Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
15

ГЛАВА̀ є҃і.

151 И҆ є҆гда̀ оу҆слы́шаша въ шатрѣ́хъ сꙋ́щїи, оу҆жасо́шасѧ ѡ҆ бы́вшемъ, 2 и҆ нападѐ на нѧ̀ стра́хъ и҆ тре́петъ, и҆ не бѣ̀ человѣ́ка пребыва́юща пред̾ лице́мъ бли́жнѧгѡ ктомꙋ̀, но и҆сте́кше є҆динодꙋ́шнѡ бѣжа́хꙋ по всѧ́комꙋ пꙋтѝ по́лѧ и҆ наго́рныѧ: 3 и҆ и҆̀же ѡ҆полчи́вшїисѧ въ го́рней ѡ҆́крестъ ветѷлꙋ́и ѡ҆брати́шасѧ въ бѣ́гство: и҆ тогда̀ сы́нове і҆н҃лєвы всѧ́къ мꙋ́жъ ра́тникъ ѿ ни́хъ оу҆стреми́шасѧ на ни́хъ. 4 И҆ посла̀ ѻ҆зі́а въ ветомасѳе́мъ и҆ виваю̀, и҆ хѡваю̀ и҆ хѡлꙋ̀, и҆ во всѧ́къ предѣ̀лъ і҆н҃левъ, вѣ́стники ѡ҆ соверши́вшихсѧ, и҆ да всѝ потекꙋ́тъ в̾слѣ́дъ врагѡ́въ на погꙋбленїе и҆́хъ. 5 Е҆гда́ же оу҆слы́шаша сы́нове і҆н҃лєвы, всѝ є҆динодꙋ́шнѡ нападо́ша на ни́хъ и҆ сѣко́ша и҆̀хъ да́же до хѡвы̀. Та́кожде же и҆ и҆̀же и҆з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма прїидо́ша и҆ и҆з̾ всеѧ̀ наго́рныѧ: возвѣсти́ша бо и҆̀мъ бы̑вшаѧ ѡ҆полче́нїю врагѡ́въ и҆́хъ: и҆ и҆̀же въ галаа́дѣ и҆ въ галїле́и бодо́ша и҆̀хъ ꙗ҆́звою вели́кою, до́ндеже минꙋ́ша дама́скъ и҆ предѣ́лы є҆гѡ̀. 6 Про́чїи же живꙋ́щїи во ветѷлꙋ́и, нападо́ша на по́лкъ а҆ссꙋ́ровъ и҆ плѣни́ша и҆̀хъ и҆ ѡ҆богати́шасѧ ѕѣлѡ̀. 7 Сы́нове же і҆н҃лєвы возврати́вшесѧ ѿ сѣ́чи, воз̾ѡблада́ша про́чими, и҆ вє́си и҆ се́ла, ꙗ҆̀же въ го́рней и҆ напо́льнѣй, воз̾ѡблада́ша мно́гими коры́стьми: бѣ̀ бо мно́жество мно́го ѕѣлѡ̀. 8 І҆ѡакі́мъ же і҆ере́й вели́кїй и҆ старѣ́йшины сынѡ́въ і҆н҃левыхъ живꙋ́щїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ прїидо́ша є҆́же зрѣ́ти бл҃га̑ѧ, ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь і҆н҃лю, и҆ є҆́же ви́дѣти і҆ꙋді́ѳъ и҆ глаго́лати съ не́ю ми́ръ. 9 Е҆гда́ же прїидо́ша къ не́й, благослови́ша ю҆̀ всѝ є҆динодꙋ́шнѡ и҆ рѣ́ша къ не́й: ты̀ возвыше́нїе і҆н҃лево! ты̀ ра́дованїе вели́ко і҆н҃лево! ты̀ сла́ва велїѧ ро́да на́шегѡ! 10 сотвори́ла є҆сѝ всѧ̑ сїѧ̑ рꙋко́ю твое́ю, сотвори́ла є҆сѝ блага̑ѧ со і҆н҃лемъ, и҆ да бл҃говоли́тъ ѡ҆ ни́хъ бг҃ъ: благослове́на бꙋ́ди оу҆ вседержи́телѧ гдⷭ҇а въ вѣ́чное вре́мѧ. И҆ рѣ́ша всѝ лю́дїе: бꙋ́ди. 11 И҆ плѣнѧ́хꙋ всѝ лю́дїе по́лкъ чрез̾ дні́й три́десѧть, и҆ да́ша і҆ꙋді́ѳѣ шате́ръ ѻ҆лофе́рновъ и҆ всѧ̑ срє́брѧныѧ сосꙋ́ды, и҆ ѻ҆дры̀ и҆ оу҆мыва̑лницы, и҆ всѧ̑ оу҆строє́нїѧ є҆гѡ̀. И҆ прїе́мши ѻ҆на̀ возложѝ на мска̀ своего̀, и҆ впрѧжѐ колєсни́цы, и҆ сложѝ ѧ҆̀ на нѧ̀. 12 И҆ притечѐ всѧ́каѧ жена̀ і҆н҃лска є҆́же ви́дѣти ю҆̀, и҆ благослови́ша ю҆̀ и҆ сотвори́ша є҆́й ли́къ ѿ себє̀. И҆ взѧ̀ ко́пїѧ цвѣта́ми оу҆кра́шєннаѧ въ рꙋ́цѣ своѝ и҆ дадѐ жена́мъ сꙋ́щымъ съ не́ю: 13 и҆ оу҆вѣнча́сѧ ма́слиною сама̀ и҆ ꙗ҆̀же съ не́ю, и҆ и҆дѧ́ше пред̾ всѣ́ми людьмѝ въ ли́цѣ, ведꙋ́щи всѣ́хъ же́нъ. И҆ послѣ́доваше всѧ́къ мꙋ́жъ і҆н҃левъ воѻрꙋже́ни съ вѣнцы̑ и҆ пѣ̀сньми во оу҆ста́хъ свои́хъ. 14 И҆ нача̀ і҆ꙋді́ѳъ и҆сповѣ́данїе сїѐ во все́мъ і҆н҃ли, и҆ возглаша́хꙋ всѝ лю́дїе хвале́нїе сїѐ.

