Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 И҆ речѐ къ не́й ѻ҆лофе́рнъ: дерза́й, же́но, да не оу҆страша́ешисѧ се́рдцемъ твои́мъ, занѐ а҆́зъ не ѡ҆ѕло́бихъ человѣ́ка, и҆́же и҆зво́ли слꙋжи́ти царю̀ навꙋходоно́сорꙋ всеѧ̀ землѝ: 2 и҆ нн҃ѣ лю́дїе твоѝ живꙋ́щїи въ го́рней, а҆́ще бы не оу҆ничто́жили мѧ̀, не воздви́глъ бы́хъ копїѧ̀ моегѡ̀ на ни́хъ, но ѻ҆нѝ са́ми себѣ̀ сотвори́ша сїѧ̑: 3 и҆ нн҃ѣ глаго́ли мѝ, чесѡ̀ ра́ди ѿшла̀ є҆сѝ ѿ ни́хъ и҆ пришла̀ є҆сѝ къ на́мъ; прихо́диши бо ко спасе́нїю: дерза́й, въ но́щь сїю̀ жива̀ бꙋ́деши, и҆ въ про́чее: 4 нѣ́сть бо, и҆́же ѡ҆би́дитъ тѧ̀, но бла́го тебѣ̀ сотвори́тъ, ꙗ҆́коже быва́етъ рабѡ́мъ господи́на моегѡ̀ царѧ̀ навꙋходоно́сора. 5 И҆ речѐ къ немꙋ̀ і҆ꙋді́ѳъ: прїимѝ глаго́лы рабы̀ твоеѧ̀, и҆ да проглаго́летъ рабы́нѧ твоѧ̀ пред̾ лице́мъ твои́мъ, и҆ не возвѣщꙋ̀ лжѝ госиоди́нꙋ моемꙋ̀ въ но́щь сїю̀: 6 и҆ а҆́ще и҆́маши послѣ́довати словесе́мъ рабы́ни твоеѧ̀, соверше́нно дѣ́ло сотвори́тъ съ тобо́ю бг҃ъ, и҆ не ѿпаде́тъ господи́нъ мо́и ѿ начина́нїй свои́хъ: 7 жїве́тъ бо ца́рь навꙋходоно́соръ всеѧ̀ землѝ, и҆ живе́тъ держа́ва є҆гѡ̀, и҆́же посла́ тѧ во и҆справле́нїе всѧ́кїѧ дꙋшѝ, ꙗ҆́кѡ не то́кмѡ человѣ́цы тебє̀ ра́ди послꙋ́жатъ є҆мꙋ̀, но и҆ ѕвѣ́рїе по́льнїи и҆ ско́ти и҆ пти̑цы небє́сныѧ крѣ́постїю твое́ю жи́ви бꙋ́дꙋтъ ѡ҆ навꙋходоно́сорѣ и҆ все́мъ до́мѣ є҆гѡ̀: 8 слы́шахомъ бо премꙋ́дрость твою̀ и҆ хи́трѡсти дꙋшѝ твоеѧ̀, и҆ возвѣсти́сѧ все́й землѝ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆ди́нъ бла́гъ во все́мъ ца́рствѣ и҆ си́ленъ въ ра́зꙋмѣ и҆ чꙋ́денъ во ѡ҆полче́нїихъ бра́ни: 9 и҆ нн҃ѣ̀ сло́во, є҆́же и҆зречѐ а҆хїѡ́ръ въ засѣда́нїи твое́мъ, слышахомъ глаго́лы є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ снабдѣ́ша є҆го̀ мꙋ́жїе гра́да ветѷлꙋ́и, и҆ возвѣстѝ и҆̀мъ всѧ̑, є҆ли̑ка и҆зглаго́ла ѻ҆́нъ оу҆ тебє́: 10 сегѡ̀ ра́ди, влады́ко господи́не, да не престꙋпа́еши словесѐ є҆гѡ̀, но положѝ є҆го̀ въ твое́мъ се́рдцы, ꙗ҆́кѡ и҆́стинно є҆́сть: не бо̀ ѿмща́етсѧ ро́дъ на́шъ, не превозмога́етъ ме́чь