Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ, гл҃ѧ: 2 рцы́те сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, глаго́люще:

11: 2
Второзак. 14: 4
сі́и ско́ти, и҆̀хже и҆́мате ꙗ҆́сти ѿ всѣ́хъ скотѡ́въ, и҆̀же на землѝ: 3 всѧ́къ ско́тъ раздвоѧ́ющь копы́то и҆ па́знѡкти и҆мѣ́ющь на дво́е, и҆ ѿрыга́ѧй жва́нїе въ скотѣ́хъ,
11: 3
Быт. 1: 31
Ри́млѧн. 14: 14
сїѧ̑ да ꙗ҆́сте: 4 то́кмѡ ѿ си́хъ да не снѣ́сте ѿ ѿрыга́ющихъ жва́нїе и҆ ѿ раздвоѧ́ющихъ кѡпы́та и҆ дѣлѧ́щихъ па́знѡкти: велблю́да, ꙗ҆́кѡ се́й и҆зно́ситъ жва́нїе, но па́знѡктей не дѣли́тъ на дво́е, нечи́стъ се́й ва́мъ: 5 и҆ хїрогрѵ́лѧ, ꙗ҆́кѡ и҆зно́ситъ жва́нїе, а҆ па́знѡктей не дѣли́тъ, нечи́стъ се́й ва́мъ: 6 и҆ за́ѧца, и҆́же ѿрыга́етъ жва́нїе, но па́знѡктей не дѣли́тъ на дво́е, нечи́стъ се́й ва́мъ: 7
11: 7
2 Маккав. 6: 18
и҆ свинїѝ, ꙗ҆́кѡ дѣли́тъ па́знѡкти на дво́е и҆ копы́то раздвоѧ́етъ, но не ѿрыга́етъ жва́нїѧ, нечиста̀ сїѧ̀ ва́мъ: 8 ѿ мѧ́съ и҆́хъ да не ꙗ҆́сте и҆ мертвечи́нѣ и҆́хъ да не прикаса́етесѧ,
11: 8
Второзак. 14: 8
нечи̑ста сїѧ̑ ва́мъ. 9 И҆ сїѧ̑ да ꙗ҆́сте ѿ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же въ вода́хъ: всѧ̑, и҆̀мже сꙋ́ть пе́рїе и҆ чешꙋѧ̀ въ вода́хъ, и҆ въ морѧ́хъ и҆ въ є҆зе́рахъ, сїѧ̑ да ꙗ҆́сте: 10 и҆ всѣ́мъ, и҆̀мже нѣ́сть пе́рїѧ ни чешꙋѝ въ вода́хъ, и҆ въ морѧ́хъ и҆ въ є҆зе́рахъ, ѿ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же и҆зно́сѧтъ во́ды, и҆ всѧ́ка дꙋша̀ живꙋ́щаѧ въ водѣ̀, скве́рна є҆́сть, и҆ сквє́рна да бꙋ́дꙋтъ ва́мъ: 11 ѿ мѧ́съ и҆́хъ да не ꙗ҆ди́те и҆ мертвечи́ны и҆́хъ гнꙋша́йтесѧ: 12 и҆ всѧ̑, и҆̀мже нѣ́сть пе́рїѧ и҆ чешꙋѝ, и҆̀же въ вода́хъ, сквє́рна сїѧ̑ сꙋ́ть ва́мъ. 13
11: 13
Второзак. 14: 12
И҆ си́хъ гнꙋша́йтесѧ ѿ пти́цъ, и҆ да не ꙗ҆́сте и҆́хъ, гнꙋ́сни сꙋ́ть: ѻ҆рла̀ и҆ грѵ́фа и҆ морска́гѡ ѻ҆рла̀, 14 и҆ неѧ́сыти и҆ і҆кті́на и҆ подо́бныхъ си̑мъ: 15 и҆ стрꙋ́ѳа и҆ совы̀, и҆ сꙋхола́плѧ и҆ подо́бныхъ и҆̀мъ: 16 и҆ всѧ́кагѡ вра́на и҆ подо́бныхъ є҆мꙋ̀: и҆ ꙗ҆́стреба и҆ подо́бныхъ є҆мꙋ̀: 17 и҆ вра́на нощна́гѡ и҆ лили́ка и҆ і҆́вїна, 18 и҆ порфѷрїѡ́на и҆ пелека́на и҆ ле́бедѧ, 19 и҆ є҆рѡді́а и҆ харадрїо́на и҆ подо́бныхъ є҆мꙋ̀: и҆ вдо́да и҆ нощна́гѡ нетопырѧ̀. 