16

ГЛАВА̀ ѕ҃і.

161 И҆ речѐ і҆ꙋді́ѳъ:

16: 1
И҆схо́д. 15: 21
начни́те бг҃ꙋ моемꙋ̀ въ тѷмпа́нѣхъ, пойте гдⷭ҇еви моемꙋ̀ въ кѷмва́лѣхъ, кра́снѡ воспо́йте є҆мꙋ̀ пѣ́снь но́вꙋ, возноси́те и҆ призыва́йте и҆́мѧ є҆гѡ̀: 2 ꙗ҆́кѡ бг҃ъ сокрꙋша́ѧй бра̑ни гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ во ѡ҆полченїихъ є҆гѡ̀ посредѣ̀ люді́й и҆з̾ѧ́тъ мѧ̀ и҆з̾ рꙋкѝ гонѧ́щихъ мѧ̀: 3 прїи́де а҆ссꙋ́ръ и҆з̾ го́ръ ѿ сѣ́вера, прїи́де во тма́хъ си́лы своеѧ̀, и҆́хже мно́жество заградѝ и҆сто́чники, и҆ ко́нница и҆́хъ покры̀ хо́лмы: 4 речѐ пожещѝ предѣ́лы моѧ̑, и҆ ю҆́ношы моѧ̑ оу҆би́ти мече́мъ, и҆ ссꙋ́щыѧ моѧ̑ положи́ти въ помо́стъ, и҆ младе́нцы моѧ̑ да́ти въ расхище́нїе, и҆ дѣ́вы моѧ̑ плѣни́ти: 5 гдⷭ҇ь вседержи́тель ѡ҆прове́рже и҆̀хъ рꙋко́ю жены̀, 6 не бо̀ падѐ си́льный и҆́хъ ѿ ю҆́ношъ, нижѐ сы́нове тїта́нѡвы порази́ша є҆го̀, нижѐ высо́цы и҆споли́ни нападо́ша на него̀, но і҆ꙋді́ѳъ дщѝ мера́рїна доброто́ю лица̀ своегѡ̀ разсла́би є҆го̀: 7 совлече́сѧ бо ѡ҆дѣѧ́нїѧ вдовства̀ своегѡ̀ на возвыше́нїе бѣ́дствꙋющихъ во і҆н҃ли, пома́за лицѐ своѐ оу҆маще́нїемъ 8 и҆ оу҆вѣнча̀ власы̀ своѧ̑ оу҆вѧ́сломъ и҆ прїѧ́тъ ѻ҆де́ждꙋ льнѧ́нꙋ въ прельще́нїе є҆гѡ̀: 9 санда́лїѧ є҆ѧ̀ похи́ти ѻ҆́ко є҆гѡ̀, и҆ добро́та є҆ѧ̀ плѣнѝ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀, про́йде ме́чь вы́ю є҆гѡ̀: 10 оу҆страши́шасѧ пе́рсы держа́вы є҆ѧ̀, и҆ ми́ды дерзнове́нїемъ є҆ѧ̀ разсѣдо́шасѧ: 11 тогда̀ воскли́кнꙋша смире́ннїи моѝ и҆ возопи́ша немощні́и моѝ, и҆ оу҆страши́шасѧ: вознесо́ша гла́съ сво́й, и҆ побѣжде́ни бы́ша: 12 сы́нове ѻ҆трокови́цъ бодо́ша и҆̀хъ и҆ ꙗ҆́кѡ рабѡ́въ бѣглецѡ́въ оу҆ѧзвлѧ́хꙋ и҆̀хъ, погибо́ша ѿ ѡ҆полче́нїѧ гдⷭ҇а моегѡ̀: 13 воспою̀ гдⷭ҇еви моемꙋ̀ пѣ́снь но́вꙋ: гдⷭ҇и, ве́лїй є҆сѝ и҆ сла́венъ, ди́венъ въ крѣ́пости, непребори́мый, 14 тебѣ̀ да рабо́таетъ всѧ́ка тва́рь твоѧ̀: ꙗ҆́кѡ ре́клъ є҆сѝ, и҆ бы́ша:
16: 14
Ѱал. 103: 30
148: 5
