Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
15

ГЛАВА̀ є҃і.

151 Ѿвѣща́въ же

15: 1
І҆́ѡв. 4: 1
22: 1
є҆лїфа́зъ ѳемані́тинъ, речѐ: 2 є҆да̀ премꙋ́дрый да́стъ ѿвѣ́тъ разꙋ́менъ на вѣ́тръ, и҆ напо́лни болѣ́знїю чре́во, 3 ѡ҆блича́ѧ глагѡ́лы, и҆́миже не подоба́етъ, и҆ словесы̀, и҆́хже ни ка́ѧ по́льза; 4 Не и҆ ты́ ли ѿри́нꙋлъ є҆сѝ стра́хъ; сконча́лъ же є҆сѝ глаго́лы таковы̑ пред̾ гдⷭ҇емъ; 5 Пови́ненъ є҆сѝ глаго́лѡмъ оу҆́стъ твои́хъ, нижѐ разсꙋди́лъ є҆сѝ глаго́лы си́льныхъ. 6
15: 6
Матѳ. 12: 37
Да ѡ҆блича́тъ тѧ̀ оу҆ста̀ твоѧ̑, а҆ не а҆́зъ, и҆ оу҆стнѣ̀ твоѝ на тѧ̀ возсвидѣ́телствꙋютъ. 7 Что́ бо; є҆да̀ пе́рвый ѿ человѣ́къ рожде́нъ є҆сѝ;
15: 7
При́тч. 8: 25
и҆лѝ пре́жде холмѡ́въ сгꙋсти́лсѧ є҆сѝ; 8
15: 8
И҆са́їа. 40: 13
І҆ерем. 23: 18
и҆лѝ строе́нїе гдⷭ҇не слы́шалъ є҆сѝ; и҆лѝ въ совѣ́тника тѧ̀ оу҆потребѝ бг҃ъ; и҆ на тѧ̀ (є҆ди́наго) ли прїи́де премꙋ́дрость; 9
15: 9
І҆́ѡв. 13: 2
что́ бо вѣ́си, є҆гѡ́же не вѣ́мы; и҆лѝ что̀ разꙋмѣ́еши ты̀, є҆гѡ́же и҆ мы̀ (не разꙋмѣ́емъ); 10 И҆ ста́ръ и҆ дре́венъ є҆́сть въ на́съ, ста́ршїй ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ де́ньми. 11 Ма́лѡ, ѡ҆ ни́хже согрѣши́лъ є҆сѝ, оу҆ѧ́звленъ є҆сѝ, вельмѝ вы́ше мѣ́ры возглаго́лалъ є҆сѝ. 12 Что̀ де́рзостно бы́сть се́рдце твоѐ; и҆лѝ что̀ вознесо́стѣсѧ ѻ҆́чи твоѝ; 13 Ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́рость и҆зры́гнꙋлъ є҆сѝ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆зне́слъ же є҆сѝ и҆зо оу҆́стъ такѡва̀ словеса̀; 14
15: 14
Быт. 6: 5
3 Ца́рств. 8: 46
2 Паралїпом. 6: 36
Кто́ бо сы́й человѣ́къ ꙗ҆́кѡ бꙋ́детъ непоро́ченъ; и҆лѝ а҆́ки бꙋ́дꙋщїй пра́ведникъ рожде́нъ ѿ жены̀; 15
15: 15
І҆́ѡв. 4: 18
А҆́ще во ст҃ы́хъ не вѣ́ритъ, нб҃о же нечи́сто пред̾ ни́мъ, 16
15: 16
Колос. 2: 13
кольмѝ па́че ме́рзкїй и҆ нечи́стый мꙋ́жъ, пїѧ́й непра̑вды, ꙗ҆́коже питїѐ. 17 Возвѣщꙋ́ же тѝ, послꙋ́шай менѐ: ꙗ҆̀же нн҃ѣ ви́дѣхъ, возвѣщꙋ̀ тѝ, 18 ꙗ҆̀же премꙋ́дрїи рекꙋ́тъ, и҆ не оу҆таи́ша ѻ҆тцы̀ и҆́хъ, 19 и҆̀мже є҆ди̑нымъ дана̀ бы́сть землѧ̀, и҆ не на́йде и҆ноплеме́нникъ на нѧ̀. 20