20 И҆ всѧ̑ га́ды пти̑чїѧ, и҆̀же хо́дѧтъ на четы́рехъ, ме́рзость є҆́сть ва́мъ: 21 но сїѧ̑ да ꙗ҆́сте ѿ всѣ́хъ га̑дъ пти́чныхъ, и҆̀же хо́дѧтъ четверонѡ́жны, и҆̀же и҆́мꙋтъ го́лєни вы́ше плеснꙋ̑ своє́ю, скака́ти и҆́ми по землѝ: 22 и҆ сїѧ̑ да ꙗ҆́сте11: 22 Въ Ѻ҆стро́жской, и҆ съ неѧ̀ печа́танной пре́жде въ москвѣ̀, пред̾ си́мъ сло́вомъ ꙗ҆́сте, приложено̀ не, но тогѡ̀ во всѣ́хъ гре́ч. не и҆мѣ́етсѧ. ѿ си́хъ: врꙋ́ха и҆ подѡ́бнаѧ є҆мꙋ̀, и҆ а҆тта́ка и҆ подѡ́бнаѧ є҆мꙋ̀, ѻ҆фїо́маха и҆ є҆́же подо́бно къ немꙋ̀, и҆ а҆крі́дꙋ и҆ подѡ́бнаѧ є҆́й: 23 и҆ всѧ́къ га́дъ ѿ пти́цъ, и҆̀мже сꙋ́ть четы́ри но́ги, ме́рзость є҆́сть ва́мъ, и҆ въ си́хъ да не ѡ҆скверните́сѧ: 24
11: 24
Леѵі́т. 5: 2
А҆гг. 2: 14
всѧ́къ прикаса́ѧйсѧ мертвечи́нѣ и҆́хъ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера: 25 и҆ всѧ́къ взе́млѧй мертвечи́нꙋ и҆́хъ да и҆змы́етъ ри̑зы своѧ̑ и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера. 26 Во всѣ́хъ скотѣ́хъ, и҆́же раздвоѧ́етъ копы́то и҆ па́знѡкти и҆мѣ́етъ, а҆ жва́нїѧ не ѿрыга́етъ, нечи̑ста да бꙋ́дꙋтъ ва́мъ: всѧ́къ прикаса́ѧйсѧ мертвечи́нѣ и҆́хъ нечи́стъ бꙋ́детъ да́же до ве́чера: 27 и҆ всѧ́къ и҆́же хо́дитъ на ла́пахъ, во всѣ́хъ ѕвѣре́хъ, и҆̀же хо́дѧтъ на четы́рехъ, нечи̑ста бꙋ́дꙋтъ ва́мъ: всѧ́къ прикаса́ѧйсѧ мертвечи́нѣ и҆́хъ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера: 28 и҆ взе́млѧй мертвечи́нꙋ и҆́хъ да и҆спере́тъ ри̑зы своѧ̑ и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера: нечи̑ста сїѧ̑ бꙋ́дꙋтъ ва́мъ. 29 И҆ сїѧ̑ ва́мъ нечи̑ста ѿ га̑дъ плѣ́жꙋщихъ по землѝ: ла́сица и҆ мы́шъ и҆ крокоди́лъ земны́й, 30 мѷга́ли и҆ хамелеѡ́нъ, и҆ халавѡ́тисъ и҆ ꙗ҆́щеръ и҆ кроторы́ѧ: 31 сі́и нечи́сти ва́мъ ѿ всѣ́хъ га̑дъ плѣ́жꙋщихъ по землѝ: всѧ́къ прикаса́ѧйсѧ мертвечи́нѣ и҆́хъ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера. 32
11: 32
Леѵі́т. 15: 12
И҆ всѧ́ко, въ не́же а҆́ще впаде́тъ ѿ ни́хъ нѣ́что ѿ мертвечи́ны и҆́хъ, нечи́стъ бꙋ́детъ всѧ́къ сосꙋ́дъ древѧ́нъ, и҆лѝ ри́за, и҆лѝ ко́жа, и҆лѝ вре́тище: всѧ́кїй сосꙋ́дъ, въ не́мже твори́тсѧ дѣ́ло, въ водѣ̀ погрꙋзи́тсѧ и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера, и҆ по си́хъ чи́стъ бꙋ́детъ: 33
11: 33
Леѵі́т. 6: 28
