Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 Ѿвѣща́въ же і҆́ѡвъ, речѐ: 2 оу҆́бѡ вы̀ ли є҆ди́ни є҆стѐ человѣ́цы, и҆лѝ съ ва́ми сконча́етсѧ премꙋ́дрость; 3 И҆ оу҆ менє̀ се́рдце є҆́сть ꙗ҆́коже и҆ оу҆ ва́съ. 4

12: 4
І҆́ѡв. 17: 6
Премꙋ́др. 5: 3
Пра́веденъ бо мꙋ́жъ и҆ непоро́ченъ бы́сть въ порꙋга́нїе: 5 во вре́мѧ бо ѡ҆предѣле́ное оу҆гото́ванъ бы́сть па́сти ѿ и҆ны́хъ, до́мы же є҆гѡ̀ ѡ҆пꙋстошє́ны бы́ти беззако́нными. ѻ҆ба́че никто́же да оу҆пова́етъ, лꙋка́въ сы́й, непови́ненъ бы́ти, 6
12: 6
І҆́ѡв. 21: 7
Ѱал. 72: 3
І҆ерем. 12: 1
є҆ли́цы разгнѣвлѧ́ютъ гдⷭ҇а, а҆́ки и҆ и҆стѧза́нїѧ и҆̀мъ не бꙋ́детъ. 7 Но вопросѝ четвероно́гихъ, а҆́ще тѝ рекꙋ́тъ, и҆ пти́цъ небе́сныхъ, а҆́ще тѝ возвѣстѧ́тъ: 8 повѣ́ждь землѝ, а҆́ще тѝ ска́жетъ, и҆ и҆сповѣ́дѧтъ тѝ ры̑бы мѡрскі́ѧ. 9 Кто̀ оу҆́бѡ не разꙋмѣ̀ во всѣ́хъ си́хъ,
12: 9
При́тч. 16: 4
А҆мѡ́с. 3: 6
ꙗ҆́кѡ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ сотворѝ сїѧ̑; 10
12: 10
Дѣѧ̑н. 17: 28
Не въ рꙋцѣ́ ли є҆гѡ̀ дꙋша̀ всѣ́хъ живꙋ́щихъ и҆ дꙋ́хъ всѧ́кагѡ человѣ́ка; 11
12: 11
І҆́ѡв. 34: 3
Оу҆́хо бо словеса̀ разсꙋжда́етъ, горта́нь же бра̑шна вкꙋша́етъ. 12
12: 12
І҆́ѡв. 15: 10
Во мно́зѣмъ вре́мени премꙋ́дрость, во мно́зѣ же житїѝ вѣ́дѣнїе. 13
12: 13
Премꙋ́др. 7: 25
Оу҆ негѡ̀ премꙋ́дрость и҆ си́ла, оу҆ тогѡ̀ совѣ́тъ и҆ ра́зꙋмъ. 14 А҆́ще низложи́тъ, кто̀ сози́ждетъ;
12: 14
И҆са́їа. 22: 22
А҆пока́лѷѱ. 3: 7
а҆́ще затвори́тъ ѿ человѣ́кѡвъ, кто̀ ѿве́рзетъ; 15 А҆́ще возбрани́тъ во́дꙋ, и҆зсꙋши́тъ зе́млю:
12: 15
Быт. 7: 11
а҆́ще же пꙋ́ститъ, погꙋби́тъ ю҆̀ преврати́въ. 16 Оу҆ негѡ̀ держа́ва и҆ крѣ́пость, оу҆ тогѡ̀ вѣ́дѣнїе и҆ ра́зꙋмъ. 17
12: 17
И҆са́їа. 29: 14
Проводѧ́й совѣ́тники плѣнє́ны, сꙋдїи̑ же землѝ оу҆жасѝ: 18 посажда́ѧй цари̑ на престо́лѣхъ и҆ ѡ҆бвѧзꙋ́ѧй по́ѧсомъ чрє́сла и҆́хъ: 19 ѿпꙋща́ѧй жерцы̀ плѣ́нники, си́льныхъ же землѝ низвратѝ: 20
12: 20
2 Солꙋ́н. 2: 11
и҆змѣнѧ́ѧй оу҆стнѣ̀ вѣ́рныхъ, ра́зꙋмъ же ста́рцєвъ оу҆разꙋмѣ̀: 21
12: 21
И҆са́їа. 28: 15
и҆злива́ѧй безче́стїе на кнѧ̑зи, смирє́нныѧ же и҆зцѣлѝ: 22 ѿкрыва́ѧй глꙋбѡ́каѧ ѿ тмы̀, и҆зведе́ же на свѣ́тъ сѣ́нь сме́ртнꙋю: 23 прельща́ѧй ꙗ҆зы́ки и҆ погꙋблѧ́ѧй и҆̀хъ, низлага́ѧй ꙗ҆зы́ки и҆ наставлѧ́ѧй и҆̀хъ: 24 и҆змѣнѧ́ѧй
12: 24
Ѱал. 75: 13
сердца̀ кнѧзе́й земны́хъ, прельсти́ же и҆̀хъ на пꙋтѝ, є҆гѡ́же не вѣ́дѧхꙋ, 25
12: 25
И҆са́їа. 59: 10
да ѡ҆сѧ́жꙋтъ тмꙋ̀, а҆ не свѣ́тъ,
12: 25
И҆са́їа. 29: 9
да заблꙋ́дѧтъ же ꙗ҆́кѡ пїѧ́ный.