Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
48

ГЛАВА̀ м҃и.

481 Оу҆слы́шите сїѧ̑, до́ме і҆а́кѡвль, прозва́ннїи и҆́менемъ і҆н҃левымъ и҆ и҆зше́дшїи и҆з̾ і҆ꙋ́ды,

48: 1
І҆ерем. 4: 2
кленꙋ́щїисѧ и҆́менемъ гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева, помина́ющїи не со и҆́стиною, нижѐ со пра́вдою, 2
48: 2
І҆ерем. 25: 29
Дан. 9: 18
Ті́т. 1: 16
и҆ придержа́щїисѧ и҆́мени гра́да ст҃а́гѡ, и҆ ѡ҆ бз҃ѣ і҆н҃левѣ подтвержда́ющїисѧ: гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀. 3 Прє́жднѧѧ є҆щѐ возвѣсти́хъ, и҆ и҆з̾ оу҆́стъ мои́хъ и҆зыдо́ша, и҆ слы́шано бы́сть: внеза́пꙋ сотвори́хъ, и҆ на́йде. 4
48: 4
2 Паралїпом. 30: 8
І҆ерем. 5: 3
І҆езек. 2: 4
Вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ же́стокъ є҆сѝ, и҆ жи́ла желѣ́зна вы́ѧ твоѧ̀, и҆ чело̀ твоѐ мѣ́дѧно. 5 И҆ возвѣсти́хъ тѝ, ꙗ҆̀же дре́вле, пре́жде не́же прїитѝ на тѧ̀: слы̑шана тебѣ̀ сотвори́хъ, да не когда̀ рече́ши, ꙗ҆́кѡ і҆́дѡли мнѣ̀ сїѧ̑ сотвори́ша, и҆ не рцы̀, ꙗ҆́кѡ и҆зва̑ѧннаѧ и҆ слїѧ̑ннаѧ заповѣ́даша мнѣ̀. 6 Слы́шасте всѧ̑, и҆ вы̀ не разꙋмѣ́сте: но и҆ слы̑шана тебѣ̀ сотвори́хъ нѡ́ваѧ ѿнн҃ѣ, ꙗ҆̀же и҆́мꙋтъ бы́ти: 7 и҆ не ре́клъ є҆сѝ: нн҃ѣ быва́ютъ, а҆ не пре́жде, и҆ не въ прє́жднїѧ дни̑ слы́шалъ є҆сѝ сїѧ̑: не рцы̀: є҆́й, вѣ́мъ сїѧ̑. 8
48: 8
Ѱал. 57: 5
Заха́р. 7: 12
Не вѣ́дѣлъ є҆сѝ, нижѐ разꙋмѣ́лъ є҆сѝ, нижѐ и҆спе́рва ѿверзо́хъ оу҆шеса̀ твоѧ̑: вѣ́дѣхъ бо, ꙗ҆́кѡ ѿверга́ѧ ѿри́неши и҆ беззако́нникъ є҆щѐ ѿ чре́ва прозове́шисѧ. 9
48: 9
Чи́сл. 14: 8
Ѱал. 105: 45
И҆́мене моегѡ̀ ра́ди покажꙋ́ ти ꙗ҆́рость мою̀, и҆ сла̑внаѧ моѧ̑ наведꙋ̀ на тѧ̀, да не потреблю̀ тебѐ. 10
48: 10
Заха́р. 13: 9
Малах. 3: 3
1 Петр. 1: 7
Сѐ, прода́хъ тѧ̀ не сребра̀ ра́ди: и҆з̾ѧ́хъ же тѧ̀ и҆з̾ пе́щи оу҆бо́жества. 11 Менє̀ ра́ди сотворю̀ тѝ, ꙗ҆́кѡ моѐ и҆́мѧ ѡ҆сквернѧ́етсѧ,
48: 11
И҆са́їа. 42: 8
и҆ сла́вы моеѧ̀ и҆но́мꙋ не да́мъ. 12 Послꙋ́шай менѐ, і҆а́кѡве и҆ і҆н҃лю, є҆го́же а҆́зъ призыва́ю:
48: 12
И҆са́їа. 41: 4
44: 6
а҆́зъ є҆́смь пе́рвый и҆ а҆́зъ є҆́смь во вѣ́къ. 13 И҆ рꙋка̀ моѧ̀
48: 13
Ѱал. 101: 26
И҆са́їа. 40: 28
ѡ҆снова̀ зе́млю, и҆ десни́ца моѧ̀ оу҆твердѝ не́бо:
48: 13
Ри́млѧн. 4: 17
призовꙋ̀ ѧ҆̀, и҆ ста́нетъ вкꙋ́пѣ, 14 и҆ соберꙋ́тсѧ всѝ и҆ оу҆слы́шатъ: кто̀ и҆̀мъ возвѣстѝ сїѧ̑; любѧ̀ тѧ̀ сотвори́хъ во́лю твою̀ над̾ вавѷлѡ́номъ, є҆́же ѿѧ́ти пле́мѧ халде́йско. 15 А҆́зъ гл҃ахъ, а҆́зъ призва́хъ, приведо́хъ и҆̀, и҆ благопоспѣши́тъ пꙋ́ть є҆гѡ̀. 16
48: 16
Второзак. 30: 11
Пристꙋпи́те ко мнѣ̀ и҆ слы́шите сїѧ̑, и҆спе́рва не ѡ҆́тай гл҃ахъ: є҆гда̀ быва́хꙋ,
48: 16
І҆ѡа́н. 1: 2
та́мѡ бѣ́хъ, и҆ нн҃ѣ гдⷭ҇ь
48: 16
І҆ѡа́н. 15: 26
гдⷭ҇ь посла́ мѧ и҆ дх҃ъ є҆гѡ̀. 17 Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆зба́вивый тѧ̀, ст҃ы́й і҆н҃левъ:
48: 17
И҆са́їа. 45: 19
а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, наꙋчи́хъ тѧ̀, є҆́же ѡ҆брѣстѝ тебѣ̀ пꙋ́ть, по немꙋ́же по́йдеши. 18
48: 18
Второзак. 5: 26
И҆ а҆́ще бы є҆сѝ послꙋ́шалъ за́повѣдїй мои́хъ,
48: 18
Ѱал. 80: 15
то̀ бы́лъ бы оу҆́бѡ а҆́ки рѣка̀ ми́ръ тво́й,
48: 18
И҆са́їа. 66: 12
и҆ пра́вда твоѧ̀ ꙗ҆́кѡ волна̀ морска́ѧ, 19 и҆ бы́ло бы ꙗ҆́кѡ песо́къ сѣ́мѧ твоѐ, и҆ и҆сча̑дїѧ чре́ва твоегѡ̀ ꙗ҆́кѡ пе́рсть землѝ: нижѐ нн҃ѣ потреби́шисѧ, нижѐ поги́бнетъ и҆́мѧ твоѐ предо мно́ю. 20
48: 20
І҆ерем. 50: 8
А҆пока́лѷѱ. 18: 4
И҆зы́ди ѿ вавѷлѡ́на, бѣжа́й ѿ халде́євъ: гла́съ ра́дости возвѣсти́те, и҆ да слы́шано бꙋ́детъ сїѐ, возвѣсти́те да́же до послѣ́днихъ землѝ, глаго́лите: и҆зба́ви гдⷭ҇ь раба̀ своего̀ і҆а́кѡва. 21
48: 21
И҆схо́д. 17: 6
Чи́сл. 20: 10,11
Ѱал. 76: 15
104: 41
Премꙋ́др. 11: 4
1 Корі́нѳ. 10: 4
И҆ а҆́ще вжа́ждꙋтъ, пꙋсты́нею проведе́тъ и҆̀хъ и҆ во́дꙋ и҆з̾ ка́мене и҆зведе́тъ и҆̀мъ: разсѧ́детсѧ ка́мень, и҆ потече́тъ вода̀, и҆ и҆спїю́тъ лю́дїе моѝ. 22
48: 22
И҆са́їа. 57: 21
Нѣ́сть ра́доватисѧ нечести̑вымъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.

