Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 Е҆гда́ же по́здѣ бы́сть, потща́шасѧ рабѝ є҆гѡ̀ ѿитѝ, и҆ вагѡ́а заключѝ шате́ръ ѿвнѣ̀ и҆ ѿпꙋстѝ предстоѧ́щихъ ѿ лица̀ господи́на своегѡ̀, и҆ ѿидо́ша къ ло́жамъ свои̑мъ, бѧ́хꙋ бо всѝ оу҆трꙋжде́ни, занѐ на мно́зѣ пребы́сть пи́ръ. 2 Ѡ҆ста́сѧ же і҆ꙋді́ѳъ є҆ди́на въ шатрѣ̀, и҆ ѻ҆лофе́рнъ пове́рженъ на ло́жи свое́мъ: бѧ́ше бо преиспо́лненъ вїно́мъ. 3 И҆ речѐ і҆ꙋді́ѳъ рабѣ̀ свое́й, да стои́тъ внѣ̀ ло́жницы є҆ѧ̀ и҆ да смо́тритъ и҆схо́да є҆ѧ̀ ꙗ҆́коже по всѧ́къ де́нь: рече́ бо, ꙗ҆́кѡ и҆зы́ти и҆́мать на моли́твꙋ свою̀: и҆ вагѡ́ю глаго́ла по словесе́мъ си̑мъ. 4 И҆ ѿидо́ша всѝ ѿ лица̀ є҆ѧ̀, и҆ ни є҆ди́нъ ѡ҆ста́сѧ въ ло́жницѣ ѿ ма́ла да́же до вели́ка. И҆ ста́вши і҆ꙋді́ѳъ при ѻ҆дрѣ̀ є҆гѡ̀, речѐ въ се́рдцы свое́мъ: гдⷭ҇и, бж҃е всеѧ̀ си́лы, при́зри въ ча́съ се́й на дѣла̀ рꙋ́къ мои́хъ ко возвыше́нїю і҆ерⷭ҇ли́ма, 5 ꙗ҆́кѡ нн҃ѣ̀ вре́мѧ помоществова́ти наслѣ́дїю твоемꙋ̀ и҆ соверши́ти начина́нїе моѐ ко сокрꙋше́нїю врагѡ́въ, и҆̀же воста́ша на на́съ. 6 И҆ пристꙋпи́вши къ сто́лпникꙋ ѻ҆дра̀, и҆́же бѧ́ше оу҆ главы̀ ѻ҆лофе́рновы, снѧ́тъ ме́чь є҆гѡ̀ съ негѡ̀, 7 и҆ прибли́жившисѧ ко ѻ҆дрꙋ̀, взѧ̀ въ го́рсть власы̀ главы̀ є҆гѡ̀ и҆ речѐ: оу҆крѣпи́ мѧ, гдⷭ҇и бж҃е і҆н҃левъ, въ де́нь се́й. 8 И҆ оу҆да́ри въ вы́ю є҆гѡ̀ два́жды си́лою сво́ею, и҆ ѿѧ̀ главꙋ̀ є҆гѡ̀ ѿ негѡ̀, 9 и҆ ѿвалѝ тѣ́ло є҆гѡ̀ ѿ посте́лн, и҆ ѿѧ̀ завѣ́сꙋ ѿ столпѡ́въ: и҆ по ма́лѣ и҆зы́де и҆ предадѐ рабы́ни свое́й главꙋ̀ ѻ҆лофе́рновꙋ: 10 и҆ вложѝ ю҆̀ въ мѣше́цъ снѣ́дей свои́хъ. И҆ и҆зыдо́стѣ ѻ҆́бѣ кꙋ́пнѡ по ѡ҆бы́чаю своемꙋ̀ на моли́твꙋ: и҆ прошедшѣ по́лкъ, ѡ҆быдо́стѣ де́брь ѻ҆́нꙋю, и҆ взыдо́стѣ на го́рꙋ ветѷлꙋ́и, и҆ прїидостѣ ко вратѡ́мъ є҆ѧ̀. 11 И҆ речѐ і҆ꙋді́ѳъ и҆здале́ча стрегꙋ́щымъ на вратѣ́хъ: ѿве́рзите нн҃ѣ, ѿве́рзите врата̀, съ на́ми бг҃ъ, бг҃ъ на́шъ, сотвори́ти є҆щѐ крѣ́пость во і҆н҃ли и҆ си́лꙋ на врагѝ, ꙗ҆́коже и҆ дне́сь сотворѝ. 