Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
18

ГЛАВА̀ и҃і.

181 Въ ты̑ѧ

18: 1
Сꙋд. 17: 6
дни̑ не бѧ́ше царѧ̀ во і҆н҃ли: и҆ въ ты̑ѧ дни̑ пле́мѧ да́ново и҆ска́ше себѣ̀ наслѣ́дїѧ всели́тисѧ, ꙗ҆́кѡ
18: 1
І҆ис. Наѵ. 19: 40
Сꙋд. 1: 34
не падѐ є҆мꙋ̀ наслѣ́дїе до дні́й ѻ҆́ныхъ средѣ̀ племе́нъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ. 2 И҆
18: 2
І҆ис. Наѵ. 19: 47
посла́ша сы́нове да́нѡвы ѿ со́нмѡвъ свои́хъ пѧ́ть мꙋже́й ѿ ча́сти своеѧ̀, мꙋ́жы си̑льны ѿ сараѝ и҆ є҆сѳао́ла, соглѧ́дати зе́млю и҆ и҆зслѣ́дити ю҆̀, и҆ реко́ша къ ни̑мъ: и҆ди́те и҆ и҆зслѣ́дите зе́млю. И҆ прїидо́ша
18: 2
Сꙋд. 17: 1
до горы̀ є҆фре́мли, до до́мꙋ мі́хина, и҆ ста́ша та́мѡ въ домꙋ̀ мі́хи. 3 И҆ ті́и позна́ша гла́съ ю҆́ноши леѵі́тина, и҆ оу҆клони́шасѧ та́мѡ, и҆ реко́ша є҆мꙋ̀: кто̀ тѧ̀ приведѐ сѣ́мѡ; и҆ что̀ твори́ши въ мѣ́стѣ се́мъ; и҆ что̀ тебѣ̀ здѣ̀; 4 И҆
18: 4
Сꙋд. 17: 10
речѐ и҆̀мъ: си́це и҆ си́це сотворѝ мнѣ̀ мі́ха, и҆ наѧ̀ мѧ̀, и҆ бы́хъ є҆мꙋ̀ жре́цъ. 5 И҆ реко́ша є҆мꙋ̀:
18: 5
1 Ца́рств. 23: 10
30: 8
вопросѝ оу҆̀бо бг҃а, и҆ оу҆вѣ́мы, а҆́ще благопоспѣши́тсѧ пꙋ́ть на́шъ, въ ѻ҆́ньже мы̀ и҆́демъ. 6 И҆ речѐ и҆̀мъ жре́цъ: и҆ди́те съ ми́ромъ: пред̾ гдⷭ҇емъ пꙋ́ть ва́шъ, въ ѻ҆́ньже и҆́дете. 7 И҆ и҆до́ша пѧ́ть мꙋ́жїе и҆ прїидо́ша
18: 7
І҆ис. Наѵ. 19: 47
въ лаі́съ: и҆ ви́дѣша люді́й живꙋ́щихъ въ не́мъ, сѣдѧ́щихъ со оу҆пова́нїемъ по ѡ҆бы́чаю сїдѡ́нѧнъ, въ тишинѣ̀ и҆ наде́ждѣ, и҆ не бѣ̀ оу҆страша́ѧй, и҆лѝ посрамлѧ́ѧй словесѐ на землѝ, наслѣ́дникъ и҆стѧзꙋ́ѧй сокрѡ́вища: занѐ дале́че бѧ́хꙋ ѿ сїдѡ́нѧнъ, и҆ не и҆мѧ́хꙋ словесѐ съ кі́имъ либо человѣ́комъ. 8 И҆ прїидо́ша пѧ́ть мꙋже́й ко бра́тїи свое́й въ сараю̀ и҆ є҆сѳао́лъ и҆ реко́ша бра́тїи свое́й: что̀ вы̀ сѣдитѐ; 9 И҆ рѣ́ша: воста́ните, и҆ взы́демъ на нѧ̀, занѐ ви́дѣхомъ зе́млю, и҆ сѐ, блага̀ ѕѣлѡ̀, и҆ вы̀ молчи́те: не ѡ҆блѣни́тесѧ и҆тѝ и҆ вни́ти є҆́же наслѣ́дити зе́млю: 10 и҆ є҆гда̀ прїи́дете, вни́дете въ лю́ди живꙋ́щыѧ со оу҆пова́нїемъ, а҆ землѧ̀ простра́нна: ꙗ҆́кѡ предадѐ ю҆̀ бг҃ъ въ рꙋ́ки ва́шѧ, мѣ́сто на не́мже нѣ́сть скꙋ́дости во все́мъ є҆́же на землѝ. 11 И҆ воздвиго́шасѧ ѿтꙋ́дꙋ ѿ пле́мене да́нова,
18: 11
Сꙋд. 13: 25
ѿ сараѝ и҆ є҆сѳао́ла, ше́сть сѡ́тъ мꙋже́й препоѧ́сани во ѻ҆рꙋ́жїе ѡ҆полче́нїѧ, 12 и҆ взыдо́ша и҆ ѡ҆полчи́шасѧ
18: 12
І҆ис. Наѵ. 15: 60
І҆ерем. 26: 20
