Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
20

ГЛАВА̀ к҃.

Зача́ло ч҃ѳ.

201 И҆

20: 1
Матѳ. 21: 23
Ма́рк. 11: 27
бы́сть во є҆ди́нъ ѿ дні́й ѻ҆́нѣхъ, оу҆ча́щꙋ є҆мꙋ̀ лю́ди въ це́ркви и҆ бл҃говѣствꙋ́ющꙋ, прїидо́ша свѧще́нницы и҆ кни́жницы со ста̑рцы 2 и҆ рѣ́ша къ немꙋ̀, глаго́люще: рцы̀ на́мъ, ко́ею ѡ҆́бластїю сїѧ̑ твори́ши, и҆лѝ кто̀ є҆́сть да́вый тебѣ̀ вла́сть сїю̀; 3 Ѿвѣща́въ же речѐ къ ни̑мъ: вопрошꙋ́ вы и҆ а҆́зъ є҆ди́нагѡ словесѐ, и҆ рцы́те мѝ: 4 креще́нїе і҆ѡа́нново съ нб҃се́ ли бѣ̀, и҆лѝ ѿ человѣ́къ; 5 Ѻ҆ни́ же помышлѧ́хꙋ въ себѣ̀, глаго́люще, ꙗ҆́кѡ а҆́ще рече́мъ: съ нб҃сѐ, рече́тъ: почто̀ оу҆̀бо не вѣ́ровасте є҆мꙋ̀; 6 а҆́ще ли же рече́мъ: ѿ человѣ́къ, всѝ лю́дїе ка́менїемъ побїю́тъ ны̀:
20: 6
Матѳ. 14: 5
и҆звѣ́стно бо бѣ̀ ѡ҆ і҆ѡа́ннѣ, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́къ бѣ̀. 7 И҆ ѿвѣща́ша: не вѣ́мы ѿкꙋ́дꙋ. 8 І҆н҃съ же речѐ и҆̀мъ: ни а҆́зъ гл҃ю ва́мъ, ко́ею ѡ҆́бластїю сїѧ̑ творю̀.

(Заⷱ҇ р҃.)

9 Нача́тъ же къ лю́демъ глаго́лати при́тчꙋ сїю̀:

20: 9
И҆са́їа. 5: 1
І҆ерем. 2: 22
Матѳ. 21: 33
Ма́рк. 12: 1
человѣ́къ нѣ́кїй насадѝ вїногра́дъ, и҆ вдадѐ є҆го̀ дѣ́лателємъ, и҆ ѿи́де на лѣ́та мнѡ́га. 10 И҆ во вре́мѧ посла̀ къ дѣ́лателємъ раба̀, да ѿ плода̀ вїногра́да дадꙋ́тъ є҆мꙋ̀: дѣ́латєли же би́вше є҆го̀, посла́ша тща̀. 11 И҆ приложѝ посла́ти дрꙋга́го раба̀: ѻ҆ни́ же и҆ того̀ би́вше и҆ досади́вше є҆мꙋ̀, посла́ша тща̀. 12 И҆ приложѝ посла́ти тре́тїѧго: ѻ҆ни́ же и҆ того̀ оу҆ѧ́звльше и҆згна́ша. 13 Рече́ же господи́нъ вїногра́да: что̀ сотворю̀; послю̀ сы́на моего̀ возлю́бленнаго, є҆да̀ ка́кѡ, є҆го̀ ви́дѣвше, оу҆срамѧ́тсѧ. 14 Ви́дѣвше же є҆го̀ дѣ́лателє, мы́шлѧхꙋ въ себѣ̀, глаго́люще: се́й є҆́сть
20: 14
Е҆вр. 1: 2
наслѣ́дникъ: прїиди́те,
20: 14
І҆ѡа́н. 11: 23
оу҆бїе́мъ є҆го̀, да на́ше бꙋ́детъ достоѧ́нїе. 15 И҆ и҆зве́дше є҆го̀
20: 15
Е҆вр. 13: 12
во́нъ и҆з̾ вїногра́да, оу҆би́ша. Что̀ оу҆̀бо сотвори́тъ и҆̀мъ господи́нъ вїногра́да; 16 Прїи́детъ и҆ погꙋби́тъ дѣ́латєли сїѧ̑, и҆ вда́стъ вїногра́дъ и҆нѣ́мъ. Слы́шавше же реко́ша: да не бꙋ́детъ. 17 Ѻ҆́нъ же воззрѣ́въ на ни́хъ, речѐ: что̀ оу҆̀бо пи́саное сїѐ:
20: 17
Матѳ. 21: 42
Ма́рк. 12: 10
Дѣѧ̑н. 4: 11
1 Петр. 2: 6
Ри́млѧн. 9: 33
Ѱал. 117: 22
И҆са́їа. 28: 16
ка́мень, є҆гѡ́же небрего́ша зи́ждꙋщїи, се́й бы́сть во главꙋ̀ оу҆́гла; 18 Всѧ́къ пады́й на ка́мени то́мъ, сокрꙋши́тсѧ: а҆ на не́мже паде́тъ, стры́етъ є҆го̀.