на ни́хъ, а҆́ще не согрѣша́тъ къ бг҃ꙋ своемꙋ̀: 11 и҆ нн҃ѣ да не бꙋ́детъ господи́нъ мо́й ѿве́рженъ и҆ недѣйстви́теленъ, и҆ нападе́тъ сме́рть на лицѐ и҆́хъ, и҆ пости́гнетъ и҆̀хъ согрѣше́нїе, и҆́мже раздража́тъ бг҃а своего̀, когда́ либо а҆́ще сотворѧ́тъ безмѣ́стїе: 12 поне́же бо ѡ҆скꙋдѣ́ша и҆̀мъ бра̑шна, и҆ оу҆ма́лисѧ всѧ̀ вода̀, восхотѣ́ша оу҆стреми́тисѧ на скоты̀ своѧ̑, и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка ѡ҆предѣлѝ и҆̀мъ бг҃ъ въ зако́нѣхъ свои́хъ не ꙗ҆́сти, оу҆мысли́ша оу҆потреблѧ́ти: 13 и҆ нача́тки пшени́цы, и҆ десѧти̑ны вїиа̀ и҆ є҆ле́а, ꙗ҆̀же соблюда́хꙋ ѡ҆свѧти́вше і҆ереѡ́мъ предстоѧ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ пред̾ лице́мъ бг҃а на́шегѡ, сꙋди́ша и҆ждива́ти, и҆̀мже нижѐ рꙋка́ми подоба́ше прикаса́тисѧ комꙋ̀ ѿ люді́й: 14 и҆ посла́ша во і҆ерⷭ҇ли́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆ та́мѡ живꙋ́щїи сотвори́ша сїѧ̑, да принесꙋ́тъ и҆̀мъ разрѣше́нїе ѿ старѣ́йшинъ: 15 и҆ бꙋ́детъ, є҆гда̀ возвѣсти́тсѧ и҆̀мъ, и҆ сотворѧ́тъ, дадꙋ̀тсѧ тебѣ̀ въ погꙋбле́нїе въ де́нь то́й: 16 тѣ́мже а҆́зъ раба̀ твоѧ̀, позна́вши сїѧ̑ всѧ̑, ѿбѣго́хъ ѿ лица̀ и҆́хъ: и҆ посла̀ мѧ̀ бг҃ъ твори́ти съ тобо́ю дѣла̀, ѡ҆ ни́хже оу҆жа́снетсѧ всѧ̀ землѧ̀, є҆ли̑цы а҆́ще оу҆слы́шатъ сїѧ̑, 17 занѐ раба̀ твоѧ̀ благочести́ва є҆́сть и҆ слꙋжа́щи но́щїю и҆ дне́мъ бг҃ꙋ нб҃сѐ: и҆ нн҃ѣ пребꙋ́дꙋ оу҆ тебє̀, господи́не мо́й, и҆ да и҆схо́дитъ раба̀ твоѧ̀ въ нощѝ въ де́брь и҆ мо́литсѧ къ бг҃ꙋ: и҆ возвѣсти́тъ мѝ, є҆гда̀ сотворѧ́тъ согрѣшє́нїѧ своѧ̑: 18 и҆ прише́дши возвѣщꙋ̀ тебѣ̀, и҆ и҆зы́деши со все́ю си́лою твое́ю, и҆ нѣ́сть, и҆́же воспроти́витсѧ тебѣ̀ ѿ ни́хъ: 19 и҆ поведꙋ́ тѧ сквозѣ̀ і҆ꙋдею, до́идеже прїитѝ прѧ́мѡ і҆ерⷭ҇ли́ма, и҆ положꙋ̀ сѣда́лище твоѐ посредѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ пожене́ши и҆̀хъ а҆́ки ѻ҆́вцы, и҆̀мже нѣ́сть па́стырѧ, и҆ не возско́млетъ пе́съ ѧ҆зы́комъ свои́мъ проти́вꙋ тебє̀: занѐ мнѣ̀ сїѧ̑ речє́на сꙋ́ть по предвѣ́дѣнїю моемꙋ̀ и҆ возвѣщє́иа мѝ, и҆ послана̀ є҆́смь возвѣсти́ти тебѣ̀. 