12 И҆ бы́сть ꙗ҆́кѡ оу҆слы́шаша мꙋ́жїе гра́да тогѡ̀ гла́съ є҆ѧ̀, потща́шасѧ сни́ти ко вратѡ́мъ гра́да своегѡ̀ и҆ созва́ша ста́рцєвъ гра́да. 13 И҆ стеко́шасѧ всѝ ѿ ма́ла да́же до вели́ка, ꙗ҆́кѡ па́че ча́ѧнїѧ бѣ̀ и҆мъ, є҆́же прїитѝ є҆́й, и҆ ѿверзо́ша врата̀ и҆ воспрїѧ́ша и҆̀хъ: и҆ вже́гше ѻ҆́гнь во свѣще́нїе, ѡ҆крꙋжи́ша и҆̀хъ. 14 Ѻ҆на́ же речѐ къ ни̑мъ гла́сомъ вели́кимъ: хвали́те бг҃а, хвали́те: хвали́те бг҃а, и҆́же не ѿста́ви млⷭ҇ти своеѧ̀ ѿ до́мꙋ і҆н҃лева, но сокрꙋшѝ врагѝ на́шѧ рꙋко́ю мое́ю въ но́щь сїю̀. 15 И҆ и҆зе́мши главꙋ̀ и҆з̾ мѣшца̀ показа̀ и҆ речѐ и҆̀мъ: сѐ, глава̀ ѻ҆лофе́рна вождонача́лника си́лы а҆ссꙋ́рскїѧ, и҆ сѐ, завѣ́са, за не́юже лежа́ше во пїѧ́нствахъ свои́хъ, и҆ поразѝ є҆го̀ гдⷭ҇ь рꙋко́ю же́нскою: 16 и҆ жи́въ є҆́сть гдⷭ҇ь, и҆́же сохрани́ мѧ въ пꙋтѝ мое́мъ, и҆́мже ходи́хъ, ꙗ҆́кѡ прельстѝ є҆го̀ лицѐ моѐ въ па́гꙋбꙋ є҆гѡ̀, и҆ не сотворѝ грѣха̀ со мно́ю во ѡ҆скверне́нїе и҆ срамотꙋ̀. 17 И҆ оу҆жасо́шасѧ всѝ лю́дїе ѕѣлѡ̀, и҆ па́дше поклони́шасѧ бг҃ꙋ, и҆ рѣ́ша є҆динодꙋ́шнѡ: блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ, бж҃е на́шъ, оу҆ничто́живый въ день се́й врагѝ люді́й твои́хъ. 18 И҆ речѐ є҆́й ѻ҆зі́а: блгⷭ҇ве́на ты̀ є҆сѝ, дщѝ, бг҃омъ вы́шнимъ па́че всѣ́хъ же́нъ ꙗ҆̀же на землѝ, и҆ блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆́же созда̀ небеса̀ и҆ зе́млю, и҆́же оу҆пра́ви тѧ̀ на сокрꙋше́нїе главы̀ кнѧ́зѧ врагѡ́въ на́шихъ: 19 ꙗ҆́кѡ не ѿста́нетъ наде́жда твоѧ̀ ѿ се́рдца человѣ́къ, помина́ющихъ крѣ́пость бж҃їю, да́же до вѣ́ка: 20 и҆ да сотвори́тъ тебѣ̀ сїѧ̑ бг҃ъ въ возноше́нїе вѣ́чное, є҆́же посѣща́ти тѧ̀ во благи́хъ, за є҆́же не пощадѣ́ла є҆сѝ дꙋшѝ твоеѧ̀ смире́нїѧ ра́ди ро́да на́шегѡ, но посо́бствовала є҆сѝ паде́нїю на́шемꙋ, въ правотѣ̀ ходи́вши пред̾ бг҃омъ на́шимъ. И҆ рѣ̀ша всѝ лю́дїе: бꙋ́ди, бꙋ́ди.

14

ГЛАВА̀ д҃і.

