Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
2

ГЛАВА̀ в҃.

Зача́ло є҃.

21 Бы́сть же во дни̑ ты̑ѧ, и҆зы́де повелѣ́нїе ѿ ке́сарѧ а҆́ѵгꙋста написа́ти всю̀ вселе́ннꙋю. 2 Сїѐ написа́нїе пе́рвое бы́сть владѧ́щꙋ сѷрі́ею кѷрині́ю. 3 И҆ и҆дѧ́хꙋ всѝ написа́тисѧ, ко́ждо во сво́й гра́дъ. 4 Взы́де же и҆ і҆ѡ́сифъ ѿ галїле́и, и҆з̾ гра́да назаре́та,

2: 4
І҆ѡа́н. 7: 42
1 Ца́рств. 16: 1,4
во і҆ꙋде́ю, во гра́дъ дв҃довъ, и҆̀же нарица́етсѧ виѳлее́мъ, занѐ бы́ти є҆мꙋ̀ ѿ до́мꙋ и҆ ѻ҆те́чества дв҃дова, 5 написа́тисѧ съ мр҃і́ею ѡ҆брꙋче́ною є҆мꙋ̀ жено́ю, сꙋ́щею непра́здною. 6 Бы́сть же, є҆гда̀ бы́ста та́мѡ, и҆спо́лнишасѧ дні́е роди́ти є҆́й: 7
2: 7
Матѳ. 2: 1
и҆ родѝ сн҃а своего̀ пе́рвенца, и҆ пови́тъ є҆го̀, и҆ положѝ є҆го̀ въ ꙗ҆́слехъ: занѐ не бѣ̀ и҆́мъ мѣ́ста во ѡ҆би́тели. 8 И҆ па́стырїе бѣ́хꙋ въ то́йже странѣ̀, бдѧ́ще и҆ стрегꙋ́ще стра́жꙋ нощнꙋ́ю ѡ҆ ста́дѣ свое́мъ. 9 И҆ сѐ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь ста̀ въ ни́хъ, и҆ сла́ва гдⷭ҇нѧ ѡ҆сїѧ̀ и҆̀хъ: и҆ оу҆боѧ́шасѧ стра́хомъ ве́лїимъ. 10 И҆ речѐ и҆̀мъ а҆́гг҃лъ: не бо́йтесѧ: се́ бо благовѣствꙋ́ю ва́мъ ра́дость ве́лїю, ꙗ҆́же бꙋ́детъ всѣ́мъ лю́демъ: 11 ꙗ҆́кѡ роди́сѧ ва́мъ дне́сь сп҃съ, и҆́же є҆́сть хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь, во гра́дѣ дв҃довѣ: 12 и҆ сѐ ва́мъ зна́менїе: ѡ҆брѧ́щете младе́нца пови́та, лежа́ща въ ꙗ҆́слехъ. 13 И҆ внеза́пꙋ бы́сть со а҆́гг҃ломъ мно́жество вѡ́й нбⷭ҇ныхъ, хва́лѧщихъ бг҃а и҆ глаго́лющихъ: 14
2: 14
И҆са́їа. 2: 4
44: 23
49: 13
57: 19
Мїх. 4: 3
Лꙋк. 19: 38
Ри́млѧн. 5: 1
сла́ва въ вы́шнихъ бг҃ꙋ, и҆ на землѝ ми́ръ, во человѣ́цѣхъ бл҃говоле́нїе. 15 И҆ бы́сть, ꙗ҆́кѡ ѿидо́ша ѿ ни́хъ на не́бо а҆́гг҃ли, и҆ человѣ́цы па́стырїе рѣ́ша дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ: пре́йдемъ до виѳлее́ма и҆ ви́димъ глаго́лъ се́й бы́вшїй, є҆го́же гдⷭ҇ь сказа̀ на́мъ. 16 И҆ прїидо́ша поспѣ́шшесѧ, и҆ ѡ҆брѣто́ша мр҃їа́мь же и҆ і҆ѡ́сифа, и҆ младе́нца лежа́ща во ꙗ҆́слехъ. 17 Ви́дѣвше же сказа́ша ѡ҆ глаго́лѣ глаго́ланнѣмъ и҆̀мъ ѡ҆ ѻ҆троча́ти се́мъ. 18 И҆ всѝ слы́шавшїи диви́шасѧ ѡ҆ глаго́ланныхъ ѿ па́стырей къ ни̑мъ. 19 Мр҃їа́мь же соблюда́ше всѧ̑ глаго́лы сїѧ̑, слага́ющи въ се́рдцы свое́мъ.

(Заⷱ҇ ѕ҃.)