въ карїаѳїарі́мѣ во і҆ꙋ́дѣ: сегѡ̀ ра́ди нарече́сѧ мѣ́сто то̀ по́лкъ да́новъ и҆ до сегѡ̀ днѐ: сѐ созадѝ карїаѳїарі́ма. 13 И҆ преидо́ша ѿтꙋ́дꙋ въ го́рꙋ є҆фре́млю и҆ прїидо́ша до до́мꙋ мі́хина. 14 И҆ ѿвѣща́ша пѧ́ть мꙋже́й ходи́вшїи соглѧ́дати зе́млю
18: 14
И҆са́їа. 10: 30
лаі́съ и҆ реко́ша ко бра́тїи свое́й: разꙋмѣ́сте ли, ꙗ҆́кѡ є҆́сть въ домꙋ̀ се́мъ
18: 14
Сꙋд. 17: 4,5
є҆фꙋ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ и҆зва́ѧно и҆ слїѧ́но; и҆ нн҃ѣ оу҆вѣ́дите, что̀ сотворитѐ. 15 И҆ оу҆клони́шасѧ та́мѡ и҆ внидо́ша въ до́мъ ю҆́ноши леѵі́тина, въ до́мъ мі́хинъ, и҆ вопроси́ша є҆го̀ въ ми́рѣ. 16 И҆ ше́сть сѡ́тъ мꙋже́й препоѧ́сани во ѻ҆рꙋ́жїе ѡ҆полче́нїѧ своегѡ̀, стоѧ́ще оу҆ две́рїй вра́тныхъ, и҆̀же ѿ сынѡ́въ да́новыхъ. 17 И҆ взыдо́ша пѧ́ть мꙋже́й ходи́вшихъ соглѧ́дати зе́млю: и҆ вше́дше та́мѡ взѧ́ша и҆зва́ѧно, и҆ є҆фꙋ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ слїѧ́ное: жре́цъ же стоѧ́ше оу҆ две́рїй вра́тныхъ, и҆ ше́сть сѡ́тъ мꙋже́й препоѧ́сани во ѻ҆рꙋ́жїе во́инско: 18 и҆ сі́и внидо́ша въ до́мъ мі́хинъ и҆ взѧ́ша є҆фꙋ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ слїѧ́но и҆ и҆зва́ѧно. И҆ речѐ къ ни̑мъ жре́цъ: что̀ вы̀ творитѐ; 19 И҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: оу҆молчѝ, положѝ рꙋ́кꙋ твою̀ на оу҆ста̀ твоѧ̑ и҆ пойдѝ съ на́ми,
18: 19
Сꙋд. 17: 10
и҆ бꙋ́ди на́мъ ѻ҆те́цъ и҆ жре́цъ: є҆да̀ оу҆́не є҆́сть тебѣ̀ бы́ти жерцꙋ̀ є҆ди́нагѡ мꙋ́жа до́мꙋ, не́жели бы́ти жерцꙋ̀ пле́мени и҆ до́мꙋ и҆ со́нма і҆н҃лева; 20 И҆ возблажа̀ се́рдце жре́ческо, и҆ взѧ̀ є҆фꙋ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ и҆зва́ѧное и҆ слїѧ́ное, и҆ вни́де посредѣ̀ люді́й. 21 И҆ возврати́шасѧ и҆ ѿидо́ша, и҆ пꙋсти́ша пред̾ собо́ю ча̑да и҆ притѧжа́нїе своѐ честно́е. 22 Оу҆дали́вшымсѧ же и҆̀мъ ѿ до́мꙋ мі́хина, и҆ сѐ, мі́ха и҆ мꙋ́жїе и҆̀же въ жили́щахъ, ꙗ҆̀же съ до́момъ мі́хинымъ бы́ша, воззва́ша и҆ постиго́ша сы́ны да́нѡвы, 23 и҆ возопи́ша къ сынѡ́мъ да́нѡвымъ: и҆ ѡ҆брати́ша сы́нове да́нѡвы ли́ца своѧ̑ и҆ рѣ́ша къ мі́хѣ: что̀ є҆́сть тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ воззва́лъ є҆сѝ; 24 И҆ речѐ мі́ха:
18: 24
Быт. 31: 30