(Заⷱ҇ р҃а.)

19 И҆ взыска́ша а҆рхїере́є и҆ книжни́цы возложи́ти на́нь рꙋ́цѣ въ то́й ча́съ, и҆ оу҆боѧ́шасѧ наро́да: разꙋмѣ́ша бо, ꙗ҆́кѡ къ ни̑мъ при́тчꙋ сїю̀ речѐ. 20 И҆ наблю́дше

20: 20
Матѳ. 22: 15
Ма́рк. 12: 13
посла́ша ла́ѧтєли20: 20 навѣ́тникѡвъ, притворѧ́ющихъ себѐ пра́ведники бы́ти: да и҆́мꙋтъ є҆го̀ въ словесѝ, во є҆́же преда́ти є҆го̀ нача́лствꙋ и҆ ѡ҆́бласти и҆ге́мѡновѣ. 21 И҆ вопроси́ша є҆го̀, глаго́люще: оу҆чи́телю, вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ пра́вѡ глаго́леши и҆ оу҆чи́ши, и҆ не на лица̑ зри́ши, но вои́стиннꙋ пꙋтѝ бж҃їю оу҆чи́ши: 22 досто́итъ ли на́мъ ке́сареви да́нь даѧ́ти, и҆лѝ нѝ; 23 Разꙋмѣ́въ же и҆́хъ лꙋка́вство, речѐ къ ни̑мъ: что́ мѧ и҆скꙋша́ете; 24 покажи́те мѝ ца́тꙋ20: 24 дина́рїй: чі́й и҆́мать ѡ҆́бразъ и҆ надписа́нїе; Ѿвѣща́вше же реко́ша: ке́саревъ. 25 Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ:
20: 25
Матѳ. 17: 27
22: 21
Ри́млѧн. 13: 7
воздади́те оу҆̀бо, ꙗ҆́же ке́сарєва, ке́сареви, и҆ ꙗ҆̀же бж҃їѧ, бг҃ови. 26 И҆ не мого́ша зазрѣ́ти глаго́ла є҆гѡ̀ пред̾ людьмѝ: и҆ диви́шасѧ ѡ҆ ѿвѣ́тѣ є҆гѡ̀, и҆ оу҆молча́ша.

(Заⷱ҇ р҃в.)

