Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
34

ГЛАВА̀ л҃д.

341 Ѿвѣща́въ же є҆лїꙋ́съ, речѐ: 2 послꙋ́шайте менѐ, премꙋ́дрїи: свѣ́дꙋщїи, внꙋши́те (до́брое), 3

34: 3
І҆́ѡв. 12: 11
ꙗ҆́кѡ оу҆́хо словеса̀ и҆скꙋша́етъ, горта́нь же вкꙋша́етъ бра́шна. 4 Сꙋ́дъ и҆збере́мъ себѣ̀, оу҆разꙋмѣ́емъ посредѣ̀ себє̀, что̀ лꙋ́чшее. 5
34: 5
І҆́ѡв. 13: 18
23: 10
35: 2
Ꙗ҆́кѡ речѐ і҆́ѡвъ: првⷣнъ є҆́смь, гдⷭ҇ь ѿѧ́тъ мѝ сꙋ́дъ, 6 солга́ же сꙋдꙋ̀ моемꙋ̀:
34: 6
І҆́ѡв. 6: 4
наси́льна стрѣла̀ моѧ̀ без̾ непра́вды. 7 Кто̀ мꙋ́жъ, ꙗ҆́коже і҆́ѡвъ,
34: 7
І҆́ѡв. 15: 16
пїѧ́й порꙋга́нїе, ꙗ҆́коже во́дꙋ, 8 не согрѣша́ѧ, нижѐ нече́ствовавъ, нижѐ приѡбщи́всѧ къ творѧ́щымъ беззакѡ́нїѧ, є҆́же ходи́ти съ нечести́выми; 9
34: 9
І҆́ѡв. 9: 22
Малах. 3: 14
Не рцы́ бо, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть посѣще́нїѧ мꙋ́жеви, и҆ посѣще́нїѧ є҆мꙋ̀ ѿ гдⷭ҇а. 10 Тѣ́мже, разꙋми́вїи се́рдцемъ, послꙋ́шайте менѐ,
34: 10
І҆́ѡв. 8: 3
36: 23
не бꙋ́ди мѝ пред̾ гдⷭ҇емъ нече́ствовати и҆ пред̾ вседержи́телемъ возмꙋти́ти пра́вдꙋ: 11
34: 11
При́тч. 24: 12
Ри́млѧн. 2: 6
но воздае́тъ человѣ́кови, ꙗ҆́коже твори́тъ кі́йждо и҆́хъ, и҆ на стезѝ мꙋ́жестѣй ѡ҆брѧ́щетъ и҆̀. 12 Мни́ши же гдⷭ҇а нелѣ́паѧ сотвори́ти, и҆лѝ вседержи́тель смѧте́тъ сꙋ́дъ, и҆́же сотворѝ зе́млю; 13
34: 13
І҆́ѡв. 38: 4
Кто́ же є҆́сть творѧ́й поднебе́снꙋю и҆ ꙗ҆̀же въ не́й всѧ́чєскаѧ; 14
34: 14
Ѱал. 103: 29
А҆́ще бо восхо́щетъ запрети́ти и҆ дꙋ́хъ оу҆ себє̀ оу҆держа́ти, 15
34: 15
Быт. 3: 19
оу҆́мретъ всѧ́ка пло́ть вкꙋ́пѣ, всѧ́къ же человѣ́къ въ зе́млю по́йдетъ, ѿню́дꙋже и҆ со́зданъ бы́сть. 16 А҆́ще же не оу҆вѣща́ешисѧ, послꙋ́шай си́хъ, внꙋшѝ гла́съ глагѡ́лъ. 17 Ви́ждь ты̀ ненави́дѧщаго беззакѡ́ннаѧ и҆ гꙋбѧ́щаго лꙋка̑выѧ, сꙋ́ща, вѣ́чна, првⷣна. 18 Нечести́въ є҆́сть глаго́лѧй царе́ви, зако́нъ престꙋпа́еши, нечести́вѣйше, кнѧзє́мъ: 19
34: 19
Второзак. 10: 17
2 Паралїпом. 19: 7
Премꙋ́др. 6: 7
Сїрах. 35: 12
Дѣѧ̑н. 10: 34