20 И҆ оу҆гѡ́дна бы́ша словеса̀ є҆ѧ̀ пред̾ ѻ҆лофе́рномъ и҆ пред̾ всѣ́ми слꙋги̑ є҆гѡ̀, и҆ диви́шасѧ ѡ҆ премꙋ́дрости є҆ѧ̀ и҆ рѣ́ша: 21 нѣ́сть таковы́ѧ жены̀ ѿ конца̀ да́же до конца̀ землѝ въ красотѣ̀ лица̀ и҆ въ ра́зꙋмѣ слове́съ. 22 И҆ речѐ къ не́й ѻ҆лофе́рнъ: бла́го сотворѝ бг҃ъ посла́вый тѧ̀ пред̾ людьмѝ, є҆́же бы́ти въ рꙋка́хъ на́шихъ держа́вѣ, на оу҆ничижи́вшихъ же господи́на моего̀ поги́бели: 23 и҆ нн҃ѣ̀ красна̀ є҆сѝ ты̀ взо́ромъ твои́мъ и҆ блага̀ во словесѣ́хъ твои́хъ: занѐ а҆́ще сотвори́ши, ꙗ҆́коже глаго́лала є҆сѝ, бг҃ъ тво́й бꙋ́детъ мо́й бг҃ъ, и҆ ты̀ въ домꙋ̀ царѧ̀ навꙋходоно́сора сѧ́деши и҆ бꙋ́деши и҆мени́та по все́й землѝ.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 И҆ повелѣ̀ ввестѝ ю҆̀, и҆дѣ́же положе́ни бы́ша сосꙋ́ди сре́брѧнїи є҆гѡ̀, и҆ повелѣ̀ оу҆гото́вити є҆́й ѿ пи́щей оу҆строева́емыхъ себѣ̀ и҆ ѿ вїна̀ своегѡ̀ пи́ти. 2

12: 2
Тѡв. 1: 11
Дан. 1: 8
И҆ речѐ і҆ꙋді́ѳъ: не снѣ́мъ ѿ ни́хъ, да не бꙋ́детъ собла́знъ, но ѿ принесе́нныхъ со мно́ю мнѣ̀ подава́емо да бꙋ́детъ. 3 И҆ речѐ къ ней ѻ҆лофе́рнъ: а҆́ще же ѡ҆скꙋдѣ́ютъ сꙋ̑щаѧ съ тобо́ю, ѿкꙋ́дꙋ принесе́мъ тебѣ̀ дава́ти подѡ́бнаѧ си̑мъ; нѣ́сть бо съ на́ми ѿ ро́да твоегѡ̀. 4 И҆ речѐ і҆ꙋді́ѳъ къ немꙋ̀: жива̀ є҆́сть дꙋша̀ твоѧ̀, господи́не мо́й, ꙗ҆́кѡ не и҆ждиве́тъ раба̀ твоѧ̀ сꙋ́щихъ со мно́ю, до́ндеже сотвори́тъ гдⷭ҇ь рꙋко́ю мое́ю, ꙗ҆̀же оу҆ста́ви. 5 И҆ ведо́ша ю҆̀ ѻ҆́троцы ѻ҆лофе́рнѡвы въ шате́ръ, и҆ спа̀ да́же до полꙋ́нощи: и҆ воста̀ ѡ҆ оу҆́тренней стра́жи 6 и҆ посла̀ ко ѻ҆лофе́рнꙋ, глаго́лющи: да повели́тъ оу҆̀бо господи́нъ мо́й пꙋща́ти рабꙋ̀ твою̀ на моли́твꙋ и҆сходи́ти. 7 И҆ повелѣ̀ ѻ҆лофе́рнъ тѣлохрани́телємъ не возбранѧ́ти є҆́й. И҆ пребы́сть въ полкꙋ̀ дни̑ трѝ: и҆ и҆схожда́ше въ нощѝ въ де́брь ветѷлꙋ́и и҆ оу҆мыва́шесѧ во ѡ҆полче́нїи во и҆сто́чницѣ воды̀, 8 и҆ ꙗ҆́кѡ взы́де, молѧ́шесѧ гдⷪ҇ꙋ бг҃ꙋ і҆н҃левꙋ, да оу҆пра́витъ пꙋ́ть є҆ѧ̀ ко возставле́нїю сынѡ́въ люді́й свои́хъ: 9 и҆ входѧ́щи чиста̀ пребыва́ше въ шатрѣ̀, доне́лиже приноша́ше пи́щꙋ свою̀ ко ве́черꙋ. 