Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
7

ГЛАВА̀ з҃.

71 Не и҆скꙋше́нїе ли житїѐ человѣ́кꙋ на землѝ,

7: 1
І҆́ѡв. 14: 6
и҆ ꙗ҆́коже нае́мника повседне́внагѡ жи́знь є҆гѡ̀; 2 и҆лѝ ꙗ҆́коже ра́бъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а своегѡ̀ и҆ оу҆лꙋчи́въ сѣ́нь; и҆лѝ ꙗ҆́коже нае́мникъ жды́й мзды̀ своеѧ̀; 3 та́кожде и҆ а҆́зъ жда́хъ мцⷭ҇ы тщы̀, нѡ́щи же болѣ́зней даны̀ мѝ сꙋ́ть. 4
7: 4
Второзак. 28: 67
А҆́ще оу҆снꙋ̀, глаго́лю: когда̀ де́нь; є҆гда́ же воста́нꙋ, па́ки: когда̀ ве́черъ; и҆спо́лненъ же быва́ю болѣ́зней ѿ ве́чера до оу҆́тра. 5
7: 5
І҆́ѡв. 2: 7
Мѣ́ситсѧ же моѐ тѣ́ло въ гноѝ черве́й, ѡ҆блива́ю же грꙋ́дїе землѝ, гно́й стрꙋжа̀. 6
7: 6
І҆́ѡв. 8: 9
Ѱал. 89: 6
И҆са́їа. 38: 12
Житїе́ же моѐ є҆́сть скорѧ́е бесѣ́ды, поги́бе же во тще́й наде́жди. 7 Помѧнѝ оу҆̀бо, ꙗ҆́кѡ дꙋ́хъ мо́й живо́тъ, и҆ ктомꙋ̀ не возврати́тсѧ ѻ҆́ко моѐ ви́дѣти блага̑ѧ. 8 Не оу҆́зритъ менѐ ѻ҆́ко ви́дѧщагѡ мѧ̀: ѻ҆́чи твоѝ на мнѣ̀,
7: 8
Ѱал. 38: 14
и҆ ктомꙋ̀ нѣ́смь, 9 ꙗ҆́коже ѡ҆́блакъ ѡ҆чище́нъ ѿ небесѐ: а҆́ще бо человѣ́къ сни́детъ во а҆́дъ, ктомꙋ̀ не взы́детъ, 10
7: 10
Премꙋ́др. 2: 1
ни возврати́тсѧ во сво́й до́мъ, нижѐ и҆́мать є҆го̀ позна́ти ктомꙋ̀ мѣ́сто є҆гѡ̀. 11 Оу҆́бѡ нижѐ а҆́зъ пощажꙋ̀ оу҆́стъ мои́хъ, возглаго́лю въ нꙋ́жди сы́й, ѿве́рзꙋ оу҆ста̀ моѧ̑ го́рестїю дꙋшѝ моеѧ̀ сотѣсне́нъ. 12 Е҆да̀ мо́ре є҆́смь, и҆лѝ ѕмі́й, ꙗ҆́кѡ оу҆чини́лъ є҆сѝ на мѧ̀ хране́нїе; 13 Реко́хъ, ꙗ҆́кѡ оу҆тѣ́шитъ мѧ̀ ѻ҆́дръ мо́й, произнесꙋ́ же ко мнѣ̀ на є҆ди́нѣ сло́во на ло́жи мое́мъ: 14 оу҆страша́еши мѧ̀ со́нїѧми и҆ видѣ́нїѧми оу҆жаса́еши мѧ̀: 15 свободи́ши ѿ дꙋ́ха моегѡ̀ дꙋ́шꙋ мою̀, ѿ сме́рти же кѡ́сти моѧ̑. 16 Не поживꙋ́ бо во вѣ́къ, да долготерплю̀: ѿстꙋпѝ ѿ менє̀, тще́ бо житїѐ моѐ. 17
7: 17
Ѱал. 8: 5
Что́ бо є҆́сть человѣ́къ, ꙗ҆́кѡ возвели́чилъ є҆сѝ є҆го̀; и҆лѝ ꙗ҆́кѡ внима́еши оу҆мо́мъ къ немꙋ̀; 18 и҆лѝ посѣще́нїе твори́ши є҆мꙋ̀ по всѧ́ко оу҆́тро и҆ въ поко́и сꙋди́ти є҆го̀ и҆́маши; 19 Доко́лѣ не ѡ҆ста́виши менѐ, нижѐ ѿпꙋска́еши мѧ̀, до́ндеже поглощꙋ̀ сли̑ны моѧ̑ въ болѣ́зни; 20
7: 20
І҆́ѡв. 9: 29
А҆́ще а҆́зъ согрѣши́хъ, что̀ тебѣ̀ возмогꙋ̀ содѣ́лати, свѣ́дый оу҆́мъ человѣ́чь; почто́ мѧ є҆сѝ положи́лъ прекосло́вна тебѣ̀, и҆ є҆́смь тебѣ̀ бре́менемъ; 21 почто̀ нѣ́си сотвори́лъ беззако́нїю моемꙋ̀ забве́нїѧ, и҆ ѡ҆чище́нїѧ грѣха̀ моегѡ̀; нн҃ѣ же въ зе́млю ѿидꙋ̀, оу҆́тренюѧй же нѣ́смь ктомꙋ̀.

