Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 По си́хъ и҆́де і҆н҃съ на ѡ҆́нъ по́лъ мо́рѧ галїле́и тїверїа́дска: 2 и҆ по не́мъ и҆дѧ́ше наро́дъ мно́гъ, ꙗ҆́кѡ ви́дѧхꙋ зна́мєнїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же творѧ́ше над̾ недꙋ́жными. 3 Взы́де же на го́рꙋ і҆н҃съ, и҆ тꙋ̀ сѣдѧ́ше со оу҆чн҃ки̑ свои́ми. 4 Бѣ́ же бли́з̾

6: 4
И҆схо́д. 12: 18
па́сха, пра́здникъ жидо́вскїй.

(Заⷱ҇ и҃і.)

5

6: 5
Матѳ. 14: 16
Ма́рк. 6: 35
Лꙋк. 9: 12
Возве́дъ оу҆̀бо і҆н҃съ ѻ҆́чи и҆ ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ мно́гъ наро́дъ грѧде́тъ къ немꙋ̀, глаго́ла къ фїлі́ппꙋ: чи́мъ кꙋ́пимъ хлѣ́бы, да ꙗ҆дѧ́тъ сі́и; 6 Сїе́ же глаго́лаше, и҆скꙋша́ѧ є҆го̀: са́мъ бо вѣ́дѧше, что̀ хо́щетъ сотвори́ти. 7 Ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ фїлі́ппъ: двѣма̀ сто́ма пѣ́нѧзей хлѣ́бы не довлѣ́ютъ и҆́мъ, да кі́иждо и҆́хъ ма́ло что̀ прїи́метъ. 8 Глаго́ла є҆мꙋ̀ є҆ди́нъ ѿ оу҆чн҃къ є҆гѡ̀, а҆ндре́й, бра́тъ сі́мѡна петра̀: 9 є҆́сть ѻ҆́трочищь здѣ̀ є҆ди́нъ, и҆́же и҆́мать пѧ́ть хлѣ́бъ ꙗ҆чме́нныхъ и҆ двѣ̀ ры̑бѣ: но сі́и что̀ сꙋ́ть на толи́ко; 10 Рече́ же і҆н҃съ: сотвори́те человѣ́ки возлещѝ. Бѣ́ же трава̀ мно́га на мѣ́стѣ. Возлежѐ оу҆̀бо мꙋже́й число́мъ ꙗ҆́кѡ пѧ́ть ты́сѧщъ. 11 Прїѧ́тъ же хлѣ́бы і҆н҃съ и҆, хвалꙋ̀ возда́въ, подадѐ оу҆чн҃кѡ́мъ, оу҆чн҃цы́ же возлежа́щымъ: та́кожде и҆ ѿ ры̑бꙋ, є҆ли́кѡ хотѧ́хꙋ. 12
6: 12
Ма́рк. 8: 19
И҆ ꙗ҆́кѡ насы́тишасѧ, гл҃а оу҆чн҃кѡ́мъ свои̑мъ: собери́те и҆збы́тки оу҆крꙋ̑хъ, да не поги́бнетъ ничто́же. 13 Собра́ша же, и҆ и҆спо́лниша двана́десѧте ко́шѧ оу҆крꙋ̑хъ ѿ пѧти́хъ хлѣ́бъ ꙗ҆чме́нныхъ, и҆̀же и҆збы́ша ꙗ҆́дшымъ.

(Заⷱ҇ ѳ҃і.)

14 Человѣ́цы же ви́дѣвше зна́менїе, є҆́же сотворѝ і҆н҃съ, глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть вои́стиннꙋ

6: 14
Второзак. 18: 15
Матѳ. 11: 3
прⷪ҇ро́къ грѧды́й въ мі́ръ. 15 І҆н҃съ оу҆̀бо разꙋмѣ́въ, ꙗ҆́кѡ хотѧ́тъ прїитѝ, да восхи́тѧтъ є҆го̀ и҆ сотворѧ́тъ є҆го̀ цр҃ѧ̀, ѿи́де па́ки въ го́рꙋ є҆ди́нъ. 16 Ꙗ҆́кѡ по́здѣ бы́сть, снидо́ша оу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀ на мо́ре, 17
6: 17
Матѳ. 14: 22
Ма́рк. 6: 47
и҆ влѣзо́ша въ кора́бль, и҆ и҆дѧ́хꙋ на ѡ҆́нъ по́лъ мо́рѧ въ капернаꙋ́мъ. И҆ тма̀ а҆́бїе бы́сть, и҆ не (оу҆̀) бѣ̀ прише́лъ къ ни̑мъ і҆н҃съ. 18 Мо́ре же, вѣ́трꙋ ве́лїю дыха́ющꙋ, воздвиза́шесѧ. 19 Гре́бше же ꙗ҆́кѡ ста́дїй два́десѧть пѧ́ть и҆лѝ три́десѧть, оу҆зрѣ́ша і҆н҃са ходѧ́ща по мо́рю и҆ бли́з̾ кораблѧ̀ бы́вша, и҆ оу҆боѧ́шасѧ. 20 Ѻ҆́нъ же гл҃а и҆́мъ: а҆́зъ є҆́смь, не бо́йтесѧ. 21 Хотѧ́хꙋ оу҆̀бо прїѧ́ти є҆го̀ въ кора́бль: и҆ а҆́бїе кора́бль бы́сть на землѝ, въ ню́же и҆дѧ́хꙋ. 22 Во оу҆́трїй (же) наро́дъ, и҆́же стоѧ́ше ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ мо́рѧ, ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ кораблѧ̀ и҆но́гѡ не бѣ̀ тꙋ̀, то́кмѡ є҆ди́нъ то́й, въ ѻ҆́ньже внидо́ша оу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀, и҆ ꙗ҆́кѡ не вни́де со оу҆чн҃ки̑ свои́ми і҆н҃съ въ кора́бль, но є҆ди́ни оу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀ и҆до́ша: 23 и҆ и҆́ни прїидо́ша корабли̑ ѿ тїверїа́ды бли́з̾ мѣ́ста, и҆дѣ́же ꙗ҆до́ша хлѣ́бы, хвалꙋ̀ возда́вше гдⷭ҇еви: 24 є҆гда́ же ви́дѣша наро́ди, ꙗ҆́кѡ і҆н҃са не бы́сть тꙋ̀, ни оу҆чн҃къ є҆гѡ̀, влѣзо́ша са́ми въ корабли̑, и҆ прїидо́ша въ капернаꙋ́мъ, и҆́щꙋще і҆н҃са, 25 и҆ ѡ҆брѣ́тше є҆го̀ ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ мо́рѧ, рѣ́ша є҆мꙋ̀: равві̀, когда̀ здѣ̀ бы́сть6: 25 когда̀ сѣ́мѡ прише́лъ є҆сѝ; 26 Ѿвѣща̀ и҆́мъ і҆н҃съ и҆ речѐ: а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, и҆́щете менє̀, не ꙗ҆́кѡ ви́дѣсте зна́менїе, но ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́ли є҆стѐ хлѣ́бы и҆ насы́тистесѧ:

(Заⷱ҇ к҃.)