15: 20
При́тч. 28: 1
И҆са́їа. 48: 22
Всѐ житїѐ нечести́вагѡ въ попече́нїи, лѣ́та же и҆зочтє́на дана̑ си́льномꙋ, 21
15: 21
Леѵі́т. 26: 36
стра́хъ же є҆гѡ̀ во оу҆шесѣ́хъ є҆гѡ̀: є҆гда̀ мни́тъ оу҆жѐ въ ми́рѣ бы́ти, тогда̀ прїи́детъ на́нь низвраще́нїе: 22 да не вѣ́рꙋетъ ѿврати́тисѧ ѿ тмы̀, ѡ҆сꙋжде́нъ бо оу҆жѐ въ рꙋ́ки желѣ́за, 23
15: 23
І҆́ѡв. 18: 11
Ѱал. 108: 10
оу҆чине́нъ же є҆́сть въ бра́шно неѧ́сытємъ: вѣ́сть же въ себѣ̀, ꙗ҆́кѡ жде́тъ паде́нїѧ, де́нь же те́менъ преврати́тъ є҆го̀, 24
15: 24
Леѵі́т. 26: 21
бѣда́ же и҆ ско́рбь ѡ҆б̾и́метъ є҆го̀, ꙗ҆́коже военача́лникъ напредѝ стоѧ́й па́даетъ, 25 ꙗ҆́кѡ вознесѐ рꙋ́цѣ на гдⷭ҇а, пред̾ гдⷭ҇емъ же вседержи́телемъ ѡ҆жесточѝ вы́ю, 26 тече́ же проти́вꙋ є҆мꙋ̀ оу҆кори́зною въ то́лщи хребта̀ щита̀ своегѡ̀: 27
15: 27
Второзак. 32: 15,16
Ѱал. 16: 10
118: 70
ꙗ҆́кѡ покры̀ лицѐ своѐ тꙋ́комъ свои́мъ и҆ сотворѝ ѡ҆ме́тъ на сте́гнахъ: (хвала́ же є҆гѡ̀ оу҆кори́зна). 28 Да всели́тсѧ же во градѣ́хъ пꙋсты́хъ, вни́детъ же въ до́мы ненаселє́нныѧ: а҆ ꙗ҆̀же ѻ҆нѝ оу҆гото́ваша, и҆ні́и ѿнесꙋ́тъ. 29 Нижѐ ѡ҆богати́тсѧ, нижѐ ѡ҆ста́нетъ и҆мѣ́нїе є҆гѡ̀, не и҆́мать положи́ти на зе́млю сѣ́ни, 30 нижѐ и҆збѣжи́тъ тмы̀:
15: 30
І҆́ѡв. 4: 9
2 Солꙋ́н. 2: 8
прозѧбе́нїе є҆гѡ̀ да оу҆сꙋши́тъ вѣ́тръ, и҆ да ѿпаде́тъ цвѣ́тъ є҆гѡ̀: 31 да не вѣ́ритъ, ꙗ҆́кѡ стерпи́тъ,
15: 31
І҆́ѡв. 22: 16
тщє́тнаѧ бо сбꙋ́дꙋтсѧ є҆мꙋ̀. 32
15: 32
Ѱал. 54: 24
72: 19
Е҆кклес. 7: 18
Посѣче́нїе є҆гѡ̀ пре́жде часа̀ растлѣ́етъ, и҆ лѣ́торасль є҆гѡ̀ не ѡ҆бли́ственѣетъ: 33 да ѡ҆б̾има́нъ бꙋ́детъ ꙗ҆́коже недозрѣ́лаѧ ꙗ҆́года пре́жде часа̀, да ѿпаде́тъ же ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ ма́сличїѧ. 34 Послꙋ́шество бо нечести́вагѡ сме́рть,
15: 34
И҆са́їа. 9: 19
ѻ҆́гнь же пожже́тъ до́мы мздои́мцєвъ: 35
15: 35
Ѱал. 7: 15
во чре́вѣ же прїи́метъ бѡлѣ́зни, сбꙋ́детсѧ же є҆мꙋ̀ тщета̀, чре́во же є҆гѡ̀ понесе́тъ ле́сть.

