Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
16

ГЛАВА̀ ѕ҃і.

161 И҆ и҆́де самѱѡ́нъ

16: 1
І҆ис. Наѵ. 15: 47
въ га́зꙋ, и҆ ви́дѣ та́мѡ женꙋ̀ блꙋдни́цꙋ и҆ вни́де къ не́й. 2 И҆ повѣ́даша га́зѧнѡмъ, глаго́люще: прїи́де самѱѡ́нъ сѣ́мѡ. И҆ ѡ҆быдо́ша
16: 2
Лꙋк. 20: 20
и҆ подсѣдо́ша є҆мꙋ̀ всю̀ но́щь оу҆ вра́тъ гра́дныхъ, и҆ оу҆таи́шасѧ всю̀ но́щь, глаго́люще: до́ндеже ѡ҆свѣта́етъ оу҆́тро, и҆ оу҆бїе́мъ є҆го̀. 3 И҆ спа̀ самѱѡ́нъ до полꙋ́нощи: и҆ воста̀ въ полꙋ́нощи,
16: 3
Е҆вр. 11: 34
и҆ восхи́ти двє́ри оу҆ вра́тъ гра́да со ѻ҆бѣ́ими вереѧ́ми, и҆ под̾ѧ̀ ѡ҆́ныѧ съ заво́рою, и҆ возложѝ ѧ҆̀ на ра́мена своѧ̑, и҆ вознесѐ ѧ҆̀ на ве́рхъ горы̀, ꙗ҆́же пред̾ лице́мъ хеврѡ́на, и҆ положѝ и҆̀хъ та́мѡ. 4 И҆ бы́сть по се́мъ, и҆ возлюбѝ женꙋ̀
16: 4
Второзак. 1: 24
ѿ водоте́чи сѡри́ховы: и҆́мѧ же є҆́й далі́да. 5 И҆ взыдо́ша къ не́й кнѧ̑зи и҆ноплемє́нничи и҆ реко́ша є҆́й:
16: 5
Сꙋд. 14: 15
прельстѝ є҆го̀, и҆ ви́ждь, въ че́мъ є҆́сть крѣ́пость є҆гѡ̀ вели́каѧ, и҆ чи́мъ премо́жемъ є҆го̀, и҆ свѧ́жемъ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ смири́ти є҆го̀: и҆ мы̀ тебѣ̀ дади́мъ кі́йждо
16: 5
Сꙋд. 17: 2
ты́сѧщꙋ и҆ сто̀ сре́бреникѡвъ. 6 И҆ речѐ далі́да къ самѱѡ́нꙋ: повѣ́ждь мѝ нн҃ѣ, въ че́мъ крѣ́пость твоѧ̀ (та́кѡ) вели́каѧ, и҆ чи́мъ свѧ́жешисѧ и҆ смири́шисѧ; 7 И҆ речѐ є҆́й самѱѡ́нъ: а҆́ще свѧ́жꙋтъ мѧ̀ седмїю̀ тѧтива́ми сыры́ми неистлѣ́вшими, и҆ и҆знемогꙋ̀, и҆ бꙋ́дꙋ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ человѣ́къ. 8 И҆ принесо́ша є҆́й кнѧ̑зи ѿ и҆ноплемє́нникъ се́дмь тѧти́въ мо́крыхъ неистлѣ́вшихъ, и҆ свѧза̀ є҆го̀ и҆́ми: 9 и҆ подса́да є҆мꙋ̀ сѣдѧ́ше въ хра́минѣ. И҆ речѐ є҆мꙋ̀: и҆ноплемє́нницы на тѧ̀, самѱѡ́не.