и҆ всѧ́къ сосꙋ́дъ гли́нѧнъ, въ ѻ҆́ньже а҆́ще впаде́тъ ѿ си́хъ внꙋ́трь, є҆ли̑ка сꙋ́ть въ не́мъ, нечи̑ста бꙋ́дꙋтъ, и҆ сосꙋ́дъ да разбїе́тсѧ. 34 И҆ всѧ́ка снѣ́дь ю҆́же ꙗ҆́сте, на ню́же а҆́ще возлїе́тсѧ вода̀, нечи́ста бꙋ́детъ ва́мъ: и҆ всѧ́кое питїѐ, є҆́же пїе́те во всѧ́комъ сосꙋ́дѣ, нечи́сто бꙋ́детъ (ва́мъ): 35 и҆ всѐ, є҆́же а҆́ще впаде́тъ въ нѐ ѿ мертвечи́ны и҆́хъ, нечи́сто бꙋ́детъ: пє́щи и҆ ѻ҆гни̑ща да сокрꙋша́тсѧ, нечи̑ста сїѧ̑ сꙋ́ть и҆ нечи̑ста бꙋ́дꙋтъ ва́мъ. 36 Кромѣ̀ и҆стѡ́чникъ водны́хъ, и҆ потѡ́къ, и҆ собра́нїй водны́хъ, бꙋ́дꙋтъ чи́сти: а҆ и҆́же прикаса́етсѧ мертвечи́намъ и҆́хъ, нечи́стъ бꙋ́детъ. 37 А҆́ще же впаде́тъ ѿ мертвечи́ны и҆́хъ на всѧ́ко сѣ́мѧ сѣ́мѧнное, є҆́же сѣ́етсѧ, чи́сто бꙋ́детъ: 38 а҆́ще же возлїе́тсѧ вода̀ на всѧ́ко сѣ́мѧ, и҆ впаде́тъ ѿ мертвечи́ны и҆́хъ на нѐ, нечи́сто бꙋ́детъ ва́мъ. 39 А҆́ще же оу҆́мретъ ѿ скота̀, є҆го́же ва́мъ ꙗ҆́сти, прикаса́ѧйсѧ мертвечи́нѣ є҆гѡ̀, нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера: 40
11: 40
Леѵі́т. 17: 15
Второзак. 14: 21
и҆ ꙗ҆ды́й ѿ мертвечи́нъ си́хъ да и҆спере́тъ ри̑зы своѧ̑ и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера: и҆ взе́млѧй мертвечи́нꙋ и҆́хъ да и҆змы́етъ ри̑зы своѧ̑ и҆ и҆змы́етсѧ водо́ю, и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера. 41 И҆ всѧ́къ га́дъ плѣ́жꙋщїй по землѝ ме́рзость ва́мъ є҆́сть сїѐ, да не снѣ́стсѧ. 42 И҆ всѧ́ко ходѧ́щее на чре́вѣ, и҆ всѧ́ко ходѧ́щее на четы́рехъ всегда̀, и҆ (всѧ́ко) многоно́жное во всѣ́хъ га́дѣхъ, и҆̀же плѣ́жꙋтъ по землѝ, да не снѣ́сте є҆̀, ꙗ҆́кѡ ме́рзость ва́мъ є҆́сть: 43 и҆ да не ѡ҆мерзитѐ дꙋ́шъ ва́шихъ во всѣ́хъ га́дѣхъ плѣ́жꙋщихъ по землѝ, и҆ да не ѡ҆скверните́сѧ и҆́ми, и҆ да не бꙋ́дете нечи́сти въ ни́хъ, 44 ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ: и҆ да ѡ҆свѧтите́сѧ
11: 44
Леѵі́т. 19: 2
20: 7
1 Петр. 1: 15
и҆ бꙋ́дете свѧ́ти, ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆́смь а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ: и҆ да не ѡ҆скверни́те дꙋ́шъ ва́шихъ во всѣ́хъ га́дѣхъ дви́жꙋщихсѧ по землѝ, 45 ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, и҆зведы́й ва́съ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ,
11: 45
Быт. 17: 7
да бꙋ́дꙋ ва́мъ бг҃ъ, и҆ бꙋ́дете свѧ́ти, ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆́смь а҆́зъ гдⷭ҇ь. 46 Се́й зако́нъ ѡ҆ скотѣ́хъ и҆ ѡ҆ пти́цахъ, и҆ всѧ́кой дꙋшѝ дви́жꙋщейсѧ въ вода́хъ и҆ всѧ́кой дꙋшѝ пресмыка́ющейсѧ по землѝ, 47
11: 47
Матѳ. 15: 17
Дѣѧ̑н. 10: 13,15,28
