Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
51

ГЛАВА̀ н҃а.

511 Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ воздви́гнꙋ на вавѷлѡ́нъ и҆ на живꙋ́щыѧ халдє́и вѣ́тръ зно́енъ гꙋби́телный: 2 и҆ послю̀ на вавѷлѡ́нъ рꙋга́тєли, и҆ стꙋ́днѡ порꙋга́ютсѧ є҆мꙋ̀ и҆ и҆стлѧ́тъ зе́млю є҆гѡ̀: поне́же го́ре на вавѷлѡ́нъ ѡ҆́крестъ въ де́нь ѡ҆ѕлобле́нїѧ є҆гѡ̀. 3 Да налѧца́етъ налѧца́ѧй лꙋ́къ сво́й, и҆ да ѡ҆блече́тсѧ въ брѡнѧ̀ своѧ̑, и҆ не пощади́те ю҆́ношъ є҆гѡ̀, и҆ побі́йте всѐ во́инство є҆гѡ̀. 4 И҆ падꙋ́тъ и҆збїе́ннїи въ землѝ халде́йстѣй и҆ ꙗ҆́звеннїи во страна́хъ є҆ѧ̀. 5 Поне́же не ѡ҆вдовѣ̀ і҆н҃ль и҆ і҆ꙋ́да ѿ бг҃а своегѡ̀, ѿ гдⷭ҇а вседержи́телѧ, ꙗ҆́кѡ землѧ̀ и҆́хъ напо́лнисѧ непра́вды ѿ ст҃ы́хъ і҆н҃левыхъ. 6 Бѣжи́те ѿ среды̀ вавѷлѡ́на и҆ спаси́те кі́йждо дꙋ́шꙋ свою̀ и҆ не поги́бнете въ непра́вдѣ є҆гѡ̀, занѐ вре́мѧ ѿмще́нїѧ є҆гѡ̀ є҆́сть ѿ гдⷭ҇а, воздаѧ́нїе то́й возда́стъ є҆мꙋ̀. 7 Ча́ша злата̑ѧ вавѷлѡ́нъ въ рꙋцѣ̀ гдⷭ҇ни, напаѧ́ющи всю̀ зе́млю, ѿ вїна̀ є҆гѡ̀ пи́ша (всѝ) ꙗ҆зы́цы, сегѡ̀ ра́ди потрѧсо́шасѧ. 8 Внеза́пꙋ падѐ вавѷлѡ́нъ и҆ сокрꙋши́сѧ: пла́чите по не́мъ, возми́те ма́сти къ болѣ́зни є҆гѡ̀, да и҆сцѣли́тсѧ. 9 Врачева́хомъ вавѷлѡ́на, и҆ не и҆сцѣлѣ̀: ѡ҆ста́вимъ є҆го̀ и҆ ѿи́демъ кі́йждо въ зе́млю свою̀, взы́де бо къ небесѝ сꙋ́дъ є҆гѡ̀ и҆ воздви́жесѧ да́же до ѕвѣ́здъ. 10 И҆знесѐ гдⷭ҇ь сꙋ́дъ сво́й: прїиди́те и҆ возвѣсти́мъ въ сїѡ́нѣ дѣла̀ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ. 11 Наѡстри́те стрѣ́лы, напо́лните тꙋ́лы: воздви́же гдⷭ҇ь дꙋ́хъ царе́й ми́дскихъ, ꙗ҆́кѡ проти́вꙋ вавѷлѡ́на гнѣ́въ є҆гѡ̀, да погꙋби́тъ и҆̀, поне́же ѿмще́нїе гдⷭ҇не є҆́сть, ѿмще́нїе люді́й є҆гѡ̀. 12 На стѣна́хъ вавѷлѡ́нскихъ воздви́гните зна́мѧ, поста́вите стра̑жи, оу҆гото́вите стра́жей, оу҆гото́вите ѻ҆рꙋ́жїе: ꙗ҆́кѡ оу҆мы́сли гдⷭ҇ь, и҆ сотвори́тъ, ꙗ҆̀же речѐ на живꙋ́щыѧ въ вавѷлѡ́нѣ, 13 живы́й над̾ вода́ми мно́гими и҆ бога́тъ въ сокро́вищихъ свои́хъ: прїи́де коне́цъ тво́й и҆́стиннѡ во оу҆трѡ́бы твоѧ̑. 