Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
26

ГЛАВА̀ к҃ѕ.

261 Ѿвѣща́въ же і҆́ѡвъ, речѐ: 2 комꙋ̀ прилѣжи́ши, и҆лѝ комꙋ̀ хо́щеши помога́ти; не семꙋ́ ли, є҆мꙋ́же мно́га крѣ́пость и҆ є҆мꙋ́же мы́шца крѣпка̀ є҆́сть; 3 Комꙋ̀ совѣ́тъ да́лъ є҆сѝ; не є҆мꙋ́же ли всѧ̀ премꙋ́дрость; Кого̀ пожене́ши; не є҆мꙋ́же ли преве́лїѧ си́ла; 4 Комꙋ̀ возвѣсти́лъ є҆сѝ глаго́лы; дыха́нїе же чїе́ є҆сть и҆сходѧ́щее и҆з̾ тебє̀; 5

26: 5
И҆са́їа. 14: 9
Е҆да̀ и҆споли́ни родѧ́тсѧ под̾ водо́ю и҆ сосѣ́дми є҆ѧ̀; 6
26: 6
При́тч. 15: 11
Е҆вр. 4: 13
На́гъ а҆́дъ пред̾ ни́мъ, и҆ нѣ́сть покрыва́ла па́гꙋбѣ. 7 Простира́ѧй сѣ́веръ ни на че́мже,
26: 7
І҆́ѡв. 38: 6
Е҆вр. 1: 3
повѣ́шаѧй зе́млю ни наче́мже, 8
26: 8
І҆́ѡв. 38: 37
При́тч. 8: 28
свѧзꙋ́ѧй во́дꙋ на ѡ҆́блацѣхъ свои́хъ, и҆ не расто́ржесѧ ѡ҆́блакъ под̾ не́ю: 9 держа́й лицѐ престо́ла, простира́ѧ над̾ ни́мъ ѡ҆́блакъ сво́й: 10
26: 10
І҆́ѡв. 38: 8
При́тч. 8: 29
І҆ерем. 5: 22
повелѣ́нїе ѡ҆крꙋжѝ на лицѐ воды̀ да́же до сконча́нїѧ свѣ́та со тмо́ю. 11 Столпѝ небе́снїи простро́шасѧ
26: 11
2 Ца́рств. 22: 8
и҆ оу҆жасо́шасѧ ѿ запреще́нїѧ є҆гѡ̀. 12
26: 12
Ѱал. 88: 10
И҆са́їа. 51: 10
Лꙋк. 8: 25
Крѣ́постїю оу҆кротѝ мо́ре, и҆ хи́тростїю є҆гѡ̀ низложе́нъ бы́сть ки́тъ: 13 верєи́ же небє́сныѧ оу҆боѧ́шасѧ є҆гѡ̀: повелѣ́нїемъ же оу҆мертвѝ ѕмі́а ѿстꙋ́пника. 14 Сѐ, сїѧ̑ ча̑сти пꙋтѝ є҆гѡ̀: и҆ ѡ҆ ка́пли сло́ва оу҆слы́шимъ въ не́мъ: си́лꙋ же гро́ма є҆гѡ̀ кто̀ оу҆вѣ́да, когда̀ сотвори́тъ;

27

ГЛАВА̀ к҃з.

271 Е҆ще́ же приложи́въ і҆́ѡвъ, речѐ въ при́тчахъ: 2 жи́въ гдⷭ҇ь, и҆́же мѝ си́це сꙋдѝ, и҆ вседержи́тель, и҆́же ѡ҆горчи́ ми дꙋ́шꙋ: 3 до́ндеже є҆щѐ дыха́нїе моѐ є҆́сть и҆ дх҃ъ бж҃їй сꙋ́щїй въ но́здрехъ мои́хъ, 4