16: 9
Сꙋд. 15: 14
И҆ расто́рже тѧтивы̑, а҆́ки бы кто̀ расто́ргнꙋлъ соска́нїе и҆згре́бїй, є҆гда̀ ко́снетсѧ є҆мꙋ̀ ѻ҆́гнь: и҆ не оу҆вѣ́дасѧ крѣ́пость є҆гѡ̀. 10 И҆ речѐ далі́да къ самѱѡ́нꙋ: сѐ, прельсти́лъ є҆сѝ мѧ̀, глаго́лѧ ко мнѣ̀ лжꙋ̀: нн҃ѣ оу҆̀бо повѣ́ждь мѝ, чи́мъ свѧ́жешисѧ; 11 И҆ речѐ къ не́й: а҆́ще вѧ́жꙋще свѧ́жꙋтъ мѧ̀ оу҆́жы но́выми, и҆́миже не дѣ́лано, и҆ и҆знемогꙋ̀, и҆ бꙋ́дꙋ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ человѣ́къ. 12 И҆ взѧ̀ далі́да оу҆́жы нѡ́вы и҆ свѧза̀ є҆го̀ и҆́ми, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: и҆ноплемє́нницы на тѧ̀, самѱѡ́не. Подса́да же сѣдѧ́ше въ хра́минѣ. И҆ расто́рже ѧ҆̀ ѿ рꙋкꙋ̀ своє́ю а҆́ки ни́ть. 13 И҆ речѐ далі́да къ самѱѡ́нꙋ: да́же до нн҃ѣ прельща́лъ мѧ̀ є҆сѝ и҆ глаго́лалъ ко мнѣ̀ лжꙋ̀: повѣ́ждь мѝ оу҆̀бо, чи́мъ свѧ́жешисѧ; И҆ речѐ є҆́й: а҆́ще сплете́ши се́дмь плени́цъ вла̑съ главы̀ моеѧ̀ спрѧде́нїемъ и҆ вбїе́ши ко́ломъ въ стѣ́нꙋ, и҆ бꙋ́дꙋ не́мощенъ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ человѣ́къ. 14 И҆ оу҆спѝ далі́да є҆го̀ на колѣ́нѣхъ свои́хъ, и҆ бы́сть внегда̀ оу҆снꙋ́ти є҆мꙋ̀, взѧ̀ далі́да се́дмь плени́цъ вла̑съ главы̀ є҆гѡ̀ и҆ сплетѐ спрѧде́нїемъ и҆ вонзѐ ко́ломъ въ стѣ́нꙋ, и҆ речѐ: и҆ноплемє́нницы на тѧ̀, самѱѡ́не. И҆ возбнꙋ̀ ѿ сна̀ своегѡ̀ и҆ и҆сто́рже ко́лъ сплете́нїемъ и҆з̾ стѣны̀, и҆ не оу҆вѣ́дасѧ крѣ́пость є҆гѡ̀. 15 И҆ речѐ къ немꙋ̀ далі́да: ка́кѡ глаго́леши, возлюби́хъ тѧ̀, и҆ се́рдце твоѐ нѣ́сть со мно́ю; сѐ, тре́тїе прельсти́лъ є҆сѝ мѧ̀, и҆ не повѣ́далъ є҆сѝ мнѣ̀, въ че́мъ крѣ́пость твоѧ̀ вели́каѧ. 16 И҆ бы́сть є҆гда̀ стꙋжѝ є҆мꙋ̀ словесы̀ свои́ми по всѧ̑ дни̑, и҆ оу҆бѣдѝ є҆го̀, и҆ и҆знемо́же да́же до оу҆ме́ртвїѧ. 17 И҆ повѣ́да є҆́й всѐ се́рдце своѐ, и҆ речѐ къ не́й:
16: 17
Сꙋд. 13: 5