ꙗ҆́кѡ и҆зва́ѧное моѐ, є҆́же сотвори́хъ, взѧ́сте, и҆ жерца̀, и҆ поидо́сте: и҆ что̀ мнѣ̀ є҆щѐ; и҆ что̀ сїѐ глаго́лете мнѣ̀: что̀ вопїе́ши; 25 И҆ реко́ша є҆мꙋ̀ сы́нове да́нѡвы: да не оу҆слы́шитсѧ нн҃ѣ гла́съ тво́й в̾слѣ́дъ на́съ, да не воста́нꙋтъ на вы̀ мꙋ́жїе лю́тою дꙋше́ю, и҆ положи́ши дꙋ́шꙋ твою̀ и҆ дꙋ́шꙋ до́мꙋ твоегѡ̀. 26 И҆ и҆до́ша сы́нове да́нѡвы въ пꙋ́ть сво́й. И҆ ви́дѣ мі́ха, ꙗ҆́кѡ си́льнѣйшїи сꙋ́ть па́че є҆гѡ̀, и҆ возврати́сѧ въ до́мъ сво́й. 27 И҆ сы́нове да́нѡвы взѧ́ша, є҆ли̑ка сотворѝ мі́ха, и҆ жерца̀, и҆́же бѧ́ше оу҆ негѡ̀, и҆ прїидо́ша въ лаі́съ, къ лю́демъ молча́щымъ и҆ оу҆пова́ющымъ наде́ждею, и҆ и҆зби́ша и҆̀хъ ѻ҆́стрїемъ меча̀, и҆ гра́дъ сожго́ша ѻ҆гне́мъ: 28 и҆ не бѧ́ше и҆збавлѧ́ѧй, ꙗ҆́кѡ дале́че бѧ́хꙋ ѿ сїдѡ́нѧнъ, и҆ словесѐ не бѧ́ше и҆̀мъ съ человѣ́комъ: и҆ се́й (гра́дъ бы́сть) во оу҆до́лїи до́мꙋ
18: 28
2 Ца́рств. 10: 6
роѡ́влѧ: и҆ согради́ша гра́дъ и҆ всели́шасѧ въ не́мъ, 29 и҆ нареко́ша гра́дꙋ и҆́мѧ
18: 29
Быт. 14: 14
І҆ис. Наѵ. 19: 47
да́нъ, во и҆́мѧ да́на ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆́же роди́сѧ і҆н҃лю: и҆ бѧ́ше пре́жде и҆́мѧ гра́дꙋ лаі́съ. 30 И҆
18: 30
Быт. 49: 17
И҆схо́д. 32: 1
3 Ца́рств. 12: 29
поста́виша себѣ̀ сы́нове да́нѡвы и҆зва́ѧное: і҆ѡнаѳа́нъ же сы́нъ гирсѡ́нь сы́нъ манассі́инъ, то́й и҆ сы́нове є҆гѡ̀ бѧ́хꙋ жерцы̀ пле́мени да́новꙋ до днѐ преселе́нїѧ землѝ: 31 и҆ поста́виша себѣ̀ и҆зва́ѧное, є҆́же сотворѝ мі́ха, во всѧ̑ дни̑, въ нѧ́же бѧ́ше до́мъ бж҃їй
18: 31
І҆ерем. 17: 12
въ силѡ́мѣ.

19

ГЛАВА̀ ѳ҃і.

191 И҆ бы́сть

19: 1
Сꙋд. 18: 1
въ ты̑ѧ дни̑ не бѧ́ше царѧ̀ во і҆н҃ли: и҆ бы́сть мꙋ́жъ леѵі́тинъ живы́й во странѣ̀ горы̀ є҆фре́мовы, и҆ поѧ̀ себѣ̀ женꙋ̀ подло́жницꙋ ѿ
19: 1
Быт. 35: 19
Сꙋд. 17: 7
виѳлее́ма і҆ꙋ́дина: 2 и҆ разгнѣ́васѧ на́нь подло́жница є҆гѡ̀, и҆ ѿи́де ѿ негѡ̀ въ до́мъ ѻ҆тца̀ своегѡ̀ въ виѳлее́мъ і҆ꙋ́динъ, и҆ бѣ̀ та́мѡ четы́ри мцⷭ҇ы: 3 и҆ воста̀ мꙋ́жъ є҆ѧ̀ и҆ и҆́де в̾слѣ́дъ є҆ѧ̀ глаго́лати въ се́рдце є҆ѧ̀, ѡ҆брати́ти ю҆̀ къ себѣ̀ и҆ привестѝ па́ки къ себѣ̀: и҆ ѻ҆́трокъ є҆гѡ̀ съ ни́мъ, и҆ дво́е ѻ҆слѧ́тъ: ѻ҆на́ же введѐ є҆го̀ въ до́мъ ѻ҆тца̀ своегѡ̀: 4 и҆ ви́дѣ є҆го̀ ѻ҆те́цъ ѻ҆трокови́цы и҆ и҆зы́де съ весе́лїемъ во срѣ́тенїе є҆гѡ̀, и҆ оу҆держа̀ є҆го̀ те́сть є҆гѡ̀ ѻ҆те́цъ ѻ҆трокови́цы, и҆ пребы́сть съ ни́мъ трѝ дни̑, и҆ ꙗ҆до́ша и҆ пи́ша, и҆ спа́ша та́мѡ. 5 И҆ бы́сть въ де́нь четве́ртый, и҆ ѡ҆б̾ꙋ́трѣша заꙋ́тра, и҆ воста̀ поитѝ. И҆ речѐ ѻ҆те́цъ ѻ҆трокови́цы къ зѧ́тю своемꙋ̀: оу҆крѣпѝ се́рдце твоѐ оу҆крꙋ́хомъ хлѣ́ба, и҆ по се́мъ по́йдете. 