20 И҆ возврати́шасѧ па́стырїе, сла́вѧще и҆ хва́лѧще бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же слы́шаша и҆ ви́дѣша, ꙗ҆́коже глаго́лано бы́сть къ ни̑мъ. 21

2: 21
Быт. 17: 12
Леѵі́т. 12: 3
И҆ є҆гда̀ и҆спо́лнишасѧ ѻ҆́смь дні́й, да ѡ҆брѣ́жꙋтъ є҆го̀, и҆ нареко́ша и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆н҃съ,
2: 21
Матѳ. 1: 21
нарече́нное а҆́гг҃ломъ пре́жде да́же не зача́тсѧ во чре́вѣ. 22 И҆ є҆гда̀ и҆спо́лнишасѧ дні́е ѡ҆чище́нїѧ є҆ю̀, по зако́нꙋ мѡѷсе́овꙋ, (Заⷱ҇ з҃.) вознесо́ста є҆го̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, поста́вити є҆го̀ пред̾ гдⷭ҇емъ, 23 ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано въ зако́нѣ гдⷭ҇ни:
2: 23
И҆схо́д. 13: 12
22: 29
34: 19
Чи́сл. 8: 16
ꙗ҆́кѡ всѧ́къ младе́нецъ мꙋ́жеска по́лꙋ, разверза́ѧ ложесна̀, ст҃о гдⷭ҇еви нарече́тсѧ: 24 и҆ є҆́же да́ти же́ртвꙋ, по
2: 24
Леѵі́т. 12: 6,8
рече́нномꙋ въ зако́нѣ гдⷭ҇ни, два̀ гѡ́рличища и҆лѝ два̀ птєнца̀ голꙋби̑на.

(Заⷱ҇ и҃.)

25 И҆ сѐ, бѣ̀ человѣ́къ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, є҆мꙋ́же и҆́мѧ сѷмеѡ́нъ: и҆ человѣ́къ се́й пра́веденъ и҆ бл҃гочтⷭ҇и́въ,