желѣ́зо не взы́де на главꙋ̀ мою̀, ꙗ҆́кѡ назѡре́й є҆́смь а҆́зъ гдⷭ҇ꙋ ѿ оу҆тро́бы ма́тере моеѧ̀: а҆́ще оу҆̀бо ѡ҆брі́юсѧ, ѿстꙋ́питъ ѿ менє̀ крѣ́пость моѧ̀, и҆ и҆знемогꙋ̀, и҆ бꙋ́дꙋ ꙗ҆́коже всѝ человѣ́цы. 18 И҆ ви́дѣ далі́да, ꙗ҆́кѡ повѣ́да є҆́й всѐ се́рдце своѐ, посла̀ и҆ призва̀ кнѧ̑зи и҆ноплемє́нничи, глаго́лющи: взы́дите є҆щѐ є҆ди́ною, ꙗ҆́кѡ повѣ́да мѝ всѐ се́рдце своѐ. И҆ взыдо́ша къ не́й всѝ кнѧ̑зи и҆ноплемє́нничи, и҆ принесо́ша сребро̀ въ рꙋка́хъ свои́хъ. 19 И҆ оу҆спѝ далі́да самѱѡ́на на колѣ́нѣхъ свои́хъ: и҆ призва̀ стригача̀, и҆ ѡ҆стрижѐ се́дмь плени́цъ вла̑съ главы̀ є҆гѡ̀: и҆ нача̀ смирѧ́тисѧ,
16: 19
Чи́сл. 6: 5
и҆ ѿстꙋпѝ крѣ́пость є҆гѡ̀ ѿ негѡ̀. 20 И҆ речѐ далі́да: и҆ноплемє́нницы на тѧ̀, самѱѡ́не. И҆ возбꙋди́сѧ ѿ сна̀ своегѡ̀ и҆ речѐ: и҆зы́дꙋ ꙗ҆́коже и҆ пре́жде, и҆ ѡ҆трѧсꙋ́сѧ. И҆ не разꙋмѣ̀,
16: 20
1 Ца́рств. 28: 15
ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь ѿстꙋпѝ ѿ негѡ̀. 21 И҆ ꙗ҆́ша є҆го̀ и҆ноплемє́нницы,
16: 21
І҆ерем. 39: 7
и҆ и҆збодо́ша є҆мꙋ̀ ѻ҆́чи,
16: 21
Ма́рк. 14: 44
и҆ введо́ша є҆го̀ въ га́зꙋ, и҆ ѡ҆кова́ша є҆го̀ пꙋ̑ты мѣ́дѧны:
16: 21
И҆са́їа. 47: 2
и҆ бѧ́ше мелѧ̀ въ хра́минѣ темни́чнѣй. 22 И҆ нача́ша власы̀ главы̀ є҆гѡ̀ растѝ по ѡ҆стриже́нїи. 23 И҆ кнѧ̑зи и҆ноплемє́нничи собра́шасѧ пожре́ти же́ртвꙋ вели́кꙋ
16: 23
1 Ца́рств. 5: 2
дагѡ́нꙋ бо́гꙋ своемꙋ̀ и҆ возвесели́тисѧ, и҆ реко́ша: предадѐ бо́гъ на́шъ въ рꙋ́ки на́шѧ самѱѡ́на врага̀ на́шего. 24 И҆ ви́дѣша є҆го̀ лю́дїе, и҆ похвали́ша бо́га своего̀, ꙗ҆́кѡ рѣ́ша: предадѐ бо́гъ на́шъ въ рꙋ́ки на́шѧ врага̀ на́шего, ѡ҆пꙋстоши́вшаго зе́млю на́шꙋ, и҆ и҆́же оу҆мно́жи ꙗ҆́звенныхъ на́шихъ. 25 И҆ бы́сть є҆гда̀ возблажа̀ се́рдце и҆́хъ, и҆ реко́ша: призови́те самѱѡ́на и҆з̾ до́мꙋ темни́чнагѡ, и҆ да и҆гра́етъ пред̾ на́ми. И҆ призва́ша самѱѡ́на и҆з̾ до́мꙋ темни́чнагѡ, и҆ и҆гра́ше пред̾ ни́ми:
16: 25
Матѳ. 27: 28,30