27: 4
Ѱал. 14: 2
не возглаго́лютъ оу҆стнѣ̀ моѝ беззако́нїѧ, нижѐ дꙋша̀ моѧ̀ поꙋчи́тсѧ непра́вдѣ. 5 Не бꙋ́ди мнѣ̀ правди́выми нарещѝ ва́съ, до́ндеже оу҆мрꙋ̀: не и҆змѣню́ бо неѕло́бїѧ моегѡ̀. 6 Пра́вдѣ же внима́ѧ, не ѡ҆ста́влю є҆ѧ̀,
27: 6
1 Корі́нѳ. 4: 4
не свѣ́мъ бо себѐ ѕлы́хъ содѣ́лавша. 7
27: 7
І҆́ѡв. 42: 7
Ѻ҆ба́че же, дабы̀ бы́ли вразѝ моѝ, ꙗ҆́коже низвраще́нїе нечести́выхъ, и҆ востаю́щїи на мѧ̀, ꙗ҆́коже па́гꙋба пребеззако́нныхъ. 8
27: 8
І҆а́к. 4: 3
И҆ ка́ѧ бо є҆́сть наде́жда нечести́вомꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆жида́етъ; надѣ́ѧсѧ на гдⷭ҇а спасе́тсѧ ли; 9
27: 9
Ѱал. 17: 42
При́тч. 1: 28
28: 9
и҆лѝ мольбꙋ̀ є҆гѡ̀ оу҆слы́шитъ бг҃ъ; и҆лѝ наше́дшей є҆мꙋ̀ бѣдѣ̀, 10 є҆да̀ и҆́мать ко́е дерзнове́нїе пред̾ ни́мъ;
27: 10
При́тч. 15: 8
и҆лѝ ꙗ҆́кѡ призва́вшꙋ є҆мꙋ̀, оу҆слы́шитъ ли є҆го̀; 11 Сегѡ̀ ра́ди возвѣщꙋ̀ ва́мъ, что̀ є҆́сть въ рꙋцѣ̀ гдⷭ҇ни, и҆, є҆́же є҆́сть оу҆ вседержи́телѧ, не солжꙋ̀. 12
27: 12
Ѱал. 4: 3
Сѐ, всѝ вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ тщє́тнаѧ ко тщє́тнымъ прилага́ете. 13
27: 13
І҆́ѡв. 20: 29
Сїѧ̀ ча́сть человѣ́ка нечести́вагѡ ѿ гдⷭ҇а: и҆ жре́бїй си́льныхъ прїи́детъ ѿ вседержи́телѧ на нѧ̀. 14
27: 14
Второзак. 28: 41
А҆́ще мно́зи бꙋ́дꙋтъ сы́нове и҆́хъ, на заколе́нїе бꙋ́дꙋтъ:
27: 14
І҆́ѡв. 20: 10
а҆́ще же и҆ возмꙋжа́ютъ, ни́щы бꙋ́дꙋтъ: 15
27: 15
Ѱал. 77: 63
ѡ҆ста́вшїисѧ же є҆мꙋ̀ сме́ртїю оу҆́мрꙋтъ, и҆ вдови́цъ и҆́хъ никто́же поми́лꙋетъ. 16 А҆́ще собере́тъ ꙗ҆́коже зе́млю сребро̀, и҆ ꙗ҆́коже бре́нїе оу҆гото́витъ зла́то, 17
27: 17
Ѱал. 48: 11
сїѧ̑ всѧ̑ првⷣнїи ѡ҆держа́тъ, и҆мѣ́нїѧ же є҆гѡ̀ и҆́стиннїи во́змꙋтъ: 18 бꙋ́детъ же до́мъ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ мо́лїе, и҆ ꙗ҆́кѡ паꙋчи́на, ꙗ҆̀же снабдѣ̀. 19
27: 19
Ѱал. 48: 18
Бога́тый оу҆́снетъ и҆ не приложи́тъ, ѻ҆́чи своѝ ѿве́рзе, и҆ нѣ́сть. 20
27: 20
І҆́ѡв. 15: 20
18: 11
Ѡ҆быдо́ша є҆го̀ ꙗ҆́коже вода̀ бѡлѣ́зни, но́щїю же ꙗ҆́тъ є҆го̀ примра́къ. 21
27: 21
І҆езек. 17: 10
Во́зметъ же є҆го̀ ва́ръ, и҆ ѿи́детъ, и҆ возвѣ́етъ є҆го̀ ѿ мѣ́ста є҆гѡ̀, 22 и҆ ве́ржетъ на него̀, и҆ не пощади́тъ, и҆з̾ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ бѣжа́нїемъ побѣжи́тъ: 23
27: 23
І҆езек. 25: 6
Наꙋ́м. 3: 19
Софо́н. 2: 15
воспле́щетъ на́нь рꙋка́ма свои́ма и҆ съ шꙋ́момъ во́зметъ є҆го̀ ѿ мѣ́ста своегѡ̀.

28

ГЛАВА̀ к҃и.