2: 25
Лꙋк. 24: 21
ча́ѧ оу҆тѣ́хи і҆н҃левы: и҆ дх҃ъ бѣ̀ ст҃ъ въ не́мъ. 26 И҆ бѣ̀ є҆мꙋ̀ ѡ҆бѣ́щано дх҃омъ ст҃ы́мъ, не ви́дѣти сме́рти, пре́жде да́же не ви́дитъ хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇нѧ. 27 И҆ прїи́де дꙋ́хомъ въ це́рковь. И҆ є҆гда̀ введо́ста роди́тєлѧ ѻ҆троча̀ і҆н҃са, сотвори́ти и҆́ма по ѡ҆бы́чаю зако́нномꙋ ѡ҆ не́мъ, 28 и҆ то́й прїе́мъ є҆го̀ на рꙋкꙋ̀ своє́ю, и҆ благословѝ бг҃а, и҆ речѐ: 29 нн҃ѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ: 30 ꙗ҆́кѡ ви́дѣстѣ ѻ҆́чи моѝ
2: 30
1 Ца́рств. 2: 1
Быт. 49: 18
Ѱал. 97: 3
И҆са́їа. 52: 10
спⷭ҇нїе твоѐ, 31 є҆́же є҆сѝ оу҆го́товалъ пред̾ лице́мъ всѣ́хъ люде́й: 32
2: 32
И҆са́їа. 9: 2
42: 6
60: 3
Дѣѧ̑н. 13: 47
свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆н҃лѧ. 33 И҆ бѣ̀ і҆ѡ́сифъ и҆ мт҃и є҆гѡ̀ чꙋдѧ̑щасѧ ѡ҆ глаго́лемыхъ ѡ҆ не́мъ. 34 И҆ благословѝ ѧ҆̀ сѷмеѡ́нъ, и҆ речѐ къ мр҃і́и мт҃ри є҆гѡ̀:
2: 34
И҆са́їа. 8: 14
Ри́млѧн. 9: 32
1 Петр. 2: 7
Матѳ. 21: 42
сѐ лежи́тъ се́й на паде́нїе и҆ на воста́нїе мнѡ́гимъ во і҆н҃ли, и҆ въ зна́менїе пререка́емо: 35 и҆ тебѣ́ же само́й дꙋ́шꙋ
2: 35
І҆ѡа́н. 19: 25
про́йдетъ ѻ҆рꙋ́жїе: ꙗ҆́кѡ да ѿкры́ютсѧ ѿ мно́гихъ серде́цъ помышлє́нїѧ. 36 И҆ бѣ̀ а҆́нна прⷪ҇ро́чица, дщѝ фанꙋ́илева, ѿ колѣ́на а҆си́рова: сїѧ̀ заматорѣ́вши во дне́хъ мно́зѣхъ, жи́вши съ мꙋ́жемъ се́дмь лѣ́тъ ѿ дѣ́вства своегѡ̀: 37 и҆ та̀ вдова̀ ꙗ҆́кѡ лѣ́тъ ѻ҆́смьдесѧтъ и҆ четы́ре, ꙗ҆́же не ѿхожда́ше ѿ це́ркве,
2: 37
1 Тїмоѳ. 5: 5
посто́мъ и҆ моли́твами слꙋжа́щи де́нь и҆ но́щь. 38 И҆ та̀ въ то́й ча́съ приста́вши и҆сповѣ́дашесѧ гдⷭ҇еви, и҆ глаго́лаше ѡ҆ не́мъ всѣ́мъ ча́ющымъ и҆збавле́нїѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. 39 И҆ ꙗ҆́кѡ сконча́шасѧ всѧ̑ по зако́нꙋ гдⷭ҇ню, возврати́шасѧ въ галїле́ю, во гра́дъ сво́й назаре́тъ. 40
2: 40
Лꙋк. 2: 52
Ѻ҆троча́ же растѧ́ше и҆ крѣплѧ́шесѧ дꙋ́хомъ, и҆сполнѧ́ѧсѧ премꙋ́дрости: и҆ бл҃года́ть бж҃їѧ бѣ̀ на не́мъ. 41
2: 41
И҆схо́д. 23: 17
34: 23
И҆ хожда́ста роди́тєлѧ є҆гѡ̀ на всѧ́ко лѣ́то во і҆ерⷭ҇ли́мъ въ пра́здникъ па́схи. 42 И҆ є҆гда̀ бы́сть двоюна́десѧти лѣ́тꙋ, восходѧ́щымъ и҆̀мъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ по ѡ҆бы́чаю пра́здника, 43 и҆ сконча́вшымъ дни̑, и҆ возвраща́ющымсѧ и҆̀мъ, ѡ҆ста̀ ѻ҆́трокъ і҆н҃съ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: и҆ не разꙋмѣ̀ і҆ѡ́сифъ и҆ мт҃и є҆гѡ̀: 44 мнѣ́вша же є҆го̀ въ дрꙋжи́нѣ сꙋ́ща, преидо́ста днѐ пꙋ́ть, и҆ и҆ска́ста є҆го̀ во сро́дницѣхъ и҆ въ зна́емыхъ: 45 и҆ не ѡ҆брѣ́тша є҆го̀, возврати́стасѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, взыска̑юща є҆го̀. 46 И҆ бы́сть по трїе́хъ дне́хъ, ѡ҆брѣто́ста є҆го̀ въ це́ркви, сѣдѧ́щаго посредѣ̀ оу҆чи́телей, и҆ послꙋ́шающаго и҆́хъ, и҆ вопроша́ющаго и҆̀хъ: 47
2: 47
Матѳ. 7: 28
Ма́рк. 1: 22
І҆ѡа́н. 7: 15
Лꙋк. 4: 32
оу҆жаса́хꙋсѧ же всѝ послꙋ́шающїи є҆гѡ̀ ѡ҆ ра́зꙋмѣ и҆ ѡ҆ ѿвѣ́тѣхъ є҆гѡ̀. 48 И҆ ви̑дѣвша є҆го̀, диви́стасѧ: и҆ къ немꙋ̀ мт҃и є҆гѡ̀ речѐ: ча́до, что̀ сотворѝ на́ма та́кѡ; сѐ ѻ҆те́цъ тво́й и҆ а҆́зъ болѧ̑ща и҆ска́хома тебѐ. 49 И҆ речѐ къ ни́ма:
2: 49
Малах. 3: 1
что̀ ꙗ҆́кѡ и҆ска́ста менѐ; не вѣ́ста ли, ꙗ҆́кѡ въ тѣ́хъ, ꙗ҆̀же ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, досто́итъ бы́ти мѝ; 50
2: 50
Лꙋк. 9: 45
И҆ та̑ не разꙋмѣ́ста глаго́ла, є҆го́же глаго́ла и҆́ма. 51 И҆ сни́де съ ни́ма, и҆ прїи́де въ назаре́тъ: и҆ бѣ̀ повинꙋ́ѧсѧ и҆́ма. И҆ мт҃и є҆гѡ̀ соблюда́ше всѧ̑ глаго́лы сїѧ̑ въ се́рдцы свое́мъ. 52 И҆ і҆н҃съ
2: 52
Лꙋк. 2: 40
преспѣва́ше премⷣростїю и҆ во́зрастомъ и҆ блгⷣтїю оу҆ бг҃а и҆ человѣ́къ.

3

ГЛАВА̀ г҃.

Зача́ло ѳ҃.

