Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
33

ГЛАВА̀ л҃г.

331 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко і҆еремі́и втори́цею,

33: 1
І҆ерем. 32: 2
то́йже бѧ́ше є҆щѐ свѧ́занъ во дворѣ̀ темни́чнѣмъ, гл҃ѧ: 2 та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь, творѧ́й зе́млю и҆ оу҆строѧ́ѧй ю҆̀, є҆́же и҆спра́вити ю҆̀,
33: 2
И҆схо́д. 15: 3
Ѱал. 82: 19
гдⷭ҇ь и҆́мѧ є҆мꙋ̀: 3 возопі́й ко мнѣ̀, и҆ ѿвѣща́ю тѝ и҆ возвѣщꙋ̀ тебѣ̀ вели̑каѧ и҆ крѣ́пкаѧ, и҆́хже не разꙋмѣ́лъ є҆сѝ. 4 Ꙗ҆́кѡ та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ
33: 4
І҆ерем. 22: 10
ѡ҆ домѣ́хъ гра́да сегѡ̀ и҆ ѡ҆ хра́мѣхъ царѧ̀ і҆ꙋ́дина, расте́рзанныхъ на ѻ҆стро́ги и҆ на забра̑ла, 5 є҆́же проти́витисѧ ко халде́ємъ, и҆ напо́лню є҆го̀ ме́ртвыми человѣ́ки, и҆̀хже порази́хъ во гнѣ́вѣ мое́мъ и҆ въ ꙗ҆́рости мое́й, и҆ ѿврати́хъ
33: 5
Второзак. 31: 17
лицѐ моѐ ѿ ни́хъ всѣ́хъ ра́ди ѕло́бъ и҆́хъ. 6
33: 6
І҆ерем. 30: 17
Сѐ, а҆́зъ наведꙋ̀ на нѧ̀ срастѣ́нїе ꙗ҆́звы и҆ и҆сцѣле́нїе, и҆ и҆зврачꙋ́ю ѧ҆̀ и҆ ꙗ҆влю̀ и҆̀мъ, є҆́же слꙋ́шати, и҆ и҆сцѣлю̀ ѧ҆̀ и҆ сотворю̀ и҆̀мъ ми́ръ и҆ вѣ́рꙋ: 7
33: 7
І҆ерем. 29: 14
30: 3
31: 4
и҆ ѡ҆бращꙋ̀ преселе́нїе і҆ꙋ́дино и҆ преселе́нїе і҆н҃лево, и҆ сограждꙋ̀ ѧ҆̀, ꙗ҆́коже и҆ пре́жде, 8 и҆ ѡ҆чи́щꙋ ѧ҆̀ ѿ всѣ́хъ непра́вдъ и҆́хъ, и҆́миже согрѣши́ша мѝ,
33: 8
І҆ерем. 31: 34
и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́дꙋ всѣ́мъ непра́вдамъ и҆́хъ, и҆́миже ѿстꙋпи́ша ѿ менє̀. 9
33: 9
Второзак. 26: 19
И҆ бꙋ́детъ въ весе́лїе и҆ во хвалꙋ̀ и҆ въ вели́чїе всѣ́мъ лю́демъ землѝ, и҆̀же оу҆слы́шатъ всѧ̑ благѡты̀, ꙗ҆̀же а҆́зъ сотворю̀ и҆̀мъ, и҆ оу҆боѧ́тсѧ, и҆ ѡ҆горча́тсѧ ѡ҆ всѣ́хъ благота́хъ и҆ ѡ҆ все́мъ ми́рѣ, є҆го́же а҆́зъ сотворю̀ и҆̀мъ. 10 Та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь: є҆щѐ оу҆слы́шитсѧ въ се́мъ мѣ́стѣ, ѡ҆ не́мже вы̀ глаго́лете:
33: 10
І҆ерем. 32: 43
пꙋ́сто є҆́сть ѿ человѣ́къ и҆ ѿ скѡ́тъ, во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ внѣ̀ і҆ерⷭ҇ли́ма, ѡ҆пꙋстѣ́вшихъ, поне́же нѣ́сть человѣ́ка, ни скота̀, 11 гла́съ весе́лїѧ и҆ гла́съ ра́дости, гла́съ жениха̀ и҆ гла́съ невѣ́сты, гла́съ глаго́лющихъ:
33: 11
Ѱал. 135: 1
и҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви вседержи́телю, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: и҆ принесꙋ́тъ да́ры похвале́нїѧ въ до́мъ гдⷭ҇ень, ꙗ҆́кѡ возвращꙋ̀ всѐ преселе́нїе землѝ тоѧ̀ по пре́жнемꙋ, речѐ гдⷭ҇ь. 12 Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь си́лъ: є҆щѐ бꙋ́дꙋтъ на се́мъ мѣ́стѣ пꙋстѣ́мъ, за є҆́же не бы́ти человѣ́кꙋ, ни скотꙋ̀, во всѣ́хъ градѣ́хъ є҆гѡ̀ ѡ҆бита̑лища пастꙋхѡ́въ пасꙋ́щихъ ѻ҆́вцы, 13 во градѣ́хъ го́рнихъ и҆ во градѣ́хъ по́льныхъ, и҆ во градѣ́хъ наге́въ и҆ въ землѝ венїамі́ни, и҆ во ѡ҆кре́стныхъ і҆ерⷭ҇ли́ма и҆ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ, є҆щѐ по́йдꙋтъ ѻ҆́вцы къ рꙋцѣ̀ и҆счислѧ́ющагѡ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. 