281 Е҆́сть бо сребрꙋ̀ мѣ́сто, ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ быва́етъ, и҆ мѣ́сто зла́тꙋ, ѿѻнꙋ́дꙋже ѡ҆чища́етсѧ. 2 Желѣ́зо бо и҆з̾ землѝ ражда́етсѧ, мѣ́дь же ра́внѡ ка́менїю сѣче́тсѧ. 3 Чи́нъ положѝ тмѣ̀, и҆ всѧ̑ концы̑ са́мъ и҆спытꙋ́етъ, камы́къ тмы̀ и҆ сѣ́нь сме́рти. 4 Пресѣче́нїе пото́ка ѿ пра́ха: забыва́ющїи же пꙋ́ть пра́вый и҆знемого́ша, ѿ человѣ́къ подвиго́шасѧ. 5 Е҆́сть землѧ̀, и҆з̾ неѧ́же и҆зы́детъ хлѣ́бъ: под̾ не́ю ѡ҆брати́сѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь. 6 Мѣ́сто сапфі́ра ка́менїе є҆ѧ̀, и҆ пе́рсть зла́то є҆мꙋ̀. 7 Стезѧ̀, не позна̀ є҆ѧ̀ пти́ца, и҆ не оу҆зрѣ̀ ю҆̀ ѻ҆́ко сꙋ́пово, 8 и҆ не ходи́ша по не́й сы́нове велича́выхъ, и҆ не пре́йде по не́й ле́въ. 9 На несѣко́мѣ ка́мени прострѐ рꙋ́кꙋ свою̀, преврати́ же и҆з̾ коре́нїѧ го́ры: 10 бре́ги рѣ́къ расто́рже, всѧ́кое же честно́е ви́дѣ ѻ҆́ко моѐ: 11 глꙋбины̑ же рѣ́къ ѿкры̀ и҆ показа̀ си́лꙋ свою̀ на свѣ́тъ. 12 Премꙋ́дрость же ѿкꙋ́дꙋ ѡ҆брѣ́тесѧ; и҆ ко́е мѣ́сто є҆́сть вѣ́дѣнїѧ; 13 Не вѣ́сть человѣ́къ пꙋтѝ є҆ѧ̀, нижѐ ѡ҆брѣ́тесѧ въ человѣ́цѣхъ. 14 Бе́здна речѐ: нѣ́сть во мнѣ̀: и҆ мо́ре речѐ: нѣ́сть со мно́ю. 15

28: 15
Ѱал. 18: 11
118: 72
Не да́стсѧ сокро́вище за ню̀, и҆ не и҆звѣ́ситсѧ сребро̀ на и҆змѣне́нїе є҆ѧ̀, 16
28: 16
При́тч. 8: 11
Премꙋ́др. 7: 9
и҆ не сравни́тсѧ со зла́томъ сѡфі́рскимъ, со ѻ҆́нѷз̆омъ честны́мъ и҆ сапфі́ромъ: 17 не ра́вно бꙋ́детъ є҆́й зла́то и҆ крѷста́ль, и҆ и҆змѣне́нїе є҆ѧ̀ сосꙋ́ди зла́ти. 18 Превысѡ́каѧ и҆ би́серїе не помѧ́нꙋтсѧ, и҆ притѧжѝ премꙋ́дрость па́че внꙋ́треннѣйшихъ: 19 не оу҆равни́тсѧ є҆́й топа́зїй є҆ѳїо́пскїй, со зла́томъ чи́стымъ не сравни́тсѧ. 20 Премꙋ́дрость же ѿкꙋ́дꙋ ѡ҆брѣ́тесѧ; и҆ ко́е мѣ́сто є҆́сть ра́зꙋмꙋ; 21 Оу҆таи́сѧ ѿ всѧ́кагѡ человѣ́ка, и҆ ѿ пти́цъ небе́сныхъ скры́сѧ. 22 Па́гꙋба и҆ сме́рть реко́стѣ: слы́шахомъ є҆ѧ̀ сла́вꙋ. 23
28: 23
Варꙋ́х. 3: 32
Бг҃ъ бла́гѡ позна̀ є҆ѧ̀ пꙋ́ть: са́мъ бо вѣ́сть мѣ́сто є҆ѧ̀. 24 И҆́бо са́мъ поднебе́снꙋю всю̀ надзира́етъ, вѣ́дый, ꙗ҆̀же на землѝ, всѧ̑, ꙗ҆̀же сотворѝ. 25 Вѣ́трѡвъ вѣ́съ и҆ водѣ̀ мѣ́рꙋ є҆гда̀ сотвори́лъ, 26 та́кѡ ви́дѧй сочтѐ,
28: 26
І҆́ѡв. 38: 25
и҆ пꙋ́ть въ сотрѧсе́нїи гласѡ́въ, 27 тогда̀ ви́дѣ ю҆̀ и҆ повѣ́да ю҆̀, оу҆гото́вавъ и҆зслѣ́ди 28 и҆ речѐ человѣ́кꙋ: сѐ, благоче́стїе є҆́сть премꙋ́дрость, а҆ є҆́же оу҆далѧ́тисѧ ѿ ѕла̀ є҆́сть вѣ́дѣнїе.