16

ГЛАВА̀ ѕ҃і.

161 Ѿвѣща́въ же і҆́ѡвъ, речѐ: 2 слы́шахъ сицєва́ѧ мнѡ́га,

16: 2
И҆са́їа. 59: 4
І҆́ѡв. 21: 34
оу҆тѣ́шителїе ѕѡ́лъ всѝ. 3 Что́ бо; є҆да̀ чи́нъ є҆́сть во словесѣ́хъ вѣ́тра; и҆лѝ кꙋ́ю тѝ па́кость сотвори́тъ, ꙗ҆́кѡ ѿвѣща́еши; 4 И҆ а҆́зъ ꙗ҆́коже вы̀ возглаго́лю: а҆́ще бы дꙋша̀ ва́ша подлежа́ла вмѣ́стѡ моеѧ̀, тогда̀ наскочи́лъ бы́хъ на вы̀ словесы̀, покива́ю же на вы̀ главо́ю мое́ю. 5 Бꙋ́ди же крѣ́пость во оу҆стѣ́хъ мои́хъ, движе́нїѧ же оу҆сте́нъ не пощажꙋ̀. 6 А҆́ще бо возглаго́лю, не возболю́ ли ꙗ҆́звою; а҆́ще же и҆ оу҆молчꙋ̀, чи́мъ ме́нше оу҆ѧ́звенъ бꙋ́дꙋ; 7
16: 7
І҆́ѡв. 10: 17
Нн҃ѣ же преꙋтрꙋжде́на мѧ̀ сотворѝ, бꙋ́ѧ, согни́вша, и҆ ꙗ҆́тъ мѧ̀. 8 Въ послꙋ́шество бы́хъ, и҆ воста̀ во мнѣ̀ лжа̀ моѧ̀, проти́внѡ лицꙋ̀ моемꙋ̀ ѿвѣща̀. 9 Гнѣ́венъ бы́въ низложи́ мѧ, возскрежета̀ зꙋбы̀ на мѧ̀, стрѣ́лы разбо́йникѡвъ є҆гѡ̀ нападо́ша на мѧ̀. 10 Ѻ҆строто́ю ѻ҆че́съ наскака̀, мече́мъ порази́ мѧ въ колѣ́на: вкꙋ́пѣ же потеко́ша на мѧ̀: 11 предаде́ бо мѧ̀ гдⷭ҇ь въ рꙋ́ки непра́ведныхъ, нечести̑вымъ же пове́рже мѧ̀. 12
16: 12
Ѱал. 101: 14
Ми́рствꙋюща разсы́па мѧ̀, взѧ́въ мѧ̀ за власы̀ ѡ҆борва̀, поста́ви мѧ̀
16: 12
Второзак. 32: 23
а҆́ки примѣ́тꙋ. 13 Ѡ҆быдо́ша мѧ̀ ко́пїѧми бодꙋ́ще во и҆сте́сы моѧ̑, не щадѧ́ще: и҆злїѧ́ша на зе́млю же́лчь мою̀, 14 низложи́ша мѧ̀ трꙋ́пъ на трꙋ́пъ, теко́ша ко мнѣ̀ могꙋ́щїи, 15 вре́тище соши́ша на ко́жꙋ мою̀, и҆ мо́щь моѧ̀ на землѝ оу҆гасѐ. 16 Чре́во моѐ сгорѣ̀ ѿ пла́ча,
16: 16
І҆́ѡв. 17: 7
Ѱал. 6: 7,8
на вѣ́ждахъ же мои́хъ стѣ́нь сме́ртнаѧ, 17 непра́ведно же ни є҆ди́но бѣ̀ въ рꙋкꙋ̀ моє́ю:
16: 17
1 Тїмоѳ. 2: 8
моли́тва же моѧ̀ чиста̀. 18 Землѐ, да не покры́еши над̾ кро́вїю пло́ти моеѧ̀, нижѐ да бꙋ́детъ мѣ́сто во́плю моемꙋ̀. 19 И҆ нн҃ѣ сѐ, на нб҃сѣ́хъ по́слꙋхъ мо́й, свидѣ́тель же мѝ во вы́шнихъ. 20 Да прїи́детъ моѧ̀ мольба̀ ко гдⷭ҇ꙋ, пред̾ ни́мже да ка́плетъ ѻ҆́ко моѐ. 21 Бꙋ́ди же ѡ҆бличе́нїе мꙋ́жꙋ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ сы́нꙋ человѣ́ческомꙋ ко бли́жнемꙋ є҆гѡ̀. 22
16: 22
І҆ис. Наѵ. 23: 14
Лѣ́та же и҆зочтє́наѧ прїидо́ша,
16: 22
І҆́ѡв. 7: 21
10: 21
и҆ пꙋте́мъ, и҆́мже не возвращꙋ́сѧ, пойдꙋ̀.