разлꙋчи́ти междꙋ̀ нечи́стыми и҆ междꙋ̀ чи́стыми, и҆ наꙋчи́ти сы́ны і҆н҃лєвы междꙋ̀ ѡ҆живлѧ́ющими ꙗ҆дѡ́маѧ и҆ междꙋ̀ ѡ҆живлѧ́ющими не ꙗ҆дѡ́маѧ.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 2 глаго́ли сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ и҆ рече́ши къ ни̑мъ, глаго́лѧ: жена̀, ꙗ҆́же а҆́ще зачне́тъ и҆ роди́тъ мꙋ́жескъ по́лъ, нечиста̀ бꙋ́детъ се́дмь дні́й:

12: 2
Лꙋк. 2: 22
по днє́мъ (є҆сте́ственнагѡ) разлꙋче́нїѧ скве́рны є҆ѧ̀, нечиста̀ бꙋ́детъ: 3
12: 3
Быт. 17: 10
Лꙋк. 2: 21
І҆ѡа́н. 7: 22
и҆ въ де́нь ѻ҆смы́й да ѡ҆брѣ́жетъ пло́ть коне́чнꙋю є҆гѡ̀: 4 и҆ сидѣ́ти бꙋ́детъ три́десѧть и҆ трѝ дни̑ въ кро́ви нечи́стѣй свое́й: всѧ́кой ве́щи ст҃ѣ́й да не прико́снетсѧ и҆ въ свѧти́лище да не вни́детъ, до́ндеже сконча́ютсѧ дні́е ѡ҆чище́нїѧ є҆ѧ̀. 5 А҆́ще же же́нскъ по́лъ роди́тъ, и҆ нечиста̀ бꙋ́детъ четырена́десѧть дні́й по (є҆сте́ственнѣй) скве́рнѣ є҆ѧ̀, и҆ шестьдесѧ́тъ и҆ ше́сть дні́й сидѣ́ти бꙋ́детъ въ кро́ви нечистоты̀ своеѧ̀. 6 И҆ є҆гда̀ и҆спо́лнѧтсѧ дні́е ѡ҆чище́нїѧ є҆ѧ̀ ѡ҆ сы́нѣ є҆ѧ̀ и҆лѝ дще́ри,
12: 6
Леѵі́т. 5: 7
да принесе́тъ а҆́гнца непоро́чна є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе, и҆ птенца̀ голꙋби́на и҆лѝ го́рлицꙋ грѣха̀ ра́ди, пред̾ двє́ри ски́нїи свидѣ́нїѧ къ жерцꙋ̀, 7 и҆ да принесе́тъ є҆̀ пред̾ гдⷭ҇а: и҆ помо́литсѧ ѡ҆ не́й жре́цъ и҆ ѡ҆чи́ститъ ю҆̀ ѿ то́ка кро́ве є҆ѧ̀: се́й зако́нъ ражда́ющїѧ мꙋ́жескъ по́лъ и҆лѝ же́нскъ. 8
12: 8
1 Ца́рств. 25: 8
А҆́ще же не ѡ҆брѧ́щетъ рꙋка̀ є҆ѧ̀ дово́лнагѡ на а҆́гнца,
12: 8
Лꙋк. 2: 24
и҆ да во́зметъ двѣ̀ гѡ́рлицы и҆лѝ два̀ птенца̑ голꙋби̑на, є҆ди́наго на всесожже́нїе и҆ дрꙋга́го грѣха̀ ра́ди: и҆ помо́литсѧ ѡ҆ не́й жре́цъ, и҆ ѡ҆чи́ститсѧ.

13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ, гл҃ѧ: 2

13: 2
Леѵі́т. 14: 3
Второзак. 24: 8
Матѳ. 8: 4
человѣ́кꙋ є҆мꙋ́же а҆́ще бꙋ́детъ на ко́жи пло́ти є҆гѡ̀ стрꙋ́пъ зна́менїѧ и҆лѝ бле́скъ, и҆ бꙋ́детъ на ко́жи пло́ти є҆гѡ̀ ꙗ҆́зва прокаже́нїѧ, да приведе́тсѧ ко а҆арѡ́нꙋ жерцꙋ̀ и҆лѝ ко є҆ди́номꙋ ѿ сынѡ́въ є҆гѡ̀ жерцѡ́въ: 3
13: 3
Чи́сл. 14: 12