6 И҆ сѣдо́ша, и҆ ꙗ҆до́ша ѻ҆́ба вкꙋ́пѣ и҆ пи́ша. И҆ речѐ ѻ҆те́цъ ѻ҆трокови́цы къ мꙋ́жꙋ: и҆дѝ нн҃ѣ и҆ преспѝ, и҆ возблажа́етъ се́рдце твоѐ. 7 И҆ воста̀ мꙋ́жъ поитѝ: и҆ понꙋ́ди є҆го̀ те́сть є҆гѡ̀, и҆ сѣ́де, и҆ пребы́сть та́мѡ. 8 И҆ воста̀ ра́нѡ въ пѧ́тый де́нь да и҆́детъ. И҆ речѐ ѻ҆те́цъ ѻ҆трокови́цы: оу҆крѣпѝ оу҆̀бо се́рдце твоѐ хлѣ́бомъ, и҆ пребꙋ́ди до́ндеже преклони́тсѧ де́нь. И҆ ꙗ҆до́ша и҆ пи́ша ѻ҆́ба. 9 И҆ воста̀ мꙋ́жъ да и҆́детъ са́мъ и҆ подло́жница є҆гѡ̀ и҆ ѻ҆́трокъ є҆гѡ̀. И҆ речѐ є҆мꙋ̀ те́сть є҆гѡ̀ ѻ҆те́цъ ѻ҆трокови́цы: сѐ, оу҆жѐ преклони́сѧ де́нь къ ве́черꙋ, пребꙋ́ди здѣ̀, и҆ возблажа́етъ се́рдце твоѐ, и҆ ѡ҆б̾ꙋ́трѣете оу҆́трѡ въ пꙋ́ть ва́шъ, и҆ ѿи́деши въ селе́нїе своѐ. 10 И҆ не и҆зво́ли мꙋ́жъ пребы́ти, и҆ воста̀ и҆ ѿи́де:
19: 10
Быт. 10: 16
І҆ис. Наѵ. 15: 63
2 Ца́рств. 5: 6
и҆ прїи́де да́же прѧ́мѡ і҆евꙋ́сꙋ, се́й є҆́сть і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ съ ни́мъ дво́е ѻ҆слѧ́тъ съ бремены̀, и҆ подло́жница є҆гѡ̀ съ ни́мъ. 11 И҆ прїидо́ша до і҆евꙋ́са, и҆ де́нь преклони́сѧ къ ве́черꙋ ѕѣлѡ̀: и҆ речѐ ѻ҆́трокъ ко господи́нꙋ своемꙋ̀: грѧдѝ оу҆̀бо, да оу҆клони́мсѧ во гра́дъ се́й і҆евꙋ́съ и҆ пребꙋ́демъ въ не́мъ. 12 И҆ речѐ къ немꙋ̀ господи́нъ є҆гѡ̀:
19: 12
Е҆фес. 2: 12
не оу҆клони́мсѧ во гра́дъ чꙋ́ждь, въ не́мже нѣ́сть ѿ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, но пре́йдемъ до гаваѡ́на. 13 И҆ речѐ ко ѻ҆́трокꙋ своемꙋ̀: грѧдѝ, да пристꙋ́пимъ ко є҆ди́номꙋ ѿ мѣ́стъ гаваѡ́нскихъ и҆ пребꙋ́демъ
19: 13
2 Ца́рств. 5: 25
въ гаваѡ́нѣ и҆лѝ въ ра́мѣ. 14 И҆ минꙋ́ша, и҆ и҆до́ша, и҆ за́йде и҆̀мъ со́лнце бли́з̾ гаваѡ́на, и҆́же є҆́сть венїамі́нь: 15 и҆ оу҆клони́шасѧ та́мѡ вни́ти превита́ти
19: 15
Сꙋд. 20: 4
въ гаваѡ́нѣ, и҆ внидо́ша и҆ сѣдо́ша на сто́гнахъ гра́да: и҆ не бѣ̀ мꙋ́жъ вводѧ́й и҆̀хъ въ до́мъ превита́ти. 16 И҆ сѐ, мꙋ́жъ ста́ръ и҆дѧ́ше съ дѣ́ла своегѡ̀ и҆з̾ по́лѧ въ ве́черъ, и҆ се́й мꙋ́жъ ѿ горы̀ є҆фре́мли, и҆ то́й ѡ҆бита́ше въ гаваѡ́нѣ: и҆ мꙋ́жїе мѣ́ста
19: 16
Быт. 35: 18
Сꙋд. 3: 15
2 Ца́рств. 16: 11
сы́нове венїамі̑ни. 17 И҆ возве́дъ ѻ҆́чи своѝ, ви́дѣ мꙋ́жа пꙋ́тника на сто́гнахъ гра́дныхъ, и҆ речѐ мꙋ́жъ ста́рецъ: ка́мѡ и҆́деши и҆ ѿкꙋ́дꙋ грѧде́ши; 18 И҆ речѐ къ немꙋ̀: грѧде́мъ мы̀ ѿ виѳлее́ма і҆ꙋ́дина да́же до стра́нъ горы̀ є҆фре́мли, ѿѻнꙋ́дꙋже а҆́зъ є҆́смь: и҆ ходи́хъ до виѳлее́ма і҆ꙋ́дина, и҆ и҆дꙋ̀ а҆́зъ въ до́мъ мо́й: и҆ нѣ́сть мꙋ́жа вводѧ́щагѡ мѧ̀ въ до́мъ: 19 а҆ пле́вы и҆ пи́ща ѻ҆слѧ́тѡмъ на́шымъ є҆́сть, и҆ мнѣ̀ хлѣ́бъ и҆ вїно̀ є҆́сть, и҆ ѻ҆трокови́цѣ и҆ ѻ҆́трокꙋ: рабѡ́мъ твои̑мъ нѣ́сть скꙋ́дно ни коеѧ̀ ве́щи. 20 И҆ речѐ мꙋ́жъ ста́ръ:
19: 20
Сꙋд. 6: 23
ми́ръ тебѣ̀:
19: 20
Дѣѧ̑н. 16: 15
Е҆вр. 13: 2
и҆ ве́сь недоста́токъ тво́й на мнѣ̀, ѻ҆ба́че на сто́гнахъ не лѧ́зи. 21 И҆ введѐ є҆го̀ въ до́мъ сво́й, и҆ дадѐ мѣ́сто ѻ҆слѧ́тѡмъ є҆гѡ̀:
19: 21
Быт. 18: 4
и҆ ѡ҆мы́ша но́ги своѧ̑, и҆ ꙗ҆до́ша и҆ пи́ша. 22 Е҆гда́ же возвесели́сѧ се́рдце и҆́хъ,
19: 22
Быт. 19: 4
Ѡ҆сі́а. 9: 9
и҆ сѐ, мꙋ́жїе гра́дстїи сы́нове беззако́нникѡвъ ѡ҆быдо́ша до́мъ бїю́ще въ двє́ри, и҆ рѣ́ша мꙋ́жꙋ господи́нꙋ до́мꙋ ста́рцꙋ, глаго́люще: и҆зведѝ мꙋ́жа и҆́же вни́де въ до́мъ тво́й, да позна́емъ є҆го̀. 23
19: 23
Быт. 19: 7
И҆ и҆зы́де къ ни̑мъ мꙋ́жъ господи́нъ до́мꙋ и҆ речѐ: нѝ, бра́т
19: 23
Быт. 34: 7
їѧ, не сотвори́те ѕла̀ мꙋ́жꙋ семꙋ̀ повнегда̀ вни́ти є҆мꙋ̀ въ до́мъ мо́й, и҆ не сотвори́те безꙋ́мїѧ сегѡ̀: 24
19: 24
Быт. 19: 8
сѐ, дще́рь моѧ̀ дѣ́ва, и҆ подло́жница є҆гѡ̀: и҆зведꙋ̀ и҆̀хъ, и҆ смири́те и҆̀хъ, и҆ сотвори́те и҆̀мъ є҆́же бла́го пред̾ ѻ҆чи́ма ва́шима: а҆ мꙋ́жꙋ семꙋ̀ не сотвори́те словесѐ безꙋ́мїѧ сегѡ̀. 25 И҆ не и҆зво́лиша мꙋ́жїе послꙋ́шати є҆гѡ̀. И҆ взѧ̀ мꙋ́жъ подло́жницꙋ є҆гѡ̀ и҆ и҆зведѐ ю҆̀ къ ни̑мъ во́нъ: и҆ позна́ша ю҆̀ и҆ рꙋга́шасѧ над̾ не́ю всю̀ но́щь да́же до оу҆́тра, и҆ ѿпꙋсти́ша ю҆̀, є҆гда̀ взы́де денни́ца. 26 И҆ прїи́де жена̀ къ заꙋ́трїю, и҆ падѐ оу҆ две́рїй до́мꙋ, и҆дѣ́же бѧ́ше мꙋ́жъ є҆ѧ̀, до разсвѣта́нїѧ. 27 И҆ воста̀ мꙋ́жъ є҆ѧ̀ заꙋ́тра, и҆ ѿве́рзе двє́ри до́мꙋ и҆ и҆зы́де поитѝ въ пꙋ́ть сво́й: и҆ сѐ, жена̀ є҆гѡ̀ подло́жница лежа́ше при две́рехъ до́мꙋ, и҆ рꙋ́цѣ є҆ѧ̀ на преддве́рїи. 28 И҆ речѐ къ не́й: воста́ни, да и҆́демъ. И҆ не ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀, бѧ́ше бо мертва̀. И҆ возложѝ ю҆̀ на ѻ҆слѧ̀, и҆ воста̀ мꙋ́жъ и҆ по́йде на мѣ́сто своѐ. 29 И҆ прїи́де въ до́мъ сво́й, и҆ взѧ̀ но́жъ, и҆ взѧ̀ подло́жницꙋ свою̀, и҆ раздробѝ ю҆̀ по оу҆десе́мъ є҆ѧ̀ на двана́десѧть часте́й, и҆ посла̀ ѧ҆̀ во всѧ̑ племена̀ і҆н҃лєва. 30 И҆ бы́сть всѧ́къ ви́дѧщїй глаго́лаше: не бы́сть, ни ви́дѣно бѣ̀ си́це ѿ днѐ и҆зше́ствїѧ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ да́же до днѐ сегѡ̀. И҆ заповѣ́да мꙋжє́мъ, и҆̀хже посла̀, глаго́лѧ:
19: 30
Сꙋд. 18: 14
си́це глаго́лите ко всемꙋ̀ і҆н҃лю: а҆́ще бы́сть по словесѝ семꙋ̀; оу҆ста́вите са́ми себѣ̀ ѡ҆ не́й совѣ́тъ и҆ глаго́лите.

20

ГЛАВА̀ к҃.