27 дѣ́лайте же не бра́шно ги́блющее, но бра́шно пребыва́ющее въ живо́тъ вѣ́чный, є҆́же сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй ва́мъ да́стъ:

6: 27
І҆ѡа́н. 1: 32
Матѳ. 3: 17
І҆ѡа́н. 10: 36
сего́ бо ѻ҆ц҃ъ зна́мена бг҃ъ. 28 Рѣ́ша же къ немꙋ̀: что̀ сотвори́мъ, да дѣ́лаемъ дѣла̀ бж҃їѧ; 29 Ѿвѣща̀ і҆н҃съ и҆ речѐ и҆́мъ:
6: 29
1 І҆ѡа́н. 3: 23
І҆ѡа́н. 17: 3
сѐ є҆́сть дѣ́ло бж҃їе, да вѣ́рꙋете въ того̀, є҆го́же посла̀ ѻ҆́нъ. 30 Рѣ́ша же є҆мꙋ̀: ко́е оу҆̀бо ты̀ твори́ши зна́менїе, да ви́димъ и҆ вѣ́рꙋ и҆́мемъ тебѣ̀, что̀ дѣ́лаеши, 31 ѻ҆тцы̀ на́ши ꙗ҆до́ша ма́ннꙋ въ пꙋсты́ни, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано:
6: 31
И҆схо́д. 16: 14
Чи́сл. 11: 7
Ѱал. 77: 24
Премꙋ́др. 16: 20
1 Корі́нѳ. 10: 3
хлѣ́бъ съ небесѐ дадѐ и҆́мъ ꙗ҆́сти. 32 Речѐ оу҆̀бо и҆́мъ і҆н҃съ: а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, не мѡѷсе́й дадѐ ва́мъ хлѣ́бъ съ небесѐ, но ѻ҆ц҃ъ мо́й дае́тъ ва́мъ хлѣ́бъ и҆́стинный съ нб҃сѐ: 33 хлѣ́бъ бо бж҃їй є҆́сть сходѧ́й съ нб҃сѐ и҆ даѧ́й живо́тъ мі́рꙋ. 34 Рѣ́ша оу҆̀бо къ немꙋ̀: гдⷭ҇и, всегда̀ да́ждь на́мъ хлѣ́бъ се́й. 35 Рече́ же и҆́мъ і҆н҃съ:

(Заⷱ҇ к҃а.)

а҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ живо́тный: грѧды́й ко мнѣ̀ не и҆́мать взалка́тисѧ,

6: 35
І҆ѡа́н. 4: 14
7: 37
и҆ вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀ не и҆́мать вжа́ждатисѧ никогда́же. 36 Но рѣ́хъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆ ви́дѣсте мѧ̀, и҆ не вѣ́рꙋете. 37 Всѐ, є҆́же дае́тъ мнѣ̀ ѻ҆ц҃ъ, ко мнѣ̀ прїи́детъ, и҆ грѧдꙋ́щаго ко мнѣ̀ не и҆зженꙋ̀ во́нъ: 38 ꙗ҆́кѡ снидо́хъ съ нб҃сѐ,
6: 38
Матѳ. 26: 39
І҆ѡа́н. 8: 29
не да творю̀ во́лю мою̀, но во́лю посла́вшагѡ мѧ̀ ѻ҆ц҃а̀. 39 Се́ же є҆́сть во́лѧ посла́вшагѡ мѧ̀ ѻ҆ц҃а̀,
6: 39
І҆ѡа́н. 10: 28
да всѐ, є҆́же да́де мѝ, не погꙋблю̀ ѿ негѡ̀, но воскрешꙋ̀ є҆̀ въ послѣ́днїй де́нь.

(Заⷱ҇ к҃в.)

40 Се́ же є҆́сть во́лѧ посла́вшагѡ мѧ̀, да всѧ́къ ви́дѧй сн҃а и҆ вѣ́рꙋѧй въ него̀ и҆́мать живо́тъ вѣ́чный, и҆ воскрешꙋ̀ є҆го̀ а҆́зъ въ послѣ́днїй де́нь. 41 Ропта́хꙋ оу҆̀бо і҆ꙋде́є ѡ҆ не́мъ, ꙗ҆́кѡ речѐ: а҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ сше́дый съ нб҃сѐ. 42

6: 42
Матѳ. 13: 55
И҆ глаго́лахꙋ: не се́й ли є҆́сть і҆н҃съ сы́нъ і҆ѡ́сифовъ, є҆гѡ́же мы̀ зна́емъ ѻ҆тца̀ и҆ ма́терь, ка́кѡ оу҆̀бо глаго́летъ се́й, ꙗ҆́кѡ съ нб҃сѐ снидо́хъ; 43 Ѿвѣща̀ оу҆̀бо і҆н҃съ и҆ речѐ и҆̀мъ: не ропщи́те междꙋ̀ собо́ю: 44 никто́же мо́жетъ прїитѝ ко мнѣ̀, а҆́ще не ѻ҆ц҃ъ посла́вый мѧ̀ привлече́тъ є҆го̀, и҆ а҆́зъ воскрешꙋ̀ є҆го̀ въ послѣ́днїй де́нь. 45
6: 45
И҆са́їа. 54: 13
І҆ерем. 31: 34
Е҆́сть пи́сано во прⷪ҇ро́цѣхъ: и҆ бꙋ́дꙋтъ всѝ наꙋче́ни бг҃омъ. Всѧ́къ слы́шавый ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆ навы́къ, прїи́детъ ко мнѣ̀. 46
6: 46
Матѳ. 11: 27
Не ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃а̀ ви́дѣлъ є҆́сть кто̀, то́кмѡ сы́й ѿ бг҃а, се́й ви́дѣ ѻ҆ц҃а̀. 47 А҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ: вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀ и҆́мать живо́тъ вѣ́чный.