31 Въ пѧ́тое же на́десѧте лѣ́то влады́чества тїве́рїа ке́сарѧ, ѡ҆блада́ющꙋ понті́йскомꙋ пїла́тꙋ і҆ꙋде́ею, и҆ четвертовла́ствꙋющꙋ галїле́ею и҆́рѡдꙋ, фїлі́ппꙋ же бра́тꙋ є҆гѡ̀ четвертовла́ствꙋющꙋ і҆тꙋре́ею и҆ трахѡні́тскою страно́ю, и҆ лѷса́нїю а҆вїлині́ею четвертовла́ствꙋющꙋ, 2 при а҆рхїере́и а҆́ннѣ и҆ каїа́фѣ, бы́сть гл҃го́лъ бж҃їй ко і҆ѡа́ннꙋ заха́рїинꙋ сы́нꙋ въ пꙋсты́ни. 3

3: 3
Матѳ. 3: 1
Ма́рк. 1: 4
И҆ прїи́де во всю̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́нскꙋю, проповѣ́даѧ креще́нїе покаѧ́нїѧ во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ: 4 ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано въ кни́зѣ слове́съ и҆са́їи прⷪ҇ро́ка, глаго́люща:
3: 4
И҆са́їа. 40: 3,4,5
Матѳ. 3: 3
Ма́рк. 1: 3
І҆ѡа́н. 1: 23
гла́съ вопїю́щаго въ пꙋсты́ни: оу҆гото́вайте пꙋ́ть гдⷭ҇нь: пра̑вы твори́те стєзѝ є҆гѡ̀: 5 всѧ́ка де́брь и҆спо́лнитсѧ, и҆ всѧ́ка гора̀ и҆ хо́лмъ смири́тсѧ: и҆ бꙋ́дꙋтъ стро́пѡтнаѧ въ пра̑ваѧ, и҆ ѻ҆́стрїи въ пꙋти̑ гла̑дки: 6 и҆ оу҆́зритъ всѧ́ка пло́ть спⷭ҇нїе бж҃їе. 7 Глаго́лаше же и҆сходѧ́щымъ наро́дѡмъ крести́тисѧ ѿ негѡ̀:
3: 7
Матѳ. 3: 7
порождє́нїѧ є҆хі́днѡва, кто̀ сказа̀ ва́мъ бѣжа́ти ѿ грѧдꙋ́щагѡ гнѣ́ва; 8 Сотвори́те оу҆̀бо плоды̀ достѡ́ины покаѧ́нїѧ: и҆ не начина́йте глаго́лати въ себѣ̀:
3: 8
Матѳ. 3: 9
8: 11
І҆ѡа́н. 8: 39
ѻ҆тца̀ и҆́мамы а҆враа́ма: глаго́лю бо ва́мъ, ꙗ҆́кѡ мо́жетъ бг҃ъ ѿ ка́менїѧ сегѡ̀ воздви́гнꙋти ча̑да а҆враа́мꙋ. 9
3: 9
Матѳ. 3: 10
7: 19
І҆ѡа́н. 15: 6
Оу҆же́ бо и҆ сѣки́ра при ко́рени дре́ва лежи́тъ: всѧ́ко оу҆̀бо дре́во, не творѧ́щее плода̀ добра̀, посѣка́етсѧ и҆ во ѻ҆́гнь вмета́етсѧ. 10 И҆ вопроша́хꙋ є҆го̀ наро́ди, глаго́люще: что̀ оу҆̀бо сотвори́мъ; 11 Ѿвѣща́въ же глаго́ла и҆́мъ:
3: 11
І҆а́к. 2: 15
1 І҆ѡа́н. 3: 17
2 Корі́нѳ. 8: 14
и҆мѣ́ѧй двѣ̀ ри̑зѣ, да пода́стъ не и҆мꙋ́щемꙋ: и҆ и҆мѣ́ѧй бра̑шна, та́кожде да твори́тъ. 12 Прїидо́ша же и҆
3: 12
Матѳ. 21: 32
мы́тари крести́тисѧ ѿ негѡ̀, и҆ рѣ́ша къ немꙋ̀: оу҆чи́телю, что̀ сотвори́мъ; 13 Ѻ҆́нъ же речѐ къ ни̑мъ: ничто́же бо́лѣе ѿ повелѣ́ннагѡ ва́мъ твори́те. 14 Вопроша́хꙋ же є҆го̀ и҆ во́ини, глаго́люще: и҆ мы̀ что̀ сотвори́мъ; И҆ речѐ къ ни̑мъ: ни кого́же ѡ҆би́дите, ни ѡ҆клеветава́йте: и҆ дово́лни бꙋ́дите ѡ҆брѡ́ки ва́шими. 15 Ча́ющымъ же лю́демъ, и҆ помышлѧ́ющымъ всѣ́мъ въ сердца́хъ свои́хъ ѡ҆ і҆ѡа́ннѣ, є҆да̀ то́й є҆́сть хрⷭ҇то́съ, 16 ѿвѣщава́ше і҆ѡа́ннъ всѣ́мъ, глаго́лѧ:
3: 16
Матѳ. 3: 11
Ма́рк. 1: 7
І҆ѡа́н. 1: 15
Дѣѧ̑н. 1: 5
а҆́зъ оу҆́бѡ водо́ю креща́ю вы̀: грѧде́тъ же крѣ́плїй менє̀, є҆мꙋ́же нѣ́смь досто́инъ ѿрѣши́ти реме́нь сапѡгꙋ̀ є҆гѡ̀: то́й вы̀ крести́тъ дх҃омъ ст҃ы́мъ и҆ ѻ҆гне́мъ: 17
3: 17
Матѳ. 3: 12
є҆мꙋ́же лопа́та въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆треби́тъ гꙋмно̀ своѐ, и҆ собере́тъ пшени́цꙋ въ жи́тницꙋ свою̀, пле́вы же сожже́тъ ѻ҆гне́мъ негаса́ющимъ. 18 Мнѡ́га же оу҆̀бо и҆ и҆́на, оу҆тѣша́ѧ благовѣствова́ше лю́демъ.