141 И҆ речѐ къ ни̑мъ і҆ꙋді́ѳъ: послꙋ́шайте оу҆̀бо менѐ, бра́тїѧ, и҆ взе́мше главꙋ̀ сїю̀ повѣ́сите ю҆̀ на забра́лѣ стѣны̀ ва́шеѧ: 2 и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ возсїѧ́етъ оу҆тро, и҆ взы́детъ со́лнце на зе́млю, прїимете ко́ждо ѻ҆рꙋ̑дїѧ бра̑ннаѧ ва̑ша, и҆ и҆зы́дете всѧ́къ мꙋ́жъ си́льный внѣ̀ гра́да, и҆ дади́те воево́дꙋ над̾ ними, а҆́ки сходѧ́ще на по́ле ко пе́рвѣй стра́жи сынѡ́въ а҆ссꙋ́ровыхъ, и҆ не сни́дете: 3 и҆ взе́мше сі́и всеѻрꙋ̑жїѧ своѧ̑, по́йдꙋтъ ко ѡ҆полче́нїю своемꙋ̀, и҆ возбꙋ́дѧтъ воевѡ́ды си́лы а҆ссꙋ́ровы, и҆ стекꙋ́тсѧ ко шатрꙋ̀ ѻ҆лофе́рновꙋ, и҆ не ѡ҆крѧ́щꙋтъ є҆гѡ̀, и҆ нападе́тъ на ни́хъ стра́хъ, и҆ побѣ́гнꙋтъ ѿ лица̀ ва́шегѡ: 4 и҆ возслѣ́довавшїи ва́мъ, и҆ всѝ живꙋ́щїи во все́мъ предѣ́лѣ і҆н҃лстѣмъ, постила́йте ѧ҆̀ по пꙋтє́мъ и҆́хъ: 5 пре́жде же є҆́же сотвори́ти сїѧ̑, призови́те мнѣ̀ а҆хїѡ́ра а҆ммані́тина, да ви́дѣвъ позна́етъ оу҆ничтожа́ющаго до́мъ і҆н҃левъ, и҆ сего̀ ꙗ҆́кѡ на сме́рть по́сланнаго къ на́мъ. 6 И҆ призва́ша а҆хїѡ́ра и҆з̾ до́мꙋ ѻ҆зі́ина. Е҆гда́ же прїи́де и҆ ви́дѣ главꙋ̀ ѻ҆лофе́рновꙋ въ рꙋцѣ̀ мꙋ́жа є҆ди́нагѡ въ собра́нїи люді́й, падѐ на лицѐ, и҆ разсла́бисѧ дꙋ́хъ є҆гѡ̀. 7 Е҆гда́ же под̾ѧ́ша є҆го̀, припадѐ къ нога́ма і҆ꙋді́ѳы, и҆ поклони́сѧ лицꙋ̀ є҆ѧ̀, и҆ речѐ: благослове́на ты̀ во всѧ́цѣмъ селе́нїи і҆ꙋ́динѣ и҆ во всѧ́цѣмъ ꙗ҆зы́цѣ, и҆̀же оу҆слы́шавше и҆́мѧ твоѐ смѧтꙋ́тсѧ: 8 и҆ нн҃ѣ̀ возвѣсти́ ми, є҆ли̑ка сотвори́ла є҆сѝ во дне́хъ си́хъ. И҆ возвѣстѝ є҆мꙋ̀ і҆ꙋді́ѳъ посредѣ̀ люді́и всѧ̑, є҆ли̑ка сотворѝ, ѿ негѡ́же днѐ и҆зы́де, до́ндеже глаго́лаше и҆̀мъ. 9 Е҆гда́ же преста̀ глаго́лющи, воскли́кнꙋша лю́дїе гла́сомъ вели́кимъ и҆ дадо́ша гла́съ весе́лый во гра́дѣ свое́мъ. 10 Ви́дѣвъ же а҆хїѡ́ръ всѧ̑, є҆ли̑ка сотворѝ бг҃ъ і҆н҃левъ, вѣ́рова бг҃ꙋ ѕѣлѡ̀, и҆ ѡ҆брѣ́за пло́ть кра́йнюю свою̀, и҆ приложи́сѧ къ до́мꙋ і҆н҃левꙋ да́же до днѐ сегѡ̀. 11 Е҆гда́ же денни́ца взы́де, свѣ̀сиша главꙋ̀ ѻ҆лофе́рновꙋ со стѣны̀: и҆ воспрїѧ́тъ всѧ́къ мꙋ́жъ і҆н҃левъ ѻ҆рꙋ̑жїѧ своѧ̑, и҆ и҆зыдо́ша полка́ми на восхо́ды горы̀. 