и҆ оу҆́зритъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ на ко́жи пло́ти є҆гѡ̀, и҆ вла́съ въ ꙗ҆́звѣ и҆змѣни́тсѧ въ бѣ́ло, и҆ взо́ръ ꙗ҆́звы оу҆ма́ленъ ѿ ко́жи пло́ти є҆гѡ̀, ꙗ҆́зва прока́зы є҆́сть: и҆ оу҆́зритъ жре́цъ, и҆ ѡ҆скверни́тъ є҆го̀. 4 А҆́ще же и҆ бле́скъ бѣ́лъ бꙋ́детъ на ко́жи пло́тнѣй є҆гѡ̀, и҆ не ме́ншїй бꙋ́детъ взо́ръ є҆гѡ̀ ѿ ко́жи, и҆ вла́съ є҆гѡ̀ не и҆змѣни́сѧ во вла́съ бѣ́лъ, и҆ то́й є҆́сть те́менъ, и҆ ѿлꙋчи́тъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ на се́дмь дні́й: 5 и҆ оу҆́зритъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ въ де́нь седмы́й, и҆ сѐ, ꙗ҆́зва пребыва́етъ пред̾ ни́мъ, и҆ не и҆змѣни́сѧ ꙗ҆́зва на ко́жи, и҆ ѿлꙋчи́тъ є҆го̀ жре́цъ на дрꙋгі̑ѧ се́дмь дні́й: 6 и҆ оу҆́зритъ є҆го̀ жре́цъ въ седмы́й де́нь втори́цею,
13: 6
Наꙋ́м. 3: 19
и҆ сѐ, ꙗ҆́зва потемнѣ̀, и҆ не и҆змѣни́сѧ ꙗ҆́зва на ко́жи, и҆ ѡ҆чи́ститъ є҆го̀ жре́цъ: зна́менїе бо є҆́сть: и҆ и҆змы́въ ри̑зы своѧ̑, чи́стъ бꙋ́детъ. 7 А҆́ще же и҆змѣнѧ́ющеесѧ и҆змѣни́тсѧ зна́менїе на ко́жи, повнегда̀ ви́дѣти є҆го̀ жерцꙋ̀ є҆́же ѡ҆чи́стити є҆го̀, и҆ ꙗ҆ви́тсѧ второ́е жерцꙋ̀: и҆ оу҆́зритъ є҆го̀ жре́цъ, и҆ сѐ, и҆змѣни́сѧ зна́менїе въ ко́жи, 8 и҆ да ѡ҆скверни́тъ є҆го̀ жре́цъ: прока́за бо є҆́сть. 9
13: 9
Леѵі́т. 14: 3
Второзак. 24: 8
И҆ ꙗ҆́зва прокаже́нїѧ а҆́ще бꙋ́детъ на человѣ́цѣ, и҆ прїи́детъ къ жерцꙋ̀: 10 и҆ оу҆́зритъ жре́цъ, и҆ сѐ, стрꙋ́пъ бѣ́лъ на ко́жи, и҆ се́й и҆змѣни́лъ вла́съ бѣ́лъ, и҆ ѿ здра́выѧ пло́ти живы́ѧ въ стрꙋ́пѣ: 11 прока́за ве́тха є҆́сть на ко́жи пло́ти є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆скверни́тъ є҆го̀ жре́цъ и҆ ѿлꙋчи́тъ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ нечи́стъ є҆́сть. 12
13: 12
И҆схо́д. 9: 9
И҆са́їа. 1: 6
А҆́ще же процвѣта́ѧ процвѣте́тъ прока́за на ко́жи, и҆ покры́етъ прокаже́нїе всю̀ ко́жꙋ ꙗ҆́звою, ѿ главы̀ до ногꙋ̀ є҆гѡ̀, по всемꙋ̀ взо́рꙋ жерцо́вꙋ: 13
13: 13
Ѱал. 31: 5
37: 4
Лꙋк. 18: 13,14
и҆ оу҆́зритъ жре́цъ, и҆ сѐ, покры́ло прокаже́нїе всю̀ ко́жꙋ пло́ти є҆гѡ̀, да ѡ҆чи́ститъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ: ꙗ҆́кѡ всѧ̀ и҆змѣни́сѧ въ бѣ́ло, чи́стъ є҆́сть. 14 И҆ въ ѻ҆́ньже де́нь а҆́ще ꙗ҆ви́тсѧ на не́мъ пло́ть жива̀, ѡ҆скверни́тсѧ: 15 и҆ оу҆́зритъ жре́цъ пло́ть здра́вꙋ, и҆ ѡ҆скверни́тъ є҆го̀ пло́ть здра́ва, ꙗ҆́кѡ нечиста̀ є҆́сть, прокаже́нїе є҆́сть. 16 А҆́ще же соста́витсѧ пло́ть здра́ва, и҆ и҆змѣни́тсѧ въ бѣ́ло, и҆ прїи́детъ къ жерцꙋ̀: 17 и҆ оу҆́зритъ жре́цъ, и҆ сѐ, и҆змѣни́сѧ ꙗ҆́зва въ бѣ́ло, и҆ ѡ҆чи́ститъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ, чи́стъ є҆́сть. 18 