14 Клѧ́тсѧ бо гдⷭ҇ь си́лъ мы́шцею свое́ю, ꙗ҆́кѡ напо́лню тебѐ людьмѝ, ꙗ҆́коже а҆крі́дами, и҆ возгласѧ́тъ над̾ тобо́ю низходѧ́щїи. 15 Гдⷭ҇ь сотвори́вый зе́млю въ си́лѣ свое́й и҆ оу҆стро́ивый вселе́ннꙋю въ мꙋ́дрости свое́й, и҆ разꙋмѣ́нїемъ свои́мъ распрострѐ небеса̀, 16 є҆гда̀ ѻ҆́нъ да́стъ гла́съ, оу҆мно́жатсѧ во́ды на небесѝ, воздвиза́ѧй ѡ҆́блаки ѿ конє́цъ землѝ, мо́лнїю въ до́ждь сотворѝ, и҆зводѧ́й свѣ́тъ ѿ сокро́вищъ свои́хъ. 17 Ѡ҆бꙋѧ̀ всѧ́къ человѣ́къ ѿ ра́зꙋма, посрами́сѧ всѧ́къ слїѧ́тель ѿ и҆зва́ѧнїй свои́хъ, ꙗ҆́кѡ лѡ́жнаѧ слїѧ̑нїѧ є҆гѡ̀, и҆ нѣ́сть дꙋ́ха въ ни́хъ: 18 сꙋ́єтна сꙋ́ть дѣла̀ и҆ смѣ́хꙋ достѡ́йна, въ ча́съ посѣще́нїѧ своегѡ̀ поги́бнꙋтъ. 19 Не такова̀ ча́сть і҆а́кѡвлѧ, ꙗ҆́кѡ сотвори́вый всѧ́чєскаѧ то́й є҆́сть, (а҆ і҆н҃ль) же́злъ достоѧ́нїѧ є҆гѡ̀, гдⷭ҇ь вседержи́тель и҆́мѧ є҆гѡ̀. 20 Сокрꙋша́еши ты̀ мнѣ̀ сосꙋ́ды бра̑нныѧ, и҆ а҆́зъ сокрꙋшꙋ̀ въ тебѣ̀ ꙗ҆зы́ки и҆ погꙋблю̀ въ тебѣ̀ ца̑рствїѧ: 21 и҆ и҆збїю̀ въ тебѣ̀ ко́ни и҆ вса́дники и҆́хъ, и҆ и҆збїю̀ въ тебѣ̀ колєсни́цы и҆ всѣда́ющихъ на ни́хъ: 22 и҆ и҆збїю̀ въ тебѣ̀ мꙋ́жа и҆ женꙋ̀, и҆ и҆збїю̀ въ тебѣ̀ ста́ра и҆ ѻ҆́трока, и҆ и҆збїю̀ въ тебѣ̀ ю҆́ношꙋ и҆ дѣ́вꙋ: 23 и҆ и҆збїю̀ въ тебѣ̀ па́стырѧ и҆ стада̀ є҆гѡ̀, и҆ и҆збїю̀ въ тебѣ̀ ѡ҆рю́ща и҆ рабо́тна скота̀ є҆гѡ̀, и҆ и҆збїю̀ въ тебѣ̀ воевѡ́ды и҆ прави́тєли. 24 И҆ возда́мъ вавѷлѡ́нꙋ и҆ всѣ́мъ жителє́мъ халдє́йскимъ всѧ̑ ѕлѡ́бы и҆́хъ, ꙗ҆̀же сотвори́ша над̾ сїѡ́номъ пред̾ ѻ҆чи́ма ва́шима, гл҃етъ гдⷭ҇ь. 25 Сѐ, а҆́зъ на тѧ̀, горо̀ смертоно́снаѧ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, растлѣва́ющаѧ всю̀ зе́млю, и҆ прострꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀ на тѧ̀ и҆ и҆зве́ргꙋ тѧ̀ и҆з̾ ка́меней, и҆ да́мъ тѧ̀ въ го́рꙋ сожже́нꙋю: 26 и҆ не во́змꙋтъ ѿ тебє̀ ка́мене во оу҆́глъ и҆ ка́мене во ѡ҆снова́нїе, ꙗ҆́кѡ потреби́шисѧ во вѣ́ки, гл҃етъ гдⷭ҇ь. 27 Воздви́гните зна́мѧ на землѝ, вострꙋби́те трꙋбо́ю во ꙗ҆зы́цѣхъ, ѡ҆свѧти́те на́нь ꙗ҆зы́ки, возвѣсти́те на́нь ца́рствамъ а҆рара̑тскимъ ѿ менє̀ и҆ а҆сханазе́ѡмъ: оу҆тверди́те над̾ ни́мъ стрѣ́льницы, возведи́те на́нь ко́ни, ꙗ҆́кѡ а҆крі́дѡвъ мно́жество. 