1 Петр. 1: 17
Ри́млѧн. 2: 11
Гала́т. 2: 6
Е҆фес. 6: 9
и҆́же не постыдѣ́сѧ лица̀ честна́гѡ, нижѐ вѣ́сть че́сть возложи́ти си̑льнымъ, оу҆диви́тисѧ ли́цамъ и҆́хъ. 20 Тще́ же и҆̀мъ сбꙋ́детсѧ, є҆́же возопи́ти и҆ моли́ти мꙋ́жа: занѐ оу҆потреби́ша беззако́ннѡ, безче́стѧще немощны́хъ. 21 То́й бо зри́тель є҆́сть дѣ́лъ человѣ́ческихъ, оу҆таи́сѧ же ѿ негѡ̀ ничто́же ѿ тѣ́хъ, ꙗ҆̀же творѧ́тъ: 22 нижѐ бꙋ́детъ мѣ́сто оу҆кры́тисѧ творѧ́щымъ беззакѡ́ннаѧ: 23 ꙗ҆́кѡ не на мꙋ́жа положи́тъ є҆щѐ. 24
34: 24
При́тч. 5: 21
Гдⷭ҇ь бо всѣ́хъ ви́дитъ, постиза́ѧй неизслѣ́днаѧ, сла̑внаѧ же и҆ и҆зрѧ̑днаѧ, и҆̀мже нѣ́сть числа̀, 25 свѣ́дый и҆́хъ дѣла̀,
34: 25
І҆́ѡв. 27: 20
и҆ ѡ҆брати́тъ но́щь, и҆ смирѧ́тсѧ. 26 Оу҆гаси́ же нечести̑выѧ, ви́дими же пред̾ ни́мъ: 27
34: 27
Ѱал. 27: 5
ꙗ҆́кѡ оу҆клони́шасѧ ѿ зако́на бж҃їѧ, ѡ҆правда́нїй же є҆гѡ̀ не позна́ша, 28 є҆́же вознестѝ къ немꙋ̀ во́пль ни́щихъ,
34: 28
Ѱал. 9: 13
и҆ во́пль оу҆бо́гихъ оу҆слы́шитъ. 29
34: 29
І҆ѡа́н. 14: 27
И҆ то́й тишинꙋ̀ пода́стъ,
34: 29
Ри́млѧн. 8: 34
и҆ кто̀ ѡ҆сꙋ́дитъ; и҆ сокры́етъ лицѐ, и҆ кто̀ оу҆́зритъ є҆го̀; и҆ на ꙗ҆зы́къ, и҆ на человѣ́ка вкꙋ́пѣ, 30
34: 30
Ѡ҆сі́а. 13: 11
и҆́же поставлѧ́етъ царе́мъ человѣ́ка лицемѣ́ра за стропти́вость люді́й. 31 Ꙗ҆́кѡ къ крѣ́пкомꙋ глаго́лѧй: взѧ́хъ, не ѿимꙋ̀ вмѣ́стѡ зало́га: 32 без̾ менє̀ оу҆зрю̀, ты̀ покажи́ ми: а҆́ще непра́вдꙋ содѣ́лахъ, не и҆́мамъ приложи́ти. 33 Е҆да̀ ѿ тебє̀ и҆стѧ́жетъ ю҆̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ ѿри́неши, ꙗ҆́кѡ ты̀ и҆збере́ши, а҆ не а҆́зъ ли; и҆ что̀ разꙋмѣ́еши; глаго́ли. 34 Тѣ́мже смы́сленнїи се́рдцемъ рекꙋ́тъ сїѧ̑, мꙋ́жъ же премꙋ́дръ оу҆слы́ша глаго́лъ мо́й. 35 І҆́ѡвъ же не въ ра́зꙋмѣ глаго́лаше, словеса́ же є҆гѡ̀ не въ хи́трости. 36 Ѻ҆ба́че навы́кни, і҆́ѡве, не да́ждь є҆щѐ ѿвѣ́та, ꙗ҆́коже немꙋ́дрїи: 37 да не приложи́мъ на грѣхѝ на́шѧ: беззако́нїе же на на́съ вмѣни́тсѧ, мнѡ́гаѧ глаго́лющихъ словеса̀ на гдⷭ҇а.