201 И҆ и҆зыдо́ша

20: 1
Ѡ҆сі́а. 10: 9
всѝ сы́нове і҆н҃лєвы, и҆ собра́шасѧ ве́сь со́нмъ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ мꙋ́жъ, ѿ да́на и҆ до вирсаві́и, и҆ землѧ̀ галаа́дска къ гдⷭ҇еви въ массифꙋ̀, 2 и҆ ста́ша пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ всѧ̑ племена̀ і҆н҃лєва въ со́нмѣ люді́й бж҃їихъ, четы́реста ты́сѧщъ мꙋже́й пѣ́шихъ воздвиза́ющихъ ѻ҆рꙋ̑жїѧ. 3 И҆ оу҆слы́шаша сы́нове венїамі̑ни, ꙗ҆́кѡ взыдо́ша сы́нове і҆н҃лєвы въ массифꙋ̀, и҆ реко́ша сы́нове і҆н҃лєвы: глаго́лите, гдѣ̀ бы́сть ѕло́ба сїѧ̀; 4 И҆ ѿвѣща̀ мꙋ́жъ леѵі́тинъ, мꙋ́жъ жены̀ оу҆море́ныѧ, глаго́лѧ:
20: 4
Сꙋд. 19: 15
въ гаваѡ́нъ венїамі́нь прїидо́хъ а҆́зъ и҆ подло́жница моѧ̀ вита́ти: 5 и҆ воста́ша на мѧ̀ мꙋ́жїе гаваѡ́нстїи и҆ ѡ҆быдо́ша мѧ̀ во дворѣ̀ но́щїю, и҆ хотѣ́ша мѧ̀ оу҆би́ти, и҆ подло́жницꙋ мою̀ ѡ҆би́дѣша и҆ ѡ҆брꙋга́ша, и҆ оу҆́мре: 6 и҆ взѧ́хъ подло́жницꙋ мою̀
20: 6
Сꙋд. 19: 29
и҆ раздроби́хъ ю҆̀, и҆ посла́хъ ю҆̀ во всѧ̑ предѣ́лы наслѣ́дїѧ і҆н҃лева, ꙗ҆́кѡ сотвори́ша
20: 6
Быт. 34: 7
І҆ерем. 29: 23
безꙋ́мїе во і҆н҃ли: 7 сѐ, всѝ вы̀ сы́нове і҆н҃лєвы,
20: 7
Сꙋд. 19: 30
дади́те себѣ̀ сло́во и҆ совѣ́тъ здѣ̀. 8 И҆ воста́ша всѝ лю́дїе ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ мꙋ́жъ, глаго́люще: не ѿи́детъ мꙋ́жъ въ селе́нїе своѐ, и҆ не возврати́тсѧ мꙋ́жъ въ до́мъ сво́й: 9 и҆ нн҃ѣ сло́во сїѐ, є҆́же сотвори́мъ гаваѡ́нꙋ: взы́демъ на него̀ по жре́бїю, 10 то́кмѡ во́змемъ по десѧтѝ мꙋже́й ѿ ста̀ во всѣ́хъ племенѣ́хъ і҆н҃левыхъ, и҆ сто̀ ѿ ты́сѧщи, и҆ ты́сѧща ѿ тмы̀, взѧ́ти бра́шно лю́демъ и҆сходѧ́щымъ въ гаваю̀ венїамі́ню, сотвори́ти є҆мꙋ̀ по всемꙋ̀ согрѣше́нїю, є҆́же сотворѝ во і҆н҃ли. 11 И҆ собра́шасѧ всѝ мꙋ́жїе і҆н҃лєвы ко гра́дꙋ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ мꙋ́жъ и҆з̾ градѡ́въ и҆сходѧ́ще, 12 и҆ посла́ша племена̀ і҆н҃лєва мꙋже́й во всѐ пле́мѧ венїамі́не, глаго́люще: ка́ѧ ѕло́ба сїѧ̀ бы́вшаѧ въ ва́съ; 13
20: 13
Сꙋд. 19: 22
и҆ нн҃ѣ дади́те мꙋже́й беззако́нныхъ, и҆̀же
20: 13
Ѡ҆сі́а. 9: 9
въ гаваѝ, сынѡ́въ велїа́ловыхъ, и҆ оу҆мертви́мъ и҆̀хъ, и҆ ѡ҆чи́стимъ ѕло̀ ѿ і҆н҃лѧ. И҆ не и҆зво́лиша сы́нове венїамі̑ни послꙋ́шати гла́са бра́тїи своеѧ̀ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ. 14 И҆ собра́шасѧ сы́нове венїамі̑ни ѿ градѡ́въ свои́хъ въ гаваю̀, и҆зы́ти на бра́нь къ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ. 15 И҆ сочто́шасѧ сы́нове венїамі̑ни ѿ градѡ́въ въ то́й де́нь два́десѧть и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ мꙋже́й воздвиза́ющихъ ѻ҆рꙋ̑жїѧ, кромѣ̀ живꙋ́щихъ въ гаваѝ: 16 и҆́хже сочте́сѧ се́дмь сѡ́тъ мꙋже́й и҆збра́нныхъ ѿ всѣ́хъ люді́й
20: 16
Сꙋд. 3: 15