и҆ заꙋша́хꙋ є҆го̀, и҆ поста́виша є҆го̀ междꙋ̀ стѡлпы̀. 26 И҆ речѐ самѱѡ́нъ ко ю҆́ноши держа́щемꙋ є҆го̀ за рꙋ́кꙋ: ѡ҆ста́ви менѐ, да ѡ҆сѧжꙋ̀ столпы̀, на ни́хже до́мъ се́й оу҆твержде́нъ є҆́сть, и҆ ѡ҆прꙋ́сѧ на ни́хъ. Ю҆́ноша же сотворѝ та́кѡ. 27 До́мъ же бѧ́ше по́лнъ мꙋже́й и҆ же́нъ, и҆ та́мѡ всѝ кнѧ̑зи и҆ноплемє́нничи: на кро́вѣ же то́мъ до тре́хъ ты́сѧщъ мꙋже́й и҆ же́нъ, зрѧ́ще рꙋга́емаго самѱѡ́на. 28 И҆ воззва̀ самѱѡ́нъ ко гдⷭ҇ꙋ и҆ речѐ: а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇и, гдⷭ҇и си́лъ, помѧни́ мѧ нн҃ѣ,
16: 28
І҆ꙋді́ѳ. 13: 4
Е҆вр. 11: 34
и҆ оу҆крѣпи́ мѧ є҆щѐ є҆ди́ною, бж҃е, да возда́мъ мще́нїе є҆ди́но за два̀ ѡ҆́ка моѧ̑ фѷлїсті́мѡмъ. 29 И҆ ѻ҆б̾ѧ̀ самѱѡ́нъ ѻ҆́ба столпа̑ срє́днїѧ, на ни́хже хра́мина бѧ́ше оу҆твержде́на, и҆ ѡ҆пре́сѧ на ни́хъ, держѧ̀ є҆ди́нъ рꙋко́ю десно́ю, а҆ дрꙋгі́й лѣ́вою. 30 И҆ речѐ самѱѡ́нъ:
16: 30
3 Ца́рств. 19: 4
да оу҆́мретъ дꙋша̀ моѧ̀ со и҆ноплемє́нники. И҆ преклони́сѧ крѣ́постїю, и҆ падѐ хра́мина на кнѧ̑зи и҆ на всѧ̑ лю́ди и҆̀же въ не́й: и҆ бы́сть ме́ртвыхъ, и҆̀хже оу҆мертвѝ самѱѡ́нъ
16: 30
Е҆вр. 2: 14
при сме́рти свое́й, мно́жае не́же и҆̀хже оу҆мертвѝ въ животѣ̀ свое́мъ. 31 И҆ снидо́ша бра́тїѧ є҆гѡ̀ и҆ ве́сь до́мъ ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀, и҆ взѧ́ша є҆го̀: и҆ взыдо́ша, и҆ погребо́ша є҆го̀ междꙋ̀
16: 31
Сꙋд. 13: 2
сараѝ и҆ междꙋ̀ є҆сѳао́ломъ во гро́бѣ манѡ́ѧ ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀.
16: 31
Сꙋд. 15: 20
И҆ се́й сꙋдѝ і҆н҃лю лѣ́тъ два́десѧть. (И҆ воста̀ по самѱѡ́нѣ є҆мега́ръ сы́нъ є҆на́нь, и҆ оу҆бѝ ѿ и҆ноплеме́нникѡвъ ше́сть сѡ́тъ мꙋже́й кромѣ̀ скота̀, и҆ спасѐ и҆ ѻ҆́нъ і҆н҃лѧ.)

17

ГЛАВА̀ з҃і.

171 И҆ бы́сть мꙋ́жъ ѿ горы̀ є҆фре́мли, и҆ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ мі́ха: 2 и҆ речѐ ма́тери свое́й: ты́сѧща и҆ сто̀ сре́бреникѡвъ и҆̀же оу҆кра́дєны оу҆ тебє̀, и҆ заклина́ла мѧ̀ є҆сѝ и҆ глаго́лала є҆сѝ во оу҆́шы моѝ: сѐ, сребро̀ оу҆ менє̀, а҆́зъ взѧ́хъ є҆̀. И҆ речѐ ма́ти є҆гѡ̀:

17: 2
Рꙋ́ѳ. 3: 10
1 Ца́рств. 15: 13