35

ГЛАВА̀ л҃є.

351 Ѿвѣща́въ же є҆щѐ є҆лїꙋ́съ, речѐ: 2 что̀ сїѐ мни́лъ є҆сѝ на сꙋдѣ̀; ты̀ кто̀ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ре́клъ є҆сѝ: пра́въ є҆́смь пред̾ гдⷭ҇емъ; 3 И҆лѝ рече́ши: что̀ сотворю̀ согрѣши́въ; 4 А҆́зъ же тѝ да́мъ ѿвѣ́тъ и҆ трїе́мъ дрꙋгѡ́мъ твои̑мъ. 5 Воззрѝ на не́бо и҆ ви́ждь: смотри́ же на ѡ҆́блаки, ко́ль высѡ́ки сꙋ́ть ѿ тебє̀. 6

35: 6
І҆ерем. 7: 19
А҆́ще согрѣши́лъ є҆сѝ, что̀ сотвори́ши; а҆́ще же и҆ мно́гѡ беззако́нновалъ є҆сѝ, что̀ мо́жеши сотвори́ти; 7
35: 7
І҆́ѡв. 22: 3
Поне́же оу҆́бѡ пра́веденъ є҆сѝ, что̀ да́си є҆мꙋ̀; и҆лѝ что̀ и҆з̾ рꙋкѝ твоеѧ̀ во́зметъ; 8 Мꙋ́жеви подо́бномꙋ тебѣ̀ нече́стїе твоѐ, и҆ сы́нꙋ человѣ́ческомꙋ пра́вда твоѧ̀. 9
35: 9
І҆́ѡв. 24: 12
Ѿ мно́жества ѡ҆клевета́емїи воззовꙋ́тъ, возопїю́тъ ѿ мы́шцы мно́гихъ: 10
35: 10
Ѱал. 41: 9
и҆ не речѐ: гдѣ̀ є҆́сть бг҃ъ сотвори́вый мѧ̀, оу҆строѧ́ѧй стражбы̑ нѡщны́ѧ, 11
35: 11
2 Петр. 2: 12
ѿдѣлѧ́ѧй мѧ̀ ѿ четвероно́гихъ земны́хъ и҆ ѿ небе́сныхъ пти́цъ; 12
35: 12
І҆́ѡв. 27: 9
При́тч. 15: 29
та́мѡ воззовꙋ́тъ, и҆ не и҆́маши оу҆слы́шати, и҆ ѿ доса́ды ѕлы́хъ. 13
35: 13
И҆са́їа. 1: 15
І҆ѡа́н. 9: 31
Безмѣ́стнаѧ бо ви́дѣти не хо́щетъ гдⷭ҇ь: са́мъ бо вседержи́тель зри́тель є҆́сть творѧ́щихъ беззакѡ́ннаѧ, и҆ спасе́тъ мѧ̀. 14
35: 14
І҆́ѡв. 23: 9
Е҆кклес. 3: 17
Сꙋди́сѧ же пред̾ ни́мъ, а҆́ще мо́жеши похвали́ти є҆го̀, ꙗ҆́коже є҆́сть и҆ нн҃ѣ. 15 Ꙗ҆́кѡ нѣ́сть посѣща́ѧй гнѣ́вомъ свои́мъ,
35: 15
Е҆кклес. 12: 13
и҆ не позна̀ прегрѣше́нїѧ коегѡ́либо ѕѣлѡ̀. 16 І҆́ѡвъ же всꙋ́е ѿверза́етъ оу҆ста̀ своѧ̑, невѣ́дѣнїемъ словеса̀ ѡ҆тѧгоща́етъ.