И҆ тѣ́ло а҆́ще бꙋ́детъ на ко́жи є҆гѡ̀ болѧ́чка гно́йна, и҆ и҆сцѣлѣ́етъ, 19 и҆ бꙋ́детъ на мѣ́стѣ болѧ́чки стрꙋ́пъ бѣ́лъ, и҆лѝ бле́скъ бѣлѣ́ющьсѧ и҆лѝ рдѧ́щьсѧ, и҆ ꙗ҆ви́тсѧ жерцꙋ̀: 20 и҆ оу҆́зритъ жре́цъ, и҆ сѐ, взо́ръ нижа́е ко́жи, и҆ вла́съ є҆гѡ̀ и҆змѣни́сѧ въ бѣ́ло, и҆ ѡ҆скверни́тъ є҆го̀ жре́цъ, ꙗ҆́кѡ бле́скъ прокаже́нїѧ є҆́сть, на болѧ́чкѣ процвѣтѐ. 21 А҆́ще же оу҆ви́дитъ жре́цъ, и҆ сѐ, нѣ́сть въ не́мъ вла́съ бѣ́лъ, и҆ не нижа́е є҆́сть ѿ ко́жи плотскі́ѧ, и҆ се́й є҆́сть те́менъ, и҆ ѿлꙋчи́тъ є҆го̀ жре́цъ на се́дмь дні́й. 22 А҆́ще ли разсы́панїемъ разсы́плетсѧ по ко́жи, и҆ ѡ҆скверни́тъ є҆го̀ жре́цъ, бле́скъ прокаже́нїѧ є҆́сть, на болѧ́чкѣ процвѣтѐ. 23 А҆́ще ли на мѣ́стѣ свое́мъ пребыва́етъ бле́скъ и҆ не разсыпа́етсѧ, стрꙋ́пъ болѧ́чки є҆́сть, и҆ ѡ҆чи́ститъ є҆го̀ жре́цъ. 24 И҆ пло́ть а҆́ще бꙋ́детъ на ко́жи є҆гѡ̀ жже́нїе ѻ҆́гнено, и҆ бꙋ́детъ на ко́жи є҆гѡ̀ и҆сцѣлѣ́вшее ѿ жже́нїѧ блеща́щеесѧ бѣ́ло и҆лѝ червле́но и҆лѝ пробѣлꙋ́ющеесѧ: 25 и҆ оу҆́зритъ є҆го̀ жре́цъ, и҆ сѐ, премѣни́сѧ вла́съ бѣ́лъ въ блеща́щїйсѧ, и҆ взо́ръ є҆мꙋ̀ нижа́е ѿ ко́жи, прокаже́нїе є҆́сть, во жже́нїи процвѣтѐ, и҆ ѡ҆скверни́тъ є҆го̀ жре́цъ, ꙗ҆́зва прокаже́нїѧ є҆́сть. 26 А҆́ще же оу҆ви́дитъ є҆го̀ жре́цъ, и҆ сѐ, нѣ́сть на блеща́щемсѧ вла́съ бѣ́лъ, и҆ не нижа́е є҆́сть ѿ ко́жи, са́мо же те́мно, и҆ ѿлꙋчи́тъ є҆го̀ жре́цъ на се́дмь дні́й: 27 и҆ оу҆́зритъ є҆го̀ жре́цъ въ де́нь седмы́й, и҆ а҆́ще разсы́панїемъ разсы́плетсѧ по ко́жи, и҆ ѡ҆скверни́тъ є҆го̀ жре́цъ: ꙗ҆́зва прокаже́нїѧ є҆́сть, бо гно́й процвѣтѐ. 28 А҆́ще же на мѣ́стѣ пребꙋ́детъ блеща́нїе и҆ не разсы́плетсѧ по ко́жи, сїе́ же те́мно є҆́сть, стрꙋ́пъ сожже́нїѧ є҆́сть, да ѡ҆чи́ститъ є҆го̀ жре́цъ: ѡ҆́бразъ бо сожже́нїѧ є҆́сть. 29 Мꙋ́жꙋ же и҆лѝ женѣ̀, а҆́ще бꙋ́детъ на ни́хъ ꙗ҆́зва прокаже́нїѧ на главѣ̀ и҆лѝ на брадѣ̀, 30 и҆ оу҆́зритъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ, и҆ сѐ, ѡ҆бли́чїе є҆ѧ̀ глꙋбоча́е ко́жи, въ не́йже вла́съ желтꙋ́ѧсѧ то́нокъ, и҆ ѡ҆скверни́тъ є҆го̀ жре́цъ: вре́дъ є҆́сть, прокаже́нїе главы̀ и҆лѝ прокаже́нїе брады̀ є҆́сть. 31 И҆ а҆́ще оу҆ви́дитъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ вре́да, и҆ сѐ, не бꙋ́детъ ѡ҆бли́чїе нижа́е ко́жи, и҆ вла́съ желтꙋ́ѧсѧ не бꙋ́детъ въ не́мъ, да ѿлꙋчи́тъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ вре́да на се́дмь дні́й: 32 и҆ оу҆́зритъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ въ де́нь седмы́й, и҆ сѐ, не разсы́пасѧ вре́дъ, и҆ вла́съ желтꙋ́ѧсѧ нѣ́сть въ не́мъ, и҆ ѡ҆бли́чїе вре́да нѣ́сть нижа́е ко́жи: 33 и҆ ѡ҆стриже́тъ ко́жꙋ, вре́дъ же да не ѡ҆стриже́тсѧ, и҆ ѿлꙋчи́тъ жре́цъ вре́дъ на се́дмь дні́й второ́е: 34
13: 34
А҆пока́лѷѱ. 7: 14
и҆ оу҆́зритъ жре́цъ вре́дъ въ де́нь седмы́й, и҆ сѐ, не разсы́пасѧ вре́дъ по ко́жи по ѡ҆стриже́нїи є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆бли́чїе вре́да нѣ́сть нижа́е ко́жи, и҆ ѡ҆чи́ститъ є҆го̀ жре́цъ, и҆ и҆змы́въ ри̑зы, чи́стъ бꙋ́детъ. 35 А҆́ще же разсы́панїемъ разсы́плетсѧ вре́дъ по ко́жи по ѡ҆чище́нїи є҆гѡ̀: 36 и҆ оу҆́зритъ є҆го̀ жре́цъ, и҆ сѐ, разсы́пасѧ вре́дъ по ко́жи, да не присѣти́тъ жре́цъ ѡ҆ вла́сѣ желтѣ́ющемсѧ, ꙗ҆́кѡ нечи́стъ є҆́сть. 37 А҆́ще же пред̾ ни́мъ бꙋ́детъ на мѣ́стѣ вре́дъ, и҆ вла́съ че́рнъ ꙗ҆ви́тсѧ въ не́мъ, и҆сцѣлѣ̀ вре́дъ, чи́стъ є҆́сть, и҆ ѡ҆чи́ститъ є҆го̀ жре́цъ. 38 Мꙋ́жꙋ же и҆лѝ женѣ̀, а҆́ще бꙋ́дꙋтъ на ко́жи пло́ти є҆гѡ̀ блеща̑нїѧ блеща̑щаѧ бѣлѣ́ющаѧсѧ: 39 и҆ оу҆ви́дитъ жре́цъ, и҆ сѐ, на ко́жи пло́ти є҆гѡ̀ блеща̑нїѧ и҆ блеща̑щаѧ бѣлѣ́ющаѧсѧ, лиша́й є҆́сть, процвѣтѐ на ко́жи пло́ти є҆гѡ̀, чи́стъ є҆́сть. 40 А҆́ще же комꙋ̀ ѡ҆блѣ́зе глава̀, плѣши́въ є҆́сть, чи́стъ є҆́сть: 41 а҆́ще же спредѝ ѡ҆блѣ́зе глава̀, взлы́съ є҆́сть, чи́стъ є҆́сть: 42 а҆́ще же бꙋ́детъ на плѣшѝ є҆гѡ̀ и҆лѝ на взлы́синѣ є҆гѡ̀ бле́скъ бѣ́лъ и҆лѝ червленꙋ́ѧсѧ, прокаже́нїе процвѣта́ющее на плѣшѝ є҆гѡ̀ и҆лѝ на взлы́синѣ є҆гѡ̀: 43 и҆ оу҆ви́дитъ є҆го̀ жре́цъ, и҆ сѐ, ѡ҆бли́чїе бле́ска бѣ́ло и҆лѝ червле́но на плѣшѝ є҆гѡ̀ и҆лѝ на взлы́синѣ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆бли́чїе прокаже́нїѧ на ко́жи пло́ти є҆гѡ̀: 44 человѣ́къ прокаже́нъ є҆́сть, ѡ҆скверне́нїемъ ѡ҆скверни́тъ є҆го̀ жре́цъ, на главѣ̀ є҆гѡ̀ бле́скъ є҆гѡ̀. 45 И҆ прокаже́нъ, на не́мже є҆́сть ꙗ҆́зва, ри̑зы є҆гѡ̀ да бꙋ́дꙋтъ раздра̑ны, и҆ глава̀ є҆гѡ̀ не покрове́на, и҆ ѡ҆́колѡ оу҆́стъ свои́хъ да ѡ҆бвїе́тсѧ, и҆ нечи́стъ прозове́тсѧ: 46
13: 46
4 Ца́рств. 15: 5
1 Корі́нѳ. 5: 11
Гала́т. 5: 19,21
