Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
25

ГЛАВА̀ к҃є.

251 Ѿвѣща́въ же

25: 1
І҆́ѡв. 8: 1
18: 1
валда́дъ саѵхе́йскїй, речѐ: 2 что́ бо нача́ло, а҆́ще не стра́хъ ѿ негѡ̀, и҆́же твори́тъ всѧ́чєскаѧ въ вы́шнихъ; 3 Да никто́же бо мни́тъ, ꙗ҆́кѡ є҆́сть
25: 3
Ѱал. 102: 20
оу҆медле́нїе во́инствѡмъ: и҆ на кого̀ не на́йдетъ навѣ́тъ ѿ негѡ̀; 4
25: 4
І҆́ѡв. 4: 17
9: 2
15: 14
Ка́кѡ бо бꙋ́детъ првⷣнъ человѣ́къ пред̾ бг҃омъ; и҆лѝ кто̀ ѡ҆чи́ститъ себѐ рожде́нный ѿ жены̀; 5 А҆́ще лꙋнѣ̀ повелѣва́етъ, и҆ не сїѧ́етъ,
25: 5
І҆́ѡв. 15: 15
ѕвѣ́зды же нечи̑сты сꙋ́ть пред̾ ни́мъ, 6 кольмѝ па́че
25: 6
Ѱал. 21: 7
человѣ́къ гно́й, и҆ сы́нъ человѣ́ческїй че́рвь.

26

ГЛАВА̀ к҃ѕ.

261 Ѿвѣща́въ же і҆́ѡвъ, речѐ: 2 комꙋ̀ прилѣжи́ши, и҆лѝ комꙋ̀ хо́щеши помога́ти; не семꙋ́ ли, є҆мꙋ́же мно́га крѣ́пость и҆ є҆мꙋ́же мы́шца крѣпка̀ є҆́сть; 3 Комꙋ̀ совѣ́тъ да́лъ є҆сѝ; не є҆мꙋ́же ли всѧ̀ премꙋ́дрость; Кого̀ пожене́ши; не є҆мꙋ́же ли преве́лїѧ си́ла; 4 Комꙋ̀ возвѣсти́лъ є҆сѝ глаго́лы; дыха́нїе же чїе́ є҆сть и҆сходѧ́щее и҆з̾ тебє̀; 5

26: 5
И҆са́їа. 14: 9
Е҆да̀ и҆споли́ни родѧ́тсѧ под̾ водо́ю и҆ сосѣ́дми є҆ѧ̀; 6
26: 6
При́тч. 15: 11
Е҆вр. 4: 13
На́гъ а҆́дъ пред̾ ни́мъ, и҆ нѣ́сть покрыва́ла па́гꙋбѣ. 7 Простира́ѧй сѣ́веръ ни на че́мже,
26: 7
І҆́ѡв. 38: 6
Е҆вр. 1: 3
повѣ́шаѧй зе́млю ни наче́мже, 8
26: 8
І҆́ѡв. 38: 37
При́тч. 8: 28
свѧзꙋ́ѧй во́дꙋ на ѡ҆́блацѣхъ свои́хъ, и҆ не расто́ржесѧ ѡ҆́блакъ под̾ не́ю: 9 держа́й лицѐ престо́ла, простира́ѧ над̾ ни́мъ ѡ҆́блакъ сво́й: 10
26: 10
І҆́ѡв. 38: 8
При́тч. 8: 29
І҆ерем. 5: 22
повелѣ́нїе ѡ҆крꙋжѝ на лицѐ воды̀ да́же до сконча́нїѧ свѣ́та со тмо́ю. 11 Столпѝ небе́снїи простро́шасѧ
26: 11
2 Ца́рств. 22: 8
и҆ оу҆жасо́шасѧ ѿ запреще́нїѧ є҆гѡ̀. 12
26: 12
Ѱал. 88: 10
И҆са́їа. 51: 10
Лꙋк. 8: 25
Крѣ́постїю оу҆кротѝ мо́ре, и҆ хи́тростїю є҆гѡ̀ низложе́нъ бы́сть ки́тъ: 13 верєи́ же небє́сныѧ оу҆боѧ́шасѧ є҆гѡ̀: повелѣ́нїемъ же оу҆мертвѝ ѕмі́а ѿстꙋ́пника. 14 Сѐ, сїѧ̑ ча̑сти пꙋтѝ є҆гѡ̀: и҆ ѡ҆ ка́пли сло́ва оу҆слы́шимъ въ не́мъ: си́лꙋ же гро́ма є҆гѡ̀ кто̀ оу҆вѣ́да, когда̀ сотвори́тъ;

27

ГЛАВА̀ к҃з.