(Заⷱ҇ к҃г.)

48 А҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ живо́тный: 49

6: 49
І҆ѡа́н. 6: 31
ѻ҆тцы̀ ва́ши ꙗ҆до́ша ма́ннꙋ въ пꙋсты́ни, и҆ оу҆мро́ша: 50 се́й є҆́сть хлѣ́бъ сходѧ́й съ нб҃сѐ, да, а҆́ще кто̀ ѿ негѡ̀ ꙗ҆́стъ, не оу҆́мретъ: 51 а҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ живо́тный, и҆́же сше́дый съ нб҃сѐ: а҆́ще кто̀ снѣ́сть ѿ хлѣ́ба сегѡ̀, жи́въ бꙋ́детъ во вѣ́ки: и҆ хлѣ́бъ, є҆го́же а҆́зъ да́мъ, пл҃ть моѧ̀ є҆́сть, ю҆́же а҆́зъ да́мъ за живо́тъ мі́ра. 52 Прѧ́хꙋсѧ же междꙋ̀ собо́ю жи́дове, глаго́люще: ка́кѡ мо́жетъ се́й на́мъ да́ти пл҃ть (свою̀) ꙗ҆́сти; 53
6: 53
Матѳ. 26: 26
Рече́ же и҆̀мъ і҆н҃съ: а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ: а҆́ще не снѣ́сте пл҃ти сн҃а чл҃вѣ́ческагѡ, ни пїе́те кро́ве є҆гѡ̀, живота̀ не и҆́мате въ себѣ̀. 54 Ꙗ҆ды́й мою̀ пл҃ть и҆ пїѧ́й мою̀ кро́вь и҆́мать живо́тъ вѣ́чный, и҆ а҆́зъ воскрешꙋ̀ є҆го̀ въ послѣ́днїй де́нь. 55 Пл҃ть бо моѧ̀ и҆́стиннѡ є҆́сть бра́шно, и҆ кро́вь моѧ̀ и҆́стиннѡ є҆́сть пи́во.

(Заⷱ҇ к҃д.)

56 Ꙗ҆ды́й мою̀ пл҃ть и҆ пїѧ́й мою̀ кро́вь во мнѣ̀ пребыва́етъ, и҆ а҆́зъ въ не́мъ. 57 Ꙗ҆́коже посла́ мѧ живы́й ѻ҆ц҃ъ, и҆ а҆́зъ живꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ ра́ди: и҆ ꙗ҆ды́й мѧ̀, и҆ то́й жи́въ бꙋ́детъ менє̀ ра́ди. 58 Се́й є҆́сть хлѣ́бъ сше́дый съ нб҃сѐ: не ꙗ҆́коже ꙗ҆до́ша ѻ҆тцы̀ ва́ши ма́ннꙋ, и҆ оу҆мро́ша: ꙗ҆ды́й хлѣ́бъ се́й жи́въ бꙋ́детъ во вѣ́ки. 59 Сїѧ̑ речѐ на со́нмищи, оу҆чѧ̀ въ капернаꙋ́мѣ. 60 Мно́зи оу҆̀бо слы́шавше ѿ оу҆чн҃къ є҆гѡ̀, рѣ́ша: жесто́ко є҆́сть сло́во сїѐ: (и҆) кто̀ мо́жетъ є҆гѡ̀ послꙋ́шати; 61 Вѣ́дый же і҆н҃съ въ себѣ̀, ꙗ҆́кѡ ро́пщꙋтъ ѡ҆ се́мъ оу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀, речѐ и҆́мъ: сїе́ ли вы̀ блазни́тъ; 62

6: 62
І҆ѡа́н. 3: 13
Матѳ. 26: 64
Е҆фес. 4: 8
а҆́ще оу҆̀бо оу҆́зрите сн҃а чл҃вѣ́ческаго восходѧ́ща, и҆дѣ́же бѣ̀ пре́жде; 63 дꙋ́хъ є҆́сть, и҆́же ѡ҆живлѧ́етъ, пло́ть не по́льзꙋетъ ничто́же: гл҃го́лы, ꙗ҆́же а҆́зъ
6: 63
2 Корі́нѳ. 3: 6
Ри́млѧн. 8: 2
гл҃ахъ ва́мъ, дꙋ́хъ сꙋ́ть и҆ живо́тъ сꙋ́ть: 64 но сꙋ́ть ѿ ва́съ нѣ́цыи, и҆́же не вѣ́рꙋютъ.
6: 64
І҆ѡа́н. 2: 24
Ма́рк. 2: 8
Вѣ́дѧше бо и҆сконѝ і҆н҃съ, кі́и сꙋ́ть невѣ́рꙋющїи, и҆ кто̀ є҆́сть предаѧ́й є҆го̀. 65 И҆ гл҃аше: сегѡ̀ ра́ди рѣ́хъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ никто́же мо́жетъ прїитѝ ко мнѣ̀,
6: 65
І҆ѡа́н. 3: 27
а҆́ще не бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ дано̀ ѿ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀. 66 Ѿ сегѡ̀ мно́зи ѿ оу҆чн҃къ є҆гѡ̀ и҆до́ша вспѧ́ть, и҆ ктомꙋ̀ не хожда́хꙋ съ ни́мъ. 67 Рече́ же і҆н҃съ ѻ҆бѣмана́десѧте: є҆да̀ и҆ вы̀ хо́щете и҆тѝ; 68 Ѿвѣща̀ оу҆̀бо є҆мꙋ̀ сі́мѡнъ пе́тръ: гдⷭ҇и, къ комꙋ̀ и҆́демъ; гл҃го́лы живота̀ вѣ́чнагѡ и҆́маши, 69 и҆ мы̀ вѣ́ровахомъ, и҆ позна́хомъ,
6: 69
Матѳ. 16: 16
Ма́рк. 8: 29
Лꙋк. 9: 20
ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ, сн҃ъ бг҃а жива́гѡ. 70 Ѿвѣща̀ и҆̀мъ і҆н҃съ: не а҆́зъ ли ва́съ
6: 70
Лꙋк. 6: 13
двана́десѧте и҆збра́хъ; и҆ є҆ди́нъ ѿ ва́съ дїа́волъ є҆́сть. 71 Гл҃аше же і҆ꙋ́дꙋ сїмѡ́нова і҆скарїѡ́та: се́й бо хотѧ́ше преда́ти є҆го̀, є҆ди́нъ сы́й ѿ ѻ҆боюна́десѧте.