28 Возведи́те на́нь ꙗ҆зы̑ки, царѧ̀ ми́дска и҆ всеѧ̀ землѝ, воево́дъ є҆гѡ̀ и҆ всѣ́хъ во́євъ є҆гѡ̀ и҆ всеѧ̀ землѝ ѡ҆́бласти є҆гѡ̀. 29 И҆ потрѧсе́сѧ землѧ̀ и҆ смꙋти́сѧ, занѐ воста̀ на вавѷлѡ́нъ оу҆мышле́нїе гдⷭ҇не, є҆́же положи́ти зе́млю вавѷлѡ́нскꙋ пꙋ́стꙋ и҆ ненаселе́нꙋ. 30 Ѡ҆скꙋдѣ́ша крѣ́пцыи вавѷлѡ́нстїи є҆́же ра́товати: сѧ́дꙋтъ та́мѡ во ѡ҆гра́дѣ, поги́бе хра́брость и҆́хъ, и҆ бы́ша ꙗ҆́кѡ жєны̀: пожжє́на сꙋ́ть селє́нїѧ, сотрє́ны завѡ́ры є҆гѡ̀. 31 Гонѧ́й во срѣ́тенїе текꙋ́ща пости́гнетъ, и҆ вѣ́стникъ срѣ́титъ посла̀, да возвѣсти́тъ царю̀ вавѷлѡ́нскꙋ, ꙗ҆́кѡ взѧ́тъ бы́сть гра́дъ є҆гѡ̀. 32 Ѿ кра́ѧ прехожде́нїй є҆гѡ̀ ꙗ҆́ти бы́ша, и҆ тверды̑ни є҆гѡ̀ зажжє́ны ѻ҆гне́мъ, и҆ мꙋ́жїе є҆гѡ̀ во́инстїи и҆схо́дѧтъ. 33 Та́кѡ бо гл҃етъ гдⷭ҇ь вседержи́тель, бг҃ъ і҆н҃левъ: до́мове царѧ̀ вавѷлѡ́нскагѡ ꙗ҆́кѡ гꙋмно̀ зрѣ́ло и҆змлаче́ни бꙋ́дꙋтъ: є҆щѐ ма́лѡ, и҆ прїи́детъ жатва̀ є҆гѡ̀. 34 Снѣде́ мѧ, раздроби́ мѧ, прїѧ́тъ мѧ̀ тма̀ тонка̀, навꙋходоно́соръ ца́рь вавѷлѡ́нскїй пожре́ мѧ, ꙗ҆́кѡ ѕмі́й напо́лни чре́во своѐ сла́достїю мое́ю: и҆ и҆зверго́ша мѧ̀. 35 Трꙋды̀ моѝ и҆ бѣды̑ моѧ̑ на вавѷлѡ́нъ, рече́тъ живꙋ́щаѧ въ сїѡ́нѣ, и҆ кро́вь моѧ̀ на живꙋ́щыѧ въ халде́ехъ, рече́тъ і҆ерⷭ҇ли́мъ. 36 Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ сꙋди́ти бꙋ́дꙋ сопе́рника твоего̀ и҆ ѿмщꙋ̀ ѿмще́нїе твоѐ, и҆ пꙋ́сто сотворю̀ мо́ре є҆гѡ̀ и҆ и҆зсꙋшꙋ̀ пото́ки є҆гѡ̀. 37 И҆ бꙋ́детъ вавѷлѡ́нъ въ запꙋстѣ́нїе, жили́ще ѕмїє́мъ, въ чꙋ́до и҆ позвизда́нїе, поне́же не бꙋ́детъ живꙋ́щагѡ. 38 Вкꙋ́пѣ а҆́ки львы̀ воста́нꙋтъ и҆ а҆́ки скѵ́мни львѡ́въ. 39 Въ горѧ́чести и҆́хъ да́мъ питїѐ и҆̀мъ и҆ оу҆пою̀ ѧ҆̀, да спѧ́тъ и҆ оу҆́снꙋтъ сно́мъ вѣ́чнымъ и҆ не воста́нꙋтъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. 