8

ГЛАВА̀ и҃.

81 Ѿвѣща́въ

8: 1
І҆́ѡв. 18: 1
25: 1
же валда́дъ саѵхе́йскїй, речѐ: доко́лѣ глаго́лати бꙋ́деши сїѧ̑; 2 дꙋ́хъ многоглаго́ливъ во оу҆стѣ́хъ твои́хъ. 3
8: 3
Второзак. 32: 4
2 Паралїпом. 19: 7
Дан. 9: 14
Е҆да̀ гдⷭ҇ь ѡ҆би́дитъ сꙋдѧ́й; и҆лѝ всѧ̑ сотвори́вый возмѧте́тъ пра́вдꙋ; 4 А҆́ще сы́нове твоѝ согрѣши́ша пред̾ ни́мъ, посла̀ рꙋ́кꙋ на беззакѡ́нїѧ и҆́хъ: 5
8: 5
І҆́ѡв. 22: 23
ты́ же оу҆́тренюй ко гдⷭ҇ꙋ вседержи́телю молѧ́сѧ: 6 а҆́ще чи́стъ є҆сѝ и҆ и҆́стиненъ, моли́твꙋ твою̀ оу҆слы́шитъ, оу҆стро́итъ же тѝ па́ки житїѐ пра́вды: 7
8: 7
І҆́ѡв. 42: 10
бꙋ́дꙋтъ оу҆̀бо пє́рваѧ твоѧ̑ ма̑ла, послѣ́днѧѧ же твоѧ̑ без̾ числа̀. 8
8: 8
Второзак. 4: 32
Вопроси́ бо ро́да пе́рваго, и҆зслѣ́ди же по ро́дꙋ ѻ҆тцє́въ: 9 вчера́шни бо є҆смы̀ и҆ не вѣ́мы,
8: 9
І҆́ѡв. 14: 2
Ѱал. 143: 4
сѣ́нь бо є҆́сть на́ше житїѐ на землѝ: 10 не сі́и ли наꙋча́тъ тѧ̀ и҆ возвѣстѧ́тъ тѝ и҆ ѿ се́рдца и҆знесꙋ́тъ словеса̀; 11 Е҆да̀ произни́четъ ро́гозъ без̾ воды̀, и҆лѝ расте́тъ си́тникъ без̾ напаѧ́нїѧ; 12 є҆щѐ сꙋ́щꙋ на ко́рени, и҆ не по́жнетсѧ ли;
8: 12
Ѱал. 128: 6
І҆ерем. 17: 6
пре́жде напаѧ́нїѧ всѧ́кое бы́лїе не и҆зсыха́етъ ли; 13 та́кѡ оу҆̀бо бꙋ́дꙋтъ послѣ́днѧѧ всѣ́хъ забыва́ющихъ гдⷭ҇а:
8: 13
Ѱал. 111: 10
При́тч. 10: 28
наде́жда бо нечести́вагѡ поги́бнетъ: 14 не населе́нъ бо бꙋ́детъ до́мъ є҆гѡ̀, паꙋчи́на же сбꙋ́детсѧ селе́нїе є҆гѡ̀. 15 А҆́ще подпре́тъ хра́минꙋ свою̀, не ста́нетъ: є҆́мшꙋсѧ же є҆мꙋ̀ за ню̀, не пребꙋ́детъ. 16 Вла́жный бо є҆́сть под̾ со́лнцемъ, и҆ ѿ тлѣ́нїѧ є҆гѡ̀ лѣ́торасль є҆гѡ̀ и҆зы́детъ: 17 на собра́нїи ка́менїѧ спи́тъ, посредѣ́ же креме́нїѧ поживе́тъ: 18 а҆́ще поглоти́тъ мѣ́сто, солже́тъ є҆мꙋ̀, не ви́дѣлъ є҆сѝ такова̑ѧ, 19 ꙗ҆́кѡ превраще́нїе нечести́вагѡ таково̀, и҆з̾ земли́ же и҆на́го произрасти́тъ. 20
8: 20
Ѱал. 36: 18
Гдⷭ҇ь бо не ѿри́нетъ неѕло́бивагѡ: всѧ́кагѡ же да́ра ѿ нечести́вагѡ не прїи́метъ. 21 И҆́стиннымъ же оу҆ста̀ и҆спо́лнитъ смѣ́ха, оу҆стнѣ́ же и҆́хъ и҆сповѣ́данїѧ. 22 Врази́ же и҆́хъ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ стꙋ́дъ: жили́ще же нечести́вагѡ не бꙋ́детъ.

