Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

21 И҆ нн҃ѣ за́повѣдь сїѧ̀ къ ва́мъ, свѧще́нницы: 2 а҆́ще не оу҆слы́шите и҆ а҆́ще не положитѐ на сердца́хъ ва́шихъ, є҆́же да́ти сла́вꙋ и҆́мени моемꙋ̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь вседержи́тель,

2: 2
Леѵі́т. 26: 14,16
Второзак. 28: 15
то̀ послю̀ на вы̀ клѧ́твꙋ и҆ прокленꙋ̀ благослове́нїе ва́ше и҆ ѡ҆кленꙋ̀ є҆̀: и҆ разорю̀ благослове́нїе ва́ше, и҆ не бꙋ́детъ въ ва́съ, занѐ вы̀ не влага́ете въ сердца̀ ва̑ша. 3 Сѐ, а҆́зъ ѿлꙋчꙋ̀ ва́мъ ра́мо, и҆ раскида́ю
2: 3
Ѡ҆сі́а. 2: 11
А҆мѡ́с. 5: 22,23
требꙋхи̑ на ли́ца ва̑ша, требꙋхи̑ пра́здникѡвъ ва́шихъ, и҆ прїимꙋ̀ вы̀ вкꙋ́пѣ: 4 и҆ оу҆разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь посла́хъ къ ва́мъ за́повѣдь сїю̀, є҆́же бы́ти
2: 4
Чи́сл. 1: 49
завѣ́тꙋ моемꙋ̀ къ леѵі́тѡмъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь вседержи́тель. 5
2: 5
Чи́сл. 25: 12
Завѣ́тъ мо́й бѣ̀ съ ни́мъ жи́зни и҆ ми́ра, и҆ да́хъ є҆мꙋ̀ боѧ́знїю
2: 5
И҆са́їа. 66: 2
боѧ́тисѧ менє̀ и҆ ѿ лица̀ и҆́мене моегѡ̀ оу҆страша́тисѧ є҆мꙋ̀. 6
2: 6
Софо́н. 3: 5
Зако́нъ и҆́стины бѣ̀ во оу҆стѣ́хъ є҆гѡ̀,
2: 6
Матѳ. 5: 18
и҆ непра́вда не ѡ҆брѣ́тесѧ во оу҆стна́хъ є҆гѡ̀:
2: 6
Дан. 12: 3
въ ми́рѣ и҆справлѧ́ѧй и҆́де со мно́ю и҆ мнѡ́ги ѡ҆братѝ ѿ непра́вды. 7
2: 7
І҆езек. 44: 23
Поне́же оу҆стнѣ̀ і҆ере́ѡвы сохранѧ́тъ ра́зꙋмъ, и҆ зако́на взы́щꙋтъ ѿ оу҆́стъ є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇а вседержи́телѧ є҆́сть. 8
2: 8
1 Корі́нѳ. 4: 1
2 Корі́нѳ. 5: 20
Вы́ же оу҆клони́стесѧ ѿ пꙋтѝ и҆ и҆знемоществи́сте мно́гихъ въ зако́нѣ, растли́сте завѣ́тъ леѵі́инъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь вседержи́тель. 9 И҆ а҆́зъ да́хъ вы̀ оу҆ничижє́ны и҆ ѿве́ржєны во всѧ̑ ꙗ҆зы́ки, занѐ вы̀ не сохрани́сте пꙋті́й мои́хъ,
2: 9
Леѵі́т. 19: 15
но ли́цъ ѡ҆бинꙋ́стесѧ въ зако́нѣ. 10
2: 10
Е҆фес. 4: 6
Не ѻ҆ц҃ъ ли є҆ди́нъ всѣ́мъ ва́мъ; не бг҃ъ ли є҆ди́нъ созда̀ ва́съ; что̀ ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́висте кі́йждо бра́та своего̀, ѡ҆скверни́ти завѣ́тъ ѻ҆тє́цъ ва́шихъ; 11 Ѡ҆ста́вленъ бы́сть і҆ꙋ́да, и҆ ме́рзость бы́сть во і҆н҃ли и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: занѐ ѡ҆сквернѝ і҆ꙋ́да ст҃а̑ѧ гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆̀же возлюбѝ, и҆ пре́йде
2: 11
Неем. 13: 23
къ богѡ́мъ чꙋжди̑мъ. 12 Потреби́тъ гдⷭ҇ь человѣ́ка творѧ́щаго сїѧ̑, до́ндеже смири́тсѧ ѿ селе́нїй і҆а́кѡвлихъ и҆ ѿ приносѧ́щихъ же́ртвꙋ гдⷭ҇ꙋ вседержи́телю. 13 И҆ сїѧ̑, ꙗ҆̀же ненави́дѣхъ, твори́сте: покрыва́сте слеза́ми ѻ҆лта́рь гдⷭ҇ень, и҆ пла́чемъ и҆ воздыха́нїемъ ѿ трꙋдѡ́въ:
2: 13
А҆мѡ́с. 5: 22
є҆ще́ ли досто́йно призрѣ́ти на же́ртвꙋ (ва́шꙋ), и҆лѝ прїѧ́ти прїѧ́тно и҆з̾ рꙋ́къ ва́шихъ; 14 И҆ рѣ́сте: чесѡ̀ ра́ди; Ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь засвидѣ́телствова междꙋ̀ тобо́ю и҆ междꙋ̀ жено́ю
2: 14
Быт. 2: 18
ю҆́ности твоеѧ̀,
2: 14
Матѳ. 5: 32
ю҆́же ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, и҆ та̀ ѻ҆́бщница твоѧ̀ и҆ жена̀
2: 14
При́тч. 2: 17
завѣ́та твоегѡ̀: 15 и҆ не добро́ ли сотворѝ, и҆ ѡ҆ста́нокъ дꙋ́ха є҆гѡ̀; И҆ рѣ́сте: что̀ и҆́но кромѣ̀
2: 15
Быт. 16: 3,4
сѣ́мене и҆́щетъ бг҃ъ; И҆ сохрани́те дꙋ́хомъ ва́шимъ и҆ жены̀ ю҆́ности твоеѧ̀ да не ѡ҆ста́виши: 16
2: 16
Второзак. 24: 1
но а҆́ще возненави́дѣвъ ѿпꙋ́стиши ю҆̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ,
2: 16
И҆схо́д. 21: 10
и҆ покры́етъ нече́стїе помышлє́нїѧ твоѧ̑, гл҃етъ гдⷭ҇ь вседержи́тель: и҆ сохрани́те дꙋ́хомъ ва́шимъ и҆ не ѡ҆ста́вите. 17 Прогнѣвлѧ́ющїи бг҃а словесы̀ ва́шими, и҆ рѣ́сте: ѡ҆ чесо́мъ прогнѣ́вахомъ є҆го̀; Занѐ рѣ́сте:
2: 17
Малах. 3: 14
всѧ́къ творѧ́й ѕло̀ до́бръ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ въ ни́хъ са́мъ бл҃говолѝ: и҆ гдѣ́ є҆сть бг҃ъ пра́вды;