10 И҆ бы́сть въ де́нь четве́ртый, сотворѝ ѻ҆лофе́рнъ пи́ръ рабѡ́мъ свои̑мъ є҆ди̑нымъ, и҆ не призва̀ въ послꙋже́нїе ни є҆ди́нагѡ ѿ сꙋ́щихъ при слꙋ́жбахъ, 11 и҆ речѐ вагѡ́ю є҆ѵнꙋ́хꙋ, и҆́же бѧ́ше приста́вникъ над̾ всѣ́ми сꙋ́щими є҆гѡ̀: ше́дъ оу҆̀бо оу҆вѣща́й женꙋ̀ є҆вре́иню, ꙗ҆́же є҆́сть оу҆ тебє̀, є҆́же прїитѝ къ на́мъ и҆ ꙗ҆́сти и҆ пи́ти съ на́ми: 12 се́ бо, стꙋ́дно лицꙋ̀ на́шемꙋ, а҆́ще женꙋ̀ сицевꙋ́ю ѡ҆ста́вимъ не бесѣ́довавше съ не́ю, занѐ а҆́ще сеѧ̀ не призове́мъ, посмѣе́тсѧ на́мъ. 13 И҆ и҆зы́де вагѡ́а ѿ лица̀ ѻ҆лофе́рнова и҆ вни́де къ не́й и҆ речѐ: да не ѡ҆блѣни́тсѧ оу҆̀бо ѻ҆трокови́ца до́браѧ сїѧ̀, прише́дши ко господи́нꙋ моемꙋ̀, просла́витисѧ пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀ и҆ пи́ти съ на́ми въ весе́лїе вїно̀ и҆ бы́ти въ де́нь сей, ꙗ҆́кѡ дщѝ є҆ди́на ѿ сынѡ́въ а҆ссꙋ́ровыхъ, ꙗ҆́же предстоѧ́тъ въ домꙋ̀ навꙋходоно́соровѣ. 14 И҆ речѐ къ немꙋ̀ і҆ꙋді́ѳъ: и҆ кто̀ є҆́смь а҆́зъ противоглаго́лющи господи́нꙋ моемꙋ̀; занѐ всѐ, є҆́же бꙋ́детъ пред̾ ѻ҆чесы̀ є҆гѡ̀ оу҆го́дно, потща́вшисѧ сотворю̀, и҆ бꙋ́детъ сїѐ мѝ ра́дованїе да́же до днѐ сме́рти моеѧ̀. 15 И҆ воста́вши оу҆краси́сѧ ѡ҆дѣѧ́нїемъ и҆ всѧ́кимъ оу҆краше́нїемъ же́нскимъ: и҆ прїи́де раба̀ є҆ѧ̀ и҆ постла̀ є҆́й пред̾ ѻ҆лофе́рномъ до́лꙋ ковры̀, и҆̀хже взѧ̀ ѿ вагѡ́и ко повседне́вномꙋ оу҆потребле́нїю своемꙋ̀, во є҆́же ꙗ҆́сти возле́гшей на ни́хъ: 16 и҆ вше́дши возлежѐ і҆ꙋді́ѳъ. И҆ и҆зстꙋпѝ се́рдце ѻ҆лофе́рново ѡ҆ ней, и҆ подви́жесѧ дꙋша̀ є҆гѡ̀: и҆ бѧ́ше жела́теленъ ѕѣлѡ̀, є҆́же сни́тисѧ съ не́ю, и҆ оу҆смотрева́ше вре́меие, є҆́же ѡ҆больсти́ти ю҆̀, ѿ негѡ́же днѐ ви́дѣ ю҆̀: 17 и҆ речѐ къ не́й ѻ҆лофе́рнъ: пі́й оу҆̀бо и҆ бꙋ́ди съ на́ми въ весе́лїи. 18 И҆ речѐ і҆ꙋді́ѳъ: бꙋ́дꙋ оу҆̀бо пи́ти, господи́не, ꙗ҆́кѡ возвели́чисѧ живо́тъ мо́й во мнѣ̀ дне́сь па́че всѣ́хъ дні́й рожде́нїѧ моегѡ̀. 19 И҆ взе́мши ꙗ҆дѐ и҆ пѝ пред̾ ни́мъ, ꙗ҆̀же оу҆гото́ва раба̀ є҆ѧ̀. 20 И҆ возвесели́сѧ ѻ҆лофе́рнъ ѡ҆ не́й и҆ пѝ вїна̀ мно́гѡ ѕѣлѡ̀, є҆ли́кѡ не пѝ никогда́же въ де́нь є҆ди́нъ, ѿне́лиже роди́сѧ.