7

ГЛАВА̀ з҃.

Зача́ло к҃є.

71 И҆ хожда́ше і҆н҃съ по си́хъ въ галїле́и: не хотѧ́ше бо во і҆ꙋде́и ходи́ти, ꙗ҆́кѡ и҆ска́хꙋ є҆го̀ і҆ꙋде́є оу҆би́ти. 2

7: 2
Леѵі́т. 23: 34
Бѣ́ же бли́з̾ пра́здникъ і҆ꙋде́йскїй, потче́нїе сѣ́ни. 3 Рѣ́ша оу҆̀бо къ немꙋ̀ бра́тїѧ є҆гѡ̀: прейдѝ ѿсю́дꙋ, и҆ и҆дѝ во і҆ꙋде́ю, да и҆ оу҆чн҃цы̀ твоѝ ви́дѧтъ дѣла̀ твоѧ̑, ꙗ҆̀же твори́ши: 4 никто́же бо въ та́йнѣ твори́тъ что̀, и҆ и҆́щетъ са́мъ ꙗ҆́вѣ бы́ти: а҆́ще сїѧ̑ твори́ши, ꙗ҆вѝ себѐ мі́рови. 5 Ни бра́тїѧ бо є҆гѡ̀ вѣ́ровахꙋ въ него̀. 6 Гл҃а оу҆̀бо и҆̀мъ і҆н҃съ: вре́мѧ моѐ не оу҆̀ прїи́де: вре́мѧ же ва́ше всегда̀ гото́во є҆́сть: 7 не мо́жетъ мі́ръ ненави́дѣти ва́съ:
7: 7
І҆ѡа́н. 3: 19
мене́ же ненави́дитъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ свидѣ́телствꙋю ѡ҆ не́мъ, ꙗ҆́кѡ дѣла̀ є҆гѡ̀ ѕла̑ сꙋ́ть: 8 вы̀ взы́дите въ пра́здникъ се́й: а҆́зъ не взы́дꙋ7: 8 не оу҆̀ взы́дꙋ въ пра́здникъ се́й, ꙗ҆́кѡ вре́мѧ моѐ не оу҆̀ и҆спо́лнисѧ. 9 Сїѧ̑ ре́къ и҆̀мъ, ѡ҆ста̀ въ галїле́и. 10 Е҆гда́ же взыдо́ша бра́тїѧ є҆гѡ̀ въ пра́здникъ, тогда̀ и҆ са́мъ взы́де, не ꙗ҆́вѣ, но ꙗ҆́кѡ та́й. 11 Жи́дове же и҆ска́хꙋ є҆го̀ въ пра́здникъ, и҆ глаго́лахꙋ: гдѣ̀ є҆́сть ѻ҆́нъ; 12 И҆
7: 12
І҆ѡа́н. 9: 16
ро́потъ мно́гъ бѣ̀ ѡ҆ не́мъ въ наро́дѣхъ: ѻ҆́вїи глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ є҆́сть: и҆ні́и же глаго́лахꙋ: нѝ, но льсти́тъ наро́ды. 13
7: 13
І҆ѡа́н. 12: 42
Никто́же оу҆́бѡ ꙗ҆́вѣ глаго́лаше ѡ҆ не́мъ, стра́ха ра́ди і҆ꙋде́йскагѡ.

(Заⷱ҇ к҃ѕ.)

14 А҆́бїе же въ преполове́нїе пра́здника взы́де і҆н҃съ во це́рковь, и҆ оу҆ча́ше. 15 И҆ дивлѧ́хꙋсѧ і҆ꙋде́є, глаго́люще: ка́кѡ се́й кни̑ги вѣ́сть не оу҆чи́всѧ; 16 Ѿвѣща̀ (оу҆̀бо) и҆̀мъ і҆н҃съ и҆ речѐ:

7: 16
І҆ѡа́н. 8: 8
12: 49
14: 24
моѐ оу҆ч҃нїе нѣ́сть моѐ, но посла́вшагѡ мѧ̀: 17
7: 17
І҆ѡа́н. 8: 47
а҆́ще кто̀ хо́щетъ во́лю є҆гѡ̀ тво́рити, разꙋмѣ́етъ ѡ҆ оу҆ч҃нїи, ко́е ѿ бг҃а є҆́сть, и҆лѝ а҆́зъ ѿ себє̀ гл҃ю: 18 глаго́лѧй ѿ себє̀, сла́вы своеѧ̀ и҆́щетъ: а҆ и҆щѧ́й сла́вы посла́вшагѡ є҆го̀, се́й и҆́стиненъ є҆́сть, и҆ нѣ́сть непра́вды въ не́мъ. 19
7: 19
И҆схо́д. 20: 1
Не мѡѷсе́й ли дадѐ ва́мъ зако́нъ; и҆ никто́же ѿ ва́съ твори́тъ зако́на.
7: 19
І҆ѡа́н. 5: 18
Что̀ менѐ и҆́щете оу҆би́ти; 20 Ѿвѣща̀ наро́дъ и҆ речѐ: бѣ́са ли и҆́маши; кто̀ тебѐ и҆́щетъ оу҆би́ти; 21 Ѿвѣща̀ і҆н҃съ и҆ речѐ и҆̀мъ: є҆ди́но дѣ́ло сотвори́хъ, и҆ всѝ дивите́сѧ: 22
7: 22
Леѵі́т. 12: 3
сегѡ̀ ра́ди мѡѷсе́й дадѐ ва́мъ ѡ҆брѣ́занїе, не ꙗ҆́кѡ ѿ мѡѷсе́а є҆́сть, но
7: 22
Быт. 17: 10
ѿ ѻ҆тє́цъ: и҆ въ сꙋббѡ́тꙋ ѡ҆брѣ́заете человѣ́ка: 23 а҆́ще ѡ҆брѣ́занїе прїе́млетъ человѣ́къ въ сꙋббѡ́тꙋ, да не разори́тсѧ зако́нъ мѡѷсе́овъ: на мѧ́ ли гнѣ́ваетесѧ, ꙗ҆́кѡ всего̀ человѣ́ка здра́ва сотвори́хъ въ сꙋббѡ́тꙋ; 24
7: 24
Второзак. 1: 17
16: 19
не сꙋди́те на лица̑, но првⷣный сꙋ́дъ сꙋди́те. 25 Глаго́лахꙋ оу҆̀бо нѣ́цыи ѿ і҆ерⷭ҇ли́млѧнъ: не се́й ли є҆́сть, є҆го́же и҆́щꙋтъ оу҆би́ти; 26 и҆ сѐ, не ѡ҆бинꙋ́ѧсѧ гл҃етъ, и҆ ничесѡ́же є҆мꙋ̀ не глаго́лютъ: є҆да̀ ка́кѡ7: 26 вои́стиннꙋ разꙋмѣ́ша кнѧ̑зи, ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть хрⷭ҇то́съ; 27
7: 27
Матѳ. 13: 55
но сего̀ вѣ́мы, ѿкꙋ́дꙋ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же є҆гда̀ прїи́детъ, никто́же вѣ́сть, ѿкꙋ́дꙋ бꙋ́детъ. 28 Воззва̀ оу҆̀бо въ це́ркви оу҆чѧ̀ і҆н҃съ и҆ гл҃ѧ:
7: 28
І҆ѡа́н. 8: 42
и҆ менѐ вѣ́сте, и҆ вѣ́сте, ѿкꙋ́дꙋ є҆́смь: и҆ ѡ҆ себѣ̀ не прїидо́хъ, но є҆́сть и҆́стиненъ посла́вый мѧ̀, є҆гѡ́же вы̀ не вѣ́сте: 29 а҆́зъ вѣ́мъ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ ѿ негѡ̀ є҆́смь, и҆ то́й мѧ̀ посла̀. 30 И҆ска́хꙋ оу҆̀бо, да и҆́мꙋтъ є҆го̀: и҆ никто́же возложѝ на́нь рꙋкѝ,
7: 30
І҆ѡа́н. 8: 20
ꙗ҆́кѡ не оу҆̀ бѣ̀ прише́лъ ча́съ є҆гѡ̀. 31
7: 31
І҆ѡа́н. 8: 30
Мно́зи же ѿ наро́да вѣ́роваша въ него̀, и҆ глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ, є҆гда̀ прїи́детъ, є҆да̀ бѡ́лша зна́мєнїѧ сотвори́тъ, ꙗ҆̀же се́й твори́тъ; 32 Слы́шаша фарїсе́є наро́дъ ро́пщꙋщь ѡ҆ не́мъ сїѧ̑: и҆ посла́ша фарїсе́є и҆ а҆рхїере́є слꙋги̑, да и҆́мꙋтъ є҆го̀. 33 Речѐ оу҆̀бо і҆н҃съ: є҆щѐ ма́ло вре́мѧ съ ва́ми є҆́смь, и҆ и҆дꙋ̀ къ посла́вшемꙋ мѧ̀: 34
7: 34
І҆ѡа́н. 13: 33
взы́щете менѐ, и҆ не ѡ҆брѧ́щете: и҆ и҆дѣ́же є҆́смь а҆́зъ, вы̀ не мо́жете прїитѝ. 35 Рѣ́ша же і҆ꙋде́є къ себѣ̀: ка́мѡ се́й хо́щетъ и҆тѝ, ꙗ҆́кѡ мы̀ не ѡ҆брѧ́щемъ є҆гѡ̀; є҆да̀ въ разсѣ́ѧнїе є҆́ллинское хо́щетъ и҆тѝ и҆ оу҆чи́ти є҆́ллины; 36 что̀ є҆́сть сїѐ сло́во, є҆́же речѐ: взы́щете менѐ, и҆ не ѡ҆брѧ́щете; и҆ и҆дѣ́же є҆́смь а҆́зъ, вы̀ не мо́жете прїитѝ;

(Заⷱ҇ к҃з.)

37

7: 37
Леѵі́т. 23: 36
Въ послѣ́днїй же де́нь вели́кїй пра́здника стоѧ́ше і҆н҃съ, и҆ зва́ше, гл҃ѧ:
7: 37
І҆ѡа́н. 4: 14
А҆пока́лѷѱ. 22: 17
а҆́ще кто̀ жа́ждетъ, да прїи́детъ ко мнѣ̀ и҆ пїе́тъ: 38 вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀, ꙗ҆́коже речѐ писа́нїе, рѣ́ки ѿ чре́ва є҆гѡ̀ и҆стекꙋ́тъ воды̀ жи́вы. 39
7: 39
И҆са́їа. 44: 3
І҆ѡи́л. 2: 28
Заха́р. 12: 10
Дѣѧ̑н. 2: 17,33
Сїе́ же речѐ ѡ҆ дс҃ѣ, є҆го́же хотѧ́хꙋ прїима́ти вѣ́рꙋющїи во и҆́мѧ є҆гѡ̀: не оу҆̀ бо бѣ̀ дх҃ъ ст҃ы́й, ꙗ҆́кѡ і҆н҃съ не оу҆̀ бѣ̀ просла́вленъ. 40
7: 40
Матѳ. 26: 5
Мно́зи же ѿ наро́да слы́шавше сло́во, глаго́лахꙋ: се́й є҆́сть вои́стиннꙋ прⷪ҇ро́къ. 41 Дрꙋзі́и глаго́лахꙋ: се́й є҆́сть хрⷭ҇то́съ. Ѻ҆́вїи же глаго́лахꙋ: є҆да̀ ѿ галїле́и хрⷭ҇то́съ прихо́дитъ; 42
7: 42
Мїх. 5: 2
Матѳ. 2: 6
не писа́нїе ли речѐ, ꙗ҆́кѡ ѿ сѣ́мене дв҃дова
7: 42
Лꙋк. 2: 4
и҆ ѿ виѳлее́мскїѧ ве́си, и҆дѣ́же бѣ̀ дв҃дъ, хрⷭ҇то́съ прїи́детъ; 43
7: 43
І҆ѡа́н. 9: 16
Ра́спрѧ оу҆̀бо бы́сть въ наро́дѣ є҆гѡ̀ ра́ди. 44 Нѣ́цыи же ѿ ни́хъ хотѧ́хꙋ ꙗ҆́ти є҆го̀: но никто́же возложѝ на́нь рꙋ́цѣ. 45 Прїидо́ша же слꙋги̑ ко а҆рхїере́ѡмъ и҆ фарїсе́ѡмъ: и҆ рѣ́ша и҆̀мъ ті́и: почто̀ не приведо́сте є҆гѡ̀; 46 Ѿвѣща́ша слꙋги̑: николи́же та́кѡ є҆́сть глаго́лалъ человѣ́къ, ꙗ҆́кѡ се́й чл҃вѣ́къ. 47 Ѿвѣща́ша оу҆̀бо и҆̀мъ фарїсе́є: є҆да̀ и҆ вы̀ прельще́ни бы́сте; 48 є҆да̀ кто̀ ѿ кнѧ̑зь вѣ́рова въ ѻ҆́нь, и҆лѝ ѿ фарїсє́й; 49 но наро́дъ се́й, и҆́же не вѣ́сть зако́на, про́клѧти сꙋ́ть. 50
7: 50
І҆ѡа́н. 3: 1
Глаго́ла нїкоди́мъ къ ни̑мъ, и҆́же прише́дый къ немꙋ̀ но́щїю, є҆ди́нъ сы́й ѿ ни́хъ: 51
7: 51
Второзак. 1: 17
17: 8
є҆да̀ зако́нъ на́шъ сꙋ́дитъ человѣ́кꙋ, а҆́ще не слы́шитъ ѿ негѡ̀ пре́жде и҆ разꙋмѣ́етъ, что̀ твори́тъ; 52 Ѿвѣща́ша и҆ реко́ша є҆мꙋ̀: є҆да̀ и҆ ты̀ ѿ галїле́и є҆сѝ; и҆спыта́й и҆ ви́ждь, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́къ ѿ галїле́и не прихо́дитъ. 53 И҆ и҆́де кі́йждо въ до́мъ сво́й.