49

ГЛАВА̀ м҃ѳ.

491 Послꙋ́шайте менѐ, ѻ҆́строви, и҆ внемли́те, ꙗ҆зы́цы. Вре́менемъ мно́гимъ стоѧ́ти бꙋ́детъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь:

49: 1
И҆са́їа. 45: 3,4
І҆ерем. 1: 5
Матѳ. 1: 21
ѿ чре́ва ма́тере моеѧ̀ наречѐ и҆́мѧ моѐ, 2
49: 2
Е҆вр. 4: 12
А҆пока́лѷѱ. 1: 16
и҆ положѝ оу҆ста̀ моѧ̑ ꙗ҆́кѡ ме́чь ѻ҆́стръ,
49: 2
И҆са́їа. 51: 16
и҆ под̾ кро́вомъ рꙋкѝ своеѧ̀ скры̀ мѧ̀: положѝ мѧ̀ ꙗ҆́кѡ стрѣлꙋ̀ и҆збра́ннꙋ, и҆ въ тꙋ́лѣ свое́мъ скры̀ мѧ̀, 3 и҆ речѐ мѝ:
49: 3
Матѳ. 12: 18
І҆ѡа́н. 17: 4
ра́бъ мо́й є҆сѝ ты̀, і҆н҃лю, и҆ въ тебѣ̀ просла́влюсѧ. 4 А҆́зъ же реко́хъ: вотщѐ трꙋди́хсѧ, всꙋ́е и҆ ни во что̀ да́хъ крѣ́пость мою̀: сегѡ̀ ра́ди сꙋ́дъ мо́й пред̾ гдⷭ҇емъ и҆ трꙋ́дъ мо́й пред̾ бг҃омъ мои́мъ. 5 И҆ нн҃ѣ та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь, созда́вый мѧ̀ ѿ чре́ва раба̀ себѣ̀, є҆́же собра́ти і҆а́кѡва къ немꙋ̀ и҆ і҆н҃лѧ: соберꙋ́сѧ и҆ просла́влюсѧ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ бг҃ъ мо́й бꙋ́детъ мнѣ̀ крѣ́пость. 6 И҆ рече́ ми: ве́лїе тѝ є҆́сть, є҆́же назва́тисѧ тебѣ̀ рабо́мъ мои́мъ, є҆́же возста́вити племена̀ і҆а̑кѡвлѧ и҆ разсѣ́ѧнїе і҆н҃лево ѡ҆брати́ти:
49: 6
И҆са́їа. 42: 6
Дѣѧ̑н. 13: 47
сѐ, да́хъ тѧ̀ въ завѣ́тъ ро́да, во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡмъ, є҆́же бы́ти тебѣ̀ во спⷭ҇нїе да́же до послѣ́днихъ землѝ. 7 Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆зба́вивый тѧ̀ бг҃ъ і҆н҃левъ: ѡ҆свѧти́те оу҆ничижа́ющаго дꙋ́шꙋ свою̀,
49: 7
И҆са́їа. 53: 3
гнꙋша́емаго ѿ ꙗ҆зы̑къ рабѡ́въ кнѧ́жескихъ: ца́рїе оу҆́зрѧтъ є҆го̀, и҆ воста́нꙋтъ кнѧ̑зи и҆ покло́нѧтсѧ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇а ра́ди, ꙗ҆́кѡ вѣ́ренъ є҆́сть ст҃ы́й і҆н҃левъ, и҆ и҆збра́хъ тѧ̀. 8 Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь:
