Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
24

ГЛАВА̀ к҃д.

241 Почто́ же гдⷭ҇а оу҆таи́шасѧ часы̀, 2

24: 2
Второзак. 19: 14
При́тч. 22: 28
нечести́вїи же предѣ́лъ преидо́ша, ста́до съ па́стыремъ разгра́бивше; 3 Под̾ѧре́мника си́рыхъ ѿведо́ша и҆ вола̀ вдови́ча въ зало́гъ взѧ́ша: 4 оу҆клони́ша немощны́хъ ѿ пꙋтѝ првⷣнагѡ, вкꙋ́пѣ же скры́шасѧ кро́тцыи землѝ: 5 и҆зыдо́ша же, ꙗ҆́кѡ ѻ҆слѝ на село̀, на мѧ̀, и҆зстꙋпи́вше своегѡ̀ чи́на: сла́докъ бы́сть хлѣ́бъ и҆̀мъ ра́ди ю҆́ныхъ. 6
24: 6
3 Ца́рств. 21: 15
Ни́вꙋ пре́жде вре́мене не свою̀ сꙋ́щꙋ пожа́ша, немощні́и же вїногра́дъ нечести́выхъ без̾ мзды̀ и҆ без̾ бра́шна воздѣ́лаша: 7
24: 7
І҆́ѡв. 22: 6
наги́хъ мно́гихъ оу҆спи́ша без̾ ри́зъ, ѻ҆де́ждꙋ же дꙋшѝи҆́хъ ѿѧ́ша: 8 ка́плѧми го́рскими мо́кнꙋтъ, зане́же не и҆мѣ́ѧхꙋ покро́ва, въ ка́менїе ѡ҆блеко́шасѧ: 9 восхи́тиша сиротꙋ̀ ѿ сосца̀, па́дшаго же смири́ша: 10
24: 10
И҆са́їа. 58: 7
нагі̑ѧ же оу҆спи́ша непра́веднѡ, ѿ а҆́лчꙋщихъ же хлѣ́бъ ѿѧ́ша: 11 въ тѣсни́нахъ непра́веднѡ засѣдо́ша, пꙋти́ же првⷣнагѡ не вѣ́дѣша. 12
24: 12
І҆́ѡв. 35: 9
И҆̀же и҆з̾ гра́да и҆ и҆з̾ домѡ́въ свои́хъ и҆згони́ми быва́хꙋ, дꙋша́ же младе́нцєвъ стенѧ́ше вельмѝ: бг҃ъ же почто̀ си́хъ посѣще́нїѧ не сотворѝ; 13 На землѝ сꙋ́щымъ и҆̀мъ, и҆ не разꙋмѣ́ша, пꙋти́ же првⷣнагѡ не вѣ́дѣша, ни по стезѧ́мъ є҆гѡ̀ ходи́ша. 14 Разꙋмѣ́въ же и҆́хъ дѣла̀, предадѐ и҆̀хъ во тмꙋ̀, и҆ въ нощѝ бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ та́ть. 15
24: 15
І҆́ѡв. 22: 14
При́тч. 7: 9
И҆ ѻ҆́ко прелюбодѣ́ѧ сохранѝ тмꙋ̀, глаго́лѧ: не оу҆́зритъ мѧ̀ ѻ҆́ко: и҆ покрыва́ло лицꙋ̀ наложѝ. 16 Прокопа̀ въ нощѝ хра̑мины, во дне́хъ же запечатлѣ́ша себѐ, не позна́ша свѣ́та: 17 ꙗ҆́кѡ а҆́бїе заꙋ́тра и҆̀мъ сѣ́нь сме́рти, поне́же позна́етъ мѧте́жъ сѣ́ни сме́ртныѧ. 18
24: 18
Быт. 49: 4
Лего́къ є҆́сть на лицы̀ воды̀: проклѧта̀ бꙋ́ди ча́сть и҆́хъ на землѝ, да ꙗ҆вѧ́тсѧ же садѡ́вїѧ и҆́хъ на землѝ сꙋ̑ха: 19 рꙋкоѧ́тїе бо си́рыхъ разгра́биша. 20 Пото́мъ воспомѧне́нъ бы́сть є҆мꙋ̀ грѣ́хъ, и҆ ꙗ҆́коже мгла̀ росы̀ и҆зчезѐ: воздано́ же бꙋ́ди є҆мꙋ̀, є҆́же содѣ́ѧ, сокрꙋше́нъ же бꙋ́ди всѧ́къ неправди́въ ꙗ҆́кѡ дре́во неизцѣ́льно: 21 непло́днѣй бо не добро̀ сотворѝ и҆ жены̀ не поми́лова. 22 Ꙗ҆́ростїю же низвратѝ немѡщны́ѧ: воста́въ оу҆̀бо не и҆́мать вѣ́ры ꙗ҆́ти ѡ҆ свое́мъ житїѝ. 23 Е҆гда́ же разболи́тсѧ, да не надѣ́етсѧ здра́въ бы́ти, но паде́тъ недꙋ́гомъ. 24 Мнѡ́ги бо ѡ҆ѕло́би высота̀ є҆гѡ̀:
24: 24
Ѱал. 36: 2
72: 18
оу҆вѧде́ же ꙗ҆́кѡ ѕла́къ въ зно́и, и҆лѝ ꙗ҆́коже кла́съ ѿ стебла̀ са́мъ ѿпа́дъ. 25 А҆́ще же нѝ, кто́ є҆сть глаго́лѧй лжꙋ̀ мѝ глаго́лати, и҆ положи́тъ ни во что́же глаго́лы моѧ̑;

25

ГЛАВА̀ к҃є.