8

ГЛАВА̀ и҃.

81 І҆н҃съ же и҆́де въ го́рꙋ є҆леѡ́нскꙋ. 2 Заꙋ́тра же па́ки прїи́де въ це́рковь, и҆ всѝ лю́дїе и҆дѧ́хꙋ къ немꙋ̀: и҆ сѣ́дъ оу҆ча́ше и҆̀хъ.

(Заⷱ҇ к҃и.)

3 Приведо́ша же кни́жницы и҆ фарїсе́є къ немꙋ̀ женꙋ̀ въ прелюбодѣѧ́нїи ꙗ҆́тꙋ, и҆ поста́вивше ю҆̀ посредѣ̀, 4 глаго́лаша є҆мꙋ̀: оу҆чт҃лю, сїѧ̀ жена̀ ꙗ҆́та є҆́сть нн҃ѣ въ прелюбодѣѧ́нїи: 5

8: 5
Леѵі́т. 20: 10
Второзак. 22: 22
въ зако́нѣ же на́мъ мѡѷсе́й повелѣ̀ такѡвы́ѧ ка́менїемъ побива́ти: ты́ же что̀ гл҃еши; 6 Сїе́ же рѣ́ша и҆скꙋша́юще є҆го̀, да бы́ша и҆мѣ́ли что̀ глаго́лати на́нь. І҆н҃съ же до́лꙋ прекло́ньсѧ, пе́рстомъ писа́ше на землѝ, не слага́ѧ (и҆̀мъ). 7 Ꙗ҆́коже прилѣжа́хꙋ вопроша́юще є҆го̀, воскло́ньсѧ речѐ къ ни̑мъ: и҆́же є҆́сть без̾ грѣха̀ въ ва́съ, пре́жде8: 7 пе́рвый ве́рзи ка́мень на ню̀. 8 И҆ па́ки до́лꙋ прекло́ньсѧ, писа́ше на землѝ. 9 Ѻ҆ни́ же слы́шавше и҆ со́вѣстїю ѡ҆блича́еми, и҆схожда́хꙋ є҆ди́нъ по є҆ди́номꙋ, наче́нше ѿ ста́рєцъ до послѣ́днихъ: и҆ ѡ҆ста̀ є҆ди́нъ і҆н҃съ, и҆ жена̀ посредѣ̀ сꙋ́щи. 10 Воскло́ньсѧ же і҆н҃съ, и҆ ни є҆ди́наго ви́дѣвъ, то́чїю женꙋ̀, речѐ є҆́й: же́но, гдѣ̀ сꙋ́ть, и҆̀же важда́хꙋ на тѧ̀; никі́йже ли тебѐ ѡ҆сꙋдѝ; 11 Ѻ҆на́ же речѐ: никто́же, гдⷭ҇и. Рече́ же є҆́й і҆н҃съ: ни а҆́зъ тебѐ ѡ҆сꙋжда́ю: и҆дѝ, и҆ ѿсе́лѣ ктомꙋ̀ не согрѣша́й.

(Заⷱ҇ к҃ѳ.)

12 Па́ки же и҆̀мъ і҆н҃съ речѐ, гл҃ѧ:

8: 12
І҆ѡа́н. 1: 5
9: 5
1 І҆ѡа́н. 1: 5
а҆́зъ є҆́смь свѣ́тъ мі́рꙋ: ходѧ́й по мнѣ̀ не и҆́мать ходи́ти во тмѣ̀, но и҆́мать свѣ́тъ живо́тный. 13 Рѣ́ша оу҆̀бо є҆мꙋ̀ фарїсе́є: ты̀ ѡ҆ себѣ̀ са́мъ свидѣ́телствꙋеши: свидѣ́телство твоѐ нѣ́сть и҆́стинно. 14 Ѿвѣща̀ і҆н҃съ и҆ речѐ и҆̀мъ: а҆́ще а҆́зъ свидѣ́телствꙋю ѡ҆ себѣ̀, и҆́стинно є҆́сть свидѣ́телство моѐ: ꙗ҆́кѡ вѣ́мъ, ѿкꙋ́дꙋ прїидо́хъ и҆ ка́мѡ и҆дꙋ̀: вы́ же не вѣ́сте, ѿкꙋ́дꙋ прихождꙋ̀ и҆ ка́мѡ грѧдꙋ̀: 15 вы̀ по пло́ти сꙋ́дите, а҆́зъ не сꙋждꙋ̀ никомꙋ́же: 16 и҆ а҆́ще сꙋждꙋ̀ а҆́зъ, сꙋ́дъ мо́й и҆́стиненъ є҆́сть: ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ нѣ́смь, но а҆́зъ и҆ посла́вый мѧ̀ ѻ҆ц҃ъ: 17
8: 17
Матѳ. 18: 16
2 Корі́нѳ. 13: 1
Е҆вр. 10: 28
Второзак. 17: 6
19: 15
и҆ въ зако́нѣ же ва́шемъ пи́сано є҆́сть, ꙗ҆́кѡ двою̀ человѣ́кꙋ свидѣ́телство и҆́стинно є҆́сть: 18 а҆́зъ є҆́смь свидѣ́телствꙋѧй ѡ҆ мнѣ̀ само́мъ,
8: 18
І҆ѡа́н. 5: 32
И҆са́їа. 42: 1
и҆ свидѣ́телствꙋетъ ѡ҆ мнѣ̀ посла́вый мѧ̀ ѻ҆ц҃ъ. 19 Глаго́лахꙋ же є҆мꙋ̀: гдѣ̀ є҆́сть ѻ҆ц҃ъ тво́й; Ѿвѣща̀ і҆н҃съ: ни менє̀ вѣ́сте, ни ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀: а҆́ще мѧ̀ бы́сте вѣ́дали, и҆ ѻ҆ц҃а̀ моего̀ вѣ́дали бы́сте. 20 Сїѧ̑ глаго́лы гл҃а і҆н҃съ въ газофѷлакі́и, оу҆чѧ̀ въ це́ркви: и҆ никто́же ꙗ҆́тъ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ не оу҆̀ бѣ̀ прише́лъ ча́съ є҆гѡ̀.

