ. И҆ сп҃се́на бы́сть жена̀ ѿ часа̀ тогѡ̀. 23 И҆ прише́дъ і҆н҃съ въ до́мъ кнѧ́жь, и҆ ви́дѣвъ сопцы̀ и҆ наро́дъ мо́лвѧщь, 24 гл҃а и҆̀мъ: ѿиди́те, не оу҆́мре бо дѣви́ца, но спи́тъ. И҆ рꙋга́хꙋсѧ є҆мꙋ̀. 25 Е҆гда́ же и҆згна́нъ бы́сть наро́дъ, вше́дъ ꙗ҆́тъ ю҆̀ за рꙋ́кꙋ: и҆ воста̀ дѣви́ца. 26 И҆ и҆зы́де вѣ́сть сїѧ̀ по все́й землѝ то́й.

(Заⷱ҇ л҃г.)

27 И҆ преходѧ́щꙋ ѿтꙋ́дꙋ і҆н҃сови, по не́мъ и҆до́ста два̀ слѣпца̑,

9: 27
Матѳ. 20: 30
зовꙋ̑ща и҆ глагѡ́люща: поми́лꙋй ны̀, (і҆н҃се) сн҃е дв҃довъ. 28 Прише́дшꙋ же є҆мꙋ̀ въ до́мъ, пристꙋпи́ста къ немꙋ̀ слѣпца̑, и҆ гл҃а и҆́ма і҆н҃съ: вѣ́рꙋета ли, ꙗ҆́кѡ могꙋ̀ сїѐ сотвори́ти; Глаго́ласта є҆мꙋ̀: є҆́й, гдⷭ҇и. 29 Тогда̀ прикоснꙋ́сѧ ѻ҆́чїю и҆́хъ, гл҃ѧ: по вѣ́рѣ ва́ю бꙋ́ди ва́ма. 30 И҆ ѿверзо́стасѧ ѻ҆́чи и҆́ма: и҆ запретѝ и҆́ма і҆н҃съ, гл҃ѧ: блюди́та, да никто́же оу҆вѣ́сть. 31 Ѡ҆́на же и҆зшє́дша просла́виста є҆го̀ по все́й землѝ то́й. 32
9: 32
Лꙋк. 11: 14
Тѣ́ма же и҆сходѧ́щема, сѐ, приведо́ша къ немꙋ̀ человѣ́ка нѣ́ма бѣснꙋ́ема. 33 И҆ и҆згна́нꙋ бѣ́сꙋ, проглаго́ла нѣмы́й. И҆ диви́шасѧ наро́ди, глаго́люще, ꙗ҆́кѡ николи́же ꙗ҆ви́сѧ та́кѡ во і҆н҃ли. 34
9: 34
Матѳ. 12: 24
Ма́рк. 3: 22
Лꙋк. 11: 15
Фарїсе́є же глаго́лахꙋ: ѡ҆ кнѧ́зи бѣсо́встѣмъ и҆зго́нитъ бѣ́сы. 35
9: 35
Ма́рк. 6: 6
Лꙋк. 13: 23
И҆ прохожда́ше і҆н҃съ гра́ды всѧ̑ и҆ вє́си, оу҆чѧ̀ на со́нмищихъ и҆́хъ, и҆ проповѣ́даѧ є҆ѵⷢ҇лїе црⷭ҇твїѧ, и҆ цѣлѧ̀ всѧ́къ недꙋ́гъ и҆ всѧ́кꙋ ꙗ҆́зю въ лю́дехъ.

(Заⷱ҇ л҃д.)

36

9: 36
Ма́рк. 6: 34
Ви́дѣвъ же наро́ды, млⷭ҇рдова ѡ҆ ни́хъ,
9: 36
И҆са́їа. 53: 6
ꙗ҆́кѡ бѧ́хꙋ смѧте́ни и҆ ѿве́ржени, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы не и҆мꙋ́щыѧ па́стырѧ. 37 Тогда̀ гл҃а оу҆чн҃кѡ́мъ свои̑мъ:
9: 37
Лꙋк. 10: 2
І҆ѡа́н. 4: 35
жа́тва оу҆́бѡ мно́га, дѣ́лателей же ма́лѡ: 38
9: 38
2 Солꙋ́н. 3: 1
моли́тесѧ оу҆̀бо гдⷭ҇и́нꙋ жа́твы, ꙗ҆́кѡ да и҆зведе́тъ дѣ́латєли на жа́твꙋ свою̀.