271 Е҆ще́ же приложи́въ і҆́ѡвъ, речѐ въ при́тчахъ: 2 жи́въ гдⷭ҇ь, и҆́же мѝ си́це сꙋдѝ, и҆ вседержи́тель, и҆́же ѡ҆горчи́ ми дꙋ́шꙋ: 3 до́ндеже є҆щѐ дыха́нїе моѐ є҆́сть и҆ дх҃ъ бж҃їй сꙋ́щїй въ но́здрехъ мои́хъ, 4

27: 4
Ѱал. 14: 2
не возглаго́лютъ оу҆стнѣ̀ моѝ беззако́нїѧ, нижѐ дꙋша̀ моѧ̀ поꙋчи́тсѧ непра́вдѣ. 5 Не бꙋ́ди мнѣ̀ правди́выми нарещѝ ва́съ, до́ндеже оу҆мрꙋ̀: не и҆змѣню́ бо неѕло́бїѧ моегѡ̀. 6 Пра́вдѣ же внима́ѧ, не ѡ҆ста́влю є҆ѧ̀,
27: 6
1 Корі́нѳ. 4: 4
не свѣ́мъ бо себѐ ѕлы́хъ содѣ́лавша. 7
27: 7
І҆́ѡв. 42: 7
Ѻ҆ба́че же, дабы̀ бы́ли вразѝ моѝ, ꙗ҆́коже низвраще́нїе нечести́выхъ, и҆ востаю́щїи на мѧ̀, ꙗ҆́коже па́гꙋба пребеззако́нныхъ. 8
27: 8
І҆а́к. 4: 3
И҆ ка́ѧ бо є҆́сть наде́жда нечести́вомꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆жида́етъ; надѣ́ѧсѧ на гдⷭ҇а спасе́тсѧ ли; 9
27: 9
Ѱал. 17: 42
При́тч. 1: 28
28: 9
и҆лѝ мольбꙋ̀ є҆гѡ̀ оу҆слы́шитъ бг҃ъ; и҆лѝ наше́дшей є҆мꙋ̀ бѣдѣ̀, 10 є҆да̀ и҆́мать ко́е дерзнове́нїе пред̾ ни́мъ;
27: 10
При́тч. 15: 8
и҆лѝ ꙗ҆́кѡ призва́вшꙋ є҆мꙋ̀, оу҆слы́шитъ ли є҆го̀; 11 Сегѡ̀ ра́ди возвѣщꙋ̀ ва́мъ, что̀ є҆́сть въ рꙋцѣ̀ гдⷭ҇ни, и҆, є҆́же є҆́сть оу҆ вседержи́телѧ, не солжꙋ̀. 12
27: 12
Ѱал. 4: 3
Сѐ, всѝ вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ тщє́тнаѧ ко тщє́тнымъ прилага́ете. 13
27: 13
І҆́ѡв. 20: 29
Сїѧ̀ ча́сть человѣ́ка нечести́вагѡ ѿ гдⷭ҇а: и҆ жре́бїй си́льныхъ прїи́детъ ѿ вседержи́телѧ на нѧ̀. 14
27: 14
Второзак. 28: 41
А҆́ще мно́зи бꙋ́дꙋтъ сы́нове и҆́хъ, на заколе́нїе бꙋ́дꙋтъ:
27: 14
І҆́ѡв. 20: 10
а҆́ще же и҆ возмꙋжа́ютъ, ни́щы бꙋ́дꙋтъ: 15
27: 15
Ѱал. 77: 63
ѡ҆ста́вшїисѧ же є҆мꙋ̀ сме́ртїю оу҆́мрꙋтъ, и҆ вдови́цъ и҆́хъ никто́же поми́лꙋетъ. 16 А҆́ще собере́тъ ꙗ҆́коже зе́млю сребро̀, и҆ ꙗ҆́коже бре́нїе оу҆гото́витъ зла́то, 17
27: 17
Ѱал. 48: 11
сїѧ̑ всѧ̑ првⷣнїи ѡ҆держа́тъ, и҆мѣ́нїѧ же є҆гѡ̀ и҆́стиннїи во́змꙋтъ: 18 бꙋ́детъ же до́мъ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ мо́лїе, и҆ ꙗ҆́кѡ паꙋчи́на, ꙗ҆̀же снабдѣ̀. 19
27: 19
Ѱал. 48: 18
Бога́тый оу҆́снетъ и҆ не приложи́тъ, ѻ҆́чи своѝ ѿве́рзе, и҆ нѣ́сть. 20
27: 20
І҆́ѡв. 15: 20
18: 11
Ѡ҆быдо́ша є҆го̀ ꙗ҆́коже вода̀ бѡлѣ́зни, но́щїю же ꙗ҆́тъ є҆го̀ примра́къ. 21
27: 21
І҆езек. 17: 10
Во́зметъ же є҆го̀ ва́ръ, и҆ ѿи́детъ, и҆ возвѣ́етъ є҆го̀ ѿ мѣ́ста є҆гѡ̀, 22 и҆ ве́ржетъ на него̀, и҆ не пощади́тъ, и҆з̾ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ бѣжа́нїемъ побѣжи́тъ: 23
27: 23
І҆езек. 25: 6
Наꙋ́м. 3: 19
Софо́н. 2: 15
воспле́щетъ на́нь рꙋка́ма свои́ма и҆ съ шꙋ́момъ во́зметъ є҆го̀ ѿ мѣ́ста своегѡ̀.