49: 8
2 Корі́нѳ. 6: 2
во вре́мѧ прїѧ́тно послꙋ́шахъ тебѐ и҆ въ де́нь спⷭ҇нїѧ помого́хъ тѝ, и҆ сотвори́хъ тѧ̀ и҆ да́хъ тѧ̀ въ завѣ́тъ вѣ́чный ꙗ҆зы́кѡвъ, є҆́же оу҆стро́ити зе́млю и҆ наслѣ́дити наслѣ́дїѧ пꙋсты́ни, 9
49: 9
И҆са́їа. 61: 1
гл҃юща сꙋ́щымъ во оу҆́захъ: и҆зыди́те, и҆ сꙋ́щымъ во тмѣ̀: ѿкры́йтесѧ. На всѣ́хъ пꙋте́хъ пасти́сѧ бꙋ́дꙋтъ, и҆ на всѣ́хъ стезѧ́хъ па́жить и҆́хъ: 10
49: 10
А҆пока́лѷѱ. 7: 16
не вза́лчꙋтъ, нижѐ вжа́ждꙋтъ, нижѐ порази́тъ и҆̀хъ зно́й, нижѐ со́лнце, но ми́лꙋѧй и҆́хъ оу҆тѣ́шитъ и҆̀хъ и҆ сквозѣ̀ и҆сто́чники водны̑ѧ проведе́тъ и҆̀хъ. 11
49: 11
И҆са́їа. 62: 10
И҆ положꙋ̀ всѧ́кꙋ го́рꙋ въ пꙋ́ть и҆ всѧ́кꙋ стезю̀ въ па́ствꙋ и҆̀мъ. 12 Сѐ, сі́и и҆здале́ча прїи́дꙋтъ, сі́и ѿ сѣ́вера и҆ ѿ мо́рѧ, и҆ні́и же ѿ землѝ пе́рсскїѧ. 13
49: 13
Ѱал. 95: 11
А҆пока́лѷѱ. 12: 12
Ра́дꙋйтесѧ, небеса̀, и҆ весели́сѧ, землѐ, да ѿры́гнꙋтъ го́ры весе́лїе и҆ хо́лми пра́вдꙋ,
49: 13
И҆са́їа. 52: 9
ꙗ҆́кѡ поми́лова бг҃ъ лю́ди своѧ̑ и҆ смирє́нныѧ люді́й свои́хъ оу҆тѣ́ши. 14 Рече́ же сїѡ́нъ:
49: 14
І҆ерем. 31: 20
ѡ҆ста́ви мѧ̀ гдⷭ҇ь, и҆ бг҃ъ забы́ мѧ. 15
49: 15
Матѳ. 7: 11
Лꙋк. 15: 20
І҆ѡа́н. 14: 18
Е҆да̀ забꙋ́детъ жена̀ ѻ҆троча̀ своѐ, є҆́же не поми́ловати и҆сча̑дїѧ чре́ва своегѡ̀; а҆́ще же и҆ забꙋ́детъ си́хъ жена̀, но а҆́зъ не забꙋ́дꙋ тебѐ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. 16
49: 16
Ѱал. 50: 20
Сѐ, на рꙋка́хъ мои́хъ написа́хъ стѣ́ны твоѧ̑, и҆ предо мно́ю є҆сѝ прⷭ҇нѡ, 17 и҆ вско́рѣ возгради́шисѧ, ѿ ни́хже разори́лсѧ є҆сѝ, и҆ ѡ҆пꙋстоши́вшїи тѧ̀ и҆зы́дꙋтъ и҆з̾ тебє̀. 18
49: 18
И҆са́їа. 60: 4
Возведѝ ѡ҆́крестъ ѻ҆́чи твоѝ и҆ ви́ждь всѧ̑, сѐ, собра́шасѧ и҆ прїидо́ша къ тебѣ̀, живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь:
49: 18
И҆са́їа. 56: 7