9

ГЛАВА̀ ѳ҃.

91 Ѿвѣща́въ же і҆́ѡвъ, речѐ: 2 вои́стиннꙋ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ та́кѡ є҆́сть:

9: 2
І҆́ѡв. 4: 17
ка́кѡ бо бꙋ́детъ пра́веденъ человѣ́къ оу҆ гдⷭ҇а; 3
9: 3
И҆схо́д. 34: 7
а҆́ще бо восхо́щетъ сꙋди́тисѧ съ ни́мъ, не послꙋ́шаетъ є҆гѡ̀, да не пререче́тъ ко є҆ди́номꙋ словесѝ є҆гѡ̀ ѿ ты́сѧщи. 4
9: 4
І҆́ѡв. 37: 23
Премⷣръ бо є҆́сть мы́слїю, крѣ́покъ же и҆ вели́къ: кто̀ же́стокъ бы́въ проти́вꙋ є҆гѡ̀, пребы́сть; 5
9: 5
І҆ерем. 51: 25
Матѳ. 17: 20
Ѡ҆бетша́ѧй го́ры, и҆ не вѣ́дѧтъ, превраща́ѧй ѧ҆̀ гнѣ́вомъ: 6 трѧсы́й поднебе́снꙋю и҆з̾ ѡ҆снова́нїй, столпи́ же є҆ѧ̀ коле́блютсѧ: 7
9: 7
І҆ис. Наѵ. 10: 13
4 Ца́рств. 20: 11
гл҃ѧй со́лнцꙋ, и҆ не восхо́дитъ, ѕвѣ́зды же печа́тствꙋетъ: 8
9: 8
І҆ерем. 51: 15
простры́й є҆ди́нъ не́бо и҆ ходѧ́й но мо́рю, ꙗ҆́кѡ по землѝ: 9 творѧ́й плїа̑ды и҆ є҆спе́ра, и҆ а҆рктꙋ́ра и҆ сокрѡ́вища ю҆́жнаѧ: 10
9: 10
І҆́ѡв. 5: 9
творѧ́й вє́лїѧ и҆ неизслѣ́дѡваннаѧ, сла̑внаѧ же и҆ и҆зрѧ̑днаѧ, и҆̀мже нѣ́сть числа̀. 11 А҆́ще прїи́детъ ко мнѣ̀, не и҆́мамъ ви́дѣти: и҆ а҆́ще мимои́детъ менє̀, ника́кѡ оу҆разꙋмѣ́хъ. 12
9: 12
И҆са́їа. 10: 15
14: 27
А҆́ще во́зметъ, кто̀ возврати́тъ; и҆лѝ кто̀ рече́тъ є҆мꙋ̀: что̀ сотвори́лъ є҆сѝ; 13
9: 13
Наꙋ́м. 1: 6
Са́мъ бо ѿвраща́етъ гнѣ́въ, слѧко́шасѧ под̾ ни́мъ ки́ти поднебе́снїи. 14 А҆́ще же мѧ̀ оу҆слы́шитъ, и҆лѝ разсꙋ́дитъ глаго́лы моѧ̑; 15
9: 15
І҆́ѡв. 10: 7