благослове́нъ сы́нъ мо́й гдⷭ҇еви. 3 И҆ ѿдадѐ ты́сѧщꙋ и҆ сто̀ сре́бреникѡвъ ма́тери свое́й. И҆ речѐ ма́ти є҆гѡ̀: ѡ҆свѧща́ющи ѡ҆свѧти́хъ сребро̀ гдⷭ҇еви ѿ рꙋкѝ моеѧ̀, тебѣ̀ сы́нови моемꙋ̀ сотвори́ти (кꙋмі́ръ) и҆зва́ѧнъ и҆ слїѧ́нъ, и҆ нн҃ѣ ѿда́мъ є҆̀ тебѣ̀. 4
17: 4
И҆са́їа. 40: 19
Премꙋ́др. 15: 9
И҆ ѿдадѐ сребро̀ ма́тери свое́й. И҆ взѧ̀ ма́ти є҆гѡ̀ двѣ́сти сре́бреникѡвъ и҆ дадѐ и҆̀хъ сребродѣ́лю,
17: 4
Сꙋд. 18: 17
и҆ сотворѝ то́е (кꙋмі́ръ) и҆зва́ѧнъ и҆ слїѧ́нъ: и҆ бы́сть въ домꙋ̀ мі́хи. 5 И҆ до́мъ мі́хинъ є҆мꙋ̀ до́мъ бж҃їй. И҆ сотворѝ є҆фꙋ́дъ17: 5 Гре́ч.: є҆пѡмі́съ, славе́н.: нара́мникъ. и҆ ѳерафі́нъ17: 5 і҆́дѡли: и҆ напо́лни рꙋ́кꙋ є҆ди́номꙋ ѿ сынѡ́въ свои́хъ, и҆ бы́сть є҆мꙋ̀ жре́цъ. 6
17: 6
Сꙋд. 18: 1
19: 1,21,25
Въ ты̑ѧ же дни̑ не бѧ́ше царѧ̀ во і҆н҃ли: кі́йждо мꙋ́жъ, є҆́же пра́во ви́дѧшесѧ пред̾ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀, творѧ́ше. 7 И҆ бы́сть ю҆́ноша ѿ виѳлее́ма і҆ꙋ́дина и҆ ѿ ро́да пле́мене і҆ꙋ́дина, и҆ се́й леѵі́тинъ, и҆ ѡ҆бита́ше та́мѡ: 8 и҆ по́йде се́й мꙋ́жъ ѿ гра́да виѳлее́ма і҆ꙋ́дина ѡ҆бита́ти, и҆дѣ́же ѡ҆брѧ́щетъ мѣ́сто: и҆ прїи́де до горы̀ є҆фре́мли и҆ да́же до до́мꙋ мі́хина, є҆́же сотвори́ти пꙋ́ть сво́й. 9 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ мі́ха: ѿкꙋ́дꙋ и҆́деши; И҆ речѐ є҆мꙋ̀ леѵі́тинъ: а҆́зъ є҆́смь ѿ виѳлее́ма і҆ꙋ́дина, и҆ и҆дꙋ̀ ѡ҆бита́ти, и҆дѣ́же ѡ҆брѧ́щꙋ мѣ́сто. 10
17: 10
Сꙋд. 18: 4
И҆ речѐ є҆мꙋ̀ мі́ха: сѣдѝ со мно́ю и҆ бꙋ́ди мѝ ѻ҆те́цъ и҆ жре́цъ, и҆ а҆́зъ да́мъ тебѣ̀ сре́бреникѡвъ де́сѧть въ го́дъ и҆ дво́и ри̑зы, и҆ ꙗ҆̀же на житїѐ тебѣ̀. 11 И҆ по́йде леѵі́тъ, и҆ нача̀ ѡ҆бита́ти оу҆ мꙋ́жа. И҆ бы́сть ю҆́ноша є҆мꙋ̀ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ сынѡ́въ є҆гѡ̀. 12 И҆ напо́лни мі́ха рꙋ́кꙋ леѵі́тинꙋ, и҆ бы́сть є҆мꙋ̀ ю҆́ноша жре́цъ, и҆ бѧ́ше въ домꙋ̀ мі́хи. 13 И҆ речѐ мі́ха: нн҃ѣ оу҆вѣ́дѣхъ, ꙗ҆́кѡ бл҃госотвори́тъ мнѣ̀ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ бы́сть мнѣ̀ леѵі́тинъ жре́цъ.

18

ГЛАВА̀ и҃і.