(Заⷱ҇ і҃.)

19

3: 19
Матѳ. 14: 3
Ма́рк. 6: 17
И҆́рѡдъ же четвертовла́стникъ, ѡ҆блича́емъ ѿ негѡ̀ ѡ҆ и҆рѡдїа́дѣ женѣ̀ бра́та своегѡ̀, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ ѕла̑ѧ и҆́рѡдъ, 20 приложѝ и҆ сїѐ над̾ всѣ́ми, и҆ затворѝ і҆ѡа́нна въ темни́цѣ. 21 Бы́сть же є҆гда̀ крⷭ҇ти́шасѧ всѝ лю́дїе,
3: 21
Матѳ. 3: 16
Ма́рк. 1: 10
І҆ѡа́н. 1: 32
и҆ і҆н҃сꙋ кр҃щшꙋсѧ и҆ молѧ́щꙋсѧ, ѿве́рзесѧ не́бо, 22 и҆ сни́де дх҃ъ ст҃ы́й тѣле́снымъ ѡ҆́бразомъ, ꙗ҆́кѡ го́лꙋбь, на́нь: и҆ гла́съ съ небесѐ бы́сть, глаго́лѧ: ты̀ є҆сѝ сн҃ъ мо́й возлю́бленный, ѡ҆ тебѣ̀ бл҃говоли́хъ.

(Заⷱ҇ а҃і.)

23 И҆ то́й бѣ̀ і҆н҃съ ꙗ҆́кѡ лѣ́тъ три́десѧть начина́ѧ, сы́й, ꙗ҆́кѡ

3: 23
Матѳ. 13: 55
Ма́рк. 6: 3
І҆ѡа́н. 6: 42
Лꙋк. 4: 22
мни́мь, сн҃ъ і҆ѡ́сифовъ, и҆лі́евъ, 24 матѳа́товъ, леѵі́инъ, мелхі́инъ, і҆анна́евъ, і҆ѡ́сифовъ, 25 маттаѳі́евъ, а҆мѡ́совъ, наꙋ́мовъ, є҆слі́мовъ, нагге́овъ, 26 маа́ѳовъ, маттаѳі́евъ, семеі́евъ, і҆ѡ́сифовъ, і҆ꙋ́динъ, 27 і҆ѡа́ннановъ, риса́евъ, зорова́велевъ, салаѳїи́левъ, нирі́евъ, 28 мелхі́евъ, а҆дді́евъ, кѡса́мовъ, є҆лмѡда́мовъ, и҆́ровъ, 29 і҆ѡсі́евъ, є҆лїезе́ровъ, і҆ѡрі́мовъ, матѳа́товъ, леѵі́инъ, 30 сѷмеѡ́новъ, і҆ꙋ́динъ, і҆ѡ́сифовъ, і҆ѡна́новъ, є҆лїакі́мовъ, 31 мелеа́евъ, маїна́новъ, маттаѳа́евъ, наѳа́новъ, дв҃довъ, 32 і҆ессе́овъ, ѡ҆ви́довъ, воо́зовъ, салмѡ́новъ, наассѡ́новъ, 33 а҆мїнада́вовъ, а҆ра́мовъ, є҆срѡ́мовъ, фаре́совъ, і҆ꙋ́динъ, 34 і҆а́кѡвль, і҆саа́ковъ,
3: 34
Быт. 11: 24,25,26
а҆враа́мовъ, ѳа́ринъ, нахѡ́ровъ, 35
3: 35
Быт. 11: 20,21,22
серꙋ́ховъ, рага́вовъ, фале́ковъ, є҆ве́ровъ, сала́новъ, 36 каїна́новъ, а҆рфаз̆а́довъ, си́мовъ,
3: 36
Быт. 5: 28,29
6: 10
11: 10
нѡ́евъ, ла́меховъ, 37 маѳꙋса́левъ, є҆нѡ́ховъ, і҆а́редовъ,
3: 37
Быт. 5: 12
малелеи́ловъ, каїна́новъ, 38 є҆нѡ́совъ,
3: 38
Быт. 5: 3
си́ѳовъ, а҆да́мовъ, бж҃їй.