ꙗ҆́кѡ всѣ́ми и҆́ми а҆́ки въ красотꙋ̀ ѡ҆блече́шисѧ и҆ ѡ҆бложи́ши себѐ и҆́ми ꙗ҆́кѡ оу҆́тварїю невѣ́ста. 19 Поне́же пꙋста̑ѧ твоѧ̑ и҆ разсы̑панаѧ и҆ па̑дшаѧ нн҃ѣ оу҆тѣснѣ́ютъ ѿ ѡ҆бита́ющихъ, и҆ оу҆далѧ́тсѧ ѿ тебє̀ поглоща́ющїи тѧ̀. 20 Рекꙋ́тъ бо во оу҆́шы твоѝ сы́нове твоѝ, и҆̀хже бы́лъ погꙋби́лъ є҆сѝ: тѣ́сно мѝ мѣ́сто, сотвори́ ми мѣ́сто, да вселю́сѧ. 21
49: 21
И҆са́їа. 60: 4
И҆ рече́ши въ се́рдцы свое́мъ: кто̀ мнѣ̀ породѝ си́хъ; а҆́зъ же безча́дна и҆ вдова̀, си́хъ же кто̀ воспита̀ мнѣ̀; а҆́зъ же ѡ҆ста́хсѧ є҆ди́на, сі́и же мнѣ̀ гдѣ̀ бы́ша; 22 Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь гдⷭ҇ь: сѐ, воздвиза́ю на ꙗ҆зы́ки рꙋ́кꙋ мою̀ и҆ на ѻ҆́стровы воздви́гнꙋ зна́менїе моѐ,
49: 22
И҆са́їа. 66: 12,20
Лꙋк. 18: 15,17
и҆ приведꙋ́тъ сы́ны твоѧ̑ въ ло́нѣ и҆ дщє́ри твоѧ̑ на плеща́хъ во́змꙋтъ. 23
49: 23
И҆са́їа. 60: 16
И҆ бꙋ́дꙋтъ ца́рїе корми́телїе твоѝ, и҆ кнѧги̑ни и҆́хъ корми̑лицы твоѧ̑: до лица̀ землѝ покло́нѧтсѧ тебѣ̀ и҆ пра́хъ но́гъ твои́хъ ѡ҆бли́жꙋтъ, и҆ оу҆вѣ́си, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆ не посра́мѧтсѧ терпѧ́щїи мѧ̀. 24
49: 24
Матѳ. 12: 29
Е҆да̀ во́зметъ кто̀ ѿ и҆споли́на кѡры́сти; и҆ а҆́ще кто̀ плѣни́тъ непра́веднѣ, спасе́тлисѧ; 25
49: 25
Лꙋк. 11: 22
И҆са́їа. 49: 9
Занѐ та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: а҆́ще кто̀ плѣни́тъ и҆споли́на, во́зметъ кѡры́сти: взе́млѧй же ѿ крѣ́пкагѡ спасе́тсѧ: а҆́зъ же прю̀ твою̀ разсꙋждꙋ̀ и҆ а҆́зъ сы́ны твоѧ̑ и҆зба́влю: 26
49: 26
А҆пока́лѷѱ. 16: 6
и҆ ѡ҆скорби́вшїи тебѐ снѣдѧ́тъ пло́ть свою̀ и҆ и҆спїю́тъ ꙗ҆́кѡ вїно̀ но́во кро́вь свою̀, и҆ оу҆пїю́тсѧ:
49: 26
І҆езек. 21: 5
и҆ оу҆вѣ́сть всѧ́ка пло́ть,
49: 26
І҆езек. 7: 27
ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь и҆зба́вивый тѧ̀ и҆ застꙋпа́ѧй крѣ́пость і҆а́кѡвлю.