(Заⷱ҇ л҃.)

21 Рече́ же и҆̀мъ па́ки і҆н҃съ: а҆́зъ и҆дꙋ̀, и҆ взы́щете менѐ, и҆ во грѣсѣ̀ ва́шемъ оу҆́мрете:

8: 21
І҆ѡа́н. 13: 33
а҆́може а҆́зъ и҆дꙋ̀, вы̀ не мо́жете прїитѝ. 22 Глаго́лахꙋ оу҆̀бо і҆ꙋде́є: є҆да̀ сѧ̀ са́мъ оу҆бїе́тъ, ꙗ҆́кѡ гл҃етъ: а҆́може а҆́зъ и҆дꙋ̀, вы̀ не мо́жете прїитѝ; 23 И҆ речѐ и҆̀мъ:
8: 23
І҆ѡа́н. 3: 31
вы̀ ѿ ни́жнихъ є҆стѐ,
8: 23
Колос. 3: 1
а҆́зъ ѿ вы́шнихъ є҆́смь: вы̀ ѿ мі́ра сегѡ̀ є҆стѐ, а҆́зъ нѣ́смь ѿ мі́ра сегѡ̀: 24 рѣ́хъ оу҆̀бо ва́мъ, ꙗ҆́кѡ оу҆́мрете во грѣсѣ́хъ ва́шихъ: а҆́ще бо не и҆́мете вѣ́ры, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь, оу҆́мрете во грѣсѣ́хъ ва́шихъ. 25 Глаго́лахꙋ оу҆̀бо є҆мꙋ̀: ты̀ кто̀ є҆сѝ; И҆ речѐ и҆̀мъ і҆н҃съ: нача́токъ, ꙗ҆́кѡ и҆ гл҃ю ва́мъ: 26 мнѡ́га и҆́мамъ ѡ҆ ва́съ гл҃ати и҆ сꙋди́ти: но посла́вый мѧ̀ и҆́стиненъ є҆́сть, и҆ а҆́зъ ꙗ҆̀же слы́шахъ ѿ негѡ̀, сїѧ̑ гл҃ю въ мі́рѣ. 27 Не разꙋмѣ́ша (оу҆̀бо), ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃а̀ и҆̀мъ гл҃аше. 28 Рече́ же и҆̀мъ і҆н҃съ: є҆гда̀
8: 28
І҆ѡа́н. 12: 32
вознесе́те сн҃а чл҃вѣ́ческаго, тогда̀ оу҆разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь, и҆ ѡ҆ себѣ̀ ничесѡ́же творю̀,
8: 28
І҆ѡа́н. 7: 16
но, ꙗ҆́коже наꙋчи́ мѧ ѻ҆ц҃ъ мо́й, сїѧ̑ гл҃ю: 29 и҆ посла́вый мѧ̀ со мно́ю є҆́сть: не ѡ҆ста́ви менє̀ є҆ди́нагѡ ѻ҆ц҃ъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ оу҆гѡ́днаѧ є҆мꙋ̀ всегда̀ творю̀. 30 Сїѧ̑ є҆мꙋ̀ гл҃ющꙋ, мно́зи вѣ́роваша въ него̀.

(Заⷱ҇ л҃а.)

31 Гл҃аше оу҆̀бо і҆н҃съ къ вѣ́ровавшымъ є҆мꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: а҆́ще вы̀ пребꙋ́дете во словесѝ мое́мъ, вои́стиннꙋ оу҆чн҃цы̀ моѝ бꙋ́дете: 32 и҆ оу҆разꙋмѣ́ете и҆́стинꙋ,

8: 32
И҆са́їа. 42: 7
61: 1
Ри́млѧн. 6: 14
и҆ и҆́стина свободи́тъ вы̀. 33 Ѿвѣща́ша (и҆ рѣ́ша) є҆мꙋ̀: сѣ́мѧ а҆враа́мле є҆смы̀, и҆ никомꙋ́же рабо́тахомъ николи́же: ка́кѡ ты̀ гл҃еши, ꙗ҆́кѡ свобо́дни бꙋ́дете; 34 Ѿвѣща̀ и҆̀мъ і҆н҃съ: а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ,
8: 34
Ри́млѧн. 6: 16
2 Петр. 2: 19
ꙗ҆́кѡ всѧ́къ творѧ́й грѣ́хъ ра́бъ є҆́сть грѣха̀: 35
8: 35
Быт. 21: 10
ра́бъ же не пребыва́етъ въ домꙋ̀ во вѣ́къ: сы́нъ пребыва́етъ во вѣ́къ: 36 а҆́ще оу҆̀бо сн҃ъ вы̀ свободи́тъ, вои́стиннꙋ свобо́дни бꙋ́дете: 37 вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ сѣ́мѧ а҆враа́мле є҆стѐ: но и҆́щете менѐ оу҆би́ти, ꙗ҆́кѡ сло́во моѐ не вмѣща́етсѧ въ вы̀: 38 а҆́зъ, є҆́же ви́дѣхъ оу҆ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, гл҃ю: и҆ бы̀ оу҆̀бо, є҆́же ви́дѣсте оу҆ ѻ҆тца̀ ва́шегѡ, творитѐ. 39 Ѿвѣща́ша и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: ѻ҆те́цъ на́шъ а҆враа́мъ є҆́сть. Гл҃а и҆̀мъ і҆н҃съ: а҆́ще
8: 39
Ри́млѧн. 4: 16
ча̑да а҆враа̑млѧ бы́сте бы́ли, дѣла̀ а҆враа̑млѧ бы́сте твори́ли: 40 нн҃ѣ же и҆́щете менѐ оу҆би́ти, чл҃вѣ́ка, и҆́же и҆́стинꙋ ва́мъ гл҃ахъ, ю҆́же слы́шахъ ѿ бг҃а: сегѡ̀ а҆враа́мъ нѣ́сть сотвори́лъ: 41 вы̀ творитѐ дѣла̀ ѻ҆тца̀ ва́шегѡ. Рѣ́ша же є҆мꙋ̀: мы̀ ѿ любодѣѧ́нїѧ нѣ́смы рожде́ни: є҆ди́наго ѻ҆ц҃а̀ и҆́мамы, бг҃а.

