Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
27

ГЛАВА̀ к҃з.

271 Е҆ще́ же приложи́въ і҆́ѡвъ, речѐ въ при́тчахъ: 2 жи́въ гдⷭ҇ь, и҆́же мѝ си́це сꙋдѝ, и҆ вседержи́тель, и҆́же ѡ҆горчи́ ми дꙋ́шꙋ: 3 до́ндеже є҆щѐ дыха́нїе моѐ є҆́сть и҆ дх҃ъ бж҃їй сꙋ́щїй въ но́здрехъ мои́хъ, 4

27: 4
Ѱал. 14: 2
не возглаго́лютъ оу҆стнѣ̀ моѝ беззако́нїѧ, нижѐ дꙋша̀ моѧ̀ поꙋчи́тсѧ непра́вдѣ. 5 Не бꙋ́ди мнѣ̀ правди́выми нарещѝ ва́съ, до́ндеже оу҆мрꙋ̀: не и҆змѣню́ бо неѕло́бїѧ моегѡ̀. 6 Пра́вдѣ же внима́ѧ, не ѡ҆ста́влю є҆ѧ̀,
27: 6
1 Корі́нѳ. 4: 4
не свѣ́мъ бо себѐ ѕлы́хъ содѣ́лавша. 7
27: 7
І҆́ѡв. 42: 7
Ѻ҆ба́че же, дабы̀ бы́ли вразѝ моѝ, ꙗ҆́коже низвраще́нїе нечести́выхъ, и҆ востаю́щїи на мѧ̀, ꙗ҆́коже па́гꙋба пребеззако́нныхъ. 8
27: 8
І҆а́к. 4: 3
И҆ ка́ѧ бо є҆́сть наде́жда нечести́вомꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆жида́етъ; надѣ́ѧсѧ на гдⷭ҇а спасе́тсѧ ли; 9
27: 9
Ѱал. 17: 42
При́тч. 1: 28
28: 9
и҆лѝ мольбꙋ̀ є҆гѡ̀ оу҆слы́шитъ бг҃ъ; и҆лѝ наше́дшей є҆мꙋ̀ бѣдѣ̀, 10 є҆да̀ и҆́мать ко́е дерзнове́нїе пред̾ ни́мъ;
27: 10
При́тч. 15: 8
и҆лѝ ꙗ҆́кѡ призва́вшꙋ є҆мꙋ̀, оу҆слы́шитъ ли є҆го̀; 11 Сегѡ̀ ра́ди возвѣщꙋ̀ ва́мъ, что̀ є҆́сть въ рꙋцѣ̀ гдⷭ҇ни, и҆, є҆́же є҆́сть оу҆ вседержи́телѧ, не солжꙋ̀. 12
27: 12
Ѱал. 4: 3
Сѐ, всѝ вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ тщє́тнаѧ ко тщє́тнымъ прилага́ете. 13
27: 13
І҆́ѡв. 20: 29
Сїѧ̀ ча́сть человѣ́ка нечести́вагѡ ѿ гдⷭ҇а: и҆ жре́бїй си́льныхъ прїи́детъ ѿ вседержи́телѧ на нѧ̀. 14
27: 14
Второзак. 28: 41
А҆́ще мно́зи бꙋ́дꙋтъ сы́нове и҆́хъ, на заколе́нїе бꙋ́дꙋтъ:
27: 14
І҆́ѡв. 20: 10
а҆́ще же и҆ возмꙋжа́ютъ, ни́щы бꙋ́дꙋтъ: 15
27: 15
Ѱал. 77: 63
ѡ҆ста́вшїисѧ же є҆мꙋ̀ сме́ртїю оу҆́мрꙋтъ, и҆ вдови́цъ и҆́хъ никто́же поми́лꙋетъ. 16 А҆́ще собере́тъ ꙗ҆́коже зе́млю сребро̀, и҆ ꙗ҆́коже бре́нїе оу҆гото́витъ зла́то, 17
27: 17
Ѱал. 48: 11
сїѧ̑ всѧ̑ првⷣнїи ѡ҆держа́тъ, и҆мѣ́нїѧ же є҆гѡ̀ и҆́стиннїи во́змꙋтъ: 18 бꙋ́детъ же до́мъ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ мо́лїе, и҆ ꙗ҆́кѡ паꙋчи́на, ꙗ҆̀же снабдѣ̀. 19
27: 19
Ѱал. 48: 18
Бога́тый оу҆́снетъ и҆ не приложи́тъ, ѻ҆́чи своѝ ѿве́рзе, и҆ нѣ́сть. 20
27: 20
І҆́ѡв. 15: 20
18: 11
Ѡ҆быдо́ша є҆го̀ ꙗ҆́коже вода̀ бѡлѣ́зни, но́щїю же ꙗ҆́тъ є҆го̀ примра́къ. 21
27: 21
І҆езек. 17: 10
Во́зметъ же є҆го̀ ва́ръ, и҆ ѿи́детъ, и҆ возвѣ́етъ є҆го̀ ѿ мѣ́ста є҆гѡ̀, 22 и҆ ве́ржетъ на него̀, и҆ не пощади́тъ, и҆з̾ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ бѣжа́нїемъ побѣжи́тъ: 23
27: 23
І҆езек. 25: 6
Наꙋ́м. 3: 19
Софо́н. 2: 15
воспле́щетъ на́нь рꙋка́ма свои́ма и҆ съ шꙋ́момъ во́зметъ є҆го̀ ѿ мѣ́ста своегѡ̀.