36

ГЛАВА̀ л҃ѕ.

361 Приложи́въ же є҆щѐ є҆лїꙋ́съ, речѐ: 2 пожди́ ми ма́лѡ є҆щѐ, да тѧ̀ наꙋчꙋ̀: є҆ще́ бо оу҆ менє̀ є҆́сть сло́во. 3 Прїи́мъ хи́трость мою̀ ѿдале́ча,

36: 3
Ѱал. 50: 6
дѣ́лы же мои́ми пра́вєднаѧ рекꙋ̀ вои́стиннꙋ: 4
36: 4
2 Корі́нѳ. 2: 17
и҆ не непра́вєдны глаго́лы без̾ пра́вды оу҆разꙋмѣ́еши. 5 Ви́ждь же, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь не ѿри́нетъ неѕло́бивагѡ: 6 си́ленъ крѣ́постїю сердца̀ нечести́выхъ не ѡ҆живи́тъ и҆ сꙋ́дъ ни́щымъ да́стъ, 7
36: 7
Ѱал. 32: 18
не ѿи́метъ ѿ правди́вагѡ ѻ҆че́съ свои́хъ,
36: 7
Ѱал. 112: 7
и҆ со цари̑ на престо́лѣ посади́тъ и҆̀хъ на побѣ́дꙋ, и҆ вознесꙋ́тсѧ. 8
36: 8
Ѱал. 106: 10
Свѧ́заннїи въ рꙋчны́хъ оу҆́захъ ꙗ҆́ти бꙋ́дꙋтъ оу҆́жами нищеты̀, 9 и҆ возвѣсти́тъ и҆̀мъ дѣла̀ и҆́хъ и҆ прегрѣше́нїе и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ оу҆крѣпѧ́тсѧ: 10
36: 10
І҆́ѡв. 33: 12
но правди́ваго оу҆слы́шитъ, и҆ речѐ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆братѧ́тсѧ ѿ непра́вды. 11
36: 11
2 Паралїпом. 33: 13
А҆́ще оу҆слы́шатъ и҆ порабо́таютъ, сконча́ютъ дни̑ своѧ̑ во благи́хъ и҆ лѣ́та своѧ̑ въ благолѣ́потѣ: 12
36: 12
Лꙋк. 19: 42
нечести́выхъ же не спасе́тъ, занѐ не хотѣ́ша позна́ти гдⷭ҇а и҆ зане́же оу҆чи́ми не послꙋшли́ви бѣ́ша. 13
36: 13
Матѳ. 23: 27
И҆ лицемѣ́ри се́рдцемъ возмꙋтѧ́тъ ꙗ҆́рость: не возопїю́тъ, ꙗ҆́кѡ свѧза̀ и҆̀хъ: 14 да оу҆́мретъ оу҆̀бо въ ю҆́ности дꙋша̀ и҆́хъ, житїе́ же и҆́хъ оу҆ѧзвлѧ́емо а҆́гг҃лы, 15 зане́же ѡ҆скорби́ша недꙋ́жна и҆ не́мощна,
36: 15
Ѱал. 34: 10
И҆са́їа. 66: 2
сꙋ́дъ же кро́ткихъ и҆зложи́тъ. 16
36: 16
2 Паралїпом. 18: 31
Ѱал. 17: 20