посла́лъ є҆сѝ дх҃а твоего̀, и҆ созда̀: и҆ нѣ́сть, и҆́же противоста́нетъ гла́сꙋ твоемꙋ̀: 15 го́ры бо ѿ ѡ҆снова́нїи съ вода́ми подви́гнꙋтсѧ, ка́менїе же ѿ лица̀ твоегѡ̀ ꙗ҆́кѡ во́скъ рата́етъ: над̾ боѧ́щимисѧ же тебє̀ ты̀ оу҆млⷭ҇тивлѧ́ешисѧ, 16 ꙗ҆́кѡ ма́лѡ всѧ́ка же́ртва въ воню̀ благоꙋха́нїѧ, и҆ малѣ́йшїй всѧ́къ тꙋ́къ во всесожже́нїе тебѣ̀: боѧ́йсѧ же гдⷭ҇а вели́къ вы́нꙋ: 17 го́ре ꙗ҆зы́кѡмъ востаю́щымъ на ро́дъ мо́й: гдⷭ҇ь вседержи́тель ѿмститъ и҆̀мъ въ де́нь сꙋ́дный, да́ти ѻ҆́гнь и҆ че́рвїе на плѡ́ти и҆́хъ, и҆ воспла́чꙋтсѧ въ чꙋ́вствѣ да́же до вѣ́ка. 18 Е҆гда́ же внидо́ша во і҆ерⷭ҇ли́мъ, поклони́шасѧ бг҃ꙋ: и҆ є҆гда̀ ѡ҆чи́стишасѧ лю́дїе, принесо́ша всесожега́ємаѧ своѧ̑ и҆ произвѡ́льнаѧ своѧ̑ и҆ да́ры своѧ̑. 19 И҆ возложѝ і҆ꙋді́ѳъ всѧ̑ сосꙋ́ды ѻ҆лофе́рнѡвы, є҆ли̑ки дадо́ша лю́дїе є҆́й, и҆ завѣ́сꙋ, ю҆̀же взѧ̀ ѻ҆иа̀ ѿ ло́жницы є҆гѡ̀, въ да́ръ гдⷭ҇ꙋ дадѐ. 20 И҆ бѧ́хꙋ лю́дїе веселѧ́щесѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ пред̾ лице́мъ ст҃ы́хъ мцⷭ҇ы трѝ, и҆ і҆ꙋді́ѳъ съ ни́ми пребы́сть. 21 По дне́хъ же си́хъ возврати́сѧ кі́йждо во наслѣ́дїе своѐ: и҆ і҆ꙋді́ѳъ ѿи́де во ветѵлꙋ́ю, и҆ пребыва́ше над̾ стѧжа́нїемъ свои́мъ, и҆ бы́сть во вре́мѧ своѐ сла́вна во все́й землѝ. 22 И҆ мно́зи жела́ша є҆ѧ̀, и҆ не позна̀ мꙋ́жъ є҆ѧ̀ всѧ̑ дни̑ живота̀ є҆ѧ̀, ѿ негѡ́же днѐ оу҆́мре манассі́а мꙋ́жъ є҆ѧ̀ и҆ приложи́сѧ къ лю́демъ свои̑мъ. 23 И҆ произы́де вели́ка ѕѣ́лѡ̀, и҆ состарѣ́сѧ въ домꙋ̀ мꙋ́жа своегѡ̀ лѣ́тъ ста̀ пѧтѝ, и҆ ѿпꙋстѝ рабы́ню свою̀ свобо́днꙋ, и҆ оу҆́мре во ветѷлꙋ́и, и҆ погребо́ша ю҆̀ въ пеще́рѣ мꙋ́жа є҆ѧ̀ манассі́и. 24 И҆ пла́касѧ є҆ѧ̀ до́мъ і҆н҃левъ дні́й се́дмь. И҆ раздѣлѝ и҆мѣ́нїѧ своѧ̑ пре́жде сме́рти своеѧ̀ всѣ́мъ бли̑жнимъ манассі́и мꙋ́жа своегѡ̀ и҆ бли̑жнимъ ро́да своегѡ̀. 25 И҆ не бѧ́ше ктомꙋ̀ оу҆страша́ѧй сынѡ́въ і҆н҃левыхъ во дни̑ і҆ꙋді́ѳы и҆ по сме́рти є҆ѧ̀ дни̑ мнѡ́ги.

Коне́цъ кни́зѣ і҆ꙋді́ѳинѣ: и҆́мать въ себѣ̀ гла́въ ѕ҃і.

Сїѧ̀ кни́га і҆ꙋді́ѳы преведе́на вно́вь ѿ