А҆́ще бо и҆ пра́веденъ бꙋ́дꙋ, не оу҆слы́шитъ менѐ, сꙋдꙋ̀ є҆гѡ̀ помолю́сѧ: 16 а҆́ще же воззовꙋ̀, и҆ оу҆слы́шитъ мѧ̀, не и҆мꙋ̀ вѣ́ры, ꙗ҆́кѡ оу҆слы́ша гла́съ мо́й. 17 Да не мгло́ю мѧ̀ потреби́тъ, мнѡ́га же мѝ сотрє́нїѧ сотворѝ всꙋ́е, 18 не ѡ҆ставлѧ́етъ бо мѧ̀ ѿдохнꙋ́ти, и҆спо́лни же мѧ̀ го́рести. 19 Поне́же си́ленъ є҆́сть крѣ́постїю: кто̀ оу҆̀бо сꙋдꙋ̀ є҆гѡ̀ воспроти́витсѧ; 20 А҆́ще бо бꙋ́дꙋ пра́веденъ, оу҆ста̀ моѧ̑ нечє́стїѧ сотворѧ́тъ: а҆́ще же бꙋ́дꙋ непоро́ченъ, стро́потенъ бꙋ́дꙋ. 21
9: 21
1 Корі́нѳ. 4: 4
А҆́ще бо нече́стїе сотвори́хъ, не вѣ́мъ дꙋше́ю мое́ю: ѻ҆ба́че ѿе́млетсѧ мѝ живо́тъ. 22
9: 22
І҆́ѡв. 34: 9
Тѣ́мже рѣ́хъ: вели́ка и҆ си́льна гꙋби́тъ гнѣ́въ. 23 Ꙗ҆́кѡ лꙋка́вїи сме́ртїю лю́тою поги́бнꙋтъ, ѻ҆ба́че пра́вєднымъ посмѣва́ютсѧ. 24 Предана̀ є҆́сть землѧ̀ въ рꙋ́цѣ нечести́вагѡ, ли́ца сꙋді́й є҆ѧ̀ покрыва́етъ: а҆́ще же не са́мъ є҆́сть, кто̀ є҆́сть; 25
9: 25
І҆́ѡв. 7: 7
Ѱал. 89: 10
Житїе́ же моѐ є҆́сть легча́е скороте́чца: ѿбѣго́ша и҆ не ви́дѣша. 26
9: 26
Премꙋ́др. 5: 10
И҆лѝ є҆́сть кораблє́мъ слѣ́дъ пꙋтѝ, и҆лѝ ѻ҆рла̀ летѧ́ща, и҆́щꙋща ꙗ҆́ди; 27 А҆́ще бо рекꙋ̀: забꙋ́дꙋ глаго́лѧ, прини́кнꙋвъ лице́мъ воздохнꙋ̀, 28 трѧсꙋ́сѧ всѣ́ми оу҆десы̀: вѣ́мъ бо, ꙗ҆́кѡ не безви́нна мѧ̀ ѡ҆ста́виши. 29
9: 29
І҆́ѡв. 7: 20
А҆́ще же нечести́въ є҆́смь, почто̀ не оу҆мро́хъ; 30
9: 30
І҆ерем. 2: 22
А҆́ще бо и҆змы́юсѧ снѣ́гомъ и҆ ѡ҆чи́щꙋсѧ рꙋка́ми чи́стыми, 31 дово́лнѡ во скве́рнѣ ѡ҆мочи́лъ мѧ̀ є҆сѝ, возгнꙋша́сѧ же мно́ю ѻ҆де́жда моѧ̀. 32
9: 32
Е҆кклес. 6: 10
І҆ерем. 49: 19
Нѣ́си бо человѣ́къ, ꙗ҆́коже а҆́зъ, є҆мꙋ́же противопрю́сѧ, да прїи́демъ вкꙋ́пѣ на сꙋ́дъ. 33 Ѡ҆̑, дабы̀ хода́тай на́мъ бы́лъ, и҆ ѡ҆блича́ѧй и҆ разслꙋ́шаѧй междꙋ̀ ѻ҆бѣ́ма. 34
9: 34
Ѱал. 88: 33
Да ѿи́метъ ѿ менє̀ же́злъ, стра́хъ же є҆гѡ̀ да не смꙋща́етъ менѐ: 35 и҆ не оу҆бою́сѧ, но возглаго́лю,
9: 35
1 Корі́нѳ. 4: 4
и҆́бо та́кѡ не вѣ́мъ са́мъ себѐ.