14 Сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ возста́влю
33: 14
І҆ерем. 23: 5
сло́во бл҃го, є҆́же гл҃ахъ къ до́мꙋ і҆н҃левꙋ и҆ къ до́мꙋ і҆ꙋ́динꙋ. 15
33: 15
И҆са́їа. 11: 1
І҆ерем. 23: 5
Во дне́хъ ѻ҆́нѣхъ и҆ въ то̀ вре́мѧ произрасти́ти сотворю̀ даві́дꙋ ѿра́сль пра́вды, и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ на землѝ. 16
33: 16
Второзак. 33: 28
І҆ерем. 23: 6
Во дне́хъ ѻ҆́нѣхъ сп҃се́нъ бꙋ́детъ і҆ꙋ́да, и҆ і҆ерⷭ҇ли́мъ пребꙋ́детъ въ наде́жди: и҆ сїѐ є҆́сть и҆́мѧ, и҆́мже нарекꙋ́тъ є҆го̀: гдⷭ҇ь првⷣнъ на́шъ. 17 Та́кѡ бо речѐ гдⷭ҇ь: не ѡ҆скꙋдѣ́етъ
33: 17
И҆са́їа. 11: 1
ѿ даві́да мꙋ́жъ
33: 17
Лꙋк. 1: 32
сѣдѧ́й на престо́лѣ до́мꙋ і҆н҃лева: 18
33: 18
1 Петр. 2: 5
И҆са́їа. 61: 6
и҆ ѿ жерцє́въ и҆ ѿ леѵі́тѡвъ не поги́бнетъ мꙋ́жъ ѿ лица̀ моегѡ̀,
33: 18
Малах. 3: 3
приносѧ́й всесожжє́нїѧ и҆ да́ръ и҆ творѧ́й жє́ртвы по всѧ̑ дни̑. 19 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко і҆еремі́и гл҃ѧ: 20 та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: мо́жетъ ли
33: 20
І҆ерем. 31: 37
разори́тисѧ завѣ́тъ мо́й со дне́мъ и҆ завѣ́тъ мо́й съ но́щїю, є҆́же не бы́ти дню̀ и҆ но́щи во вре́мѧ своѐ; 21 то̀ и҆ завѣ́тъ мо́й разори́тсѧ съ даві́домъ рабо́мъ мои́мъ, є҆́же не бы́ти ѿ негѡ̀ сы́нꙋ ца́рствꙋющꙋ на престо́лѣ є҆гѡ̀, и҆ съ леѵі̑ты и҆ свѧщє́нники рабы̑ мои́ми. 22
33: 22
Быт. 15: 5
22: 17
28: 14
Ꙗ҆́коже сочтє́ны бы́ти не мо́гꙋтъ ѕвѣ́зды небє́сныѧ, ни и҆змѣ́ренъ бы́ти песо́къ морскі́й, та́кѡ оу҆мно́жꙋ сѣ́мѧ раба̀ моегѡ̀ даві́да и҆ леѵі́ты слꙋжи́тєли моѧ̑. 23 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко і҆еремі́и гл҃ѧ: 24 є҆да̀ не ви́дѣлъ є҆сѝ, что̀ реко́ша лю́дїе сі́и, глаго́люще: два̀ нарѡ́да, и҆̀хже и҆збра̀ гдⷭ҇ь, и҆ сѐ, ѿве́рже ѧ҆̀: и҆ преѡгорчи́ша люді́й мои́хъ, (сегѡ̀ ра́ди) ꙗ҆́кѡ да не бꙋ́детъ ктомꙋ̀ наро́дъ пред̾ ни́ми; 25 Та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь:
33: 25
І҆ерем. 31: 36
33: 20
не положи́хъ ли оу҆̀бо завѣ́та моегѡ̀ междꙋ̀ дне́мъ и҆ но́щїю и҆ зако́нѡвъ небесѝ и҆ землѝ; 26 Тогда̀ и҆ сѣ́мѧ і҆а́кѡвле и҆ даві́да раба̀ моего̀ ѿве́ргꙋ, є҆́же не прїѧ́ти ѿ сѣ́мене є҆гѡ̀ кнѧзе́й сѣ́мене а҆враа́ма и҆ і҆саа́ка и҆ і҆а́кѡва:
33: 26
Ѱал. 125: 1
І҆ерем. 31: 20
І҆езек. 39: 25
ꙗ҆́кѡ па́ки возвращꙋ̀ плѣ́нъ и҆́хъ и҆ поми́лꙋю и҆̀хъ.