(Заⷱ҇ л҃в.)

42 Рече́ же и҆̀мъ і҆н҃съ: а҆́ще бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ ва́шъ (бы) бы́лъ, люби́ли бы́сте (оу҆́бѡ) менѐ: а҆́зъ бо ѿ бг҃а и҆зыдо́хъ и҆ прїидо́хъ: не ѡ҆ себѣ́ бо прїидо́хъ, но то́й мѧ̀ посла̀: 43 почто̀ бесѣ́ды моеѧ̀ не разꙋмѣ́ете; ꙗ҆́кѡ не мо́жете слы́шати словесѐ моегѡ̀: 44 вы̀

8: 44
1 І҆ѡа́н. 3: 8
ѻ҆тца̀ (ва́шегѡ) дїа́вола є҆стѐ, и҆ по́хѡти ѻ҆тца̀ ва́шегѡ хо́щете твори́ти: ѻ҆́нъ человѣкоꙋбі́йца бѣ̀ и҆сконѝ, и҆ во и҆́стинѣ не стои́тъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть и҆́стины въ не́мъ: є҆гда̀ глаго́летъ лжꙋ̀, ѿ свои́хъ глаго́летъ: ꙗ҆́кѡ ло́жь є҆́сть и҆ ѻ҆те́цъ лжѝ: 45 а҆́зъ же занѐ и҆́стинꙋ гл҃ю, не вѣ́рꙋете мнѣ̀: 46 кто̀ ѿ ва́съ ѡ҆блича́етъ мѧ̀ ѡ҆ грѣсѣ̀; а҆́ще ли и҆́стинꙋ гл҃ю, почто̀ вы̀ не вѣ́рꙋете мнѣ̀; 47
8: 47
І҆ѡа́н. 10: 27
1 І҆ѡа́н. 4: 6
и҆́же є҆́сть ѿ бг҃а, гл҃го́лѡвъ бж҃їихъ послꙋ́шаетъ: сегѡ̀ ра́ди вы̀ не послꙋ́шаете, ꙗ҆́кѡ ѿ бг҃а нѣ́сте. 48 Ѿвѣща́ша оу҆̀бо і҆ꙋде́є и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: не до́брѣ ли мы̀ глаго́лемъ, ꙗ҆́кѡ самарѧни́нъ є҆сѝ ты̀ и҆ бѣ́са и҆́маши; 49 Ѿвѣща̀ і҆н҃съ: а҆́зъ бѣ́са не и҆́мамъ, но чтꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ моего̀, и҆ вы̀ не чте́те менє̀: 50 а҆́зъ же не и҆щꙋ̀ сла́вы моеѧ̀: є҆́сть и҆щѧ̀ и҆ сꙋдѧ̀:

(Заⷱ҇ л҃г.)

51 а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ: а҆́ще кто̀ сло́во моѐ соблюде́тъ, сме́рти не и҆́мать ви́дѣти во вѣ́ки. 52 Рѣ́ша оу҆̀бо є҆мꙋ̀ жи́дове: нн҃ѣ разꙋмѣ́хомъ, ꙗ҆́кѡ бѣ́са и҆́маши: а҆враа́мъ оу҆́мре и҆ прⷪ҇ро́цы, и҆ ты̀ гл҃еши: а҆́ще кто̀ сло́во моѐ соблюде́тъ, сме́рти не и҆́мать вкꙋси́ти во вѣ́ки: 53 є҆да̀ ты̀ бо́лїй є҆сѝ ѻ҆тца̀ на́шегѡ а҆враа́ма, и҆́же оу҆́мре; и҆ прⷪ҇ро́цы оу҆мро́ша: кого̀ себѐ са́мъ ты̀ твори́ши; 54 Ѿвѣща̀ і҆н҃съ: а҆́ще а҆́зъ сла́влюсѧ са́мъ, сла́ва моѧ̀ ничесѡ́же є҆́сть:

8: 54
І҆ѡа́н. 16: 14
Дѣѧ̑н. 3: 13
є҆́сть ѻ҆ц҃ъ мо́й сла́вѧй мѧ̀, є҆го́же вы̀ глаго́лете, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ва́шъ є҆́сть: 55 и҆ не позна́сте є҆гѡ̀, а҆́зъ же вѣ́мъ є҆го̀: и҆ а҆́ще рекꙋ̀, ꙗ҆́кѡ не вѣ́мъ є҆гѡ̀, бꙋ́дꙋ подо́бенъ ва́мъ ло́жь: но вѣ́мъ є҆го̀, и҆ сло́во є҆гѡ̀ соблюда́ю: 56 а҆враа́мъ ѻ҆те́цъ ва́шъ ра́дъ бы бы́лъ, да бы̀ ви́дѣлъ де́нь мо́й:
8: 56
Быт. 15: 6
22: 16
и҆ ви́дѣ, и҆ возра́довасѧ. 57 Рѣ́ша оу҆̀бо і҆ꙋде́є къ немꙋ̀: пѧти́десѧтъ лѣ́тъ не оу҆̀ и҆́маши, и҆ а҆враа́ма лѝ є҆сѝ ви́дѣлъ; 58 Рече́ (же) и҆̀мъ і҆н҃съ: а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ: пре́жде да́же а҆враа́мъ не бы́сть, а҆́зъ є҆́смь. 59 Взѧ́ша оу҆̀бо ка́менїе, да ве́ргꙋтъ на́нь: і҆н҃съ же скры́сѧ, и҆ и҆зы́де и҆з̾ це́ркве, проше́дъ посредѣ̀ и҆́хъ: и҆ мимохожда́ше та́кѡ.