Е҆ще́ же и҆сто́ргнꙋ тѧ̀ ѿ оу҆́стъ вра́жїихъ: бе́здна, проли́тїе под̾ не́ю, и҆ сни́де трапе́за твоѧ̀ и҆спо́лнена тꙋ́ка. 17 Не ѡ҆скꙋдѣ́етъ же ѿ пра́ведныхъ сꙋ́дъ: 18 ꙗ҆́рость же на нечести̑выѧ бꙋ́детъ, нече́стїѧ
36: 18
1 Ца́рств. 12: 3
При́тч. 11: 4
ра́ди дарѡ́въ и҆́хъ, и҆̀хже прїима́хꙋ на непра́вдѣ. 19 Да не оу҆клони́тъ тѧ̀ во́лею оу҆́мъ ѿ мольбы̀ въ бѣдѣ̀ сꙋ́щихъ немощны́хъ и҆ всѣ́хъ содержа́щихъ крѣ́пость. 20 Не привлецы̀ но́щи, є҆́же взы́ти лю́демъ вмѣ́стѡ и҆́хъ: 21
36: 21
Е҆вр. 6: 11
но сохрани́сѧ, да не содѣ́еши ѕла̀: си́хъ бо ра́ди и҆з̾ѧ́тъ є҆сѝ ѿ нищеты̀. 22
36: 22
1 Ца́рств. 3: 18
Сѐ, крѣ́пкїй оу҆держи́тъ крѣ́постїю свое́ю: кто́ бо є҆́сть, ꙗ҆́коже то́й, си́ленъ; 23 и҆ кто̀ є҆́сть и҆спытꙋ́ѧй дѣ́лъ є҆гѡ̀; и҆лѝ кто̀ рекі́й: содѣ́ѧ непра́вдꙋ; 24 Помѧнѝ, ꙗ҆́кѡ вє́лїѧ дѣла̀ є҆гѡ̀ сꙋ́ть, и҆́миже владѣ́ша мꙋ́жїе. 25 Всѧ́къ человѣ́къ ви́дитъ въ себѣ̀, є҆ли́цы оу҆ѧзвлѧ́еми сꙋ́ть человѣ́цы. 26
36: 26
1 Тїмоѳ. 6: 16
Сѐ, крѣ́пкїй вели́кїй, и҆ не оу҆вѣ́мы:
36: 26
Ѱал. 101: 28
Дан. 6: 26
число̀ лѣ́тъ є҆гѡ̀ безконе́чное: 27 и҆зочтє́нны же є҆мꙋ̀ сꙋ́ть ка̑пли дождє́вныѧ, и҆ и҆злїю́тсѧ дожде́мъ во ѡ҆́блакъ: 28 потекꙋ́тъ ѡ҆бетша̑нїѧ, ѡ҆сѣни́ша же ѡ҆́блацы над̾ премно́гими людьмѝ: вре́мѧ поста́ви скотꙋ̀, вѣ́дѧтъ же ло́жа чи́нъ. Ѡ҆ всѣ́хъ си́хъ не диви́тлитисѧ оу҆́мъ, и҆ не и҆змѣнѧ́етлисѧ тѝ се́рдце ѿ тѣ́ла; 29
36: 29
Ѱал. 103: 2
При́тч. 8: 28
И҆ а҆́ще оу҆разꙋмѣ́етъ просте́ртїе ѡ҆́блака, ра́венство ски́нїи є҆гѡ̀: 30 сѐ, простира́етъ на ню̀ свѣ́тъ и҆ корє́нїѧ морска̑ѧ покры̀: 31 тѣ́ми бо сꙋ́дитъ лю́демъ, да́стъ пи́щꙋ могꙋ́щемꙋ. 32 На рꙋкꙋ̀ покры̀ свѣ́тъ и҆ заповѣ́да ѡ҆ не́мъ срѣта́ющемꙋ: 33 возвѣсти́тъ ѡ҆ не́мъ дрꙋ́гꙋ своемꙋ̀ гдⷭ҇ь, стѧжа́нїе, и҆ ѡ҆ непра́вдѣ.