40 И҆ низведꙋ̀ ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ а҆́гнцы на закла́нїе и҆ ꙗ҆́кѡ ѻ҆вны̀ съ козлы̑. 41 Ка́кѡ взѧ́сѧ сеса́хъ, и҆ ꙗ҆́та сла́ва всеѧ̀ землѝ; ка́кѡ бы́сть во оу҆дивле́нїе вавѷлѡ́нъ во ꙗ҆зы́цѣхъ; 42 Взы́де на вавѷлѡ́нъ мо́ре въ шꙋ́мѣ во́лнъ свои́хъ, и҆ покры́сѧ. 43 Бы́ша гра́ди є҆гѡ̀ въ запꙋстѣ́нїе, землѧ̀ безво́дна и҆ пꙋста̀, землѧ̀, въ не́йже никто́же поживе́тъ, и҆ нижѐ бꙋ́детъ вита́ти въ не́мъ сы́нъ человѣ́чь. 44 И҆ посѣщꙋ̀ на ви́ла въ вавѷлѡ́нѣ, и҆зве́ргꙋ то̀, є҆́же поглотѝ, ѿ оу҆́стъ є҆гѡ̀, и҆ не соберꙋ́тсѧ вѧ́щше къ немꙋ̀ ꙗ҆зы́цы, занѐ и҆ стѣ́ны вавѷлѡ̑нскїѧ падꙋ́тъ. 45 И҆зыди́те ѿ среды̀ є҆гѡ̀, лю́дїе моѝ, да спасе́тъ кі́йждо дꙋ́шꙋ свою̀ ѿ гнѣ́ва ꙗ҆́рости гдⷭ҇ни. 46 Да не когда̀ оу҆мѧгчи́тсѧ се́рдце ва́ше, и҆ оу҆боите́сѧ ра́ди слꙋ́ха, и҆́же оу҆слы́шитсѧ на землѝ, и҆ прїи́детъ въ лѣ́то слы́шанїе, и҆ по лѣ́тѣ слы́шанїе, бѣ́дность и҆ непра́вда на зе́млю, и҆ властели́нъ на властели́на. 47 Сегѡ̀ ра́ди, сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, и҆ посѣщꙋ̀ на и҆зва̑ѧныѧ вавѷлѡ́на: и҆ всѧ̀ землѧ̀ є҆гѡ̀ посрами́тсѧ, и҆ всѝ ꙗ҆́звенїи є҆гѡ̀ падꙋ́тъ посредѣ̀ є҆гѡ̀. 48 И҆ возвеселѧ́тсѧ над̾ вавѷлѡ́номъ небеса̀ и҆ землѧ̀ и҆ всѧ̑ сꙋ̑щаѧ въ ни́хъ: ѿ полꙋ́нощи бо прїи́дꙋтъ на́нь всегꙋби́телїе, гл҃етъ гдⷭ҇ь: 49 и҆ ꙗ҆́коже сотворѝ вавѷлѡ́нъ па́дати ꙗ҆́звєнымъ во і҆н҃ли, та́кѡ въ вавѷлѡ́нѣ падꙋ́тъ ꙗ҆́звенїи всеѧ̀ землѝ. 50 И҆збѣ́гшїи меча̀, и҆ди́те, не сто́йте: и҆̀же и҆здале́че, помѧни́те гдⷭ҇а, и҆ і҆ерⷭ҇ли́мъ да взы́детъ на се́рдце ва́ше. 51 Посрами́хомсѧ, занѐ слы́шахомъ рꙋга́нїе на́ше, покры̀ срамота̀ лицѐ на́ше, ꙗ҆́кѡ прїидо́ша чꙋжді́и во ст҃а̑ѧ на̑ша въ до́мъ гдⷭ҇ень. 52 Сегѡ̀ ра́ди, сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆ посѣщꙋ̀ на и҆зва̑ѧнїѧ є҆гѡ̀, и҆ по все́й землѝ є҆гѡ̀ падꙋ́тъ ꙗ҆́звенїи. 