всѧ̑ дни̑, въ нѧ́же бꙋ́детъ на не́мъ ꙗ҆́зва, нечи́стъ сы́й, нечи́стъ бꙋ́детъ: ѿлꙋче́нъ да сѣди́тъ, внѣ̀ полка̀ да бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ пребыва́нїе. 47 И҆ ри́за а҆́ще бꙋ́детъ на не́й ꙗ҆́зва прокаже́нїѧ, на ри́зѣ сꙋкнѧ́нѣ, и҆лѝ на и҆згре́бїйней, 48 и҆лѝ на прѧ́денѣ, и҆лѝ на кро́кахъ13: 48 кꙋде́ль, и҆лѝ на льнѣ́хъ, и҆лѝ на во́лнѣ, и҆лѝ на ко́жи, и҆лѝ на всѧ́кой ко́жи дѣ́ланѣй, 49 и҆ ꙗ҆ви́тсѧ ꙗ҆́зва зеле́на и҆лѝ червленꙋ́ѧсѧ на ко́жи, и҆лѝ на ри́зѣ, и҆лѝ на прѧ́денѣхъ, и҆лѝ на кро́кахъ, и҆лѝ на всѧ́комъ дѣ́лѣ ко́жанѣмъ, ꙗ҆́зва прокаже́нїѧ є҆́сть, и҆ пока́жетъ жерцꙋ̀: 50 и҆ оу҆ви́дитъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ, и҆ ѿлꙋчи́тъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ на се́дмь дні́й. 51 И҆ да оу҆ви́дитъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ въ де́нь седмы́й: а҆́ще же разсы́пасѧ ꙗ҆́зва по ри́зѣ, и҆лѝ по прѧ́денѣ, и҆лѝ по кро́кахъ, и҆лѝ по ко́жи, по всемꙋ̀ є҆ли̑ка творѧ́тсѧ ко́жы въ дѣ́ланїи, прокаже́нїе и҆́сто є҆́сть ꙗ҆́зва, нечи́стъ є҆́сть: 52 да сожже́тъ ри́зꙋ, и҆лѝ прѧдє́нїѧ, и҆лѝ крѡ́ки, и҆лѝ на во́лнѣ, и҆лѝ на льнѣ̀, и҆лѝ на всѧ́комъ сосꙋ́дѣ ко́жанѣ, на не́мже а҆́ще бꙋ́детъ ꙗ҆́зва: поне́же прокаже́нїе и҆́сто є҆́сть, на ѻ҆гнѝ да сожже́тсѧ. 53 А҆́ще ли оу҆́зритъ жре́цъ, и҆ не разсы́плетсѧ ꙗ҆́зва по ри́зѣ, и҆лѝ по прѧ́денѣ, и҆лѝ по кро́кахъ, и҆лѝ по всѧ́комꙋ сосꙋ́дꙋ ко́жанꙋ: 54 и҆ повели́тъ жре́цъ, и҆ и҆змы́етъ, на не́мже бꙋ́детъ ꙗ҆́зва, и҆ да ѿлꙋчи́тъ жре́цъ ꙗ҆́звꙋ на дрꙋгі̑ѧ се́дмь дні́й: 55 и҆ оу҆ви́дитъ жре́цъ по и҆змы́тїи є҆гѡ̀ ꙗ҆́звꙋ, и҆ а҆́ще не и҆змѣни́ла ꙗ҆́зва лица̀ своегѡ̀, и҆ ꙗ҆́зва не разсы́пасѧ, нечи́сто є҆́сть, на ѻ҆гнѝ да сожже́тсѧ: оу҆тверди́сѧ бо на ри́зѣ, и҆лѝ на прѧ́денѣ, и҆лѝ на кро́кахъ. 56 И҆ а҆́ще оу҆ви́дитъ жре́цъ, и҆ бꙋ́детъ темна̀ ꙗ҆́зва по и҆спра́нїи є҆ѧ̀, да ѿто́ргнетъ є҆̀ ѿ ри́зы, и҆лѝ ѿ прѧ́дена, и҆лѝ ѿ кро́къ, и҆лѝ ѿ ко́жи. 57 И҆ а҆́ще ꙗ҆ви́тсѧ є҆щѐ на ри́зѣ и҆лѝ на прѧ́денѣ, и҆лѝ на кро́кахъ, и҆лѝ на всѧ́комъ сосꙋ́дѣ ко́жанѣ, прокаже́нїе процвѣта́ющее є҆́сть, на ѻ҆гнѝ да сожже́тсѧ, на не́мже є҆́сть ꙗ҆́зва. 58 И҆ ри́за, и҆лѝ прѧ́дено, и҆лѝ крѡ́ки, и҆лѝ всѧ́къ сосꙋ́дъ ко́жанъ, є҆́же и҆спере́тсѧ, и҆ ѿстꙋ́питъ ѿ негѡ̀ ꙗ҆́зва, и҆ и҆змы́етсѧ второ́е, и҆ чи́сто бꙋ́детъ. 59 Се́й зако́нъ ꙗ҆́звѣ прокаже́нїѧ ри́зы сꙋкнѧ́ны, и҆лѝ и҆згре́бїйны, и҆лѝ прѧ́дены, и҆лѝ кꙋде́лныѧ, и҆лѝ всѧ́кагѡ сосꙋ́да ко́жана, во є҆́же ѡ҆чи́стити є҆̀, и҆лѝ ѡ҆скверни́ти є҆̀.