13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 Е҆гда́ же по́здѣ бы́сть, потща́шасѧ рабѝ є҆гѡ̀ ѿитѝ, и҆ вагѡ́а заключѝ шате́ръ ѿвнѣ̀ и҆ ѿпꙋстѝ предстоѧ́щихъ ѿ лица̀ господи́на своегѡ̀, и҆ ѿидо́ша къ ло́жамъ свои̑мъ, бѧ́хꙋ бо всѝ оу҆трꙋжде́ни, занѐ на мно́зѣ пребы́сть пи́ръ. 2 Ѡ҆ста́сѧ же і҆ꙋді́ѳъ є҆ди́на въ шатрѣ̀, и҆ ѻ҆лофе́рнъ пове́рженъ на ло́жи свое́мъ: бѧ́ше бо преиспо́лненъ вїно́мъ. 3 И҆ речѐ і҆ꙋді́ѳъ рабѣ̀ свое́й, да стои́тъ внѣ̀ ло́жницы є҆ѧ̀ и҆ да смо́тритъ и҆схо́да є҆ѧ̀ ꙗ҆́коже по всѧ́къ де́нь: рече́ бо, ꙗ҆́кѡ и҆зы́ти и҆́мать на моли́твꙋ свою̀: и҆ вагѡ́ю глаго́ла по словесе́мъ си̑мъ. 4 И҆ ѿидо́ша всѝ ѿ лица̀ є҆ѧ̀, и҆ ни є҆ди́нъ ѡ҆ста́сѧ въ ло́жницѣ ѿ ма́ла да́же до вели́ка. И҆ ста́вши і҆ꙋді́ѳъ при ѻ҆дрѣ̀ є҆гѡ̀, речѐ въ се́рдцы свое́мъ: гдⷭ҇и, бж҃е всеѧ̀ си́лы, при́зри въ ча́съ се́й на дѣла̀ рꙋ́къ мои́хъ ко возвыше́нїю і҆ерⷭ҇ли́ма, 5 ꙗ҆́кѡ нн҃ѣ̀ вре́мѧ помоществова́ти наслѣ́дїю твоемꙋ̀ и҆ соверши́ти начина́нїе моѐ ко сокрꙋше́нїю врагѡ́въ, и҆̀же воста́ша на на́съ. 6 И҆ пристꙋпи́вши къ сто́лпникꙋ ѻ҆дра̀, и҆́же бѧ́ше оу҆ главы̀ ѻ҆лофе́рновы, снѧ́тъ ме́чь є҆гѡ̀ съ негѡ̀, 7 и҆ прибли́жившисѧ ко ѻ҆дрꙋ̀, взѧ̀ въ го́рсть власы̀ главы̀ є҆гѡ̀ и҆ речѐ: оу҆крѣпи́ мѧ, гдⷭ҇и бж҃е і҆н҃левъ, въ де́нь се́й. 8 И҆ оу҆да́ри въ вы́ю є҆гѡ̀ два́жды си́лою сво́ею, и҆ ѿѧ̀ главꙋ̀ є҆гѡ̀ ѿ негѡ̀, 9 и҆ ѿвалѝ тѣ́ло є҆гѡ̀ ѿ посте́лн, и҆ ѿѧ̀ завѣ́сꙋ ѿ столпѡ́въ: и҆ по ма́лѣ и҆зы́де и҆ предадѐ рабы́ни свое́й главꙋ̀ ѻ҆лофе́рновꙋ: 10 и҆ вложѝ ю҆̀ въ мѣше́цъ снѣ́дей свои́хъ. И҆ и҆зыдо́стѣ ѻ҆́бѣ кꙋ́пнѡ по ѡ҆бы́чаю своемꙋ̀ на моли́твꙋ: и҆ прошедшѣ по́лкъ, ѡ҆быдо́стѣ де́брь ѻ҆́нꙋю, и҆ взыдо́стѣ на го́рꙋ ветѷлꙋ́и, и҆ прїидостѣ ко вратѡ́мъ є҆ѧ̀. 11 И҆ речѐ і҆ꙋді́ѳъ и҆здале́ча стрегꙋ́щымъ на вратѣ́хъ: ѿве́рзите нн҃ѣ, ѿве́рзите врата̀, съ на́ми бг҃ъ, бг҃ъ на́шъ, сотвори́ти є҆щѐ крѣ́пость во і҆н҃ли и҆ си́лꙋ на врагѝ, ꙗ҆́коже и҆ дне́сь сотворѝ. 