181 Въ ты̑ѧ

18: 1
Сꙋд. 17: 6
дни̑ не бѧ́ше царѧ̀ во і҆н҃ли: и҆ въ ты̑ѧ дни̑ пле́мѧ да́ново и҆ска́ше себѣ̀ наслѣ́дїѧ всели́тисѧ, ꙗ҆́кѡ
18: 1
І҆ис. Наѵ. 19: 40
Сꙋд. 1: 34
не падѐ є҆мꙋ̀ наслѣ́дїе до дні́й ѻ҆́ныхъ средѣ̀ племе́нъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ. 2 И҆
18: 2
І҆ис. Наѵ. 19: 47
посла́ша сы́нове да́нѡвы ѿ со́нмѡвъ свои́хъ пѧ́ть мꙋже́й ѿ ча́сти своеѧ̀, мꙋ́жы си̑льны ѿ сараѝ и҆ є҆сѳао́ла, соглѧ́дати зе́млю и҆ и҆зслѣ́дити ю҆̀, и҆ реко́ша къ ни̑мъ: и҆ди́те и҆ и҆зслѣ́дите зе́млю. И҆ прїидо́ша
18: 2
Сꙋд. 17: 1
до горы̀ є҆фре́мли, до до́мꙋ мі́хина, и҆ ста́ша та́мѡ въ домꙋ̀ мі́хи. 3 И҆ ті́и позна́ша гла́съ ю҆́ноши леѵі́тина, и҆ оу҆клони́шасѧ та́мѡ, и҆ реко́ша є҆мꙋ̀: кто̀ тѧ̀ приведѐ сѣ́мѡ; и҆ что̀ твори́ши въ мѣ́стѣ се́мъ; и҆ что̀ тебѣ̀ здѣ̀; 4 И҆
18: 4
Сꙋд. 17: 10
речѐ и҆̀мъ: си́це и҆ си́це сотворѝ мнѣ̀ мі́ха, и҆ наѧ̀ мѧ̀, и҆ бы́хъ є҆мꙋ̀ жре́цъ. 5 И҆ реко́ша є҆мꙋ̀:
18: 5
1 Ца́рств. 23: 10
30: 8
вопросѝ оу҆̀бо бг҃а, и҆ оу҆вѣ́мы, а҆́ще благопоспѣши́тсѧ пꙋ́ть на́шъ, въ ѻ҆́ньже мы̀ и҆́демъ. 6 И҆ речѐ и҆̀мъ жре́цъ: и҆ди́те съ ми́ромъ: пред̾ гдⷭ҇емъ пꙋ́ть ва́шъ, въ ѻ҆́ньже и҆́дете. 7 И҆ и҆до́ша пѧ́ть мꙋ́жїе и҆ прїидо́ша
18: 7
І҆ис. Наѵ. 19: 47
въ лаі́съ: и҆ ви́дѣша люді́й живꙋ́щихъ въ не́мъ, сѣдѧ́щихъ со оу҆пова́нїемъ по ѡ҆бы́чаю сїдѡ́нѧнъ, въ тишинѣ̀ и҆ наде́ждѣ, и҆ не бѣ̀ оу҆страша́ѧй, и҆лѝ посрамлѧ́ѧй словесѐ на землѝ, наслѣ́дникъ и҆стѧзꙋ́ѧй сокрѡ́вища: занѐ дале́че бѧ́хꙋ ѿ сїдѡ́нѧнъ, и҆ не и҆мѧ́хꙋ словесѐ съ кі́имъ либо человѣ́комъ. 8 И҆ прїидо́ша пѧ́ть мꙋже́й ко бра́тїи свое́й въ сараю̀ и҆ є҆сѳао́лъ и҆ реко́ша бра́тїи свое́й: что̀ вы̀ сѣдитѐ; 9 И҆ рѣ́ша: воста́ните, и҆ взы́демъ на нѧ̀, занѐ ви́дѣхомъ зе́млю, и҆ сѐ, блага̀ ѕѣлѡ̀, и҆ вы̀ молчи́те: не ѡ҆блѣни́тесѧ и҆тѝ и҆ вни́ти є҆́же наслѣ́дити зе́млю: 10 и҆ є҆гда̀ прїи́дете, вни́дете въ лю́ди живꙋ́щыѧ со оу҆пова́нїемъ, а҆ землѧ̀ простра́нна: ꙗ҆́кѡ предадѐ ю҆̀ бг҃ъ въ рꙋ́ки ва́шѧ, мѣ́сто на не́мже нѣ́сть скꙋ́дости во все́мъ є҆́же на землѝ. 11 И҆ воздвиго́шасѧ ѿтꙋ́дꙋ ѿ пле́мене да́нова,