251 Ѿвѣща́въ же

25: 1
І҆́ѡв. 8: 1
18: 1
валда́дъ саѵхе́йскїй, речѐ: 2 что́ бо нача́ло, а҆́ще не стра́хъ ѿ негѡ̀, и҆́же твори́тъ всѧ́чєскаѧ въ вы́шнихъ; 3 Да никто́же бо мни́тъ, ꙗ҆́кѡ є҆́сть
25: 3
Ѱал. 102: 20
оу҆медле́нїе во́инствѡмъ: и҆ на кого̀ не на́йдетъ навѣ́тъ ѿ негѡ̀; 4
25: 4
І҆́ѡв. 4: 17
9: 2
15: 14
Ка́кѡ бо бꙋ́детъ првⷣнъ человѣ́къ пред̾ бг҃омъ; и҆лѝ кто̀ ѡ҆чи́ститъ себѐ рожде́нный ѿ жены̀; 5 А҆́ще лꙋнѣ̀ повелѣва́етъ, и҆ не сїѧ́етъ,
25: 5
І҆́ѡв. 15: 15
ѕвѣ́зды же нечи̑сты сꙋ́ть пред̾ ни́мъ, 6 кольмѝ па́че
25: 6
Ѱал. 21: 7
человѣ́къ гно́й, и҆ сы́нъ человѣ́ческїй че́рвь.

26

ГЛАВА̀ к҃ѕ.

261 Ѿвѣща́въ же і҆́ѡвъ, речѐ: 2 комꙋ̀ прилѣжи́ши, и҆лѝ комꙋ̀ хо́щеши помога́ти; не семꙋ́ ли, є҆мꙋ́же мно́га крѣ́пость и҆ є҆мꙋ́же мы́шца крѣпка̀ є҆́сть; 3 Комꙋ̀ совѣ́тъ да́лъ є҆сѝ; не є҆мꙋ́же ли всѧ̀ премꙋ́дрость; Кого̀ пожене́ши; не є҆мꙋ́же ли преве́лїѧ си́ла; 4 Комꙋ̀ возвѣсти́лъ є҆сѝ глаго́лы; дыха́нїе же чїе́ є҆сть и҆сходѧ́щее и҆з̾ тебє̀; 5

26: 5
И҆са́їа. 14: 9
Е҆да̀ и҆споли́ни родѧ́тсѧ под̾ водо́ю и҆ сосѣ́дми є҆ѧ̀; 6
26: 6
При́тч. 15: 11
Е҆вр. 4: 13
На́гъ а҆́дъ пред̾ ни́мъ, и҆ нѣ́сть покрыва́ла па́гꙋбѣ. 7 Простира́ѧй сѣ́веръ ни на че́мже,
26: 7
І҆́ѡв. 38: 6
Е҆вр. 1: 3
повѣ́шаѧй зе́млю ни наче́мже, 8
26: 8
І҆́ѡв. 38: 37
При́тч. 8: 28
свѧзꙋ́ѧй во́дꙋ на ѡ҆́блацѣхъ свои́хъ, и҆ не расто́ржесѧ ѡ҆́блакъ под̾ не́ю: 9 держа́й лицѐ престо́ла, простира́ѧ над̾ ни́мъ ѡ҆́блакъ сво́й: 10
26: 10
І҆́ѡв. 38: 8
При́тч. 8: 29
І҆ерем. 5: 22
повелѣ́нїе ѡ҆крꙋжѝ на лицѐ воды̀ да́же до сконча́нїѧ свѣ́та со тмо́ю. 11 Столпѝ небе́снїи простро́шасѧ
26: 11
2 Ца́рств. 22: 8
и҆ оу҆жасо́шасѧ ѿ запреще́нїѧ є҆гѡ̀. 12
26: 12
Ѱал. 88: 10
И҆са́їа. 51: 10
Лꙋк. 8: 25
Крѣ́постїю оу҆кротѝ мо́ре, и҆ хи́тростїю є҆гѡ̀ низложе́нъ бы́сть ки́тъ: 13 верєи́ же небє́сныѧ оу҆боѧ́шасѧ є҆гѡ̀: повелѣ́нїемъ же оу҆мертвѝ ѕмі́а ѿстꙋ́пника. 14 Сѐ, сїѧ̑ ча̑сти пꙋтѝ є҆гѡ̀: и҆ ѡ҆ ка́пли сло́ва оу҆слы́шимъ въ не́мъ: си́лꙋ же гро́ма є҆гѡ̀ кто̀ оу҆вѣ́да, когда̀ сотвори́тъ;