12 Сы́нове же а҆ссꙋ́рѡвы, ꙗ҆́кѡ оу҆ви́дѣша и҆̀хъ, разосла́ша къ вождє́мъ свои̑мъ: ѻ҆ни́ же прїидо́ша къ воево́дамъ и҆ ты́сѧщникѡмъ и҆ ко всѧ́комꙋ киѧ́зю своемꙋ̀, 13 и҆ прїидо́ша къ шатрꙋ̀ ѻ҆лофе́рновꙋ, и҆ рѣ́ша сꙋ́щемꙋ над̾ всѣми є҆гѡ̀: возбꙋдѝ оу҆̀бо господи́на на́шего, занѐ дерзнꙋ́ша рабѝ сходи́ти къ на́мъ на бра́нь, да и҆стребѧ́тсѧ въ коне́цъ. 14 И҆ вни́де вагѡ́а и҆ толкнꙋ̀ во дворъ шатра̀, мнѧ́ше бо спа́ти є҆го̀ со і҆ꙋді́ѳою. 15 Е҆гда́ же никто́же послꙋ́шаше, раствори́въ вни́де въ ло́жницꙋ и҆ ѡ҆брѣ́те є҆го̀ при пра́зѣ пове́ржена ме́ртва, и҆ глава̀ є҆гѡ̀ ѿѧ́та бы́сть ѿ негѡ̀: 16 и҆ возопѝ гла́сомъ вели́кимъ съ пла́чемъ и҆ стена́нїемъ и҆ во́племъ крѣ́пкимъ, и҆ раздра̀ ри̑зы своѧ̑: 17 и҆ вни́де въ шате́ръ, и҆дѣ́же бѣ̀ і҆ꙋді́ѳъ ѡ҆бита́ющи, и҆ не ѡ҆брѣ́те є҆ѧ̀, и҆ и҆зскочѝ къ лю́демъ и҆ возопѝ: 18 ѿверго́шасѧ рабѝ, сотворѝ стꙋ́дъ є҆ди́на жена̀ є҆вре́йскаѧ на до́мъ царѧ̀ навꙋходоно́сора: занѐ сѐ, ѻ҆лофе́рнъ до́лꙋ, и҆ главы̀ нѣ́сть на не́мъ. 19 Е҆гда́ же оу҆слы́шаша сїѧ̑ глаго́лы кнѧ́зїе си́лы а҆ссꙋ́ровы, раздра́ша ри̑зы своѧ̑, и҆ смѧте́сѧ дꙋша̀ и҆́хъ ѕѣлѡ̀, и҆ бы̀сть и҆́хъ кри́къ и҆ во́пль ѕѣлѡ̀ посредѣ̀ полка̀.

15

ГЛАВА̀ є҃і.

151 И҆ є҆гда̀ оу҆слы́шаша въ шатрѣ́хъ сꙋ́щїи, оу҆жасо́шасѧ ѡ҆ бы́вшемъ, 2 и҆ нападѐ на нѧ̀ стра́хъ и҆ тре́петъ, и҆ не бѣ̀ человѣ́ка пребыва́юща пред̾ лице́мъ бли́жнѧгѡ ктомꙋ̀, но и҆сте́кше є҆динодꙋ́шнѡ бѣжа́хꙋ по всѧ́комꙋ пꙋтѝ по́лѧ и҆ наго́рныѧ: 3 и҆ и҆̀же ѡ҆полчи́вшїисѧ въ го́рней ѡ҆́крестъ ветѷлꙋ́и ѡ҆брати́шасѧ въ бѣ́гство: и҆ тогда̀ сы́нове і҆н҃лєвы всѧ́къ мꙋ́жъ ра́тникъ ѿ ни́хъ оу҆стреми́шасѧ на ни́хъ. 4 И҆ посла̀ ѻ҆зі́а въ ветомасѳе́мъ и҆ виваю̀, и҆ хѡваю̀ и҆ хѡлꙋ̀, и҆ во всѧ́къ предѣ̀лъ і҆н҃левъ, вѣ́стники ѡ҆ соверши́вшихсѧ, и҆ да всѝ потекꙋ́тъ в̾слѣ́дъ врагѡ́въ на погꙋбленїе и҆́хъ. 5 Е҆гда́ же оу҆слы́шаша сы́нове і҆н҃лєвы, всѝ є҆динодꙋ́шнѡ нападо́ша на ни́хъ и҆ сѣко́ша и҆̀хъ да́же до хѡвы̀. Та́кожде же и҆ и҆̀же и҆з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма прїидо́ша и҆ и҆з̾ всеѧ̀ наго́рныѧ: возвѣсти́ша бо и҆̀мъ бы̑вшаѧ ѡ҆полче́нїю врагѡ́въ и҆́хъ: и҆ и҆̀же въ галаа́дѣ и҆ въ галїле́и бодо́ша и҆̀хъ ꙗ҆́звою вели́кою, до́ндеже минꙋ́ша дама́скъ и҆ предѣ́лы є҆гѡ̀. 