ѻ҆бодеснорꙋ́чныхъ: сі́и всѝ пра́щницы ме́щꙋще ка́менїе ко вла́сꙋ и҆ не погрѣша́юще. 17 И҆ всѣ́хъ мꙋже́й і҆н҃левыхъ сочте́сѧ, кромѣ̀ сынѡ́въ венїамі́новыхъ, четы́реста ты́сѧщъ мꙋже́й воздвиза́ющихъ ѻ҆рꙋ́жїе: всѝ сі́и мꙋ́жїе во́ини. 18 И҆ воста́ша,
20: 18
Сꙋд. 19: 18
и҆ взыдо́ша въ веѳи́ль,
20: 18
Сꙋд. 1: 1
и҆ вопроси́ша бг҃а, и҆ реко́ша сы́нове і҆н҃лєвы: кто̀ ѿ на́съ взы́детъ въ нача́лѣ воева́ти на сы́ны вен
20: 18
Сꙋд. 1: 2
їамі̑ни; И҆ речѐ гдⷭ҇ь: і҆ꙋ́да въ нача́лѣ да взы́детъ во́ждь. 19 И҆ воста́ша сы́нове і҆н҃лєвы заꙋ́тра и҆ ѡ҆полчи́шасѧ на гаваю̀. 20 И҆ и҆зы́де всѧ́къ мꙋ́жъ і҆н҃левъ на бра́нь съ венїамі́номъ, и҆ срази́шасѧ съ ни́ми мꙋ́жїе і҆н҃лєвы на бра́ни оу҆ гаваѝ. 21 И҆ и҆зыдо́ша сы́нове венїамі́нѡвы и҆з̾ гаваѝ, и҆ и҆зби́ша во і҆н҃ли въ то́й де́нь два́десѧть двѣ̀ ты́сѧщы мꙋже́й на землѝ. 22 И҆ оу҆крѣпи́сѧ всѧ́къ мꙋ́жъ і҆н҃левъ, и҆ приложи́ша сни́тисѧ на бра́нь на мѣ́сто, и҆дѣ́же снидо́шасѧ въ де́нь пе́рвый. 23 И҆ взыдо́ша сы́нове і҆н҃лєвы и҆ пла́кашасѧ пред̾ гдⷭ҇емъ до ве́чера, и҆ вопроси́ша гдⷭ҇а, глаго́люще: а҆́ще приложи́мъ є҆щѐ пристꙋпи́ти на бра́нь къ сынѡ́мъ венїамі̑нимъ бра́тїѧмъ на́шымъ; И҆ речѐ гдⷭ҇ь: взы́дите къ ни̑мъ. 24 И҆ прїидо́ша сы́нове і҆н҃лєвы къ сынѡ́мъ венїамі̑нимъ въ де́нь вторы́й. 25 И҆ и҆зыдо́ша сы́нове венїамі̑ни проти́вꙋ и҆̀мъ ѿ гаваѝ въ де́нь вторы́й, и҆ и҆зби́ша є҆щѐ ѿ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ ѻ҆смьна́десѧть ты́сѧщъ мꙋже́й на землѝ: сі́и всѝ воздвиза́ющїи ѻ҆рꙋ́жїе. 26 И҆ взыдо́ша всѝ сы́нове і҆н҃лєвы и҆ всѝ лю́дїе, и҆ прїидо́ша въ веѳи́ль, и҆ пла́кашасѧ, и҆ сѣдо́ша та́мѡ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ пости́шасѧ въ то́й де́нь да́же до ве́чера: 27 и҆ вознесо́ша всесожже́нїе спасе́нїѧ пред̾ гдⷭ҇емъ, ꙗ҆́кѡ та́мѡ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇а бг҃а во дни̑ ѡ҆́ны, 28 и҆ фїнее́съ сы́нъ є҆леаза́ра сы́на а҆арѡ́нѧ предстоѧ̀ пред̾ ни́мъ въ ты̑ѧ дни̑. И҆ вопроси́ша сы́нове і҆н҃лєвы гдⷭ҇а, глаго́люще: а҆́ще приложи́мъ взы́ти є҆щѐ на бра́нь къ сынѡ́мъ венїамі̑нимъ бра́тїѧмъ на́шымъ, и҆лѝ ѡ҆ста́вимъ; И҆ речѐ гдⷭ҇ь: взы́дите, заꙋ́тра преда́мъ и҆̀хъ въ рꙋ́ки ва́шѧ. 29
20: 29
Сꙋд. 20: 37
1 Ца́рств. 15: 5
И҆ поста́виша сы́нове і҆н҃лєвы подса́дꙋ ѡ҆́крестъ гаваѝ. 30 И҆ взыдо́ша сы́нове і҆н҃лєвы къ сынѡ́мъ венїамі̑нимъ въ де́нь тре́тїй: и҆ ѡ҆полчи́шасѧ на гаваю̀ ꙗ҆́кѡ є҆ди́ною и҆ є҆ди́ною. 31 И҆ и҆зыдо́ша сы́нове венїамі̑ни проти́вꙋ лю́демъ и҆ протѧго́шасѧ и҆з̾ гра́да, и҆ нача́ша оу҆бива́ти люді́й оу҆ѧ́звленыхъ, ꙗ҆́коже пе́рвое и҆ второ́е на пꙋте́хъ, ѿ ни́хже є҆́сть є҆ди́нъ сходѧ́й въ веѳи́ль, а҆ дрꙋгі́й въ гаваю̀ на селѣ̀, ꙗ҆́кѡ три́десѧть мꙋже́й во і҆н҃ли. 32 И҆ реко́ша сы́нове венїамі̑ни: па́даютъ пред̾ на́ми ꙗ҆́коже и҆ пре́жде. И҆ сы́нове і҆н҃лєвы реко́ша: побѣжи́мъ и҆ ѿто́ргнемъ и҆̀хъ ѿ гра́да на пꙋтѝ. И҆ сотвори́ша та́кѡ. 33 И҆ всѝ мꙋ́жїе і҆н҃лєвы воста́ша ѿ мѣ́ста своегѡ̀ и҆ снидо́шасѧ въ ваа́лъ-ѳама́рѣ: подса́да же і҆н҃лева нахожда́ше ѿ мѣ́ста своегѡ̀ ѿ за́пада гаваѝ. 