4

ГЛАВА̀ д҃.

Зача́ло в҃і.

41 І҆н҃съ

4: 1
Матѳ. 4: 1
Ма́рк. 1: 12
же и҆спо́лнь дх҃а ст҃а возврати́сѧ ѿ і҆ѻрда́на: и҆ ведѧ́шесѧ дх҃омъ въ пꙋсты́ню, 2 дні́й четы́ридесѧть и҆скꙋша́емь ѿ дїа́вола: и҆ не ꙗ҆́стъ ничесѡ́же во дни̑ ты̑ѧ: и҆ сконча́вшымсѧ и҆́мъ, послѣдѝ взалка̀. 3 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ дїа́волъ: а҆́ще сн҃ъ є҆сѝ бж҃їй, рцы̀ ка́меневи семꙋ̀, да бꙋ́детъ хлѣ́бъ. 4 И҆ ѿвѣща̀ і҆н҃съ къ немꙋ̀, глаго́лѧ: пи́сано є҆́сть,
4: 4
Второзак. 8: 3
Матѳ. 4: 4
ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ хлѣ́бѣ є҆ди́номъ жи́въ бꙋ́детъ человѣ́къ, но ѡ҆ всѧ́комъ гл҃го́лѣ бж҃їи. 5 И҆ возве́дъ є҆го̀ дїа́волъ на горꙋ̀ высокꙋ̀, показа̀ є҆мꙋ̀ всѧ̑ ца̑рствїѧ вселе́нныѧ въ ча́сѣ4: 5 чертѣ̀ вре́меннѣ. 6 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ дїа́волъ: тебѣ̀ да́мъ вла́сть сїю̀ всю̀ и҆ сла́вꙋ и҆́хъ: ꙗ҆́кѡ мнѣ̀ предана̀ є҆́сть, и҆, є҆мꙋ́же а҆́ще хощꙋ̀, да́мъ ю҆̀: 7 ты̀ оу҆̀бо а҆́ще поклони́шисѧ пре́до мно́ю, бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀ всѧ̑. 8 И҆ ѿвѣща́въ речѐ є҆мꙋ̀ і҆н҃съ: и҆дѝ за мно́ю, сатано̀ пи́сано є҆́сть:
4: 8
Второзак. 6: 13
10: 20
Матѳ. 4: 10
поклони́шисѧ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀, и҆ томꙋ̀ є҆ди́номꙋ послꙋ́жиши. 9 И҆ ведѐ є҆го̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ поста́ви є҆го̀ на крилѣ̀ церко́внѣмъ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆́ще сн҃ъ є҆сѝ бж҃їй, ве́рзисѧ ѿсю́дꙋ до́лꙋ: 10 пи́сано бо є҆́сть,
4: 10
Ѱал. 90: 11,12
Матѳ. 4: 6
ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лѡмъ свои̑мъ заповѣ́сть ѡ҆ тебѣ̀ сохрани́ти тѧ̀: 11 и҆ на рꙋка́хъ во́змꙋтъ тѧ̀, да не когда̀ преткне́ши ѡ҆ ка́мень но́гꙋ твою̀. 12 И҆ ѿвѣща́въ речѐ є҆мꙋ̀ і҆н҃съ, ꙗ҆́кѡ рече́но є҆́сть:
4: 12
Второзак. 6: 16
Матѳ. 4: 7
не и҆скꙋ́сиши гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀. 13 И҆ сконча́въ всѐ и҆скꙋше́нїе дїа́волъ, ѿи́де ѿ негѡ̀ до вре́мене. 14
4: 14
Матѳ. 4: 12
Ма́рк. 1: 14
І҆ѡа́н. 4: 43
И҆ возврати́сѧ і҆н҃съ въ си́лѣ дх҃о́внѣй въ галїле́ю: и҆ вѣ́сть и҆зы́де по все́й странѣ̀ ѡ҆ не́мъ. 15 И҆ то́й оу҆ча́ше на со́нмищихъ и҆́хъ, сла́вимъ всѣ́ми.