53 Ꙗ҆́кѡ а҆́ще взы́детъ вавѷлѡ́нъ на не́бо и҆ а҆́ще оу҆тверди́тъ на высотѣ̀ крѣ́пость свою̀, ѿ менє̀ прїи́дꙋтъ гꙋби́телїе є҆гѡ̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь. 54 Гла́съ во́плѧ вавѷлѡ́нска, и҆ сотре́нїе вели́ко въ землѝ халде́йстѣй: 55 ꙗ҆́кѡ погꙋбѝ гдⷭ҇ь вавѷлѡ́на и҆ сотрѐ ѿ негѡ̀ гла́съ ве́лїй шꙋмѧ́щь ꙗ҆́кѡ во́ды мнѡ́ги, дадѐ въ па́гꙋбꙋ гла́съ є҆гѡ̀: 56 ꙗ҆́кѡ прїи́де на вавѷлѡ́нъ хи́щникъ, ꙗ҆́ти бы́ша си́льнїи є҆гѡ̀, оу҆вѧдѐ лꙋ́къ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ воздае́тъ и҆̀мъ, 57 гдⷭ҇ь воздае́тъ є҆мꙋ̀ воздаѧ́нїе: и҆ оу҆пои́тъ кнѧ̑зи є҆гѡ̀ и҆ мꙋ̑дрыѧ є҆гѡ̀, и҆ воевѡ́ды є҆гѡ̀ и҆ вѡ́и є҆гѡ̀ и҆ си̑льныѧ є҆гѡ̀, и҆ оу҆́снꙋтъ сно́мъ вѣ́чнымъ и҆ не возбꙋдѧ́тсѧ, гл҃етъ цр҃ь, гдⷭ҇ь вседержи́тель и҆́мѧ є҆гѡ̀. 58 Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь вседержи́тель: стѣна̀ вавѷлѡ́нска сїѧ̀ преширо́ка, подкопа́нїемъ подко́пана бꙋ́детъ, и҆ врата̀ є҆гѡ̀ высѡ́ка ѻ҆гне́мъ сожжє́на бꙋ́дꙋтъ, и҆ бꙋ́дꙋтъ трꙋди́тисѧ лю́дїе вотщѐ, и҆ ꙗ҆зы́цы въ нача́лѣ поги́бнꙋтъ. 59 Сло́во, є҆́же заповѣ́да гдⷭ҇ь і҆еремі́и прⷪ҇ро́кꙋ, рещѝ саре́ю сы́нꙋ нирі́инꙋ, сы́на маассе́ова, є҆гда̀ и҆́де ѿ седекі́и царѧ̀ і҆ꙋ́дина въ вавѷлѡ́нъ, въ четве́ртое лѣ́то ца́рства є҆гѡ̀: саре́й же бѣ̀ нача́лникъ дарѡ́въ. 60 И҆ написа̀ і҆еремі́а всѧ̑ ѕла̑ѧ, ꙗ҆̀же и҆мѧ́хꙋ прїитѝ на вавѷлѡ́нъ, во є҆ди́нꙋ кни́гꙋ всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑, ꙗ҆̀же пи̑сана сꙋ́ть на вавѷлѡ́нъ. И҆ речѐ і҆еремі́а къ сарею̀: 61 є҆гда̀ вни́деши въ вавѷлѡ́нъ, и҆ оу҆́зриши и҆ прочте́ши всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑, и҆ рече́ши: 62 гдⷭ҇и, ты̀ ре́клъ є҆сѝ проти́вꙋ мѣ́ста сегѡ̀ погꙋби́ти є҆̀, и҆ да не бꙋ́детъ живѧ́й въ не́мъ ѿ человѣ́ка и҆ до скота̀, и҆ да бꙋ́детъ въ вѣ́чнꙋю пꙋсты́ню: 63 и҆ бꙋ́детъ, є҆гда̀ прочте́ши кни́гꙋ сїю̀, привѧжѝ къ не́й ка́мень и҆ вве́рзи ю҆̀ посредѣ̀ є҆ѵфра́та и҆ рцы̀: 64 та́кѡ потопи́тсѧ вавѷлѡ́нъ и҆ не воста́нетъ ѿ лица̀ ѕѡ́лъ, ꙗ҆̀же а҆́зъ наведꙋ̀ на́нь, и҆ разори́тсѧ. Да́же до здѣ̀ словеса̀ і҆ерємі́ина.