6 Про́чїи же живꙋ́щїи во ветѷлꙋ́и, нападо́ша на по́лкъ а҆ссꙋ́ровъ и҆ плѣни́ша и҆̀хъ и҆ ѡ҆богати́шасѧ ѕѣлѡ̀. 7 Сы́нове же і҆н҃лєвы возврати́вшесѧ ѿ сѣ́чи, воз̾ѡблада́ша про́чими, и҆ вє́си и҆ се́ла, ꙗ҆̀же въ го́рней и҆ напо́льнѣй, воз̾ѡблада́ша мно́гими коры́стьми: бѣ̀ бо мно́жество мно́го ѕѣлѡ̀. 8 І҆ѡакі́мъ же і҆ере́й вели́кїй и҆ старѣ́йшины сынѡ́въ і҆н҃левыхъ живꙋ́щїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ прїидо́ша є҆́же зрѣ́ти бл҃га̑ѧ, ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь і҆н҃лю, и҆ є҆́же ви́дѣти і҆ꙋді́ѳъ и҆ глаго́лати съ не́ю ми́ръ. 9 Е҆гда́ же прїидо́ша къ не́й, благослови́ша ю҆̀ всѝ є҆динодꙋ́шнѡ и҆ рѣ́ша къ не́й: ты̀ возвыше́нїе і҆н҃лево! ты̀ ра́дованїе вели́ко і҆н҃лево! ты̀ сла́ва велїѧ ро́да на́шегѡ! 10 сотвори́ла є҆сѝ всѧ̑ сїѧ̑ рꙋко́ю твое́ю, сотвори́ла є҆сѝ блага̑ѧ со і҆н҃лемъ, и҆ да бл҃говоли́тъ ѡ҆ ни́хъ бг҃ъ: благослове́на бꙋ́ди оу҆ вседержи́телѧ гдⷭ҇а въ вѣ́чное вре́мѧ. И҆ рѣ́ша всѝ лю́дїе: бꙋ́ди. 11 И҆ плѣнѧ́хꙋ всѝ лю́дїе по́лкъ чрез̾ дні́й три́десѧть, и҆ да́ша і҆ꙋді́ѳѣ шате́ръ ѻ҆лофе́рновъ и҆ всѧ̑ срє́брѧныѧ сосꙋ́ды, и҆ ѻ҆дры̀ и҆ оу҆мыва̑лницы, и҆ всѧ̑ оу҆строє́нїѧ є҆гѡ̀. И҆ прїе́мши ѻ҆на̀ возложѝ на мска̀ своего̀, и҆ впрѧжѐ колєсни́цы, и҆ сложѝ ѧ҆̀ на нѧ̀. 12 И҆ притечѐ всѧ́каѧ жена̀ і҆н҃лска є҆́же ви́дѣти ю҆̀, и҆ благослови́ша ю҆̀ и҆ сотвори́ша є҆́й ли́къ ѿ себє̀. И҆ взѧ̀ ко́пїѧ цвѣта́ми оу҆кра́шєннаѧ въ рꙋ́цѣ своѝ и҆ дадѐ жена́мъ сꙋ́щымъ съ не́ю: 13 и҆ оу҆вѣнча́сѧ ма́слиною сама̀ и҆ ꙗ҆̀же съ не́ю, и҆ и҆дѧ́ше пред̾ всѣ́ми людьмѝ въ ли́цѣ, ведꙋ́щи всѣ́хъ же́нъ. И҆ послѣ́доваше всѧ́къ мꙋ́жъ і҆н҃левъ воѻрꙋже́ни съ вѣнцы̑ и҆ пѣ̀сньми во оу҆ста́хъ свои́хъ. 14 И҆ нача̀ і҆ꙋді́ѳъ и҆сповѣ́данїе сїѐ во все́мъ і҆н҃ли, и҆ возглаша́хꙋ всѝ лю́дїе хвале́нїе сїѐ.