(Заⷱ҇ г҃і.)

16

4: 16
Матѳ. 13: 54
Ма́рк. 6: 1
И҆ прїи́де въ назаре́тъ, и҆дѣ́же бѣ̀ воспита́нъ: и҆ вни́де, по ѡ҆бы́чаю своемꙋ̀, въ де́нь сꙋббѡ́тный въ со́нмище, и҆ воста̀ честѝ. 17 И҆ да́ша є҆мꙋ̀ кни́гꙋ и҆са́їи прⷪ҇ро́ка: и҆ разгнꙋ́въ кни́гꙋ, ѡ҆брѣ́те мѣ́сто, и҆дѣ́же бѣ̀ напи́сано: 18
4: 18
И҆са́їа. 61: 1,2
дх҃ъ гдⷭ҇ень на мнѣ̀: є҆гѡ́же ра́ди пома́за мѧ̀ бл҃говѣсти́ти ни́щымъ, посла́ мѧ и҆сцѣли́ти сокрꙋшє́нныѧ се́рдцемъ, проповѣ́дати плѣнє́ннымъ ѿпꙋще́нїе и҆ слѣпы̑мъ прозрѣ́нїе, ѿпꙋсти́ти сокрꙋшє́нныѧ во ѿра́дꙋ, 19 проповѣ́дати лѣ́то гдⷭ҇не прїѧ́тно. 20 И҆ согнꙋ́въ кни́гꙋ, ѿда́въ слꙋзѣ̀, сѣ́де: и҆ всѣ́мъ въ со́нмищи ѻ҆́чи бѣ́хꙋ зрѧ́ще на́нь. 21 И҆ нача́тъ гл҃ати къ ни̑мъ, ꙗ҆́кѡ дне́сь сбы́стсѧ писа́нїе сїѐ во оу҆́шїю ва́шєю. 22 И҆ всѝ свидѣ́телствовахꙋ є҆мꙋ̀, (Заⷱ҇ д҃і.) и҆ дивлѧ́хꙋсѧ ѡ҆ словесѣ́хъ блгⷣти, и҆сходѧ́щихъ и҆з̾ оу҆́стъ є҆гѡ̀, и҆ глаго́лахꙋ: не се́й ли є҆́сть сн҃ъ і҆ѡ́сифовъ; 23 И҆ речѐ къ ни̑мъ: всѧ́кѡ рече́те мѝ при́тчꙋ сїю̀: врачꙋ̀, и҆сцѣли́сѧ са́мъ: є҆ли̑ка слы́шахомъ бы̑вшаѧ въ капернаꙋ́мѣ, сотворѝ и҆ здѣ̀ во ѻ҆те́чествїи свое́мъ. 24 Рече́ же:
4: 24
Матѳ. 13: 57
Ма́рк. 6: 4
І҆ѡа́н. 4: 44
а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ ни кото́рый прⷪ҇ро́къ прїѧ́тенъ є҆́сть во ѻ҆те́чествїи свое́мъ: 25
4: 25
3 Ца́рств. 17: 10
І҆а́к. 5: 17
пои́стиннѣ же гл҃ю ва́мъ: мнѡ́ги вдови̑цы бѣ́ша во дни̑ и҆лїины̑ во і҆н҃ли, є҆гда̀ заключи́сѧ не́бо трѝ лѣ́та и҆ мцⷭ҇ъ ше́сть, ꙗ҆́кѡ бы́сть гла́дъ вели́къ по все́й землѝ: 26 и҆ ни ко є҆ди́ной и҆́хъ по́сланъ бы́сть и҆лїа̀, то́кмѡ въ саре́птꙋ сїдѡ́нскꙋю къ женѣ̀ вдови́цѣ. 27
4: 27
4 Ца́рств. 5: 14
И҆ мно́зи прокаже́ни бѣ́хꙋ при є҆лїссе́и прⷪ҇ро́цѣ во і҆н҃ли: и҆ ни є҆ди́нъ же ѿ ни́хъ ѡ҆чи́стисѧ, то́кмѡ неема́нъ сѷрїани́нъ. 28 И҆ и҆спо́лнишасѧ всѝ ꙗ҆́рости въ со́нмищи, слы́шавшїи сїѧ̑: 29 и҆ воста́вше и҆згна́ша є҆го̀ во́нъ и҆з̾ гра́да, и҆ ведо́ша є҆го̀ до верхꙋ̀ горы̀, на не́йже гра́дъ и҆́хъ со́зданъ бѧ́ше, да бы́ша є҆го̀ низри́нꙋли: 30 ѻ҆́нъ же проше́дъ посредѣ̀ и҆́хъ, и҆дѧ́ше.