50

ГЛАВА̀ н҃.

501 Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: ка́ѧ кни́га ѿпꙋще́нїѧ ма́тере ва́шеѧ, є҆́юже ѿпꙋсти́хъ ю҆̀; и҆лѝ ко́емꙋ заимода́вцꙋ прода́хъ вы̀; сѐ, грѣхмѝ ва́шими прода́стесѧ, и҆ беззако́нїй ра́ди ва́шихъ ѿпꙋсти́хъ ма́терь ва́шꙋ. 2 Что̀ ꙗ҆́кѡ прїидо́хъ, и҆ не бѧ́ше человѣ́ка; зва́хъ, и҆ не бѣ̀ послꙋ́шающагѡ;

50: 2
Чи́сл. 11: 23
И҆са́їа. 59: 1
65: 2
Наꙋ́м. 1: 4
є҆да̀ не мо́жетъ рꙋка̀ моѧ̀ и҆зба́вити, и҆лѝ не могꙋ̀ и҆з̾ѧ́ти; сѐ, запреще́нїемъ мои́мъ ѡ҆пꙋстошꙋ̀ мо́ре и҆ положꙋ̀ рѣ́ки пꙋ̑сты, и҆ и҆́зсхнꙋтъ ры̑бы и҆́хъ не сꙋ́щей водѣ̀ и҆ оу҆́мрꙋтъ жа́ждею: 3
50: 3
А҆пока́лѷѱ. 6: 14
ѡ҆блекꙋ̀ не́бо во тмꙋ̀ и҆ положꙋ̀ а҆́ки вре́тище ѻ҆де́ждꙋ є҆гѡ̀. 4
50: 4
Матѳ. 7: 29
Ма́рк. 1: 22
Гдⷭ҇ь гдⷭ҇ь дае́тъ мнѣ̀ ѧ҆зы́къ наꙋче́нїѧ, є҆́же разꙋмѣ́ти, є҆гда̀ подоба́етъ рещѝ сло́во: положи́ мѧ оу҆́трѡ оу҆́трѡ, приложи́ ми оу҆́хо, є҆́же слы́шати, 5 и҆ наказа́нїе гдⷭ҇не ѿверза́етъ оу҆́шы моѝ:
50: 5
І҆ѡа́н. 15: 10
а҆́зъ же не проти́влюсѧ, ни противоглаго́лю. 6
50: 6
Матѳ. 26: 67
Плещы̀ моѝ вда́хъ на ра̑ны и҆ лани̑тѣ моѝ на заꙋшє́нїѧ, лица́ же моегѡ̀ не ѿврати́хъ ѿ стꙋда̀ заплева́нїй, 7 и҆ гдⷭ҇ь гдⷭ҇ь помо́щникъ мѝ бы́сть: сегѡ̀ ра́ди не оу҆срами́хсѧ, но положи́хъ лицѐ своѐ а҆́ки тве́рдый ка́мень и҆ разꙋмѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ не постыждꙋ́сѧ: 8 занѐ приближа́етсѧ ѡ҆правда́вый мѧ̀.
50: 8
Ри́млѧн. 8: 33
Кто̀ прѧ́йсѧ со мно́ю; да сопротивоста́нетъ мнѣ̀ кꙋ́пнѡ. И҆ кто̀ сꙋдѧ́йсѧ со мно́ю; да прибли́житсѧ ко мнѣ̀. 9
50: 9
Ри́млѧн. 8: 34
Сѐ, гдⷭ҇ь гдⷭ҇ь помо́жетъ мѝ: кто̀ ѡ҆ѕло́битъ мѧ̀;
50: 9
Ѱал. 101: 27
Сѐ, всѝ вы̀ ꙗ҆́кѡ ри́за ѡ҆бетша́ете, и҆
50: 9
И҆са́їа. 51: 8
ꙗ҆́кѡ мо́лїе и҆з̾ѧ́стъ вы̀. 10 Кто̀ въ ва́съ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а; да послꙋ́шаетъ гла́са ѻ҆́трока є҆гѡ̀.
50: 10
Ѱал. 111: 4
Ходѧ́щїи во тмѣ̀, и҆ нѣ́сть и҆̀мъ свѣ́та, надѣ́йтесѧ на и҆́мѧ гдⷭ҇не
50: 10
И҆са́їа. 49: 23
и҆ оу҆тверди́тесѧ ѡ҆ бз҃ѣ. 11 Сѐ, всѝ вы̀ ѻ҆́гнь раждиза́ете оу҆крѣплѧ́ете пла́мень: ходи́те свѣ́томъ ѻ҆гнѧ̀ ва́шегѡ и҆ пла́менемъ, є҆го́же разжего́сте. Менє̀ ра́ди бы́ша сїѧ̑ ва́мъ, въ печа́ли оу҆́спнете.