27

20: 27
Матѳ. 22: 23
Ма́рк. 12: 18
Дѣѧ̑н. 23: 8
Пристꙋпи́ша же нѣ́цыи ѿ саддꙋкє́й, глаго́лющїи воскрⷭ҇нїю не бы́ти, вопроша́хꙋ є҆го̀, 28 глаго́люще: оу҆чи́телю, мѡѷсе́й написа̀ на́мъ:
20: 28
Второзак. 25: 5
а҆́ще комꙋ̀ бра́тъ оу҆́мретъ и҆мы́й женꙋ̀, и҆ то́й безча́денъ оу҆́мретъ, да бра́тъ є҆гѡ̀ по́йметъ женꙋ̀ и҆ возста́витъ сѣ́мѧ бра́тꙋ своемꙋ̀. 29 Се́дмь оу҆̀бо бра́тїй бѣ̀: и҆ пе́рвый поѧ́тъ женꙋ̀, оу҆́мре безча́денъ: 30 и҆ поѧ́тъ вторы́й женꙋ̀, и҆ то́й оу҆́мре безча́денъ: 31 и҆ тре́тїй поѧ́тъ ю҆̀: та́кожде же и҆ всѝ се́дмь: и҆ не ѡ҆ста́виша ча̑дъ, и҆ оу҆мро́ша: 32 по́слѣжде же всѣ́хъ оу҆́мре и҆ жена̀: 33 въ воскрⷭ҇нїе оу҆̀бо, кото́рагѡ и҆́хъ бꙋ́детъ жена̀; се́дмь бо и҆мѣ́ша ю҆̀ женꙋ̀. 34 И҆ ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ і҆н҃съ: сы́нове вѣ́ка сегѡ̀ же́нѧтсѧ и҆ посѧга́ютъ: 35 а҆ сподо́бльшїисѧ вѣ́къ ѡ҆́нъ оу҆лꙋчи́ти и҆ воскрⷭ҇нїе, є҆́же ѿ ме́ртвыхъ, ни же́нѧтсѧ, ни посѧга́ютъ: 36 ни оу҆мре́ти бо ктомꙋ̀ мо́гꙋтъ: ра́вни бо сꙋ́ть а҆́гг҃лѡмъ, и҆ сы́нове сꙋ́ть бж҃їи, воскрⷭ҇нїѧ сы́нове сꙋ́ще. 37 А҆ ꙗ҆́кѡ востаю́тъ ме́ртвїи, и҆
20: 37
И҆схо́д. 3: 6,16
Матѳ. 22: 32
Ма́рк. 12: 26
мѡѷсе́й сказа̀ при кꙋпинѣ̀, ꙗ҆́коже глаго́летъ гдⷭ҇а бг҃а а҆враа́млѧ и҆ бг҃а і҆саа́кова и҆ бг҃а і҆а́кѡвлѧ. 38 Бг҃ъ же нѣ́сть ме́ртвыхъ, но живы́хъ: вси́ бо томꙋ̀ жи́ви сꙋ́ть. 39 Ѿвѣща́вше же нѣ́цый ѿ кни̑жникъ реко́ша: оу҆чи́телю, до́брѣ ре́клъ є҆сѝ. 40 Ктомꙋ́же не смѣ́ѧхꙋ є҆го̀ вопроси́ти ничесѡ́же.
20: 40
Матѳ. 22: 42
Ма́рк. 12: 35
Рече́ же къ ни̑мъ: 41 ка́кѡ глаго́лютъ хрⷭ҇та̀ сн҃а дв҃дова бы́ти; 42
20: 42
Матѳ. 22: 44
Ѱал. 109: 1
Са́мъ бо дв҃дъ глаго́летъ въ кни́зѣ ѱало́мстѣй: речѐ гдⷭ҇ь гдⷭ҇еви моемꙋ̀: сѣдѝ ѡ҆деснꙋ́ю менє̀, 43 до́ндеже положꙋ̀ врагѝ твоѧ̑ подно́жїе нога́ма твои́ма. 44 Дв҃дъ оу҆̀бо гдⷭ҇а є҆го̀ нарица́етъ, и҆ ка́кѡ сн҃ъ є҆мꙋ̀ є҆́сть;

(Заⷱ҇р҃г.)

45 Слы́шащымъ же всѣ́мъ лю́демъ, речѐ оу҆чн҃кѡ́мъ свои̑мъ: 46

20: 46
Лꙋк. 11: 43
Матѳ. 23: 6
Ма́рк. 12: 38
внемли́те себѣ̀ ѿ кни̑жникъ, хотѧ́щихъ ходи́ти во ѻ҆де́ждахъ, и҆ лю́бѧщихъ цѣлова̑нїѧ на то́ржищихъ и҆ предсѣда̑нїѧ на со́нмищихъ, и҆ преждевозлежа̑нїѧ на ве́черѧхъ: 47 и҆̀же снѣда́ютъ до́мы вдови́цъ, и҆ вино́ю дале́че мо́лѧтсѧ20: 47 и҆ лицемѣ́рнѡ на до́лзѣ мо́лѧтсѧ: сі́и прїи́мꙋтъ ли́шше ѡ҆сꙋжде́нїе.