(Заⷱ҇ є҃і.)

31

4: 31
Матѳ. 4: 13
Ма́рк. 1: 21
И҆ сни́де въ капернаꙋ́мъ гра́дъ галїле́йскїй: и҆ бѣ̀ оу҆чѧ̀ и҆̀хъ въ сꙋббѡ̑ты. 32
4: 32
Лꙋк. 2: 47
Матѳ. 7: 28
Ма́рк. 1: 22
И҆ оу҆жаса́хꙋсѧ ѡ҆ оу҆че́нїи є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ со вла́стїю бѣ̀ сло́во є҆гѡ̀. 33
4: 33
Ма́рк. 1: 23
И҆ въ со́нмищи бѣ̀ человѣ́къ и҆мы́й дꙋ́ха бѣ́са нечи́ста, и҆ возопѝ гла́сомъ ве́лїимъ, 34 глаго́лѧ: ѡ҆ста́ви, что̀ на́мъ и҆ тебѣ̀, і҆н҃се назарѧ́нине, прише́лъ є҆сѝ погꙋби́ти на́съ: вѣ́мъ тѧ̀, кто̀ є҆сѝ, ст҃ы́й бж҃їй. 35 И҆ запретѝ є҆мꙋ̀ і҆н҃съ, глаго́лѧ: премолчѝ и҆ и҆зы́ди и҆з̾ негѡ̀. И҆ пове́ргъ є҆го̀ бѣ́съ посредѣ̀, и҆зы́де и҆з̾ негѡ̀, ника́коже вреди́въ є҆го̀. 36 И҆ бы́сть оу҆́жасъ на всѣ́хъ, и҆ стѧза́хꙋсѧ, дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ глаго́люще: что̀ сло́во сїѐ, ꙗ҆́кѡ вла́стїю и҆ си́лою вели́тъ нечи̑стымъ дꙋховѡ́мъ, и҆ и҆схо́дѧтъ;

(Заⷱ҇ ѕ҃і.)

37 И҆ и҆схожда́ше гла́съ ѡ҆ не́мъ во всѧ́ко мѣ́сто страны̀. 38

4: 38
Матѳ. 8: 14
Ма́рк. 1: 29
Воста́въ же и҆з̾ со́нмища, вни́де въ до́мъ сі́мѡновъ: те́ща же сі́мѡнова бѣ̀ ѡ҆держи́ма ѻ҆гне́мъ ве́лїимъ: и҆ моли́ша є҆го̀ ѡ҆ не́й. 39 И҆ ста́въ над̾ не́ю, запретѝ ѻ҆гню̀, и҆ ѡ҆ста́ви ю҆̀: а҆́бїе же воста́вши слꙋжа́ше и҆́мъ. 40
4: 40
Матѳ. 8: 16
Ма́рк. 1: 32
Заходѧ́щꙋ же со́лнцꙋ, всѝ, є҆ли́цы и҆мѣ́ѧхꙋ болѧ́щыѧ недꙋ̑ги разли́чными, привожда́хꙋ и҆̀хъ къ немꙋ̀: ѻ҆́нъ же на є҆ди́наго коего́ждо и҆́хъ рꙋ́цѣ возло́жь, и҆сцѣлѧ́ше и҆̀хъ. 41 И҆схожда́хꙋ же и҆ бѣ́си ѿ мно́гихъ, вопїю́ще и҆ глаго́люще, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ сн҃ъ бж҃їй.
4: 41
Ма́рк. 1: 34
3: 12
И҆ запреща́ѧ не даѧ́ше и҆́мъ глаго́лати, ꙗ҆́кѡ вѣ́дѧхꙋ хрⷭ҇та̀ самаго̀ сꙋ́ща. 42 Бы́вшꙋ же днѝ, и҆зше́дъ и҆дѐ въ пꙋ́сто мѣ́сто: и҆ наро́ди и҆ска́хꙋ є҆го̀, и҆ прїидо́ша къ немꙋ̀, и҆ оу҆держава́хꙋ є҆го̀, да бы̀ не ѿше́лъ ѿ ни́хъ. 43 Ѻ҆́нъ же речѐ къ ни̑мъ, ꙗ҆́кѡ и҆ дрꙋги̑мъ градовѡ́мъ бл҃говѣсти́ти мѝ подоба́етъ црⷭ҇твїе бж҃їе:
4: 43
Ма́рк. 1: 38
ꙗ҆́кѡ на сѐ по́сланъ є҆́смь. 44 И҆ бѣ̀ проповѣ́даѧ на со́нмищихъ галїле́йскихъ.