18: 11
Сꙋд. 13: 25
ѿ сараѝ и҆ є҆сѳао́ла, ше́сть сѡ́тъ мꙋже́й препоѧ́сани во ѻ҆рꙋ́жїе ѡ҆полче́нїѧ, 12 и҆ взыдо́ша и҆ ѡ҆полчи́шасѧ
18: 12
І҆ис. Наѵ. 15: 60
І҆ерем. 26: 20
въ карїаѳїарі́мѣ во і҆ꙋ́дѣ: сегѡ̀ ра́ди нарече́сѧ мѣ́сто то̀ по́лкъ да́новъ и҆ до сегѡ̀ днѐ: сѐ созадѝ карїаѳїарі́ма. 13 И҆ преидо́ша ѿтꙋ́дꙋ въ го́рꙋ є҆фре́млю и҆ прїидо́ша до до́мꙋ мі́хина. 14 И҆ ѿвѣща́ша пѧ́ть мꙋже́й ходи́вшїи соглѧ́дати зе́млю
18: 14
И҆са́їа. 10: 30
лаі́съ и҆ реко́ша ко бра́тїи свое́й: разꙋмѣ́сте ли, ꙗ҆́кѡ є҆́сть въ домꙋ̀ се́мъ
18: 14
Сꙋд. 17: 4,5
є҆фꙋ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ и҆зва́ѧно и҆ слїѧ́но; и҆ нн҃ѣ оу҆вѣ́дите, что̀ сотворитѐ. 15 И҆ оу҆клони́шасѧ та́мѡ и҆ внидо́ша въ до́мъ ю҆́ноши леѵі́тина, въ до́мъ мі́хинъ, и҆ вопроси́ша є҆го̀ въ ми́рѣ. 16 И҆ ше́сть сѡ́тъ мꙋже́й препоѧ́сани во ѻ҆рꙋ́жїе ѡ҆полче́нїѧ своегѡ̀, стоѧ́ще оу҆ две́рїй вра́тныхъ, и҆̀же ѿ сынѡ́въ да́новыхъ. 17 И҆ взыдо́ша пѧ́ть мꙋже́й ходи́вшихъ соглѧ́дати зе́млю: и҆ вше́дше та́мѡ взѧ́ша и҆зва́ѧно, и҆ є҆фꙋ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ слїѧ́ное: жре́цъ же стоѧ́ше оу҆ две́рїй вра́тныхъ, и҆ ше́сть сѡ́тъ мꙋже́й препоѧ́сани во ѻ҆рꙋ́жїе во́инско: 18 и҆ сі́и внидо́ша въ до́мъ мі́хинъ и҆ взѧ́ша є҆фꙋ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ слїѧ́но и҆ и҆зва́ѧно. И҆ речѐ къ ни̑мъ жре́цъ: что̀ вы̀ творитѐ; 19 И҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: оу҆молчѝ, положѝ рꙋ́кꙋ твою̀ на оу҆ста̀ твоѧ̑ и҆ пойдѝ съ на́ми,
18: 19
Сꙋд. 17: 10
и҆ бꙋ́ди на́мъ ѻ҆те́цъ и҆ жре́цъ: є҆да̀ оу҆́не є҆́сть тебѣ̀ бы́ти жерцꙋ̀ є҆ди́нагѡ мꙋ́жа до́мꙋ, не́жели бы́ти жерцꙋ̀ пле́мени и҆ до́мꙋ и҆ со́нма і҆н҃лева; 20 И҆ возблажа̀ се́рдце жре́ческо, и҆ взѧ̀ є҆фꙋ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ и҆зва́ѧное и҆ слїѧ́ное, и҆ вни́де посредѣ̀ люді́й. 21 И҆ возврати́шасѧ и҆ ѿидо́ша, и҆ пꙋсти́ша пред̾ собо́ю ча̑да и҆ притѧжа́нїе своѐ честно́е. 22 Оу҆дали́вшымсѧ же и҆̀мъ ѿ до́мꙋ мі́хина, и҆ сѐ, мі́ха и҆ мꙋ́жїе и҆̀же въ жили́щахъ, ꙗ҆̀же съ до́момъ мі́хинымъ бы́ша, воззва́ша и҆ постиго́ша сы́ны да́нѡвы, 23 и҆ возопи́ша къ сынѡ́мъ да́нѡвымъ: и҆ ѡ҆брати́ша сы́нове да́нѡвы ли́ца своѧ̑ и҆ рѣ́ша къ мі́хѣ: что̀ є҆́сть тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ воззва́лъ є҆сѝ; 24 И҆ речѐ мі́ха:
18: 24
Быт. 31: 30
ꙗ҆́кѡ и҆зва́ѧное моѐ, є҆́же сотвори́хъ, взѧ́сте, и҆ жерца̀, и҆ поидо́сте: и҆ что̀ мнѣ̀ є҆щѐ; и҆ что̀ сїѐ глаго́лете мнѣ̀: что̀ вопїе́ши; 25 И҆ реко́ша є҆мꙋ̀ сы́нове да́нѡвы: да не оу҆слы́шитсѧ нн҃ѣ гла́съ тво́й в̾слѣ́дъ на́съ, да не воста́нꙋтъ на вы̀ мꙋ́жїе лю́тою дꙋше́ю, и҆ положи́ши дꙋ́шꙋ твою̀ и҆ дꙋ́шꙋ до́мꙋ твоегѡ̀. 26 И҆ и҆до́ша сы́нове да́нѡвы въ пꙋ́ть сво́й. И҆ ви́дѣ мі́ха, ꙗ҆́кѡ си́льнѣйшїи сꙋ́ть па́че є҆гѡ̀, и҆ возврати́сѧ въ до́мъ сво́й. 27 И҆ сы́нове да́нѡвы взѧ́ша, є҆ли̑ка сотворѝ мі́ха, и҆ жерца̀, и҆́же бѧ́ше оу҆ негѡ̀, и҆ прїидо́ша въ лаі́съ, къ лю́демъ молча́щымъ и҆ оу҆пова́ющымъ наде́ждею, и҆ и҆зби́ша и҆̀хъ ѻ҆́стрїемъ меча̀, и҆ гра́дъ сожго́ша ѻ҆гне́мъ: 28 и҆ не бѧ́ше и҆збавлѧ́ѧй, ꙗ҆́кѡ дале́че бѧ́хꙋ ѿ сїдѡ́нѧнъ, и҆ словесѐ не бѧ́ше и҆̀мъ съ человѣ́комъ: и҆ се́й (гра́дъ бы́сть) во оу҆до́лїи до́мꙋ
18: 28
2 Ца́рств. 10: 6
роѡ́влѧ: и҆ согради́ша гра́дъ и҆ всели́шасѧ въ не́мъ, 29 и҆ нареко́ша гра́дꙋ и҆́мѧ
18: 29
Быт. 14: 14
І҆ис. Наѵ. 19: 47
да́нъ, во и҆́мѧ да́на ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆́же роди́сѧ і҆н҃лю: и҆ бѧ́ше пре́жде и҆́мѧ гра́дꙋ лаі́съ. 30 И҆
18: 30
Быт. 49: 17
И҆схо́д. 32: 1
3 Ца́рств. 12: 29
поста́виша себѣ̀ сы́нове да́нѡвы и҆зва́ѧное: і҆ѡнаѳа́нъ же сы́нъ гирсѡ́нь сы́нъ манассі́инъ, то́й и҆ сы́нове є҆гѡ̀ бѧ́хꙋ жерцы̀ пле́мени да́новꙋ до днѐ преселе́нїѧ землѝ: 31 и҆ поста́виша себѣ̀ и҆зва́ѧное, є҆́же сотворѝ мі́ха, во всѧ̑ дни̑, въ нѧ́же бѧ́ше до́мъ бж҃їй
18: 31
І҆ерем. 17: 12
въ силѡ́мѣ.