52

ГЛАВА̀ н҃в.

521 Сꙋ́щꙋ два́десѧти и҆ є҆ди́номꙋ лѣтꙋ̀ седекі́и, внегда̀ нача̀ ца́рствовати, и҆ ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ є҆динона́десѧть лѣ́тъ: и҆ и҆́мѧ ма́тери є҆гѡ̀ а҆мїта́ль, дщѝ і҆еремі́ина, ѡ҆ ловны̀. 2 И҆ сотворѝ лꙋка́вое пред̾ ѻ҆чи́ма гдⷭ҇нима по всемꙋ̀, є҆ли́кѡ творѧ́ше і҆ѡакі́мъ: 3 ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́рость гдⷭ҇нѧ бы́сть на і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ на і҆ꙋ́дꙋ, до́ндеже ѿве́рже и҆̀хъ ѿ лица̀ своегѡ̀: и҆ ѿстꙋпѝ седекі́а ѿ царѧ̀ вавѷлѡ́нска. 4 И҆ бы́сть въ девѧ́тое лѣ́то ца́рства є҆гѡ̀, въ десѧ́тый мцⷭ҇ъ, въ десѧ́тый де́нь мцⷭ҇а, прїи́де навꙋходоно́соръ ца́рь вавѷлѡ́нскїй и҆ всѧ̀ си́ла є҆гѡ̀ на і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ ѡ҆блего́ша є҆го̀ и҆ сотвори́ша ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀ ѻ҆стро́гъ ѿ четвероꙋго́лныхъ ка́менїй. 5 И҆ бы́сть во ѡ҆блеже́нїи гра́дъ да́же до первагѡна́десѧте лѣ́та ца́рства седекі́ина. 6 Мцⷭ҇а же четве́ртагѡ въ девѧ́тый де́нь, оу҆тверди́сѧ гла́дъ во гра́дѣ, и҆ не бѧ́ше хлѣ́ба лю́демъ землѝ. 7 И҆ просѣко́ша гра́дъ, и҆ всѝ мꙋ́жїе во́инстїи и҆зыдо́ша но́щїю пꙋте́мъ вра́тъ, и҆́же є҆́сть междꙋ̀ двѣма̀ стѣна́ма, и҆́же бѧ́ше прѧ́мѡ вертогра́дꙋ царе́вꙋ, халде́є же добыва́хꙋ гра́дъ ѡ҆́крестъ лежа́ще, и҆ ѿидо́ша пꙋте́мъ въ пꙋсты́ню. 8 И҆ погна̀ си́ла халде́йска в̾слѣ́дъ царѧ̀ и҆ пости́же є҆го̀ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ і҆ерїхѡ́на, и҆ всѝ ѻ҆́троцы є҆гѡ̀ разсы́пашасѧ ѿ негѡ̀. 9 И҆ ꙗ҆́ша царѧ̀ и҆ приведо́ша и҆̀ ко царю̀ вавѷлѡ́нскомꙋ въ девла́ѳъ, и҆́же є҆́сть въ землѝ є҆ма́ѳъ, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀ съ сꙋдо́мъ. 10 И҆ и҆зсѣчѐ ца́рь вавѷлѡ́нскїй сы́ны седекі̑ины пред̾ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀, и҆ всѧ̑ кнѧ̑зи і҆ꙋ̑дины и҆зсѣчѐ въ девла́ѳѣ. 11 Ѻ҆́чи же седекі́и и҆з̾ѧ́тъ, и҆ свѧза̀ є҆го̀ ѡ҆ко́вами, и҆ приведѐ є҆го̀ ца́рь вавѷлѡ́нскїй въ вавѷлѡ́нъ и҆ вдадѐ є҆го̀ въ до́мъ жерно́вный до днѐ, въ ѻ҆́ньже оу҆́мре. 12 Въ десѧ́тый же де́нь пѧ́тагѡ мцⷭ҇а ([*]лѣ́то сїѐ девѧтоена́десѧть навꙋходоно́сорꙋ царю̀ вавѷлѡ́нскꙋ) прїи́де навꙋзарда́нъ а҆рхїмагі́ръ, стоѧ́щь пред̾ лице́мъ царѧ̀ вавѷлѡ́нска, во і҆ерⷭ҇ли́мъ, 13 и҆ сожжѐ хра́мъ гдⷭ҇ень и҆ до́мъ царе́въ, и҆ всѧ̑ до́мы гра̑дскїѧ и҆ всѧ́къ до́мъ вели́къ сожжѐ ѻ҆гне́мъ, 14 и҆ всѧ́кꙋ стѣ́нꙋ і҆ерⷭ҇ли́млю ѡ҆́крестъ разорѝ си́ла халде́йска, ꙗ҆́же бѧ́ше сїѧ̑ а҆рхїмагі́ромъ. 15 И҆ ѿ оу҆бо́гихъ люді́й, и҆ ѡ҆ста́нокъ люді́й, и҆ ѡ҆ста́вшихсѧ во гра́дѣ и҆ и҆збѣ́гшихъ, и҆̀же оу҆бѣжа́ша ко царю̀ вавѷлѡ́нскꙋ, и҆ про́чїй наро́дъ преселѝ навꙋзарда́нъ воево́да: 16 про́чїихъ же ѡ҆ста́ви люді́й оу҆бо́гихъ въ дѣ́латєли вїногра́да и҆ земледѣ́лцєвъ. 17 Столпы́ же мѣ́дѧныѧ, и҆̀же во хра́мѣ гдⷭ҇ни, и҆ подста̑вы, и҆ мо́ре мѣ́дѧное, є҆́же во хра́мѣ гдⷭ҇ни, сокрꙋши́ша халде́є, и҆ взѧ́ша мѣ́дь и҆́хъ, и҆ ѿнесо́ша въ вавѷлѡ́нъ: 18 и҆ вѣне́цъ и҆ ча́шы, и҆ ви̑лицы и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды мѣ́дѧныѧ, въ ни́хже слꙋжа́хꙋ, 19 и҆ ѳѷмїа́мники и҆ ча́шы, и҆ оу҆мыва̑лницы и҆ свѣ́щники, и҆ кади̑лницы и҆ ча̑шицы, ꙗ҆̀же бѧ́хꙋ злата̑ѧ и҆ ꙗ҆̀же бѧ́хꙋ срє́брѧнаѧ, взѧ̀ а҆рхїмагі́ръ. 20 И҆ стѡлпа̀ два̀ и҆ мо́ре є҆ди́но, и҆ телцє́въ двана́десѧть мѣ́дѧныхъ под̾ мо́ремъ, ꙗ҆̀же сотворѝ ца́рь соломѡ́нъ во хра́мѣ гдⷭ҇ни, не бѣ̀ вѣ́са мѣ́ди сосꙋ̑дъ тѣ́хъ. 21 Сто́лпъ же кі́йждо ѻ҆смина́десѧти лакте́й бѣ̀ въ высотꙋ̀, ве́рвь же двана́десѧти лакте́й ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀ ѡ҆бдержа́ше, и҆ толстота̀ є҆гѡ̀ четы́рехъ пє́рстъ ѡ҆́крестъ, 22 и҆ глава̀ на ни́хъ мѣ́дѧна, пѧ́ть лакѡ́тъ высота̀ главы̀ є҆ди́ныѧ, и҆ мре́жа, и҆ ши́пки на вѣнцѣ̀ ѡ҆́крестъ, всѐ бѧ́ше мѣ́дѧно: та́кожде бы́сть и҆ вторы́й сто́лпъ. 23 И҆ бѧ́ше ши́пкѡвъ де́вѧтьдесѧтъ и҆ ше́сть є҆ди́на страна̀, и҆ бѧ́ше всѣ́хъ ши́пкѡвъ над̾ мре́жею ѡ҆́крестъ сто̀. 