Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
35

ГЛАВА̀ л҃є.

351 Ѿвѣща́въ же є҆щѐ є҆лїꙋ́съ, речѐ: 2 что̀ сїѐ мни́лъ є҆сѝ на сꙋдѣ̀; ты̀ кто̀ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ре́клъ є҆сѝ: пра́въ є҆́смь пред̾ гдⷭ҇емъ; 3 И҆лѝ рече́ши: что̀ сотворю̀ согрѣши́въ; 4 А҆́зъ же тѝ да́мъ ѿвѣ́тъ и҆ трїе́мъ дрꙋгѡ́мъ твои̑мъ. 5 Воззрѝ на не́бо и҆ ви́ждь: смотри́ же на ѡ҆́блаки, ко́ль высѡ́ки сꙋ́ть ѿ тебє̀. 6

35: 6
І҆ерем. 7: 19
А҆́ще согрѣши́лъ є҆сѝ, что̀ сотвори́ши; а҆́ще же и҆ мно́гѡ беззако́нновалъ є҆сѝ, что̀ мо́жеши сотвори́ти; 7
35: 7
І҆́ѡв. 22: 3
Поне́же оу҆́бѡ пра́веденъ є҆сѝ, что̀ да́си є҆мꙋ̀; и҆лѝ что̀ и҆з̾ рꙋкѝ твоеѧ̀ во́зметъ; 8 Мꙋ́жеви подо́бномꙋ тебѣ̀ нече́стїе твоѐ, и҆ сы́нꙋ человѣ́ческомꙋ пра́вда твоѧ̀. 9
35: 9
І҆́ѡв. 24: 12
Ѿ мно́жества ѡ҆клевета́емїи воззовꙋ́тъ, возопїю́тъ ѿ мы́шцы мно́гихъ: 10
35: 10
Ѱал. 41: 9
и҆ не речѐ: гдѣ̀ є҆́сть бг҃ъ сотвори́вый мѧ̀, оу҆строѧ́ѧй стражбы̑ нѡщны́ѧ, 11
35: 11
2 Петр. 2: 12
ѿдѣлѧ́ѧй мѧ̀ ѿ четвероно́гихъ земны́хъ и҆ ѿ небе́сныхъ пти́цъ; 12
35: 12
І҆́ѡв. 27: 9
При́тч. 15: 29
та́мѡ воззовꙋ́тъ, и҆ не и҆́маши оу҆слы́шати, и҆ ѿ доса́ды ѕлы́хъ. 13
35: 13
И҆са́їа. 1: 15
І҆ѡа́н. 9: 31
Безмѣ́стнаѧ бо ви́дѣти не хо́щетъ гдⷭ҇ь: са́мъ бо вседержи́тель зри́тель є҆́сть творѧ́щихъ беззакѡ́ннаѧ, и҆ спасе́тъ мѧ̀. 14
35: 14
І҆́ѡв. 23: 9
Е҆кклес. 3: 17
Сꙋди́сѧ же пред̾ ни́мъ, а҆́ще мо́жеши похвали́ти є҆го̀, ꙗ҆́коже є҆́сть и҆ нн҃ѣ. 15 Ꙗ҆́кѡ нѣ́сть посѣща́ѧй гнѣ́вомъ свои́мъ,
35: 15
Е҆кклес. 12: 13
и҆ не позна̀ прегрѣше́нїѧ коегѡ́либо ѕѣлѡ̀. 16 І҆́ѡвъ же всꙋ́е ѿверза́етъ оу҆ста̀ своѧ̑, невѣ́дѣнїемъ словеса̀ ѡ҆тѧгоща́етъ.