34 И҆ прїидо́ша проти́вꙋ гаваѝ де́сѧть ты́сѧщъ мꙋже́й и҆збра́нныхъ ѿ всегѡ̀ і҆н҃лѧ, и҆ бра́нь бѧ́ше тѧжка̀: и҆ ті́и не разꙋмѣ́ша, ꙗ҆́кѡ постиза́етъ и҆̀хъ ѕло̀. 35
20: 35
И҆схо́д. 15: 3
И҆ поразѝ гдⷭ҇ь венїамі́на пред̾ сы̑ны і҆н҃левыми: и҆ и҆зби́ша сы́нове і҆н҃лєвы ѿ венїамі́на въ то́й де́нь два́десѧть пѧ́ть ты́сѧщъ и҆ сто̀ мꙋже́й: сі́и всѝ воздвиза́хꙋ ѻ҆рꙋ́жїе. 36 И҆ ви́дѣша сы́нове венїамі̑ни, ꙗ҆́кѡ пораже́ни сꙋ́ть. И҆ да́ша мѣ́сто сы́нове і҆н҃лєвы венїамі́нꙋ, поне́же оу҆пова́ша на подса́дꙋ, ю҆́же подсади́ша оу҆ гаваѝ: 37 и҆ подви́жесѧ подса́да, и҆ оу҆стреми́сѧ на гаваю̀, и҆ и҆зби́ша ве́сь гра́дъ ѻ҆́стрїемъ меча̀. 38 И҆ і҆н҃лтѧне и҆мѧ́хꙋ зна́менїе съ подса́дою бра́ни, ꙗ҆ви́ти зна́менїе ды́ма и҆з̾ гра́да. 39 И҆ возврати́сѧ і҆н҃ль на бра́нь, и҆ венїамі́нъ нача̀ оу҆бива́ти ꙗ҆́звеныхъ во і҆н҃ли до три́десѧти мꙋже́й, ꙗ҆́кѡ реко́ша: па́ки паде́нїемъ па́даютъ пред̾ на́ми, ꙗ҆́коже и҆ пе́рваѧ бра́нь. 40 И҆ зна́менїе взы́де наипа́че
20: 40
І҆ис. Наѵ. 8: 20
над̾ гра́домъ, а҆́ки сто́лпъ ды́ма: и҆ ѡ҆зрѣ́сѧ венїамі́нъ вспѧ́ть, и҆ сѐ, взы́де сконча́нїе гра́да до небесѝ. 41 И҆ мꙋ́жъ і҆н҃левъ возврати́сѧ: и҆ потща́шасѧ мꙋ́жїе венїамі̑ни, ви́дѣша бо, ꙗ҆́кѡ пости́же и҆̀хъ ѕло̀, 42 и҆ побѣго́ша пред̾ сы̑ны і҆н҃левыми на пꙋ́ть пꙋсты́ни, бра́нь же пости́же и҆̀хъ, и҆ и҆̀же и҆з̾ градѡ́въ и҆збива́ша и҆̀хъ средѣ̀ себє̀: 43 и҆ побива́хꙋ венїамі́на, и҆ гна́ша є҆го̀ ѿ нꙋа̀ в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀ до гаваѝ без̾ ѡ҆почива́нїѧ, и҆ порази́ша є҆го̀ да́же проти́вꙋ гаваѝ на восто́къ со́лнца. 44 И҆ падо́ша ѿ венїамі́на ѻ҆смьна́десѧть ты́сѧщъ мꙋже́й, сі́и всѝ мꙋ́жїе си́льнїи. 45 И҆ ѡ҆зрѣ́шасѧ ѡ҆ста́вшїи, и҆ побѣго́ша въ пꙋсты́ню къ ка́меню реммѡ́ню: и҆ пожа́ша ѿ ни́хъ сы́нове і҆н҃лєвы по стезѧ́мъ ꙗ҆́кѡ сте́блїе пѧ́ть ты́сѧщъ мꙋже́й, и҆ гна́ша в̾слѣ́дъ и҆́хъ до гадаа́ма и҆ и҆зби́ша ѿ ни́хъ двѣ̀ ты́сѧщы мꙋже́й. 46 И҆ бы́сть всѣ́хъ па́дшихъ ѿ венїамі́на въ то́й де́нь два́десѧть пѧ́ть ты́сѧщъ мꙋже́й воздвиза́ющихъ ѻ҆рꙋ́жїе, всѝ сі́и мꙋ́жїе си́льнїи. 47 И҆ ѡ҆зрѣ́шасѧ ѡ҆ста́вшїи, и҆ вбѣго́ша въ пꙋсты́ню къ ка́меню реммѡ́ню ше́сть сѡ́тъ мꙋже́й, и҆ сѣдѣ́ша
20: 47
Сꙋд. 21: 13
въ ка́мени реммѡ́ни четы́ри мцⷭ҇ы. 48 Сы́нове же і҆н҃лєвы возврати́шасѧ къ сынѡ́мъ венїамі̑нимъ, и҆ и҆зби́ша ѧ҆̀ ѻ҆рꙋ́жїемъ ѿ гра́да внѣ̀, да́же и҆ до скота̀, и҆ всѐ є҆́же ѡ҆брѣ́тесѧ во всѣ́хъ градѣ́хъ, и҆ гра́ды всѧ̑ ѡ҆брѣ́тшыѧсѧ пожго́ша ѻ҆гне́мъ.