24 И҆ взѧ̀ а҆рхїмагі́ръ саре́а жерца̀ старѣ́йшаго и҆ жерца̀ софо́нїю втора́го и҆ трїе́хъ стрегꙋ́щихъ пꙋ́ть. 25 И҆ ѿ гра́да взѧ̀ ка́женика є҆ди́наго, и҆́же бѣ̀ приста́вникъ люді́й во́инскихъ, и҆ се́дмь мꙋже́й наро́читыхъ, и҆̀же пред̾ лице́мъ царе́вымъ ѡ҆брѣто́шасѧ во гра́дѣ, и҆ книго́чїѧ си́лъ оу҆ча́щаго люді́й землѝ, и҆ шестьдесѧ́тъ мꙋже́й ѿ люді́й землѝ, и҆̀же ѡ҆брѣто́шасѧ средѣ̀ гра́да: 26 и҆ взѧ̀ и҆̀хъ навꙋзарда́нъ а҆рхїмагі́ръ и҆ приведѐ ѧ҆̀ ко царю̀ вавѷлѡ́нскꙋ въ девла́ѳъ. 27 И҆ и҆збѝ ѧ҆̀ ца́рь вавѷлѡ́нскїй въ девла́ѳѣ въ землѝ є҆ма́ѳъ: и҆ преселе́нъ бы́сть і҆ꙋ́да ѿ землѝ своеѧ̀. 28 Сі́и сꙋ́ть лю́дїе, и҆̀хже преселѝ навꙋходоно́соръ въ седмо́е лѣ́то, і҆ꙋде́євъ трѝ ты́сѧщы и҆ два́десѧть и҆ трѝ: 29 во ѻ҆смоена́десѧть лѣ́то навꙋходоно́соръ и҆з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма дꙋ́шъ ѻ҆́смь сѡ́тъ три́десѧть и҆ двѣ̀ преселѝ. 30 Въ два́десѧть тре́тїе лѣ́то навꙋходоно́сора преселѝ навꙋзарда́нъ а҆рхїмагі́ръ і҆ꙋде́євъ дꙋ́шъ се́дмь сѡ́тъ и҆ четы́редесѧть пѧ́ть, всѣ́хъ же дꙋ́шъ четы́ре ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ. 31 И҆ бы́сть въ три́десѧть седмо́е лѣ́то преселе́нїѧ і҆ѡакі́ма царѧ̀ і҆ꙋ́дина, въ два́десѧть пѧ́тый де́нь мцⷭ҇а вторагѡна́десѧть, вознесѐ є҆вилмерода́хъ ца́рь вавѷлѡ́нскїй въ пе́рвое лѣ́то ца́рства своегѡ̀ главꙋ̀ і҆ѡакі́ма царѧ̀ і҆ꙋ́дина, и҆ и҆зведѐ є҆го̀ и҆з̾ хра́ма, въ не́мже стрежа́шесѧ, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀ блага̑ѧ: 32 и҆ дадѐ престо́лъ є҆гѡ̀ вы́ше царе́й, и҆̀же съ ни́мъ, въ вавѷлѡ́нѣ, 33 и҆ и҆змѣнѝ ри̑зы є҆гѡ̀ темни̑чныѧ, и҆ ꙗ҆дѧ́ше хлѣ́бъ всегда̀ пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀ во всѧ̑ дни̑ живота̀ своегѡ̀: 34 и҆ оу҆ро́къ є҆мꙋ̀ даѧ́шесѧ всегда̀ ѿ царѧ̀ вавѷлѡ́нска, да́же до днѐ, въ ѻ҆́ньже оу҆́мре, во всѧ̑ дни̑ живота̀ є҆гѡ̀.