17

ГЛАВА̀ з҃і.

171 Тлѣ́ю дꙋ́хомъ носи́мь, прошꙋ́ же гро́ба и҆ не оу҆лꙋча́ю. 2 Молю̀ болѣ́знꙋѧ, и҆ что̀ сотворю̀; оу҆крадо́ша же мѝ и҆мѣ́нїе чꙋжді́и. 3 Кто́ є҆сть се́й; рꙋко́ю мое́ю свѧ́занъ да бꙋ́детъ. 4

17: 4
Матѳ. 11: 25
Ꙗ҆́кѡ се́рдце и҆́хъ сокры́лъ є҆сѝ ѿ мꙋ́дрости, сегѡ̀ ра́ди да не вознесе́ши и҆́хъ. 5
17: 5
І҆́ѡв. 11: 20
Ча́сти возвѣсти́тъ ѕлѡ́бы: ѻ҆́чи же на сынѣ́хъ и҆ста́ѧста. 6
17: 6
І҆́ѡв. 12: 4
30: 9
І҆езек. 33: 32
Положи́лъ же мѧ̀ є҆сѝ въ при́тчꙋ во ꙗ҆зы́цѣхъ, смѣ́хъ же бы́хъ и҆̀мъ. 7
17: 7
Ѱал. 6: 8
Ѡ҆слѣпо́ста бо ѿ гнѣ́ва ѻ҆́чи моѝ, повоева́нъ бы́хъ вельмѝ ѿ всѣ́хъ: 8 чꙋ́до ѡ҆б̾ѧ̀ и҆́стинныхъ ѡ҆ се́мъ, пра́ведникъ же на беззако́нника да воста́нетъ: 9 да содержи́тъ же вѣ́рный пꙋ́ть сво́й, чи́стый же рꙋка́ма да прїи́метъ де́рзость. 10 Но ѻ҆ба́че всѝ належи́те и҆ прїиди́те, не бо̀ ѡ҆брѣта́ю въ ва́съ и҆́стины. 11 Дні́е моѝ преидо́ша въ тече́нїи, расторго́шасѧ же оу҆́дове се́рдца моегѡ̀. 12 Но́щь въ де́нь преложи́хъ: свѣ́тъ бли́з̾ ѿ лица̀ тмы̀. 13 А҆́ще бо стерплю̀, а҆́дъ мѝ є҆́сть до́мъ, въ сꙋмра́цѣ же постла́сѧ мѝ посте́лѧ. 14
17: 14
Сїрах. 10: 13
Сме́рть назва́хъ ѻ҆тца̀ моего̀ бы́ти, ма́терь же и҆ сестрꙋ́ ми гно́й. 15 Гдѣ̀ оу҆́бѡ є҆щѐ є҆́сть мѝ наде́жда, и҆лѝ блага̑ѧ моѧ̑ оу҆зрю̀; 16 и҆лѝ со мно́ю во а҆́дъ сни́дꙋтъ, и҆лѝ вкꙋ́пѣ въ пе́рсть сни́демъ.