12 И҆ бы́сть ꙗ҆́кѡ оу҆слы́шаша мꙋ́жїе гра́да тогѡ̀ гла́съ є҆ѧ̀, потща́шасѧ сни́ти ко вратѡ́мъ гра́да своегѡ̀ и҆ созва́ша ста́рцєвъ гра́да. 13 И҆ стеко́шасѧ всѝ ѿ ма́ла да́же до вели́ка, ꙗ҆́кѡ па́че ча́ѧнїѧ бѣ̀ и҆мъ, є҆́же прїитѝ є҆́й, и҆ ѿверзо́ша врата̀ и҆ воспрїѧ́ша и҆̀хъ: и҆ вже́гше ѻ҆́гнь во свѣще́нїе, ѡ҆крꙋжи́ша и҆̀хъ. 14 Ѻ҆на́ же речѐ къ ни̑мъ гла́сомъ вели́кимъ: хвали́те бг҃а, хвали́те: хвали́те бг҃а, и҆́же не ѿста́ви млⷭ҇ти своеѧ̀ ѿ до́мꙋ і҆н҃лева, но сокрꙋшѝ врагѝ на́шѧ рꙋко́ю мое́ю въ но́щь сїю̀. 15 И҆ и҆зе́мши главꙋ̀ и҆з̾ мѣшца̀ показа̀ и҆ речѐ и҆̀мъ: сѐ, глава̀ ѻ҆лофе́рна вождонача́лника си́лы а҆ссꙋ́рскїѧ, и҆ сѐ, завѣ́са, за не́юже лежа́ше во пїѧ́нствахъ свои́хъ, и҆ поразѝ є҆го̀ гдⷭ҇ь рꙋко́ю же́нскою: 16 и҆ жи́въ є҆́сть гдⷭ҇ь, и҆́же сохрани́ мѧ въ пꙋтѝ мое́мъ, и҆́мже ходи́хъ, ꙗ҆́кѡ прельстѝ є҆го̀ лицѐ моѐ въ па́гꙋбꙋ є҆гѡ̀, и҆ не сотворѝ грѣха̀ со мно́ю во ѡ҆скверне́нїе и҆ срамотꙋ̀. 17 И҆ оу҆жасо́шасѧ всѝ лю́дїе ѕѣлѡ̀, и҆ па́дше поклони́шасѧ бг҃ꙋ, и҆ рѣ́ша є҆динодꙋ́шнѡ: блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ, бж҃е на́шъ, оу҆ничто́живый въ день се́й врагѝ люді́й твои́хъ. 18 И҆ речѐ є҆́й ѻ҆зі́а: блгⷭ҇ве́на ты̀ є҆сѝ, дщѝ, бг҃омъ вы́шнимъ па́че всѣ́хъ же́нъ ꙗ҆̀же на землѝ, и҆ блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆́же созда̀ небеса̀ и҆ зе́млю, и҆́же оу҆пра́ви тѧ̀ на сокрꙋше́нїе главы̀ кнѧ́зѧ врагѡ́въ на́шихъ: 19 ꙗ҆́кѡ не ѿста́нетъ наде́жда твоѧ̀ ѿ се́рдца человѣ́къ, помина́ющихъ крѣ́пость бж҃їю, да́же до вѣ́ка: 20 и҆ да сотвори́тъ тебѣ̀ сїѧ̑ бг҃ъ въ возноше́нїе вѣ́чное, є҆́же посѣща́ти тѧ̀ во благи́хъ, за є҆́же не пощадѣ́ла є҆сѝ дꙋшѝ твоеѧ̀ смире́нїѧ ра́ди ро́да на́шегѡ, но посо́бствовала є҆сѝ паде́нїю на́шемꙋ, въ правотѣ̀ ходи́вши пред̾ бг҃омъ на́шимъ. И҆ рѣ̀ша всѝ лю́дїе: бꙋ́ди, бꙋ́ди.